Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1
Скачать 79.45 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1
Дата07.03.2013
Размер79.45 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Проект

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського


Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах1


Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1

1

Інваріантний курс в 9-11 класах 1

Інформатика в інформаційно-технологічному профілі 2

Курси за вибором у старшій школі 2

Поглиблений курс в 8-11 класах 3

Навчальні програми 3

Курси в 2-9 класах 3

Початковий курс з 2-го класу 3

Пропедевтичний курс з 5-го класу 4

Базовий курс з 7-го класу 4

Допрофільні курси за вибором в основній школі 5

Організація навчально-виховного процесу
у кабінеті інформатики 5

Інваріантний курс в 9-11 класах


Програми розраховані на учнів, які до 9 класу ще не вивчали інформатики.

Інформатика з 9-го класу може вивчатися за програмами:

 • «Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних зак­ладів». Рекомендовано МОН України.

http://www.mon.gov.ua/education/average/new_pr

 • «Навчальна програма для 10–11 класів загальноосвітніх нав­чальних закла­дів. Рівень стандарту». Рекомендовано МОН України

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12

 • «Навчальна програма для 10–11 класів загальноосвітніх нав­чальних зак­ладів. Академічний рівень». Рекомендовано МОН України

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12 • Залежно від профілю школи інформатика в 10–11 класах вивчається на рівні стандарту або на академічному рівні (див. наказ МОН № 834 від 27.08.10 року «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчаль­них закладів ІІІ ступеню»). На вивчення інформатики за рівнем стандарту передбачено 1 годину на тиждень у кожному з 10 та 11 класів. На вивчення інформатики за академічним рівнем передбачено 1 годину на тиждень у 10 класі та 2 години на тиждень у 11 класі.

Профілізація старшої школи здійснюється шляхом запровадження курсів за вибором, для вивчення яких відводиться час відповідним навчальним планом або із варіативної частини навчального плану. Обсяги, тривалість і тематика курсів за вибором обира­ються з урахуванням профілю навчального закладу, часу, відведеного на вив­чення інформатики, матеріальних і кадрових можливостей школи.

Інформатика в інформаційно-технологічному профілі


Учні 11-х класів інформаційно-технологічного профілю продовжують вивчати інформатику за програмою для 11 класу академічного рівня, розширеною курсами за вибором.

Вивчення інформатики в 10 класах на профільному рівні проводиться за програмою «Навчальна програма для 10–11 класів інформаційно-технологічного профілю» із розрахунку 5 годин на тиждень.

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12

Курси за вибором у старшій школі


Курси за вибором вивчаються за програмами:

 • Основи комп’ютерної безпеки (17 год.). Пасько В.П., Прокопенко Н.С.

http://sites.google.com/site/osvitaonline/

 • Основи комп’ютерної графіки (35 год.). Березовський В. С., Потієн­ко В. О., Завадський І. О. http://sites.google.com/site/osvitaonline/

 • Основи Інтернету (17 год.). Левченко О. М., Завадський І. О., Прокопен­ко Н. С. http://sites.google.com/site/osvitaonline/

 • Основи створення комп’ютерних презентацій (17 год.). Левченко О. М., Коваль І. В., Завадський І.О. http://sites.google.com/site/osvitaonline/

 • Основи візуального програмування (35 год.). Завадський І. О., Заболот­ний Р. І. http://sites.google.com/site/osvitaonline/

 • Основи веб-дизайну (35 год.). Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стецен­ко І. В. http://sites.google.com/site/osvitaonline/

 • Інформаційний працівник (35 год). Костюков В.П., Мотурнак Є.В.

http://informationworker.osvita.info/teacher/?page_id=52

 • Microsoft Excel у профільному навчанні (52 год). Завадський І.О., Забар­на А. П. http://itosvita.ucoz.ua/pdf/Excel.pdf

 • Основи баз даних (35 год.). Завадський І.О. http://itosvita.ucoz.ua/informatika/BD_program.pdf

 • Сучасні офісні інформаційні технології (70 год). Дорошенко Ю.О., Лапін­ський В.В., Карташова Л.А.

 • Інформаційні технології проектування (70 год). Дорошенко Ю.О.

 • Основи алгоритмізації та програмування (70 або 105 год.). Костюков В.П., Караванова Т.П. http://itosvita.ucoz.ua/osnovi_prog.doc

 • Курс за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для органі­зації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів. 2011. Караванова Т.П., Костюков В.П.

http://itosvita.ucoz.ua/index/navchalni_programi/0-6

Поглиблений курс в 8-11 класах


У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання курсу сут­тєво розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в олімпіадах, МАН, конкурсах, змаганнях, наукових дискусіях. Посилюється роль форму­вання в учнів стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах.

Навчальні програми


 • Для 8-9 класу – програма «Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів. (Т.П. Караванова, В.П. Костюков) Інформатика. Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки” (Київ, Видавнича група BHV, 2009)

 • Для 10-11 класу – програма «Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» розміщена на сайті МОН.

  http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/inf_pogl.doc

Курси в 2-9 класах

Початковий курс з 2-го класу


У 2-4 класах учні ознайомлюються з початковими понят­тями інформатики, використовують комп’ютер для вивчення інших предметів (мова, математика, природознавство тощо), розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мис­лення та творчі здібності.

Застосування комп’ютера варто починати з 2-го класу. У 1-му класі, як свідчать психологи та практичний досвід, ще зарано залучати комп’ютер до навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Початковий курс інформатики для 2-4 класів має передбачати 1 год. на тиж­день, всього 102 год.: по 34 год. у кожному класі.

Інформатика у 2–4 класах може вивчатися за однією із програм:

 • «Сходинки до інформатики. 2–4 класи». Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.

 • «Шукачі скарбів. Навчально-методичний комплект з інформатики для 2-4 класів». Коршунова О.В. http://vesna-books.at.ua/load/89-1-0-17

Пропедевтичний курс з 5-го класу


У 5-6 класах доцільним є впровадження курсів, зорієнтованих на форму­вання алгоритмічного мислення, розвиток логіки, пропедевтику основ програ­мування. Учні опановують прийоми роботи на комп’ютері, озна­йомлюються з поняттями алго­ритму і вико­навця, командами керування вико­нав­цями, основами про­грамної обробки подій.

Пропедевтичний курс інформатики для 5-6 класів має передбачати 1 год. на тиждень за рахунок годин варіатив­ної частини навчального плану (всього 68 год., по 34 год. у кожному класі).

Інформатика у 5–6 класах може вивчатися за однією із програм:

 • «Інформатика. 5–6 класи». Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.

 • Пропедевтичний курс «ІНФОмандри» для учнів 5-6 класів. Казанцева О. П. http://infomandry.osvita.info/teacher/?page_id=158

 • Пропедевтичний курс «Шукачі скарбів. ІІ рівень», 5–8 класи, Коршуно­ва О.В. http://vesna-books.at.ua/news/2010-08-04-141

 • Курс «Вступ до програмування мовою Лого. 5–6 класи». Пахомова Г.В.

http://aspekt-edu.kiev.ua

Базовий курс з 7-го класу


У 7-9 класах доцільно вивчати єдиний базовий курс інформатики, який перед­­бачає навчання учнів володінню комп’ютером, його операційною систе­мою та типовими офісними і загальновживаними програмами.

Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні мають уміти корис­туватися комп’ютером, у них повинен бути сформований необхідний мінімум знань, умінь і навичок для подальшого успішного опанування спецкурсів у 10 11 класах профільної школи, незалежно від її профілю.

Єдиний базовий курс інформатики для 7-9 класів має передбачати 1 год. на тиждень у 7-8 класах за рахунок годин варіативної частини , а в 9-му – 1 год. за рахунок інваріантної частини, всього 102 год.: по 34 год. у кожному класі.

Навчальні заклади, які виділяють 2 і більше годин для вивчення інформа­тики в 8–9 класах, можуть єдиний базовий курс доповнити вивченням допрофільних курсів за вибором (див. перелік далі).

Інформатика у 7–9 класах може вивчатися за однією із програм:

 • Пропедевтичний курс «Основи інформатики. 7 клас». Володіна І.Л, Воло­дін В.В., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О.

http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/osninf7.htm

Допрофільні курси за вибором в основній школі


Для допрофільної підготовки пропонуються програма курсу:

 • «Основи робототехніки» для вивчення у 5 8 класах. Кожем’яка Д.І.

http://www.prolego.org/index.php?option=com_content&view=­frontpage&Itemid=3

Організація навчально-виховного процесу
у кабінеті інформатики


При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись „Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів”, (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329) та Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 „Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219.

Використання комп’ютерної техніки на уроках збільшує навантаження на дитину. Тому керівникам навчальних закладів необхідно постійно контролювати дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 та Державних санітарних норм і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9.


Для закріплення нового матеріалу та вироблення практичних навичок на кожному уроці слід виділяти час для виконання тренувальних вправ за комп’ютером. На уроках, де переважає вивчення теорії, також бажано використовувати комп’ютер для виконання тестів та інтерактивних навчальних вправ.

Усі навчальні програми з інформатики розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів. На кожному уроці інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128).

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів (лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2004 року №1/9-252).

Тематичний облік знань учнів проводиться на основі оцінок, отриманих учнями у процесі навчання, і не передбачає проведення додаткових контроль­них, самостійних та інших видів робіт.

Державна підсумкова атестація з інформатики передбачається у вигляді тестів у письмовому вигляді. Рекомендується проводити обов’язкову державну підсумкову атестацію з інформатики для класів інформаційно-технологічного профілю та класів із поглибленим вивченням інформатики.


С.П.Шостя1 Методичні рекомендації підготовлені станом на 24.08.2011 р., при виникненні розбіжностей перевага надається рекомендаціям МОНМС України про викладання інформатики у 2011-2012 н.р.


Похожие:

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Розвиток мовленнєвої діяльності учня розглядається як інтегрований показник його особистісного зростання
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
С. А. Свінтковська, завідувачка науково-методичного центру української мови та літератури ооіув
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №№19-21, 2009 р
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 2011-2012 н р
«Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів». Рекомендовано мон україни
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №25-27, 2010. У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ монмолодьспорту №235 від 16.
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №25-27, 2010. У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ монмолодьспорту №235 від 16.
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 1 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №25-27, 2010. У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ монмолодьспорту №235 від 16.
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница