Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Скачать 154.55 Kb.
НазваниеRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
страница2/3
Дата31.08.2012
Размер154.55 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

Socioloģija (udk=316)


 Latvijas un latviešu identitātes : kultūra, izziņa, komunikācija : Letonikas pirmais kongress, Rīga, 2005. g. 24.-25.okt. : [rakstu krājums] / Latvijas Zinātņu akadēmija ; redkol.: Ausma Cimdiņa (galv. red.), Tālavs Jundzis, Detlefs Henings, Anna Katrīna Īzaka, Ilga Jansone, Janīna Kursīte, Lalita Muižniece, Jānis Stradiņš ; lit. red. Bārbala Stroda ; priekšv. aut. Ausma Cimdiņa. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006 : Elpa-2 tipogr. - 150 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. - (Letonika. Pirmais kongress). - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Rakstu krājuma pamatā ir Letonikas pirmajā kongresā (Rīga, 2005. gada 24.-25. oktobris) nolasītie referāti par mūsdienu Latvijas zinātnē un sabiedrībā aktuāliem identitātes jautājumiem, identitāšu tipoloģijā un mijiedarbēs akcentējot tieši latvisko. - Kopsav. angļu, vācu val. - Satura rād. paral. latviešu, angļu val.  ISBN 9984967654* Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества : теория и практика : международный сборник научных трудов / Высшая школа психологии. - Рига : Высшая школа психологии, 2005. - (Psiholoģiijas augstskola).- т.3. - 366 с.  ISBN 9984-7638-6-2


Politika.Politoloģija (udk= 32)


 Employment and Benefits in the European Union / Clifford Chance. - London : Clifford Chance LLP, Mau, 2007. - 220 p. - Appendix Country by Country Comparisons : p.210.-218.

 Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni : [krājums] / Ž.Ozoliņas red. ; Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2007. - 292 lpp.  ISBN 9789984767925 Latvija - Krievija - X : [rakstu krājums] / Stratēģiskās analīzes komisija ; zin. red. un iev. sarakst. Žaneta Ozoliņa ; red. Ināra Stašulāne ; Kristīnes Plūksnas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Valsts prezidenta kanceleja : Zinātne, 2007 : Jelgavas tipogrāfija. - 317 lpp. : tab. ; 21 cm. - (Zinātniski pētnieciskie raksti ; 1(12)2007). - Bibliogr. rakstu beigās. - Par aut.: [315.]-317. lpp. - Grāmata apliecina, ka Latvijā ir izveidojusies sava starptautiskās politikas skola, kura jau iekarojusi vietu valstī, turklāt vairāki jaunie pētnieki ir pazīstami arī plašākā starptautiskā akadēmiskā apritē. Pētījumos autori pievērsušies vienam vai otram Latvijas un Krievijas attiecību aspektam, paplašinājuši skatījumu uz Latvijas un Krievijas mijiedarbību no reģionālā un globālā skatpunkta.  ISBN 9789984808024
Ekonomika. Ekonomikas zinātnes (udk=33)


 Darba aizsardzība uzņēmumos un iestādēs 2007 / Reģionālas apmācības centrs. - Rīga : SIA"Reģionālas apmācības centrs", 2007. - 195 lpp. - + CD-ROM. - Pieejams arī kompaktdiskā.


 Employment and Benefits in the European Union / Clifford Chance. - London : Clifford Chance LLP, Mau, 2007. - 220 p. - Appendix Country by Country Comparisons : p.210.-218. Financial accounting / Walter T.Harrison, Charles T.Horngren, W.Morley Lemon, Sandra R.Lemon. - Canadian ed. - Toronto : Pearson Prentice Hall, 2004. - 761 p. : il. - Glossary : p.744.-750. - Index : p.752.-760.  ISBN 0-13-103451-0 ISBN 9780131034518 Latvijas ekonomikas un sabiedrības pārstrukturizācijas ietekme uz uzņēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti : monogrāfija / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; R.Škapara un Ērikas Šumilo red. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 339 lpp. : il. - Bibliogr.: 338.-339.lpp.  ISBN 9789984783338 ISBN 9984-7833-3-2 Lientz Bennet P. Risk management for IT projects : how to deal with over 150 issues and risks / Bennet P. Lientz, Lee Larssen. - Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth-Heinemann, c2006. - xviii, 331 p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references (p. 323) and index.  ISBN 0-7506-8231-0 ISBN 9780750682312 ISBN 0-7506-8231-0 Managing World Heritage Sites / edit. by Anna Leask and Alan Fyall. - Amsterdam : Elsevier, 2006. - 294 p. : il. - (Butterworth-Heinemann).  ISBN 0-7506-6546-7 ISBN 9780750665469 McGuigan James R. Managerial economics : applications, strategy, and tactics / James R. McGuigan, R. Charles Moyer, Frederick H. deB. Harris. - 8th ed. - Cincinnati, Ohio : South-Western College, c1999. - 786 p.+ 1 v. (various pagings : ill. (some col.), col. map ; 27 cm. - Includes index.  ISBN 0-538-88106-2 ISBN 9780538881067 Weaver David B. (David Bruce). Sustainable tourism : theory and practice / David Weaver. - Amsterdam ; Boston : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006. - xiii, 240 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. [209]-226) and index.  ISBN 075066438X (pbk. ISBN 9780750664387 Волков Юрий Федорович. Технология гостиничного обслуживания / Волков Ю. Ф. : учебное пособие для вузов. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. - 384 с. : схем. ; 21 см. - (Высшее образования). - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Учебник содержит материал, касающийся внешнего и внутреннего оформления гостиниц и ресторанов, требования к уборочным работам и оснащению мебелью, инвентарем, оборудованием, а также правила технической эксплуатации предприятий гостиничной индустрии.  ISBN 97875222075982 ISBN 5-222-07598-2 Рысев Николай Юрьевич. Активные продажи / Николай Рысев. - Изд. 2-е. - СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 414 с. ; 20 см. - (RECONT.Тренинги для первых).  ISBN 9785469012948 ISBN 9785469012948
Tiesības. Juridiskās zinātnes (udk= 34)


 Būvniecības informācija : būvniecības normatīvo aktu izlases saraksts (2007.30.06 / CELTINFO PP. - Rīga : Celtinfo PP, 2007. - [n.d.] lpp.

 Darba aizsardzība uzņēmumos un iestādēs 2007 / Reģionālas apmācības centrs. - Rīga : SIA"Reģionālas apmācības centrs", 2007. - 195 lpp. - + CD-ROM. - Pieejams arī kompaktdiskā.
Garīgo un materiālo vajadzību nodrošinājums (udk=36)


 Employment and Benefits in the European Union / Clifford Chance. - London : Clifford Chance LLP, Mau, 2007. - 220 p. - Appendix Country by Country Comparisons : p.210.-218.


 Sociālā atstumtība un sociālā iekļaušana : situācijas izvērtējums Latvijā / atb.red. Feliciana Rajevska : zinātnisko rakstu krājums : Latvijas Universitāte : LU Akadēmiskais apgāds ; Rīga, 2006. - 149 lpp. : il.  ISBN 9984-8022-2-1 ISBN 9789984802220
Izglītība. Audzināšana. Mācīšana (udk=37)


 Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšanas kurss "Mūsdienu datorzinību izglītības standarti" / aut.kol. : P.Daugulis, D.Tomsons, G.Būmans, A.Jansone, V.Kalme, S.Laizāne. - [Rīga] : ESF PIAA, 2007. - 281 lpp. - (ESF PIAA). - + CD-ROM. - Pieejams arī kompaktdiskā. Baumane A. Metodiskie norādījumi studiju darbu un diplomdarbu logopēdijā izstrādāšanai / A.Baumane, P. Vucenlazdāns ; RA. Pedagoģijas fakultāte. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2007. - 29 lpp. - Bibliogr.: 22. lpp. (12 nos.  ISBN 9789984779478


 Green Alison. Verbal protocol analysis in language testing research : handbook / Alison Green. - Cambridge : University Press, 1998. - 175 p. - (Studies in Language Testing ; 5). - Subject Index : p.170.-173. - Author Index : p.174.-175.  ISBN 9780521586351 ISBN 0-521-58635-6 Lapiņa Lāsma. Pašapziņas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja saskarsmes procesā : [zinātniska monogrāfija] / Lāsma Lapiņa, Velta Ļubkina ; RA.Pedagoģijas fakultāte.Personības socializācijas pētījumu institūts. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2007. - 125 lpp. - Bibliogr. : 108.-111.lpp.(76 nos.  ISBN 9789984779560 Sheerin Susan. Self - Access / Susan Sheerin. - Oxford : University Press, 1990. - 200 p. : il. - (Resource Books for Teachers). - Bibliogr.: p.198.-200.  ISBN 9780194370998 ISBN 0-19-437099-2 Strazdiņa Vija. Metodiskie norādījumi studiju darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai / V.Strazdiņa ; I.Silineviča ; RA.Ekonomikas fakultāte.Ekonomikas un vadības katedra. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2007. - 17 lpp. - Bibliogr.: 14. lpp. (5 nos.  ISBN 9789984779485 Young Learners of English : Some Research Perspectives / edit.: Shelagh Rixon. - Harlow, England : Longman, 1999. - 110 p. : il. - (English Language Teaching Review). - Bibliogr.: p.104.-110.  ISBN 9780582420823 ISBN 0-582-42082-2Widdowson H.G. Aspects of Language Teaching / H.G.Widdowson. - Oxford : University Press, 1990. - 213 p. - Bibliogr.: p.197.-207. - Index : p.209.-213.  ISBN 9780194371285 ISBN 0-19-437128-X
Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tautu dzīve. Folklora (udk=39)


Juško-Štekele Angelika. Latgaliešu folklora : mācību grāmata / A. Juško-Štekele ; RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2007. - 161 lpp. : il. - Bibliogr.: 144.-145.lpp. (41 nos.  ISBN 9984-7791-2-2 Lenkeit Roberta Edwards. Introducing cultural anthropology / Roberta Edwards Lenkeit. - 3rd ed. - Boston : McGraw-Hill, c2007. - xxxiii, 333, 13, 9, 2, 10, 12 p. : ill. (chiefly col.), col. maps ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. R1-R10) and index.  ISBN 0073107735 (alk. paper ISBN 0-07-325895-4 ISBN 9780073107738 ISBN 9780073258959


Matemātika. Dabaszinātnes (udk=5)


 Moore David. The basic practice of statistics / David S.Moore. - 3d ed. - New York : W.H.Freeman and Company, 2004. - 691 p. : il. + + CD-ROM. - Index : p.687.-691.  ISBN 9780716758815 ISBN 0-7167-5881-4 Moore David. The basic practice of statistics / David S.Moore. - 3d ed. - New York : W.H.Freeman and Company, 2003. - 691 p. : il. - Index : p.687.- 691.  ISBN 9780716702252 ISBN 0-7167-0225-8


Spolsky Joel. Джоэл о программировании и разнообразных и иногда родственных вопросах, которые должны быть интересны : разработчикам программного обеспечения, проектировщикам и менеджерам, а также тем, кому посчастливилось или не повезло в каком-то качестве работать с ними / Джоэл Спольски ; пер. с англ.С.Маккавеева. - СПб. ; Москва : Символ, 2006. - 352 с. - (Профессионально). - Алфавит. указ.: с.345-352.  ISBN 5-932860-63-4
Medicīna. Medicīnas zinātnes (udk=61)


 Medicīna : rakstu krājums / atb. red. Māris Baltiņš.- 668.sēj. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - Sēj.668, 191 lpp. : att., tab. ; 24 cm. - (Latvijas Universitātes raksti ; 668.sēj.). - Neregulāri.  ISBN 9984-7700-7-9 ISBN 14072157 ISBN 9789984770079


Vīksna (Arnis). Latgales ārsti un ārstniecība 1772-1918 / Arnis Vīksna. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 212 lpp. : il.  ISBN 9789984770376 ISBN 9984-7703-7-0
Inženierzinības. Tehniskās zinātnes (udk=62)


 Becker Anette. Системы вентиляции / А. Беккер ; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой ; под ред. Г. В. Резникова. - М. : ТЕХНОСФЕРА : ЕВРОКЛИМАТ, 2005. - 229, [2] с. : ил., табл., цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека климатехника). - Библиогр. в конце кн. - Приведены физиолого-гигиенические основы создания в воздушной среде вентилируемых и кондиционируемых помещений комфортных параметров микроклимата для людей, в них находящихся; физические основы построения и классификация систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  ISBN 5948360474 (в пер. ISBN 3-8023-1759-9 Ozola Lilita. Koka būvkonstrukciju elementi : aprēķins un konstruēšana saskaņā ar Eirokodeksiem (EUROCODE 1, EUROCODE 5 / L.Ozola ; LLU.Būvkonstrukciju katedra. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2006. - 184 lpp. : zīm., sh., tab. - Bibliogr.: 155.-159.lpp.  ISBN 9984-19-907-X

 Справочник современного проектировщика / под общ. ред. Л.Маиляна. - Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 541 с. : ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с.529-537.  ISBN 9785222110485 Герасименко Александр. Основы электрогазосварки : учебное пособие / А.И.Герасименко. - Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 347 с. : ил. - (Начальное профессиональное образование). - Библиогр.: с.374 (6 назв.  ISBN 9785222119679 Кирнев Александр. Организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие / Кирнев А. Д. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006 (Самара : Самарский Дом печати). - 661 с. ; 21 см. - (Высшее образование).  ISBN 5222092038 (В пер. ISBN 9785222092033 Рыбьев Игорь. Основы строительного материаловедения в лекционном изложении : учеб. пособие для студентов строит. специальностей / И. А. Рыбьев. - Москва : АСТ [и др.], 2006 (Владимир : Владимирская книжная типография). - 604, [3] с. : ил., табл. ; 21 см.  ISBN 5170281803 (АСТ ISBN 9785170281800 ISBN 527111905X (Астрель ISBN 5976206360 (Хранитель Соколов Геннадий. Технология возведения специальных зданий и сооружений : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Промышл. и гражд. стр-во" направления подгот. "Стр-во" / Г. К. Соколов, А. А. Гончаров. - М. : Academia, 2005 : ГУП Сарат. полигр. комб. - 343, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - Библиогр.: с. 340. - Даны теоретические основы и технология возведения зданий и инженерных сооружений с конструкциями из металла, камня и древесины в специфических условиях.  ISBN 5769512148 (в пер. ISBN 9785769512148 Сетков Владимир Иванович. Строительные конструкции : расчет и проектирование : учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений, обучающихся по специальности 2902 "Стр-во и эксплуатация зданий и сооружений" / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Инфра-М, 2007 (Н. Новгород : ГИПП Нижполиграф). - 446, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. в конце кн. - В учебнике излагаются основы проектирования и расчета наиболее простых и широко распространенных в строительной практике несущих конструкций.  ISBN 5160024069 (в пер. ISBN 97851600240661   2   3

Похожие:

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В. Курбатов. Москва : Эксмо. Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. 351 с ил....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В. Соломенчук. Спб. Бхв-петербург, 2003. 502 с...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
С# и платформа. Net / Эндрю Троелсен; пер с англ. Спб. Питер, 2007. 795 с ил. (Библиотека программиста). Алфавит указ.: с. 782-795....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconValmieras integrētās bibliotēkas

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница