Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Скачать 154.55 Kb.
НазваниеRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
страница3/3
Дата31.08.2012
Размер154.55 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves saimniecība (udk=64)


 Becker Anette. Системы вентиляции / А. Беккер ; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой ; под ред. Г. В. Резникова. - М. : ТЕХНОСФЕРА : ЕВРОКЛИМАТ, 2005. - 229, [2] с. : ил., табл., цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека климатехника). - Библиогр. в конце кн. - Приведены физиолого-гигиенические основы создания в воздушной среде вентилируемых и кондиционируемых помещений комфортных параметров микроклимата для людей, в них находящихся; физические основы построения и классификация систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  ISBN 5948360474 (в пер. ISBN 3-8023-1759-9 Bowie David. Hospitality Marketing : an introduction / David Bowie and Francis Butte. - Amsterdam : Elsevier, 2007. - 350 p. - Index : p.341.-350.  ISBN 0-7506-5245-4 ISBN 9780750652452Clarke Alan. International Hospitality Management / Alan Clarke and Wei Chen : concepts and cases. - Amsterdam : Elsevier, 2007. - xv, 382 p. : ill. - Includes bibliographical resources.  ISBN 9780750666756 ISBN 9780750666756
 Wikholm Ingrid. Ēdieni visam gadam / Ingrida Vīkholma, Korīnes Brisbuā foto ; no zviedru val. tulk. Vineta Svelča ; Kristera Petersona grafiskais noform. - Rīga : Madris, 2007 (Spānija : Artes Graficas). - 120 lpp. : krās. il. ; 28 cm. - Rād.: 117.-120. lpp. - Oriģ. nos.Mat året runt.  ISBN 9789984315058 (ies.


 Волков Юрий Федорович. Технология гостиничного обслуживания / Волков Ю. Ф. : учебное пособие для вузов. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. - 384 с. : схем. ; 21 см. - (Высшее образования). - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Учебник содержит материал, касающийся внешнего и внутреннего оформления гостиниц и ресторанов, требования к уборочным работам и оснащению мебелью, инвентарем, оборудованием, а также правила технической эксплуатации предприятий гостиничной индустрии.  ISBN 97875222075982 ISBN 5-222-07598-2
Uzņēmumu vadīšana. Ražošanas, tirdzniecības un transporta organizēšana (udk=65)


 Berkun Scott. Искусство управления IT- проектами : проблемы организации бизнеса, лидерства, разработки и представления результатов / Скотт Беркун ; пер. с англ. Н.Вильчинский. - СПб. : Питер, 2007. - 400 с. : ил. - (Библиотека программиста).  ISBN 9785911800055 Financial accounting / Walter T.Harrison, Charles T.Horngren, W.Morley Lemon, Sandra R.Lemon. - Canadian ed. - Toronto : Pearson Prentice Hall, 2004. - 761 p. : il. - Glossary : p.744.-750. - Index : p.752.-760.  ISBN 0-13-103451-0 ISBN 9780131034518 Gibbs R. Dennis. Управление проектами с помощью IBM Rstional Unified Process : практические советы / Р.Деннис Гиббс ; пер. с англ. - Москва : Кудиц-Пресс, 2007. - 280 с. : ил. - Предмет.указ. : с.267-280.  ISBN 9785911360344 Lientz Bennet P. Risk management for IT projects : how to deal with over 150 issues and risks / Bennet P. Lientz, Lee Larssen. - Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth-Heinemann, c2006. - xviii, 331 p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references (p. 323) and index.  ISBN 0-7506-8231-0 ISBN 9780750682312 ISBN 0-7506-8231-0 Profesionālās tālākizglītības kurss "Organizācijas brieduma modelis" : metodisko materiālu izstrāde un aprobācija ; ESF PIAA aktivitātes 3.2.4.2. projekts / tulk. no angļu val. - Rīga : [ESF PIAA], [2007]. - 130 lpp. Robertson Suzanne. Mastering the requirements process / Suzanne Robertson, James Robertson. - 2nd ed. - Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, c2006. - xxiv, 560 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 535-538) and index.  ISBN 0321419499 (hardcover : alk. paper ISBN 9780321419491


Хэлдман Ким. Управление проектами : Быстрый старт / Ким Хэлдман ; под общ. ред.С.Неизвестного. - Москва : Академия АйТи, 2007. - 351 lpp. : ил. - Словарь: с.:342-349.  ISBN 5-940743-41-2
Būvniecība (udk=69)


 Becker Anette. Системы вентиляции / А. Беккер ; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой ; под ред. Г. В. Резникова. - М. : ТЕХНОСФЕРА : ЕВРОКЛИМАТ, 2005. - 229, [2] с. : ил., табл., цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека климатехника). - Библиогр. в конце кн. - Приведены физиолого-гигиенические основы создания в воздушной среде вентилируемых и кондиционируемых помещений комфортных параметров микроклимата для людей, в них находящихся; физические основы построения и классификация систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  ISBN 5948360474 (в пер. ISBN 3-8023-1759-9 Būvniecības informācija : būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (2007.30.06 / CELTINFO PP. - Rīga : Celtinfo PP, 2007. - [n.d.] lpp.


 Doršs Ilmars. Materiālu izlietojums celtniecības un remonta darbos : praktiska rokasgrāmata visiem, kuri būvē un remontē taupīgi / Ilmārs Doršs. - Liepāja : LPA LiePA, 2007. - 250 lpp. : sh., tab. ; 20 cm. - Būvinženieris I. Doršs grāmatā aplūko būvmateriālu taupīgu un racionālu izlietojumu, kuru nosaka tehniski pamatotas materiālu patēriņa normas, sākot no pamatu izbūves līdz ēkas vai dzīvokļa apdares darbiem. Tā sniedz informāciju par dažādiem celtniecības materiāliem, to īpašībām un pielietojamību. Lai gan grāmata adresēta celtniecības un remonta darbu pasūtītājiem, to savā praktiskajā darbā var izmantot būvspeciālisti un privātamatnieki.  ISBN 9984-7548-2-0 ISBN 9789984754826 Doršs Ilmars. Darbaspēka izmaksas celtniecības un remonta darbos / Ilmārs Doršs. : praktiska rokasgrāmata būvīpašniekiem, celtniekiem, remontētājiem, mājpārvaldniekiem. - Liepāja : LiePA, 2006. - 194 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. - I.Dorša grāmata būs padomdevējs jebkuram potenciālajam remonta uzsācējam. Izmantojot autora izstrādāto metodiku, ir iespējams noteikt reālās remonta izmaksas. Grāmatā atradīsiet noderīgu un daudzveidīgu informāciju gan par darbaspēka izmaksām, gan par pašlaik pielietojamiem celtniecības materiāliem, to iestrādāšanas paņēmieniem, atbilstošu izlietojumu un aptuvenām cenām.  ISBN 9984-7545-0-2 ISBN 9789984754505 Ozola Lilita. Koka būvkonstrukciju elementi : aprēķins un konstruēšana saskaņā ar Eirokodeksiem (EUROCODE 1, EUROCODE 5 / L.Ozola ; LLU.Būvkonstrukciju katedra. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2006. - 184 lpp. : zīm., sh., tab. - Bibliogr.: 155.-159.lpp.  ISBN 9984-19-907-X Sāksim būvēt 2006 : rokasgrāmata pasūtitājiem, projektētājiem, būvuzņēmējiem un būvētājiem ; būvniecības procesa attēlojums shēmās un tabulās ; noderīgi būvniecības dokumenti / CELTINFO PP. - Rīga : CELTINFO PP, 2007. - 126 lpp.  ISBN 9771691298007 ISSN 1691-2985 Кирнев Александр. Организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие / Кирнев А. Д. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006 (Самара : Самарский Дом печати). - 661 с. ; 21 см. - (Высшее образование).  ISBN 5222092038 (В пер. ISBN 9785222092033 Соколов Геннадий. Технология возведения специальных зданий и сооружений : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Промышл. и гражд. стр-во" направления подгот. "Стр-во" / Г. К. Соколов, А. А. Гончаров. - М. : Academia, 2005 : ГУП Сарат. полигр. комб. - 343, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - Библиогр.: с. 340. - Даны теоретические основы и технология возведения зданий и инженерных сооружений с конструкциями из металла, камня и древесины в специфических условиях.  ISBN 5769512148 (в пер. ISBN 9785769512148 Справочник современного строителя / под общ. ред. Л.Маиляна. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 541 с. : ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с.528-534.  ISBN 5-222-08600-3 ISBN 9785222086001 Чичерин Иван. Общестроительные работы : учебник для образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 2902 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / И. И. Чичерин. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2006 (Саратов : Саратовский полиграфкомбинат). - 415 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Начальное профессиональное образование). - (Федеральный комплект учебников). - (Профессиональное образование : учебник). - Библиогр.: с. 411.  ISBN 5769532890 (В пер. ISBN 9785769532894


Māksla. Izklaide.Sports (udk=7)


 Huhnold Thomas (1963-). Olimpiskās spēles : visas spēles no senākajiem laikiem līdz mūsdienām : uzvaras, traģēdijas, rekordi / Tomass Hūnolds ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2007. - 126, [1] lpp. : il., ģīm., kartes ; 15x9 cm. - Oriģ. nos.Olympische Spiele / Thomas Huhnold, 2004.  ISBN 9789984383354


Прасол Владислав. Проектирование жилых и общественных зданий : учебное пособие / В.М.Прасол. - Минск : ООО"Новое знание", 2006. - 240 с. : ил. - (Техническое образование). - Библиогр.: с.238 (14 назв.  ISBN 9789854751641 ISBN 985-475-164-3


Filoloģija (udk=80)


 Aus moderner Technik und Naturwissenschaft : ein Lese- und Ubungsbuch fur Deutsch als Fremdsprache / E.Zett, J.Jansen, H.Muller. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2006. - 168 S. : Il.  ISBN 3-19-001629-1 Brieger Nick. Technical English : vocabulary and grammar / N.Brieger ; A.Pohl. - Oxford : Summertown Publishing, 2006. - 148 p. : il.  ISBN 1-902741-76-5 Ernstsone Vineta. Jauniešu valoda / V.Ernstsone ; L.Tidriķe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 193 lpp. : il. - Bibliogr.: 107.-120.lpp. - Informācija par gr. aut. : 121.-124.lpp. - Vārdnīca"Iz jaunieša mutes" : 125.-192.lpp.  ISBN 9984-8024-1-8
 Glendinning Eric. Oxford English for Electronics : [student's book] / E.Glendinning ; J.McEwan. - Oxford : University Press, 2005. - 208 p. : ill.  ISBN 0-19-457384-2 Glendinning Eric. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering : student's book / E.Glendinning ; N.Glendinning. - Oxford : University Press, 2007. - 190 p. : ill.  ISBN 0-19-457392-3 Glendinning Eric. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering : answer book with teaching notes / E.Glendinning ; N.Glendinning. - Oxford : University Press, 2007. - 39 p.  ISBN 9780194573931 Green Alison. Verbal protocol analysis in language testing research : handbook / Alison Green. - Cambridge : University Press, 1998. - 175 p. - (Studies in Language Testing ; 5). - Subject Index : p.170.-173. - Author Index : p.174.-175.  ISBN 9780521586351 ISBN 0-521-58635-6


 Latviešu valoda 15 neatkarības gados : lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences : rakstu krājums / Valsts valodas komisija ; aut.kol. ; sast. un zin. red. D.Joma. - Rīga : Zinātne, 2007. - 590 lpp. : il. - Bibliogr.: 462.-490.lpp. - Likums par valsts valodu u.c.  ISBN 9789984767949 Mollerke Georg. Modern English for Mechanical Engineers : ein kurzweilinges Trainingsbuch / G.Mollerke. - Munchen : Carl Hanser Verlag, 1999. - 120 S. : Il. - mit einer Audio-CD.  ISBN 3-446-21246-6 Sheerin Susan. Self - Access / Susan Sheerin. - Oxford : University Press, 1990. - 200 p. : il. - (Resource Books for Teachers). - Bibliogr.: p.198.-200.  ISBN 9780194370998 ISBN 0-19-437099-2 Young Learners of English : Some Research Perspectives / edit.: Shelagh Rixon. - Harlow, England : Longman, 1999. - 110 p. : il. - (English Language Teaching Review). - Bibliogr.: p.104.-110.  ISBN 9780582420823 ISBN 0-582-42082-2 Widdowson H.G. Aspects of Language Teaching / H.G.Widdowson. - Oxford : University Press, 1990. - 213 p. - Bibliogr.: p.197.-207. - Index : p.209.-213.  ISBN 9780194371285 ISBN 0-19-437128-X
 Брандес Маргарита. Предпереводчесий анализ текста : учебное пособие для ин-тов иностр. языков / М.П.Брандес, В.И.Провоторов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. - 223 с. - парал.текст на нем.яз.  ISBN 9785891910386 ISBN 5-89191-038-1 Сазонова Евгения. Международные контакты : учеб.пособие по нем.яз. для переводчиков / Е.М.Сазонова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2004. - 191 с. - (Deutsch.Для высших учебных заведений).  ISBN 9785060045734 ISBN 5-06-004573-0
Literatūra. Literatūrzinātne (udk=82)


 An Anthology of Canadian Literature in English / edit. by Russell Brown, Donna Bennet and Nathalie Cooke. - Revised, abridgess ed. - Toronto : Oxford University Press, 1990. - 763 p.  ISBN 9780195407853 ISBN 0-19-540785-7 Bell Michael (1941-). Literature, modernism and myth : belief and responsibility in the twentieth century / Michael Bell. - Cambridge, Great Britain ; New York : Cambridge University Press, 2007. - viii, 260 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 247-256) and index.  ISBN 0-521-58016-1 Kalniņa Ieva. Latviešu dramaturģija 19. gadsimta deviņdesmitajos gados : mācibu līdzeklis / I. Kalniņa ; LU. Filol. fak. Latv. lit. kat. - Rīga : LU, 1992 : LU rotapr. - 17 lpp. ; 19 cm. - Bibliogr.: 17. lpp. un norādes parindēs. 1 r., 250 eks. [93347] Lūse Dace. Jānis Jaunsudrabiņš : daiļrades idejiski estētiskās tendences : mācību līdzeklis / D. Lūse ; LPSR Augst. un vid. spec. izglīt. m-ja. P. Stučkas LVU. Latv. lit. kat. - Rīga : LVU, 1988 : LVU tip. - 50 lpp. ; 20 cm. - Bibliogr.: 47.-50.lpp. (76 nos. 10 k., 500 eks. [881068] Mūks Roberts (1923-2006). Apaļais cilvēks - Dieva kopija : esejas un dzejoļi / Roberts Mūks ; red. un iev. sarakst. Anda Kubuliņa ; māksl. Normunds Pucis. - Rīga : Valters un Rapa, 2007 : SIA "Drukātava". - 258, [1] lpp. : ģīm. ; 20 cm. - Bibliogr.: [253.] lpp. - Dzejnieka un filozofa R. Mūka (īst.v. Roberts Avens, 1923-2006) grāmatā iekļautas reliģiski orientētas esejas un dzejoļi, kuros autors meklē atbildes uz dažādiem filozofiskiem jautājumiem par dabu, Dievu un cilvēku tieksmi pēc kaut kā transcendentāla.  ISBN 9789984805047
Arheoloģija. Priekšvēsture (udk= 902/904)


 Meier Robert J. (1934-). Ceļvedis cilvēces aizvēsturē : vienkārši un saprotami par cilvēces pirmsākumiem / Roberts Dž. Meiers ; no angļu val. tulk. Agnese Kaupiņa ; red. Margita Pētersone ; māksl. Armīns Ozoliņš, Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata. Laikraksts Diena, 2007. - 350 lpp. : il. ; 22 cm. - (The complete idiot's guide). - Alf. rād.: [320.]-350. lpp. - Oriģ. nos.Commplete idiot`s guide to human prehistory / Robert J. Meier.  ISBN 9789984789392


Ģeogrāfija. Ceļojumi (udk=91)


Lauku labumi : ceļvedis; interesantas saimniecības Latvijā / Lauku ceļotājs. - Rīga : Lauku ceļotājs, [2007]. - 57 lpp. : il.,kart. - kopā ar karti "Dabas takas Latvijā".  ISBN 9984986217* ISBN 9789984986210* Velokarte Latvija : ceļojumi ar velosipēdu / Lauku ceļotājs. - Rīga : Lauku ceļotājs, [2007]. - 1 lpp.  ISBN 9789984986234*


Biogrāfijas un līdzīgi pētījumi (udk=929)


 Vīksna (Arnis). Latgales ārsti un ārstniecība 1772-1918 / Arnis Vīksna. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 212 lpp. : il.  ISBN 9789984770376 ISBN 9984-7703-7-0


Vēstures zinātne. Kultūras vēsture. Civilizācijas vēsture (udk=93)


 Meier Robert J. (1934-). Ceļvedis cilvēces aizvēsturē : vienkārši un saprotami par cilvēces pirmsākumiem / Roberts Dž. Meiers ; no angļu val. tulk. Agnese Kaupiņa ; red. Margita Pētersone ; māksl. Armīns Ozoliņš, Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata. Laikraksts Diena, 2007. - 350 lpp. : il. ; 22 cm. - (The complete idiot's guide). - Alf. rād.: [320.]-350. lpp. - Oriģ. nos.Commplete idiot`s guide to human prehistory / Robert J. Meier.  ISBN 9789984789392


 Алексеева Елена. Архивоведение : учебник для учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 0611 - Делопроизводство и архивоведение / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова ; под ред. В. П. Козлова. - 5-е изд., доп. - Москва : Академия, 2007. - 270, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Начальное профессиональное образование. Подготовка служащих). - (Федеральный комплект учебников). - Библиогр.: с. 264-268.  ISBN 9785769537974 Леонтьева Галина Александровна. Вспомогательные исторические дисциплины : учеб. для студентов вузов / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин ; под ред. Г.А. Леонтьевой. - М. : Гуманитар. изд. центр Владос, 2003 (Ульяновск : Обл. тип. ГПП Печ. Двор). - 365, [2] с. : ил., табл., факс. ; 21 см. - (Учебник для вузов (УВ). - Библиогр. в конце кн. - В книге раскрываются особенности методических приемов каждой из дисциплин, специфика предмета. Главное - помочь студенту всесторонне изучить исторический источник, дать максимальную информацию о его происхождении.  ISBN 5691004956 (в пер. ISBN 9785691004957 Римский Сергей Викторович. Вспомогательные исторические дисциплины : учебное пособие для вузов / С.В.Римский. - Москва : Высшая школа, 2006. - 112 с.  ISBN 5-06-005303-2 ISBN 9785060053036 Ульянина Елена. Архивоведение : конспект лекций / Е.А.Ульянина, А.С. Якименко. - Москва : Высшее образование, 2007. - 148 с. - (Хочу все сдать).  ISBN 9785969201514
1   2   3

Похожие:

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В. Курбатов. Москва : Эксмо. Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. 351 с ил....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В. Соломенчук. Спб. Бхв-петербург, 2003. 502 с...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
С# и платформа. Net / Эндрю Троелсен; пер с англ. Спб. Питер, 2007. 795 с ил. (Библиотека программиста). Алфавит указ.: с. 782-795....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconValmieras integrētās bibliotēkas

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница