Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів
НазваниеМелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів
страница1/12
Дата30.08.2012
Размер2.46 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


В.Д. МЕЛАШ, Л.Г. ВЕЛЬЧЕВА, В.В. МОЛОДИЧЕНКО


формування екологічної

культури школярів


навчально-методичний посібник


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


Мелітополь

2010


УДК 371.033(075.8)

ББК 74.200.5я73

М47

Автори:

В.Д. Мелаш, к.пед.н., доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького;

Л.Г. Вельчева, к.біол.н., доцент кафедри методики викладання

біології Мелітопольського державного педагогічного університету

ім. Богдана Хмельницького;

В.В. Молодиченко, проректор з наукової роботи Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, к.геол.н., доцент

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист №1.4.18-Г-430 від 15.02.2008р.)

Рецензенти:

А.І.Павленко, доктор педагогічних наук, професор;

С.М.Танана, кандидат педагогічних наук, доцент;

О.П.Біленька, вчитель-методист


Мелаш В.Д., Вельчева Л.Г., Молодиченко В. В.

М 47 Формування екологічної культури школярів: навч. посіб. / В.Д. Мелаш,

Л.Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь: Вид-во „ Мелітополь” , 2010. – 148 с.

ISBN 978-9668428-36-4

В методичному посібнику надані програми факультативних курсів з екології для учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів, розроблений пакет дидактичних матеріалів для проведення занять з використанням різноманітних форм (екскурсії, подорожі, ділові ігри, бесіди тощо). Посібник враховує можливості регіонального компонента екологічної освіти школярів та формування їх екологічної культури.

Посібник призначений для вчителів природничих дисциплін гімназій, ліцеїв, класів з поглибленим вивченням природничих предметів, а також для вчителів загальноосвітніх закладів та позашкільних установ, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.


УДК 371.033(075.8)

ББК 74.200.5я73


© Мелаш В.Д., Вельчева Л.Г., Молодиченко В. В.

ISBN 978-9668428-36-4 © ТОВ “Мелітополь”, 2010

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………


4

Розділ І. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ З ЕКОЛОГІЇ ДЛЯ УЧНІВ 5 – 12 КЛАСІВ…............................

6
1.1.

Програма факультативу “Рідний край” ................................................

6
1.2.

Програма факультативу “Екологія рослин” ........................................

11
1.3.

Програма факультативу “Екологія Приазовського краю”………...........

17
1.4.

Програма факультативу “Екологія людини” .......................................

23
1.5.

Програма факультативу “Глобальне екологічне мислення”…..........

30
1.6.

Програма факультативу „Екологічна культура” .................................

38
1.7.

Програма інтегрованого курсу “Природознавство та екологія людини в сучасному глобальному світі” .................................................


50

Розділ ІІ.  ПАКЕТ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ (5-12 КЛАСІВ)........................................


55
2.1.

Методика проведення екскурсії “Природа рідного краю восени” (балка с. Лежино Запорізької області ) ................................................


55
2.2.

Методика проведення екскурсії “Ознайомлення з джерелами забруднення своєї місцевості” (на прикладі дубової алеї с. Лежино Запорізької області ) ............................................................64
2.3.

Методична розробка  заняття-подорожі  з  теми  “Різноманіття 

птахів Запорізької області. Охорона птахів”………………........……


71
2.4.

Методична розробка заняття-слідства з теми “Вплив куріння на організм людини та навколишнє середовище”...............................


77
2.5.

Методична розробка заняття-ділової гри з теми “Забруднення навколишнього середовища. Шкідливий вплив порушеного 

довкілля”..................................................................................................88
2.6.

Методична розробка заняття майстерні “Екологічний менталітет”………………………………………………………...........


102
2.7.

Методика проведення етичної бесіди “Чи потрібні досліди над тваринами в навчальному процесі”.......................................................106

Розділ ІІІ.   НАВЧАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ЯК ЗАСІБ

 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛИ..


112
3.1.

Характеристика навчальної екологічної стежки “Дивосвіт природи” Мелітопольського державного педагогічного університету…………………………………….....................……..................…....115
3.2.

Методика організації дослідницької роботи на станції екологічної стежки “Антропогенний вплив на біогеоценози”…......................


117
3.3.

Методична розробка екскурсії  на  тему “Природа  рідного краю”………………………………………………..............…………..


129

Література ………………………………………………………...................

144Вступ


Екологічна освіта на початку ІІІ тисячоліття стала необхідною складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку всього людства. Основним стратегічним напрямком розвитку екологічної освіти сьогодні є розробка наукових основ та навчально-методичного забезпечення неперервної екологічної освіти на базі Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, здобутків української та зарубіжної педагогічної практики.

Для реалізації цього стратегічного напрямку в Мелітопольському державному педагогічному університеті на кафедрі методики викладання біології працює декілька проблемних наукових студентських груп: “Безперервна екологічна освіта” і „Сучасні проблеми навколишнього середовища та екологічна освіта”. Керівниками цих наукових груп є кандидат педагогічних наук, доцент Мелаш В.Д., кандидат біологічних наук, доцент Вельчева Л.Г.

Спираючись на екологічну програму для початкової школи (автор доцент Мелаш В.Д.), яка є пропедевтичним курсом з екологічної освіти в середній школі і вже 12 років успішно працює в школах міста та районів Запорізької області, розроблено програми для факультативних курсів з екології для 5-12 класів:

 • для учнів 5, 6 класів “Рідний край”, автори: Антонець В.В., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 7 класів “Екологія рослин”, автори: Романенко Ю.М., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 8 класів “Екологія Приазовського краю”, автори: Терьохіна К.О., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 9 класів “Екологія людини”, автори: Рудченко Н.В., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 10 класів, “Глобальне екологічне мислення”, автори: Чередниченко І.О., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 11-12 класів “Екологічна культура”, автори: Калініна О.Г., Мелаш В.Д.

У посібнику надається навчальна програма інтегрованого курсу “Природознавство і екологія людини в сучасному глобальному світі” для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, складена ст. викладачем кафедри початкової освіти Гузь В.В.

Для розроблених програм підготовлено пакет дидактичного забезпечення. Деякі методичні розробки надані в цьому посібнику:

 • екскурсії для учнів 5, 6, 7 класів, автори Важова Т.Г., Мелаш В.Д.;

 • заняття-подорож “Різноманіття птахів Запорізької області. Охорона птахів. Значення птахів у природі” для учнів 8 класу, автори Грінченко Т.М., Мелаш В.Д.;

 • заняття: гра-слідство “Вплив куріння на організм людини та довкілля” для учнів 9 класу, автори Тихонова О.В., Мелаш В.Д.;

 • заняття: ділова гра “Забруднення навколишнього середовища. Шкідливий вплив на довкілля” для 10 класу, автори Дмитрук Ж.В., Мелаш В.Д.;

 • заняття-майстерня “Екологічний менталітет”, автори Чередниченко І.О., Мелаш В.Д.;

 • заняття: етична бесіда “Чи потрібні досліди над тваринами в навчальному процесі?” для 11-12 класу, автори Вівчар Н.В., Мелаш В.Д..

Як показав моніторинг якості біологічної освіти 2005 року найскладнішим виявилося для учнів застосування теоретичних знань на практиці. Таким чином необхідно приділити приоритетну увагу формуванню практичних умінь та навичок в екологічній освіті учнів.

У зв’язку з цим, у формуванні екологічної грамотності культури значна увага повинна приділятися практичній роботі, великий простір для якої надають навчальні екологічні стежки як один з найбільш ефективних засобів повноцінного спілкування з природою.

Для формування екологічної культури школярів студентами наукової проблемної групи „Сучасний стан довкілля та екологічна освіта” Мелітопольського державного педагогічного університету в 2004 р. була створена навчальна екологічна стежка „Дивосвіт природи” на території агробіологічного комплексу (АБК) під керівництвом к.б.н. доцента Л.Г. Вельчевої. В організації та облаштуванні екологічної стежки, розробці пакету методичного забезпечення різноманітної роботи екологічного спрямування активну участь брали студенти наукової групи Шумбасова О.В., Васильчук І.П., Зуйкіна С.М.

РОЗДІЛ 1.


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ  1. Навчальна програма факультативного курсу

Рідний край”

Пояснювальна записка

Факультативний курс екології рідного краю для учнів 5 та 6 класів був розроблений із врахуванням послідовності основних екологічних понять і закономірностей, які вивчаються в курсах біологічних та географічних предметів і передбачає формування в учнів системи знань та умінь, необхідних для майбутнього свідомого і господарського природокористування, збереження природного довкілля Батьківщини.

Мета і завдання курсу:

 • розширення теоретичних знань про структуру і функції екологічних систем; про їхні зміни під впливом діяльності людини; про необхідність раціонального використання природних ресурсів;

 • поглиблення знань з біології, географії, історії, народознавства, екології;

 • формування відповідального ставлення до природи, любові до рідного краю;

 • пробудження інтересу до проблем довкілля та готовності до активних дій з охорони природи рідного краю;

 • опанування практичних умінь і навичок природоохоронної діяльності.

  Провідна ідея курсу - вивчення екологічних (природних та штучних) систем рідного краю, ознайомлення учнів з основами екологічного права, з історією становлення місцевих біогеоценозів та найважливішими засадами народної екології з метою формування в них наукового світогляду та виховання екологічної культури.

Заняття факультативу “Рідний край” орієнтують школярів на емоційне сприйняття природи, формування в них духовних цінностей шляхом успадкування історичних екологічних надбань народу і мають значну практичну спрямованість. Проведення практичних занять дає можливість формувати ціннісне ставлення до природи, набувати досвід прийняття відповідальних рішень, що є важливими компонентами екологічної культури школярів.

Програма побудована з огляду на дотримання системності знань учнів, певної послідовності та наступності навчального матеріалу: виявлення зв’язків людини з природою, спостереження змін, що відбуваються під впливом діяльності людини, вивчення наукових засад розв’язання проблем довкілля.

Передбачається застосування активних форм навчання (екскурсій у природу, рольових ігор, практичних робіт та участі в природоохоронних заходах міста), що дозволяють стимулювати самостійну пізнавальну діяльність учнів, спрямовану на виявлення проблем у взаємодії людини з природою та пошук можливих шляхів позитивного їх вирішення.

Навчальна програма розрахована на 144 години. З них припадає:

на теоретичні заняття

на практичні заняття

на комбіновані заняття

на екскурсії

на природоохоронні заходи

- 2 години;

- 38 годин;

- 34 години;

- 42 години;

- 26 годин.


В результаті засвоєння програми факультативу “Рідний край”

учні повинні знати:

 • визначення “екології” як науки та об’єкти її вивчення;

 • цінність природи рідного краю як національного багатства;

 • екосистеми своєї місцевості;

 • основні положення екологічного права, екологічні права та обов’язки громадян, юридичну відповідальність за їх порушення;

 • народні традиції та прикмети щодо взаємозв’язків у природі;

 • фітотерапію як народний засіб збереження та відновлення здоров’я;

 • рослинний та тваринний світ рідного краю;

 • представників Червоної книги свого краю.

Учні повинні вміти:

 • чітко орієнтуватись в основних поняттях курсу;

 • розрізняти тварин та рослин своєї місцевості, охороняти їх;

 • виготовляти народний календар за зібраними особисто прикметами;

 • пропагувати екологічні знання (інсценувати екологічні казки, проводити класні години, вікторини, лекторії, вечори екологічного змісту);

 • збирати лікарські рослини, готувати настої та відвари з них та вміти їх правильно застосовувати; брати участь у природоохоронній роботі (очищати питну воду, звільняти природні куточки від сміття, виготовляти годівнички та гніздівлі для птахів, організовувати екологічні стежки тощо).

Програма факультативу “Рідний край”, навчально-тематичний план якого наведено нижче, включає всі аспекти змісту екологічної освіти: науково-пізнавальний, ціннісний, нормативний, практично-діяльнісний і допомагає школярам усвідомити існуючі екологічні проблеми та їх причинний характер, формує відповідальне ставлення до природного оточення, виховує почуття турботливого господаря, патріота своєї землі.

Орієнтовний тематичний план

Назва теми

Усього


Кількість годин

тео-

ретичні

комбі-

новані

прак-

тичні

екс-

курсії

природо- охоронні заходи
Вступ. Екологія як наука.

4 (2)

2

-

-

2

-

1

Основи екологічного права

26 (14)

-

12

8

4

2

2

Народна екологія

14 (7)

-

2

4

6

2

3

Колиска козацької слави

22 (12)

-

4

6

10

2

4

Екологічна стежина

76 (38)

-

16

20

20

20Усього

144 (73)

2

38

36

42

26

Зміст програми

Вступ

Екологія – наука про взаємозв’язки між живими істотами та навколишнім середовищем, між людиною та природою. Розвиток екології як науки XXI століття: стан, перспективи.

Екскурсія. Виявлення екологічних взаємозв’язків.

1. Основи екологічного права

Загальна характеристика екологічного права. Екологічні права громадян. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Природокористування. Юридична відповідальність. Екологічний контроль. Земельне та водне законодавство. Глобальні проблеми людства.

Практичні роботи.

Виготовлення попереджувальних пам’яток.

Написання доповіді “Глобальні проблеми людства”.

Виготовлення нагород для молодших екологів (з природного матеріалу).

Екскурсії.

Екскурсія до санепідеміологічної станції.

Ознайомлення з екологічним станом о. Хортиця.

Природоохоронні заходи.

Інсценування казки “Екотропік та екологічне право”.

2. Народна екологія

Традиції та вірування українського народу. Народний календар. Фітотерапія. Рослини та тварини в побуті українців.

Практичні роботи.

Збирання народних прикмет.

Виготовлення народного календаря.

Приготування настоїв та відварів з лікарських рослин.

Екскурсії.

Екскурсія до краєзнавчого музею.

Екскурсія до о. Хортиці (для збирання лікарських трав).

Екскурсія до фармакологічної лабораторії.

Природоохоронні заходи.

Проведення класних годин “Завітайте до “Еконіки” (казка з демонстрацією лікарських трав).

3. Колиска козацької слави

Історія розвитку о. Хортиця. Клімат. Ґрунти. Тваринний та рослинний світ.

Практичні роботи.

Очищення острова Хортиця від сміття.

Виготовлення годівничок для тварин та птахів.

Очищення питної води.

Екскурсії.

Екскурсія до кінного театру.

Біологічне угруповання лісу.

Живі організми і оточуюче середовище.

Екологічні групи рослин. Фітоценози.

Охорона рослин.

Природоохоронні заходи.

Участь в природоохоронній роботі міста.

4. Екологічна стежина

Місцеві екосистеми: ліс, водойми, ґрунт. Природні умови острова Хортиця. Сучасне і минуле.

Правила поведінки в природі. Вплив антропічних чинників на життя лісу, водойми. Птахи міста.

Проблема охорони рослин і шляхи її вирішення. Рослини-індикатори стану навколишнього середовища. Рослини поблизу екологічної стежки. Червона книга рідного краю.

Практичні роботи.

 1. Виготовлення дорожніх знаків.

 2. Виготовлення інформаційних щитів.

 3. Виготовлення карти і схеми стежини.

 4. Вивчення екологічного стану стежини.

 5. Операція “Джерельце”.

Екскурсії.

 1. Екскурсія до природничого музею.

 2. Екологія міста. Рекреаційні території.

 3. Прибережно-водні рослини.

 4. Рослини листяного лісу. Життєві форми.

 5. Птахи нашого міста.

Природоохоронні заходи.

 1. Лекторій-вікторина про правила поведінки в природі.

 2. Проведення ранку “Рослини – індикатори стану навколишнього

середовища”.

 1. Участь у природоохоронній роботі міста.

 2. Проведення ранку та класних годин “Збережемо наше місто”.

 3. Інсценування екологічних казок.
  1. Програма факультативного курсу

Екологія рослин”


Пояснювальна записка


З метою здійснення екологічної освіти учнів 7-х класів розроблена програма факультативу “Екологія рослин”.

Зазначена програма розвиває пізнавальний інтерес у школярів, сприяє утворенню в їхніх уявленнях цілісних образів географічних, природних, біологічних явищ і об'єктів, допомагає усвідомити існуючі екологічні проблеми сучасного суспільства та їхній причинний характер, формує ставлення до нашої планети, як до спільної домівки, виховує почуття турботливого хазяїна, патріота своєї землі.

Програма екологічного факультативу включає всі аспекти змісту екологічної освіти: науково-пізнавальний, ціннісний, нормативний, практично-діяльнісний.

Науково-пізнавальний аспект змісту розвиває інтерес школярів до проблем навколишнього середовища, формує уявлення про наукову картину світу і представлений матеріал, який розкриває властивості предметів і явищ, їхні зв'язки і різноманіття. Весь комплекс знань про навколишнє середовище забарвлений інтересом, що дуже важливо в справі формування ставлення дітей до своєї домівки – природно-соціального оточення.

Ціннісний аспект змісту розкриває учням різноманітну значимість досліджуваних об'єктів у житті природи і людини. Дотепер у практиці навчання школярів нерідко переважало трактування цінності з утилітарно-практичних позицій, що значно збіднювало ставлення дітей до навколишнього світу, знижувало їхню допитливість, естетичну чуйність, милосердя, співчуття, співпереживання.

Нормативний аспект змісту програми екологічного факультативу включає правила (приписи і заборони) поведінки людини та її діяльності в природному і соціальному оточенні. Дотримання загальнолюдських норм моралі – показник загальної культури поведінки кожної людини у відносинах між людьми, із природними об’єктами, по відношенню до власного здоров’я та здоров’я оточуючих людей тощо. Оскільки основи екокультури (як і будь-якої іншої) закладаються в ранньому віці, то необхідно приділяти особливу увагу розкриттю цього аспекту змісту якомога раніше.

Практично-діяльнісний аспект змісту відіграє не менш важливу роль, адже практична діяльність – кінцевий результат відносин, що формуються; критерій свідомості і почуттів, які розвиваються. Одночасно в діяльності формуються і закладаються самі відносини людини з навколишнім світом. Однак школяр через свої обмежені можливості мало залучений до діяльності природоохоронного характеру.

У результаті навчання на факультативі “Екологія рослин”, учні 7 класу повинні:

 • знати основні завдання науки екології, основні екологічні групи рослин, вплив екологічних чинників на життєдіяльність рослин, основну структуру біоценозу, вплив людини на ріст і розвиток рослин, основні види рослин Червоної книги України (своєї місцевості), заповідні і природоохоронні території України, основні заходи щодо охорони рослин;

 • уміти розпізнавати рослини різних екологічних груп, проводити фенологічні спостереження, проводити розпушування ґрунту, підгортання, вносити добрива в ґрунт, доглядати за рослинами, брати участь в озелененні школи, дотримувати правила поведінки в природі, розбивати місце в лісі для розведення багаття, працювати з різними літературними джерелами, самостійно вести екологічні спостереження і робити записи до щоденника.

Заняття факультативу доповнюють шкільні уроки біології (ботаніки), сприяють поглибленому вивченню питань екології рослин. Структура і зміст програми факультативу обумовлені віковими особливостями учнів, а також необхідністю встановлення міжпредметних зв’язків.

У процесі роботи за даною програмою доцільно привчати дітей проводити екологічні спостереження, розвивати їхнє уміння аналізувати різні ситуації, робити висновки.

Аналіз існуючих програм гуртків юних натуралістів та інших позашкільних установ дозволив нам виявити, що в них приділяється увага, насамперед, формуванню і розвиткові природоохоронних знань. Дана програма присвячена вивченню питань екології і спрямована на розвиток знань учнів про екологічні зв’язки, про методи діагностики забруднення навколишнього середовища, істотну роль в якій відіграють дерева.

Зміст програми факультативу “Екологія рослин” передбачає послідовне формування системи основних екологічних понять в учнів.

Розділ 1 “Екологія – наука про взаємовідносини організмів” передбачає формування в школярів наступних екопонять: спосіб життя, екологія, живі організми, рослини, середовищеутворююча дія організмів, середовища життя, умови життя, природа, довкілля.

Під час вивчення розділу 2 “Вплив екологічних чинників на життя рослин” в учнів формуються поняття: екологічний чинник, біотичний чинник, абіотичний чинник, екологічні групи рослин, зона песимуму (пригнічення), зона оптимуму, продовжується формування поняття умови життя рослин.

Зміст розділу 3 “Рослини-індикатори забруднення навколишнього середовища” передбачає формування в школярів таких понять: рослини-індикатори, екологічний календар, допустима норма забруднення, чинник забруднення, доза забруднення, реакція-відповідь.

Розділ 4 “Вплив антропогенного чинника на ріст і розвиток рослин” має на меті формування наступних понять: антропогенний чинник, Червона книга, природоохоронні території, національні парки України, рослини-пірофіти, фітотерапія, ерозія ґрунтів, засолення ґрунтів, вивітрювання, родючість ґрунтів, ноосфера.

На заняттях факультативу, що розкривають зміст розділу 5 “Екологія рослинних угруповань”, у школярів формуються поняття біотип, вид, фітотип, популяція, чисельність популяцій, пристосованість рослин, рослинне угруповання, рослини-конкуренти, рослини-хижаки, добові і сезонні ритми в житті рослин, екологічні групи рослин.

Засвоєння матеріалу розділу 6 “Рослинний світ і його різноманіття” сприяє формуванню в дітей наступних понять: рослинний світ, рослинні ресурси Землі, рідкісні і палеорослини, життєві форми рослин (дерева, чагарники, трави), рослини-символи, культурні і дикоростучі рослини, рослини-ендеміки, Закон про охорону рослин. Засвоєння цих понять дозволяє сформувати в учнів екоосвіченість.

Значна увага при доборі змісту програми приділяється проблемі формування і розвитку умінь, які включають три групи напрямків: 1) вивчення природи; 2) оцінка стану довкілля; 3) збереження та відновлення природи.

У роботі факультативу значне місце посідають практичні заняття, на яких передбачена самостійна робота школярів, спрямована на розвиток не лише екологічних, але й загальних натуралістичних умінь. Частина занять проходить під керівництвом учителя, частина – присвячена індивідуальним дослідженням школярів і проводиться з використанням методичних рекомендацій для самостійної роботи учнів. У роботі факультативу передбачені такі типи занять: комбіновані, практичні, екскурсії.

Розуміння складних екологічних явищ, яке розвивається в процесі систематичного і системного вивчення екологічних зв’язків, забезпечує творчий і свідомий підхід учнів до практичної діяльності в природі; розвиває пізнавальний інтерес до предмета біології; підтримує бажання школярів, які відвідують факультатив, удосконалюють свої знання й уміння з цієї області.


Орієнтовний тематичний планНазва теми

Усього

Кількість годин

теоретичні

практичні

екскурсії

1

Вступ. Екологія-наука про взаємо-

звя’зки організмів

12

6

2

4

2

Вплив екологічних чинників на життє-

діяльність рослин

12

4

6

2

3

Рослини-індикатори забруднення навко-

лишнього середови

ща

5

2

3

-

4

Вплив антропоген-

ного чинника на зріст і розвиток рослин

6

2

2

2

5

Екологія рослинних угруповань

12

4

4

4

6

Рослинний світ і його різноманіття

10

4

4

2

Усього

57

22

21

14

Зміст програми

Вступ

Екологія – наука про взаємовідносини живих організмів між собою і навколишнім середовищем. Екологія рослин. Значення екологічних знань для сучасної людини.

Екскурсія. Ознайомлення з природою своєї місцевості. Правила поведінки в природі.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconДельфінарії на території України як один із засобів формування екологічної культури Виконала
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №104 Харківської міської ради Харківської області
Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconФормування ключових І предметних компетентностей молодших школярів: теоретичні аспекти

Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconПрограма для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так І розумінню ними...
Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності
Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconРеферат на тему: „ Екологічна експертиза в Україні”
Статут експерта екологічної експертизи, права та обов’язки замовників екологічної експертизи
Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconСистема роботи класного керівника по формуванню у молодших школярів здорового способу життя
Розкрито актуальність даної проблеми та шляхи її вирішення. Наведено основні принципи та методи превентивного виховання, які допомагають...
Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconНормативні навчальні дисципліни Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (шифр гс)
Мета: формування філософської культури, мислення та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок застосування філософської...
Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconПрограм а організаційно-дозвіллєвої практики студентів Спеціальності 010105: “Соціальна педагогіка”
Нині спостерігається суттєве підвищення інтересу, формування принципово нового підходу не лише до культури в цілому, а й до її прикладної...
Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconМіністерство культури І туризму україни інформаційний збірник про умови вступу до Луганського державного інституту культури І мистецтв
Якщо Ви мрієте оволодіти професією, пов'язаною з театральним мистецтвом, акторською майстерністю, стати професійними хореографами,...
Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Є. М. Сливко, канд геол мін наук, доцент, доцент кафедри екологічної та інженерної геології І гідрогеології; І. Б. Книш,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница