Програм а
Скачать 392.3 Kb.
НазваниеПрограм а
страница1/2
Дата22.03.2013
Размер392.3 Kb.
ТипДокументы
  1   2


Схвалено

рішенням виконавчого комітету

Броварської міської ради


П Р О Г Р А М Азалучення інвестицій та поліпшення інвестиційного

клімату в м.Бровари на 2012-2014 роки


м.Бровари

2012 рік
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стабільний соціально-економічний розвиток та зростання рівня життя населення вимагає відповідних капітальних вкладень у виробничу і соціальну сферу. Проте, враховуючи обмеженість бюджетних коштів, важливим напрямком як державної, так і місцевої інвестиційної політики є створення сприятливих умов для залучення приватного інвестиційного капіталу. Поряд з цим зростаюча конкуренція між територіями за залучення інвестицій вимагає розробки комплексних механізмів такої діяльності. Саме тому, Програма залучення інвестицій та реалізація встановлених цілей та пріоритетів поліпшення інвестиційного клімату в м. Бровари на 2012-2014 роки (далі – Програма) визначає комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих організаційно-економічних умов для збільшення надходжень, як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в економіку міста, запровадження механізмів організаційного об’єднання інтересів місцевої влади і приватного бізнесу щодо реалізації суспільно важливих проектів в широкій сфері діяльності від промисловості і науково-дослідних конструкторських робіт до комунальних послуг.

Програма як інструмент середньострокового інвестиційного планування розроблена на виконання Законів України: «Про інвестиційну діяльність»; «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»»; постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1024 «Про заходи щодо удосконалення роботи органів виконавчої влади з інвесторами»; доручення Президента України від 20.04.2010 №1-1/729; розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 №1900-р «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки»; враховуючи розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 15.07.10 №752 «Про проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2010-2012 роки» та від 18.10.11 №1160 “Про План заходів з реалізації Стратегії розвитку Київській області на період до 2015 року”.

Кожним інвестором визначені свої інвестиційні проекти та зазначені джерела фінансування, які спрямовані на створення високотехнологічних імпортозаміщуючих виробництв, збільшення обсягів та асортименту випуску продукції, диверсифікацію зовнішніх ринків, розв’язання критичних проблем, пов’язаних з модернізацією та підвищенням енергоефективності виробництва; створення нових робочих місць та оновлення основних фондів.

Пріоритетна увага у рамках залучення інвестицій у місті за період 2012-2014 років приділятиметься розвитку будівельної галузі, розширенню та оновленню транспортної інфраструктури, модернізації промислових підприємств, покращенню становища у комунальній сфері та дорожньому господарстві з використанням механiзмiв концесiї та лiзингу; розвитку галузі зв’язку та телекомунiкацiйних послуг; веденню наукової, науково-технiчної та iнновацiйної дiяльності.


Основними проблемними питаннями залучення інвестицій є

- недосконалість існуючої правової бази для здійснення інвестиційної діяльності (з питань захисту права власності, адміністрування
податків, отримання у власність земельних ділянок, провадження
підприємницької діяльності та здійснення контролю за нею);

- економічна та фінансова нестабільність, неврегульованість питань фінансування та кредитування (високі процентні ставки на кредити, завищені вимоги банків до кредиторів, складна процедура оформлення кредиту); недостатня розвиненість ринків капіталу, в першу чергу, банківського сектору, фондового та страхового ринків;

- недостатній рівень державної підтримки інвестиційної діяльності, недосконалість системи підготовки інвестиційних програм і проектів для надання державної підтримки;

- відсутність дієвих механізмів державно-приватного партнерства
в інвестуванні;

- недостатня інформатизація та доступність даних як про об’єкти інвестицій, так і про процес оформлення інвестицій;

- низька частка зовнішніх інвестицій, в тому числі іноземних, в загальному обсязі інвестування економіки;

- незначна кількість якісно розроблених інфраструктурних інвестиційних проектів, які б могли претендувати на залучення міжнародних інвестиційних ресурсів;

Програма розроблена таким чином, щоб врахувати зазначені проблеми, знайти шляхи їх вирішення та створити сприятливе середовище для функціонування всіх учасників інвестиційного процесу.


ІІ. МЕТА, ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОГРАМИ

Метою програми є об’єднання зусиль депутатів Броварської міської ради, виконавчих органів ради, усіх зацікавлених підприємств, організацій та підприємств незалежно від форми власності у залученні інвестицій для зміцнення і розвитку соціально-економічного потенціалу міста Бровари, максимального використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу міста, створенні нових високооплачуваних робочих місць та підвищенні життєвого рівня населення.

Принципи програми:

- створення в місті сприятливих умов для інвестиційної діяльності резидентів та нерезидентів України шляхом розподілення і впровадження відповідних управлінських рішень та механізмів;

- удосконалення регіонального маркетингу, формування позитивного іміджу міста та його популяризація серед вітчизняних та іноземних інвесторів;

- стимулювання суттєвого збільшення обсягів інвестицій та їх спрямування на вирішення пріоритетних завдань, визначених програмою соціального та економічного розвитку міста.

Завдання Програми:

  • формування на професійній основі конкурентних переваг міста у сфері інвестиційної діяльності, підготовка інформаційних матеріалів, їх поширення в друкованому та електронному вигляді на форумах, конференціях та ділових зустрічах;

  • участь у міжнародних заходах з метою розкриття інвестиційних можливостей міста;

- сприяння залученню як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в економіку міста;

  • створення рівних умов для діяльності суб’єктів підприємництва незалежно від форми власності та походження капіталу;

- гарантування стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів учасників інвестиційних процесів;

- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок залучення нових інвестицій в результаті реалізації інвестиційних проектів;

- визначення пріоритетності реалізації інвестиційних проектів, які забезпечують високий рівень зайнятості населення, ефективний фінансово-економічний ресурс, соціально-економічний розвиток та екологічну безпеку;

- залучення не заборонених законодавством додаткових джерел фінансування до реалізації проектів та програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари;

- максимальне спрощення для суб’єкта інвестиційної діяльності порядку отримання послуг, пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів, шляхом запровадження принципу «єдиного вікна»;

- підтримка власного виробника;

- сприяння виходу підприємств м. Бровари на зовнішні ринки;

- налагодження співпраці з вітчизняними та іноземними компаніями і спе-ціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно- ме-тодичної підтримки інвестиційної діяльності в місті;

  • впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- забезпечення покращення дорожньої та інженерної інфраструктури шляхом акумуляції бюджетних ресурсів на важливих виробничо-господарських об’єктах;

- сприяння консолідації територіальної громади через налагодження співробітництва між владою, бізнесом та громадськістю;

- забезпечення прозорості процедур прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади у сфері впровадження інвестиційно-інноваційної діяльності;

- забезпечення досудового врегулювання спорів між інвесторами та органами влади на колегіальній основі за безпосередньої участі інвестора та незалежних фахівців.


Цільові групи:

1). представники потенційних інвесторів України та зарубіжних країн (промислових та логістичних компаній, торгових та готельних мереж тощо);

2). інвестиційні та консалтингові компанії, агенції нерухомості:

− місцеві та регіональні (м. Бровари та Київська область);

− українські (м. Київ та інші міста);

- міста-партнери Броварів: Щолківський муніципальний район (Російська Федерація), Слуцький район (Республіка Білорусь), м.Сілламяе (Естонська Республіка), м.Фонтене-су-Буа (Французька Республіка), м.Рокфорд, штат Іллінойс (Сполучені Штати Америки), Красницький та Гнєзненський повіти (Республіка Польща), м.Тонала (Мексиканські Сполучені Штати);

− іноземні фірми;

3). представники торгово-промислових палат України;

4). представники торгово-економічних місій іноземних держав в Україні;

5). представники українських та міжнародних організацій, фондів та програм, які сприяють місцевому економічному розвитку та можуть виступати в якості донорів;

6). підприємства, зацікавлені в розширенні зовнішньоекономічних зв’язків.


ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВКЛАДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

№ п/п

Найменування об’єкту та місце його знаходження

Інвестор

Орієн-тов-

на вар-

тість

( млн. грн.)

Кількість створених (збереже-них) робочих місць

У промисловості:

1

Будівельно-промислова база з виготовлення металевих конструкцій будівель по вул. Підприємницькій, 4

ПП «Сомпекс»

10,950

120

2

Розміщення виробничого комплексу з виготовлення металевих дверей та металоконструкцій по вул.Виробничій, 3, І черга

ПП «Приватна фірма «Силует»

1,500

10

3

Технологічне переобладнання цеху пресованих виробів під цех з виго-товлення пластикового профілю

ТОВ «Алюпласт Україна»

14,777

70 (збере-жених)

4

Розширення майнового комплексу з виготовлення виробів із пластмас і складання електроустановчих виробів на території промвузла

ТОВ «Полюс Плюс»

5,600

36

5

Реконструкція з розширенням виробничої дільниці під завод з випуску вентиляторних градирень по в.Лісовій,8

ТОВ «Фірма Бротеп»

0,800

12

6

Реконструкція з розширенням комплексу під виробництво гумових та латексних виробів по в.Кутузова, 127

ТОВ «Конто-К»

76,000

500

7

Реконструкція приміщення частини майнового комплексу під цех з виробництва гумотехнічних виробів по б.Незалежності, 53/10

ТОВ ВКФ «Ван-корс-Трейдінг»

0,200

10

8

Модернізація підприємства з вироб-ництва дрібнорозмірних стінових будівельних матеріалів по б.Незалежності,28-а

ТОВ «Орієнтир-Буделемент»

40,000

170 (збере-жених)

9

Будівництво виробництва та складських приміщень по випуску секційних воріт та захисних ролет по об'їзній дорозі

ТОВ «Алютех»

107,000

508

10

Реконструкція частини виробничого корпусу майнового комплексу під експериментальний завод синтетичних миючих засобів по бульв.Незалежності,18

ТОВ «Бізнес група «Капітал»

0,513

57

11

Будівництво адмінбудинку та складських приміщень по вул.Радистів,16

ФО Насіковська О.Л.

1,486

19

12

Будівництво виробничо-складського комплексу по в.Підприємницькій, 18

ФОП Паламарчук Г.І.

14,000

60

13

Будівництво та обслуговування виробничо-складського комплексу по бульв.Незалежності,31

ТОВ «С.П.Брок-Сервіс»

8,000

27
Всього у промисловості
280,826

1359

У житловому будівництві:

1

Будівництво 189-ти квартирного житлового будинку по в.Кірова, в районі буд. 28

ПрАТ ВПБФ «Атлант»

40,0

-

2

Будівництво 78-ми квартирного житлового будинку по в.Кірова, в районі буд. 28

ПрАТ ВПБФ «Атлант»

20,0

-

3

Будівництво 217-квартирного житлового будинку №1 з музичною школою по вул.Грушевського, 21-А

ПрАТ ВПБФ «Атлант»

36,000

-

4

Будівництво 168-квартирного житлового будинку №2 по вул.Грушевського, 21-А

ПрАТ ВПБФ «Атлант»

36,000

-

5

Будівництво 168-квартирного житлового будинку №2 по вул.Грушевського, 21-А

ПрАТ ВПБФ «Атлант»

18,000

-

6

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщен-нями дитячого садка та підземними гаражами по вул. Короленка, 34-й мікрорайон

ТОВ „ВКК «Укрбудінвест-2000»


85,849

23

7

301-о квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціаль-но-культурної сфери по вул. Черняхівського, 21-б)

ТОВ «Т-Фактор»

74,000

-

8

Будівництво 80-квартирного житлово-го будинку в 5 мікрорайоні IV житлового району м.Бровари

ТОВ «БДБК «Меркурій»

33,600

-

9

Односекційний 16-ти поверховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями (І черга будівництва ІІІ комплексу) 5 мікрорайону IV житлового району м.Бровари

ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат»

37,120

7

10

Будівництво 9-12 поверхового житлового будинку з офісними приміщеннями (секції «Б», «В», «Г») по вул. Чубинського, 3

ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат»

48,772

5
Всього у житловому будівництві
429,341

35

У сфері логістики та транспортного обслуговування

1

Будівництво технопарку по вул.Пе-ронній, біля міського кладовища

ТОВ «Ольвія-С»

120,0

150

2

Будівництво автосервісного комплексу по б.Незалежності,18-а

ТОВ «Гладкий покос»

0,462

10

3

Будівництво та обслуговування станції технічного обслуговування легкових автомобілів по вул. Чкалова,21

ВКФ «Кобол»

0,800

8

4

Будівництво автоцентру з продажу та обслуговування автомобілів в районі перетину вул. Щолківської та бульв. Незалежності

ТОВ «Євро-Арт-Сервіс»

8,000

20

5

Зберігання та збут металевих виробів та фурнітури для виробництва продукції з металопрокату

ФОП Мехед В.Д.

0,490

5

6

Будівництво адміністративного корпу-су по в.Металургів, 21

ПП «Фірма Віанор»

1,600

7
Всього у сфері логістики та транспортного обслуговування:
131,352

200

У сфері торгівлі та побутового обслуговування:

1

Реконструкція з розширенням будівлі під адміністративно-діловий центр по вул.Київській, 221

ТОВ «Каріна»

6,000

100

2

Будівництво офісно-розважального центру по вул.Черняховського,20а

ФОП Пазюк Н.І.

30,000

31

3

Будівництво офісно-комерційного центру з підземним паркінгом по вул.В.Інтернаціоналістів

ТОВ «БДБК «Меркурій»

16,000

10

4

Будівництво торговельно-офісного комплексу по вул.Черняховського

ПППВФ «М-Еко»

12,856

100

5

Будівництво блоку офісних приміщень з підземним паркінгом, прибудованого до багатоповерхового будинку по вул. Черняхівського,21

ПП «Бровари-будінвест»

11,200

-

6

Торгівельно-офісний центр з даховою котельнею (ІІ черга будівництва ІІІ комплексу 5 мікрорайону IV житло-вого району м.Бровари Київської обл.)

ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат»

10,500

60

7

Реконструкція з розширенням будівлі котельні під пральню брудопогли-наючого покриття по бульв. Незалежності,26/2

ТОВ «Латкрок-Сервіс»

4,480

20

8

Реконструкція з розширенням комплексу по вул.Кірова, 10

ПП Мельник Д.В.

3,027

15

9

Будівництво салону краси та театру зачісок, офісних приміщень по бул.Незалежності, біля будинку №2

ТОВ «Фірма «Вояж»

2,600

40

10

Будівництво адміністративної будівлі по вул.Короленка, біля буд.23

ТОВ «Елліс»

2,080

12

11

Будівництво магазину з продажу будівельних матеріалів на розі вул.Черняховського та В.-Інтернаціоналістів

ФОП Хіміч В.М.

0,240

4
Всього у сфері торгівлі та побутового обслуговування
98,983

392

У комунальній сфері

1

Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м.Бровари

Відділ капіталь-ного будівництва

6,014
2

Осушення території та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених житлових районів та земель с/г призначення західної та південно-західної частини м.Бровари ( 1-й етап: «Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву «Оболонь» в м.Бровари»

Відділ капіталь-ного будівництва

7,102

-

3

Будівництво другого вводу газопроводу в м.Бровари

Відділ капіталь-ного будівництва

5,025

-

4

Реконструкція парку ім.Шевченка

Відділ капіталь-ного будівництва

5,223

-

5

Реконструкція парку «Приозерний»

Відділ капіталь-ного будівництва

4,158

-

6

Будівництво розподільчої підстанції

( РП) трансформаторної підстанції (ТП)-5) по вул.Чубинського для електропостачання IV-го житлового району в м. Бровари Київської

Відділ капіталь-ного будівництва

2,493

-

7

Реконструкція магістральної вулиці районного значення в м.Бровари (вул.Возз’єднання)

Відділ капіталь-ного будівництва

5,096

/2,570 - потреба/

-

8

Реконструкція автомобільної дороги загального користування (вул.Грушевського) в м. Бровари

Відділ капіталь-ного будівництва

4,000

/1,500 - потреба/

-

9

Будівництво тролейбусної лінії «Бровари-Київ»

Відділ капіталь-ного будівництва

480,0

/в т.ч. 141,0 у 2012 р./

100

10

Реконструкція системи теплопостачан-ня мікрорайону «Торгмаш».

Реконструкція котельні по вул. Красовського,16/1 з системою транспортування теплової енергії

КП «Бровари-тепловодоенергія»

6,000

-

11

Реконструкція системи теплопоста-чання 33 кварталу.

Реконструкція котельні по вул. Київська,296б з системою транспортування теплової енергії

КП «Бровари-тепловодоенергія»

6,066

-

12

Реконструкція теплових мереж (монтаж теплової мережі між вул. Кірова - Гагаріна)

КП «Бровари-тепловодоенергія»

3,093

-

13

Реконструкція насосної станції другого підйому по вул. Металургів 52

КП «Бровари-тепловодоенергія»

4,000

-

14

Впровадження локальних та коллек-тивних установок (пристроїв) доочи-щення пит­ної води для питних потреб в місцях її безпосереднього споживання

КП «Бровари-тепловодоенергія»

3,000

-
Всього у комунальній сфері:
536,244

100

У соціальній сфері:

1

Будівництво будинку дитячої та юнацької творчості по вул. Грушевського, 21-а

ПрАТ ВПБФ «Атлант»

17,760

42 /збере-жених/

2

Будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-виставкового комплексу з глядацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари

Відділ капіталь-ного будівництва

20,894

/9,176 - потреба/

-

3

Будівництво 5-поверхового готелю по вул.Київській,88-а

ФО Котелевець Ю.О.

7,000

64

4

Будівництво готельно-офісного центру на перетині вул.вул. Київської та В.Чорновола

ТОВ «Авангард-центр»

16,000

100

5

Будівництво оздоровчого центру з готелем квартирного типу по вул. Гагаріна, біля КОШВСМ

ПП «Феско»

3,500

32

6

Реконструкція плавального басейну «Купава» по вул.Шевченка в м.Брова-ри

Відділ капіталь-ного будівництва

43,153

/21,000/

20

7

Будівництво та обслуговування об’єкту культури - музейно-виставкового ком-плексу з творчими майстернями по вул.Гагаріна, в районі розміщення буд. №26

Громадська організація «Спадщина»

8,000

20

8

Будівництво церкви з адміністратив-ним будинком та господарськими спорудами по вул.Черняхівського

Релігійна громада римсько-католи-цької церкви

«Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги»

42,400

20
Всього у соціальній сфері:
124,836

256
Всього:
1601,582

2342
  1   2

Похожие:

Програм а iconЩодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в Чернівецькій області
Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм за усіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах...
Програм а iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2010/11 навчальному році основна І старша школа
Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу. Упор....
Програм а iconПерелік підручників, навчальних посібників, типових програм І методичних розробок, виданих у природничо-гуманітарному нні у 2011 р
Перелік підручників, навчальних посібників, типових програм І методичних розробок
Програм а iconНавчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких
Провести в 2012 році обласний конкурс навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких...
Програм а iconОрієнтовний п ерелік навчальних програм для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012 -20 13 навчальному році
Орієнтовний перелік навчальних програм для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013н р.: м.Ізюм, 2012, –39...
Програм а iconЛиста библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Програм а iconЛиста библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Програм а iconПрограм а
Турченко Ф. Г., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.І. н., професор
Програм а iconПрограм а
Павлик Т. М., ст гр. 1Кі-08, науковий керівник – к. іст н., доцент Зінько О. В
Програм а iconМатематика
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників з математики
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница