Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница1/57
Дата17.03.2013
Размер3.01 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums


Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs


Nr. 3341000218


Studiju programmas nosaukums


Komunikācijas zinātnes maģistra akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

45321 01


Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes studijās

2,5 gadi jeb 5 semensti nepilna laika klātienes studijas

3 gadi jeb 6 semestri nepilna laika neklātienes studijās

80 kp

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība)


Iegūstamā kvalifikācija


Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Sociālo zinātņu fakultāte, I, Komunikācijas studiju nodaļa,

Lomonosova 1, Rīga, LV 1019

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

LU SZF dekāns

Asoc. prof. Vita Zelče

studiju programmas direktore


Prof. Inta Brikše

Doktora studiju programma komunikācijas zinātnē direktore


Asoc. prof. Vita Zelče

SATURS


1. Latvijas Universitātes Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu .................................................................................................

2. Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija .................................

3. Latvijas Universitātes maģistra studiju programma komunikācijas zinātnē licences kopija ....................................................................................

4. Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas komunikācijas zinātnē akreditācijas lapas kopija ...................................................................

5. Dokumenti, kas apliecina rīcību doktora studiju programmas likvidācijas gadījumā .........................................................................................................

Titullapa ......................................................................................................

6. LU Komunikācijas zinātnes maģistrs studiju programmas anotācija .......

7. Programmas vispārējs raksturojums ...........................................................

7.1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti ...................

7.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts un LU interešu viedokļa ..................................................................................

7.2.1. Studiju programmas atbilstība darba tirgu piedāvājumam ........................................................................

7.2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam ..............................................................................

7.3. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstu atzītu augstskolu studiju programmām ...............................................................................................

7.4. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ...........................

7.4.1. Studiju programmas apjoms, struktūra un saturs ........

7.4.2. Studiju programmas izmaiņas kopš iepriekšējās akreditācijas ...........................................................................

7.5. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas finansēšanas resursi un infrastruktūras nodrošinājums ....................................................

7.6. Imatrikulācijas Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmā nosacījumi ...................................................................................................

7.7. Komunikācijas zinātnes studiju programmas praktiskā realizācija .....

7.7.1. Studiju metodes un formas ..........................................

7.7.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos ...........

7.8. Programmu kvalitātes iekšējās nodrošināšanas mehānisms ................

7.9. Vērtēšanas sistēma ...............................................................................

7.10. Studējošie Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmā .....

7.10.1. Studējošo skaits .........................................................

7.10.2. Studējošo aptauju rezultātu analīze ...........................

7.10.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ..

7.11. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls ..............................................................................

7.11.1. Akadēmiskā personāla sastāvs ..................................

7.11.2. Komunikācijas zinātnes studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni un to rezultāti, projektu vadība .................................

7.11.3. Komunikācijas zinātnes studiju programmas akadēmiskā personāla atjaunošana, apmācība un attīstība ....

7.12. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas palīgpersonāls .............................................................................................

7.13. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmu realizējošās struktūrvienības ..........................................................................................

7.14. Ārējie sakari .......................................................................................

7.14.1. Sadarbība ar darba devējiem .....................................

7.14.2. Sadarbība ar citām studiju programmām Latvijā un ārzemēs ..................................................................................

7.14.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs ........................................................................

7.14.4. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas vieslektori .........................................................

7.14.5. Studējošo ārvalstu apmaiņas programmas ietvaros ...

7.15. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas attīstības plāns ............................................................................................................

7.16. SVID analīze .....................................................................................

8. Komunikācijas zinātnes maģistra studijas programmu izmaksu aprēķins..

9. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas studiju plāns .........

10. Pielikumi ...................................................................................................

1. Studiju programmā iekļauto kursu apraksti ......................................

2. Informācija par studiju komunikāciju zinātnes maģistra

studiju programmā iesaistītajiem mācībspēkiem ...........................

3. Studējošo, darba devēju aptauju materiāli un anketu paraugi ..........

4. Maģistra studiju programmas akadēmiskā personāla

piedalīšanās starptautiskos projektos, LZP un citu institūciju

finasētājos projektos (2002–2008) .......................................................

5. Maģistra studiju programmas akadēmiskā personāla

galvenās zinātnsikās publikācijas un sagatavotā mācību

literatūra (2002–2008) ..........................................................................

6. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas

materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ..............................

7. Metodiskie norādījumi maģistra darba komunikācijas zinātnē

izstrādei un aizstāvāšanai .....................................................................

8. Salīdzinājumam izraudzītās ārvalstu doktora studiju

programmas komunikācijas zinātnē .....................................................

9. Atsauksmes

10. Reklāmas materiāli

11. Diploma pielikuma paraugs
4

5


6


7


8

11

12

13

13


13


14


14


15


18

18


21


22


23

23

23

24

24

25

26

26

26

27


27

27


28


29


30

31


32

32


32


32


33

33


33

34

36

37

51

52


180

207


237


241


252


259


288


1. Latvijas Universitātes Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu

2. Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija

3. Latvijas Universitātes maģistra studiju programma komunikāciju zinātnē licences kopija

4. Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas komunikācijas zinātnē akreditācijas lapas kopija


5. Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie varēs turpināt mācības citā programmā

(a) līgums ar augstskolu “Turība”

(b) SZF domes lēmums, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie varēs turpināt mācības LU Socioloģijas maģistra programmā

(c) SZF domes lēmums, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie varēs turpināt mācības LU Informācijas un bibliotēkzinību maģistra programmā


Latvijas Universitāte


Maģistra studiju programma

komunikācijas zinātnē

(programmas kods: (45321 01))

SOCIĀLO ZINĀTŅU MAĢISTRA GRĀDA komunikācijas zinātnĒ iegūšanai


Programme of academic studies

in communication science

of MA degree in the communication science


Programmas direktore:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница