Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách
НазваниеAaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách
страница1/110
Дата27.02.2013
Размер4.23 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   110
Publikačná činnosť za rok 2008

(dodané do 25.2.2009)


Prešovská univerzita v Prešove

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA Pastoračná odpoveď Cirkvi na súčasnú krízu manželstva : pastoračná štúdia v kontexte Cirkvi na Slovensku / Peter Tirpák. - Krakow : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, [2008]. - 283 s. - ISBN 978-83-7438-183-3.
GTF 211/08
[TIRPÁK, Peter]

AAA Katoličeskij Katechizis s točki zrenija pravoslavnogo bogoslovija / Imrich Belejkanič. - 1. izd. - Kijev : Prolog, 2008. - 122 s. - ISBN 966-8538-44-7.
FF 74/08
[BELEJKANIČ, Imrich]

AAA De Paris a Héliopolis : correspondance Alexandre Vialatte Henri Pourrat / Sylviane Coyault et Agnes Spiquel. - Clermont-Ferrand : Université Blaise Pascal, 2008. - 253 s. - ISBN 978-2-84546-381-2.
FF 321/08
[COYAULT, Sylviane (50%) - SPIQUEL, Agnes]

AAA Recepcja filozofii europejskiej na Slowacji : (zagadnienia wybrane) / Rudolf Dupkala. - Warszawa : Europejskie kolegium edukacji, 2008. - 277 s. - ISBN 83-89884-54-2.
FF 51/08
[DUPKALA, Rudolf]

AAA On the systems of first order quasi-linear differential equations / Dušan Mamrilla. - Brno : Tribun EU, 2008. - 53 p. - ISBN 978-80-7399-565-2.
FM 220/08
[MAMRILLA, Dušan]

AAA Mikrovyučovacia analýza komunikácie učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou / Stanislava Mandzáková. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2008. - 159 s. - ISBN 978-80-7182-245-5.
PF 106/08
[MANDZÁKOVÁ, Stanislava]

AAA Racjonalnosc : zarys genealogii modeli i problemów / František Mihina. - Warszawa : Europejskie kolegium edukacji, 2008. - 221 s. - ISBN 83-89884-59-3.
FF 68/08
[MIHINA, František]

AAA Kariérní poradenství / Štefan Vendel. - Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. - 224 s. - ISBN 978-80-247-1731-9.
FF 65/08
[VENDEL, Štefan]

AAA Katechetičeskaja missija Cerkvi / Jan Zozuľak. - 1. izd. - Kijev : Prolog, 2008. - 158 s. - ISBN 966-8538-30-7.
PBF 1/08
[ZOZUĽAK, Ján]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB Etika na Slovensku : (minulosť a prítomnosť) / Vasil Gluchman. - Bratislava : Hajko & Hajková, 2008. - 184 s. - ISBN 978-80-88700-72-2.
FF 438/08
[GLUCHMAN, Vasil]

AAB Hodnoty a ciele a dôsledky ich kongruencie a inkongruencie pre subjektívnu pohodu [elektronický zdroj] / Nikoleta Izdenczyová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008. - 142 s. - Popis urobený 8.1.2009. - ISBN 978-80-8068-911-7.
http://www.pulib.sk/elpub/PF/Izdenczyova1/index.html
PF 186/08
[IZDENCZYOVÁ, Nikoleta]

AAB Vplyvy ekonomickej integrácie Slovenska do Európskej únie na finančnú situáciu, financovanie a rozvoj malých a stredných podnikov / Dana Kiseľáková. - [1. vyd.]. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2008. - 172 s. - ISBN 978-80-8068-794-6.
FM 223/08
[KISEĽÁKOVÁ, Dana]

AAB O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska : z duchovných dejín moskovskej Rusi konca XV. a XVI. storočia / Ján Šafin. - Michalovce : Pravoslávna akadémia, 2008. - 272 s. - ISBN 978-80-968349-1-4.
PBF 102/08
[ŠAFIN, Ján]

AAB Genealogical tree of Görgey´s/Gergelyi´s family from Lipník in Zamagurie = Rodokmeň rodiny Görgeyovcov/Gergelyiovcov z Lipníka v Zamagurí / Dušan Mamrilla, Mária Vojtaššáková-Erdössyová, Ladislav Šefčik. - 1. vyd. - Prešov : Essox, 2008. - s. 108. - ISBN 978-80-969810-1-4.
FM 214/08
[MAMRILLA, Dušan (60%) - VOJTAŠŠÁKOVÁ-ERDÖSSYOVÁ, Mária - ŠEFČIK, Ladislav]

AAB Očami hovorcu : päť rokov biskupskej služby vladyku Jána Babjaka SJ, 1. diel / Ľubomír Petrík. - Prešov : Petra, n.o., 2008. - 389 s. - ISBN 978-80-8099-025-1.
GTF 214/08
[PETRÍK, Ľubomír - POŘÍZKA, Petr - POLÁCH, Vladimír P.]

AAB Andragogická diagnostika / Ivana Pirohová. - 1. vyd. - Prešov : Pavol Šidelský - Akcentprint, 2008. - 162 s. - ISBN 978-80-89295-11-1.
FF 507/08
[PIROHOVÁ, Ivana]

AAB Introdukcia do dejín religionistiky / Andrej Slodička. - Prešov : Petra, n.o., 2008. - 146 s. - ISBN 978-80-8099-029-9.
GTF 200/08
[SLODIČKA, Andrej]

AAB Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a.v. (1850-1918) : (teologická akadémia a právnická akadémia) / Darina Vasiľová. - Prešov : Universum, 2008. - 427 s. - ISBN 978-80-89046-52-2.
FF 408/08
[VASIĽOVÁ, Darina]

AAB Dejiny Strážskeho / Ján Adam ... Peter Karpinský ... Matej Starják. - Michalovce : Excel enterprise, s.r.o., 2008. - 155 s. - ISBN 978-80-89258-25-3.
FF 81/08
[ADAM, Ján (30%) - BURAĽ, Miroslav - GAČKOVÁ, Lýdia - DEMKO, Maroš - KARPINSKÝ, Peter - MOLNÁR, Martin - STARJÁK, Matej]

AAB Manažment ohrozených oblastí [elektronický zdroj] / Peter Adamišin, Emília Huttmanová. - 1. vyd. - Košice : Royal Unicorn, s.r.o., 2008. - 171 s.; [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. - ISBN 978-80-969181-7-1.
FM 19/08
[ADAMIŠIN, Peter (50%) - HUTTMANOVÁ, Emília (50%)]

AAB Nominačné modely v botanickom názvosloví / Mária Čižmárová. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. - 191 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 90 ; AFPh UP 212/294). - ISBN 978-80-8068-793-9.
FF 28/08
[ČIŽMÁROVÁ, Mária]

AAB Svet seniora - senior vo svete / Beáta Balogová a kolektív. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - 228 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 91 ; AFPh UP 222/304). - Monografia vznikla ako súčasť riešenia grantových úloh VEGA: č. 1/0410/08; č. 1/3649/06; č. 1/0244/08. - ISBN 978-80-8068-814-1.
FF 75/08, FHPV 242/08
[BALOGOVÁ, Beáta (21,06%) - BAYEROVÁ, Mária (5,70%) - BUGAJSKA, Beata - FRK, Vladimír (6,14%) - GERMUŠKOVÁ, Marta (7,02%) - GRZYBEK, Grzegorz - HATÁR, Ctibor - HRAPKOVÁ, Nadežda - JURKOVIČOVÁ, Anna - KOLLÁROVÁ, Elena - MALINOVSKÁ, Zuzana (3,07%) - MATULAYOVÁ, Tatiana (6,14%) - PIROHOVÁ, Ivana (6,14%) - ŠLOSÁR, Dušan - ŠOLTÉSOVÁ, Denisa (4,83%) - UBERMAN, Marta - UHÁĽ, Martin - VASILOVÁ, Veronika - ZAWADA, Anna - ŽIAKOVÁ, Eva (3,51%)]

AAB Ekonomická efektívnosť environmentálneho manažérstva : environmentálne účtovníctvo / Lucia Bednárová. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2008. - 118 s. - ISBN 978-80-8068-733-5.
FM 6/08
[BEDNÁROVÁ, Lucia]

AAB Výzvy pre etiku v súčasnosti / Viera Bilasová. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 204 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 23 ; AFPh UP 197/279). - Monografia je výsledkom riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/2220/05. - ISBN 978-80-8068-715-1.
FF 76/08
[BILASOVÁ, Viera]

AAB Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek / Zora Bútorová a kolektív. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008. - 365 s. - ISBN 978-80-89345-10-6.
FF 22/08
[BOSÁ, Monika (5%) - BÚTOROVÁ, Zora - FILADELFIOVÁ, Jarmila - GYARFÁŠOVÁ, Oľga - MINAROVIČ, Milan - SEKULOVÁ, Martina - ŠUMŠALOVÁ, Sylvia - VELŠIC, Marián]

AAB Spišská Stará Ves / Štefan Danko, Júlia Dudášová, Ján Endrődi ... Peter Švorc. - Prešov : Universum, 2008. - 349 s. - ISBN 978-80-89046-48-5.
FF 110/08
[DANKO, Štefan - DUDÁŠOVÁ, Júlia (5%) - ENDRÖDI, Ján (8%) - CHALUPECKÝ, Ivan - KOLLÁROVÁ, Zuzana - KRIŠKOVÁ, Zdena - LOJEK, Július - MAJERIKOVÁ, Milica - MALOVCOVÁ, Božena - SOJÁK, Marián - ŠVORC, Peter (20%)]

AAB Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi : kapitoly o sociálnej komunikácii a vedení tímov / Vladimír Frk, Jozef Kredátus. - 3. rozš. vyd. - Prešov : Akcent print, 2008. - 208 s. - ISBN 978-80-89295-04-3.
FF 63/08
[FRK, Vladimír (50%) - KREDÁTUS, Jozef (50%)]

AAB Etika a reflexie morálky / Vasil Gluchman. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 282 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 84 ; AFPh UP 199/281). - Monografia vznikla ako súčasť riešenia grantovej úlohy č. 1/2229/05 Reflexie morálky na Slovensku a vychádza s podporou grantovej agentúry VEGA. - ISBN 978-80-8068-714-4.
FF 64/08
[GLUCHMAN, Vasil]

AAB Súčasný stav slovenského priemyslu a perspektívy jeho ďalšieho rozvoja / Jaroslava Hečková. - 1. vyd. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008. - 162 s. - ISBN 978-80-8068-746-5.
FM 28/08
[HEČKOVÁ, Jaroslava]

AAB Psychofyziologická príprava speváka v detskom speváckom zbore / Jana Hudáková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008. - 104 s. - ISBN 978-80-8068-753-3.
FHPV 167/08
[HUDÁKOVÁ, Jana]

AAB Ryby povodia Bodrogu : (I.: stav k roku 1990) / Ján Koščo. - [Prešov : Prešovská univerzita v Prešove], 2008. - 143 s. - Monografia bola podporená z projektov VEGA č. 1/2360/05, č.1/0352/08. - ISBN 978-80-8068-631-4.
FHPV 106/08
[KOŠČO, Ján]

AAB Medzinárodné financie / Jozef Leščišin. Juraj Rákoš. - 3. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2008. - 291 s. - ISBN 978-80-8068-727-4.
FM 9/08
[LEŠČIŠIN, Jozef (20%) - RÁKOŠ, Juraj (80%)]

AAB Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989 / Peter Šturák. - [2. vyd.]. - Prešov : PETRA, 2008. - 199 s. - ISBN 978-80-8099-023-7.
GTF 92/08
[ŠTURÁK, Peter]

AAB Osamelosť ako sociálny a psychologický jav : prežívanie osamelosti vo vybraných sociálne rizikových skupinách / Eva Žiaková a kol. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 174 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 86 ; AFPh UP 205/287). - VEGA č. 1/2520/05. - ISBN 978-80-8068-731-1.
FF 79/08
[ŽIAKOVÁ, Eva - BALOGOVÁ, Beáta - RÁCZOVÁ, Beáta]

AAB Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa / Karol Medňanský. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008. - 168 s. - ISBN 978-80-8068-776-2.
FHPV 164/08
[MEDŇANSKÝ, Karol]

AAB Mediálna problematika v katolíckej náboženskej výchove / Gabriel Paľa. - Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. - 274 s. - ISBN 978-80-8068-878-3.
GTF 76/08
[PAĽA, Gabriel]

AAB Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny / Elena Pavluvčíková. - Prešov : Privatpress, 2008. - 177 s. - ISBN 978-80-89215-08-9.
FF 66/08
[PAVLUVČÍKOVÁ, Elena]

AAB Edukačnými hrami poznávame svet / Mária Podhájecká. - 3. rozšír., preprac. a aktualiz. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 233 s. - ISBN 978-80-8068-797-7.
PF 101/08
[PODHÁJECKÁ, Mária]

AAB Židovské mesiášske predstavy v literatúre a tradícii z kresťanského pohľadu / Mária Poliaková. - [1. vyd.]. - Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. - 158 s. - ISBN 978-80-8068-758-8.
GTF 45/08
[POLIAKOVÁ, Mária]

AAB Príprava učiteľa na edukáciu sociálne znevýhodnených žiakov / Milan Portik, Erika Novotná. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 265 s. - Nesprávny rok vydania (tlačová chyba) - publikácia vyšla v roku 2008. - ISBN 978-80-8068-722-9.
PF 2/08
[PORTIK, Milan (50%) - NOVOTNÁ , Erika (50%)]

AAB Moderná rozprávka a jej detská recepcia [elektronický zdroj] / Radoslav Rusňák. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008. - 172 s. - Popis urobený 14.10.2008. - ISBN 978-80-8068-799-1 .
http://www.pulib.sk/elpub/PF/Rusnak1/index.html
PF 68/08
[RUSŇÁK, Radoslav]

AAB Neurotechnológie v edukácii : fenomén archetypu zvuku ako facilitátor učenia / Vojtech Rusňák. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. - 238 s. - ISBN 978-80-8068-803-5.
FHPV 87/08
[RUSŇÁK, Vojtech]

AAB V poiskach istinnogo smysla - Hľadanie ozajstného zmyslu / Jozef Sipko. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - 445 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 86 ; AFPh UP 203/285). - Monografia vznikla na základe grantu VEGA (1/2234/05). - ISBN 978-80-8068-729-8.
FF 78/08
[SIPKO, Jozef]

AAB Orientálne ortodoxné cirkvi / Andrej Slodička. - Michalovce : Vydavateľstvo Misionár, 2008. - 136 s. - ISBN 978-80-88724-31-5.
GTF 89/08
[SLODIČKA, Andrej]

AAB Integratívna umelecká pedagogika : (fragmenty) / Zuzana Sláviková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 156 s. - ISBN 978-80-8068-736-6.
PF 1/08
[SLÁVIKOVÁ, Zuzana]

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABB Etika v stredoeurópskom regióne v 20. storočí / Rudolf Dupkala ... Štefan Németh.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 773-848.
FF 306/08
[DUPKALA, Rudolf (36%) - HAJÍČEK, Jakub - LALÍKOVÁ, Erika - PLAŠIENKOVÁ, Zlatica - DRONZEK, Jozef - NÉMETH, Štefan]

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC Relaxace - imaginace - kreativita / Eva Drotárová.
In: Skupinové poradenství / Marta Hargašová. - Praha : Grada, 2008. - ISBN 978-80-247-2642-7. - S. 128-157.
FHPV 184/08
[DROTÁROVÁ, Eva]

ABC Fauna Medzibodrožia / Ján Koščo, Jozef Terek ... Sándor Zsebők.
In: Život medzi riekami : monografia krajinného manažmentu Medzibodrožia. - Miskolc : Univerzita Miskolc, 2008. - ISBN 9789630642651. - S. 71-92.
FHPV 109/08
[KOŠČO, Ján (5%) - TEREK, Jozef (50%) - ALEXA, Krisztina - CZABÁN, Dávid - DUDÁS, György - FARKAS, János - OLANCZAI, Zoltán - KISS, Renáta - LONTAY, László - ORCI, Kirill Márk - PAPP, Viktor Gábor - PETROVICS, Zoltán - PUKY, Miklós - RÉDEI, Dávid - RONKAY, Mária - VARGA, András - VARGA, János - ZSEBőK, Sándor]

ABC A Bodrogköz tájhasználati potenciáljának, terhelhetőségének és fenntartható kezelésének tájökológiai alapjai / Szilasi Ildikó, Péntek Eszter, Anton Takač ; Szerkesztette Molnár Géza.
In: Élet a folyók között : a Bodrogköz tájhasználati monográfiája. - Miskolc : Miskolci Egyetem, 2008. - ISBN 9789630642644. - Ol. 177-198.
FHPV 173/08
[MIDRIAK, Rudolf - BENEDEK SALLAI, Róbert - SZEMÁN, Tibor - TEREK, Jozef (50%) - ZAUŠKOVÁ, Ľubica - MOLNÁR, Géza]

ABC Potenciál krajiny a návrhy na využitie : I. časť Analýza potenciálu využitia krajiny / Rudolf Midriak, Jozef Terek, Ivan Šalamon ... [et al.].
In: Život medzi riekami : monografia krajinného manažmentu Medzibodrožia. - Miskolc : Univerzita Miskolc, 2008. - ISBN 9789630642651. - S. 187-206.
FHPV 108/08
[MIDRIAK, Rudolf - TEREK, Jozef (50%) - ŠALAMON, Ivan - ZAUŠKOVÁ, Ľubica - MOLNÁR, Gejza - BENEDEK SALLAI, Róbert - SZEMÁN, Tibor]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD Regionálny manažment - strategická forma partnerstva pri dosahovaní vyššej regionálnej konkurencieschopnosti / Juraj Tej.
In: Konkurencieschopnosť a regionálny rozvoj. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-553-0111-2. - S. 149-171.
FM 226/08
[TEJ, Juraj]

ABD Dôvera a dôveryhodnosť zisťovaná odhadmi rozhodnutia dôverovať a byť dôveryhodný - variácia "trust game" postupu / Viera Bačová, Tatiana Jusková.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - s. 259-280.
FF 150/08
[BAČOVÁ, Viera - JUSKOVÁ, Tatiana (50%)]

ABD Definície, teoretické modely a indikátory kvality života / Peter Babinčák.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - S. 41-75.
FF 154/08
[BABINČÁK, Peter]

ABD Prediktory spokojnosti so životom v údajoch Európskej sociálnej sondy / Peter Babinčák.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - S. 175-201.
FF 153/08
[BABINČÁK, Peter]

ABD Etika moral sense / Viera Bilasová, Milan Zigo, Dagmar Smreková.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 251-280.
FF 303/08
[BILASOVÁ, Viera (32%) - ZIGO, Milan - SMREKOVÁ, Dagmar]

ABD Utilitarizmus a neutilitaristický konzekvencializmus / Vasil Gluchman.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 626-655.
FF 305/08
[GLUCHMAN, Vasil]

ABD Súčasné koncepcie dôvery v psychológii / Tatiana Jusková.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - s.129-151.
FF 151/08
[JUSKOVÁ, Tatiana]

ABD Kvalita života v psychologickom poradenstve / Elena Pavluvčíková.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - S. 281-310.
FF 156/08
[PAVLUVČÍKOVÁ, Elena]

ABD Fenomenologická etika hodnôt / Oľga Sisáková.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 396-416.
FF 299/08
[SISÁKOVÁ, Oľga]

ABD Etické myslenie helenistického a rímskeho obdobia / Vladislav Suvák.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 86-117.
FF 381/08
[SUVÁK, Vladislav]

ABD Etické myslenie v období klasickej gréckej filozofie / Vladislav Suvák.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 42-85.
FF 361/08
[SUVÁK, Vladislav]

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA Úvod do etiky / Vasil Gluchman. - 3. dopl. a upr. vyd. - Brno : Tribun EU, s.r.o., 2008. - 176 s. - ISBN 978-80-7399-552-2.
FF 436/08
[GLUCHMAN, Vasil]

ACA Slovenský literárny realizmus a symbolizmus : vysokoškolské učebné texty s antológiou / Marta Germušková. - 1. vyd. - Ostrava : Společnost Leopolda Vrly, 2008. - 303 s. - ISBN 978-80-904070-2-2.
FHPV 101/08
[GERMUŠKOVÁ, Marta]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB Chirurgia I : vybrané kapitoly z chirurgie pre štúdium ošetrovateľstva / Karol Kyslan a kol. - 1. vyd. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2008. - 181 s. - ISBN 978-80-8063-298-4.
FZ 58/08
[ANDRAŠČÍKOVÁ, Štefánia - CIBRÍKOVÁ, Silvia - ELIAŠOVÁ, Anna - KOVAĽOVÁ, Eva - KYSLAN, Karol - KYSLAN, K., ml. - MAGUROVÁ, Dagmar - KYSLAN, Karol]

ACB Etika a medicína / Viera Bilasová a kol. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 180 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 30 ; AFPh UP 220/302). - Projekt č. SOP ĽZ 2004/4-098, kód projektu: 11230100034. - ISBN 978-80-8068-809-7.
FF 199/08
[BILASOVÁ, Viera (46%) - MALANKIEVIČOVÁ, Silvia (13%) - ROMANOVÁ, Ľubomíra - ŽEMBEROVÁ, Viera]

ACB Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmus Katolickej cirkvi / František Dancák, Michal Hospodár. - Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. - 114 s. - ISBN 978-80-8068-874-5.
GTF 85/08
[DANCÁK, František (50%) - HOSPODÁR, Michal (50%)]

ACB Učiteľská etika / Marta Gluchmanová, Vasil Gluchman. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. - 234 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 25 ; AFPh UP 215/297). - Kniha je výsledkom riešenia projektu Skvalitnenie odborného vzdelávania v rámci študijných programov etika na Filozofickej fakulte PU v Prešove podporeného Európskym sociálnym fondom (č. SOP ĽZ 2004/4-098, kód projektu: 11230100034). - ISBN 978-80-8068-808-0.
FF 72/08
[GLUCHMANOVÁ, Marta - GLUCHMAN, Vasil (20%)]

ACB Ľudo Ondrejov : antológia z tvorby pre deti a mládež / Bibiána Hlebová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 162 s. + 1 CD-ROM. - Prílohou učebnice je CD-ROM Ľudo Ondrejov v literárnohistorickej recepcii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8068-600-0. - ISBN 978-80-8068-716-8.
PF 50/08
[HLEBOVÁ, Bibiána]

ACB Bioetika / Petr Jemelka, Vasil Gluchman, Adela Lešková Blahová. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 156 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 26 ; AFPh UP 216/298). - Projekt č. SOP ĽZ 2004/4-098, kód projektu: 11230100034. - ISBN 978-80-8068-810-3.
FF 229/08
[JEMELKA, Petr - GLUCHMAN, Vasil (47%) - LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, Adela (10%)]

ACB Environmentálna etika / Peter Jemelka, Slavomír Lesňák. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. - 92 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 23 ; AFPh UP 213/295). - Kniha je výsledkom riešenia projektu Skvalitnenie odborného vzdelávania v rámci študijných programov etika na Filozofickej fakulte PU v Prešove podporeného Európskym sociálnym fondom (č. SOP ĽZ 2004/4-098, kód projektu: 11230100034). - ISBN 978-80-8068-806-6.
FF 73/08
[JEMELKA, Petr - LESŇÁK, Slavomír (20%)]

ACB A concise English grammar course / Alena Kačmárová. - 1. vyd. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2008. - 188 s. - ISBN 978-80-8068-735-9.
FHPV 136/08
[KAČMÁROVÁ, Alena]

ACB Didaktika vlastivedy / Ján Kancír, Alena Madziková. - 2. rozšír. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 216 s. - ISBN 978-80-8068-760-1.
FHPV 35/08, PF 83/08
[KANCÍR, Ján (60%) - MADZIKOVÁ, Alena (40%)]

ACB Chirurgická propedeutika pre ošetrovateľstvo / Marián Šanta, Jana Bačišinová, Miroslav Mýtnik. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2008. - 175 s. - Publikácia vyšla v nezmenenej podobe aj v elektronickej verzii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008. ISBN 978-80-8068-751-9. Dostupné z
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   110

Похожие:

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAab vedecké monografie vydané V domácich vydavateľstvách

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAbc kapitoly vo vedeckých monografiách vydané V zahraničných vydavateľstvách

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconVedecké monografie vydané doma

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconSkupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab, aba, abb)

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconSkupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa, aab, aba, abb)

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница