Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách
НазваниеAaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách
страница1/44
Дата27.02.2013
Размер1.43 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Publikačná činnosť za rok 2008 (rok vydania 2007-2008)

(S obmedzením podľa kategórie publikačnej činnosti)


Prešovská univerzita v Prešove


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA Katoličeskij Katechizis s točki zrenija pravoslavnogo bogoslovija / Imrich Belejkanič. - 1. izd. - Kijev : Prolog, 2008. - 122 s. - ISBN 966-8538-44-7.
FF 74/08
[BELEJKANIČ, Imrich]

AAA De Paris a Héliopolis : correspondance Alexandre Vialatte Henri Pourrat / Sylviane Coyault et Agnes Spiquel. - Clermont-Ferrand : Université Blaise Pascal, 2008. - 253 s. - ISBN 978-2-84546-381-2.
FF 321/08
[COYAULT, Sylviane (50%) - SPIQUEL, Agnes]

AAA Recepcja filozofii europejskiej na Slowacji : (zagadnienia wybrane) / Rudolf Dupkala. - Warszawa : Europejskie kolegium edukacji, 2008. - 277 s. - ISBN 83-89884-54-2.
FF 51/08
[DUPKALA, Rudolf]

AAA Slovenský literárny realizmus a symbolizmus : vysokoškolské učebné texty s antológiou / Marta Germušková. - 1. vyd. - Ostrava : Společnost Leopolda Vrly, 2008. - 303 s. - ISBN 978-80-904070-2-2.
FHPV 101/08
[GERMUŠKOVÁ, Marta]

AAA On the systems of first order quasi-linear differential equations / Dušan Mamrilla. - Brno : Tribun EU, 2008. - 53 p. - ISBN 978-80-7399-565-2.
FM 220/08
[MAMRILLA, Dušan]

AAA Mikrovyučovacia analýza komunikácie učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou / Stanislava Mandzáková. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2008. - 159 s. - ISBN 978-80-7182-245-5.
PF 106/08
[MANDZÁKOVÁ, Stanislava]

AAA Racjonalnosc : zarys genealogii modeli i problemów / František Mihina. - Warszawa : Europejskie kolegium edukacji, 2008. - 221 s. - ISBN 83-89884-59-3.
FF 68/08
[MIHINA, František]

AAA Pravoslavnyj mir : istoričeskij obzor Pomestnych Pravoslavnyj Cerkvej / Mitropolit Christofor. - Moskva : Avanti, 2007. - 178 s. - ISBN 5-901787-53-6.
PBF 170/07
[PULEC, Kryštof]

AAA Kariérní poradenství / Štefan Vendel. - Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. - 224 s. - ISBN 978-80-247-1731-9.
FF 65/08
[VENDEL, Štefan]

AAA Katechetičeskaja missija Cerkvi / Jan Zozuľak. - 1. izd. - Kijev : Prolog, 2008. - 158 s. - ISBN 966-8538-30-7.
PBF 1/08
[ZOZUĽAK, Ján]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB Dejiny Strážskeho / Ján Adam ... Peter Karpinský ... Matej Starják. - Michalovce : Excel enterprise, s.r.o., 2008. - 155 s. - ISBN 978-80-89258-25-3.
FF 81/08
[ADAM, Ján (30%) - BURAĽ, Miroslav - GAČKOVÁ, Lýdia - DEMKO, Maroš - KARPINSKÝ, Peter - MOLNÁR, Martin - STARJÁK, Matej]

AAB Nový pohľad na svet : čas osvietenských vládcov od protihabsburských povstaní po začiatky slovenského národného obrodenia / Ján Adam, Martin Javor ... Annamária Kónyová, Peter Kónya ... et al. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007. - 455 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; VIII). - ISBN 978-80-89222-46-9.
FF 607/07
[ADAM, Ján (4%) - JAVOR, Martin (2%) - JANURA, Tomáš - KAMENICKÝ, Miroslav - KÓNYOVÁ, Annamária (4%) - KÓNYA, Peter (60%) - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - KOWALSKÁ, Eva - LENGYELOVÁ, Tünde - MALOVECKÁ, Milota]

AAB Dejiny Michaloviec / Ján Adam .. .Peter Kónya ... et al. - 1. vyd. - Michalovce : Mestský úrad, 2007. - 482 s. - ISBN 978-80-89089-63-5.
FF 606/07
[ADAM, Ján (5%) - KÓNYA, Peter (25%)]

AAB Manažment ohrozených oblastí [elektronický zdroj] / Peter Adamišin, Emília Huttmanová. - 1. vyd. - Košice : Royal Unicorn, s.r.o., 2008. - 171 s.; [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. - ISBN 978-80-969181-7-1.
FM 19/08
[ADAMIŠIN, Peter (50%) - HUTTMANOVÁ, Emília (50%)]

AAB Nominačné modely v botanickom názvosloví / Mária Čižmárová. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. - 191 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 90 ; AFPh UP 212/294). - ISBN 978-80-8068-793-9.
FF 28/08
[ČIŽMÁROVÁ, Mária]

AAB Seniori v spektre súčasného sveta / Beáta Balogová. - Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2007. - 103 s. - ISBN 978-80-89295-03-6.
FF 673/07
[BALOGOVÁ, Beáta]

AAB Svet seniora - senior vo svete / Beáta Balogová a kolektív. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - 228 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 91 ; AFPh UP 222/304). - Monografia vznikla ako súčasť riešenia grantových úloh VEGA: č. 1/0410/08; č. 1/3649/06; č. 1/0244/08. - ISBN 978-80-8068-814-1.
FF 75/08, FHPV 242/08
[BALOGOVÁ, Beáta (21,06%) - BAYEROVÁ, Mária (5,70%) - BUGAJSKA, Beata - FRK, Vladimír (6,14%) - GERMUŠKOVÁ, Marta (7,02%) - GRZYBEK, Grzegorz - HATÁR, Ctibor - HRAPKOVÁ, Nadežda - JURKOVIČOVÁ, Anna - KOLLÁROVÁ, Elena - MALINOVSKÁ, Zuzana (3,07%) - MATULAYOVÁ, Tatiana (6,14%) - PIROHOVÁ, Ivana (6,14%) - ŠLOSÁR, Dušan - ŠOLTÉSOVÁ, Denisa (4,83%) - UBERMAN, Marta - UHÁĽ, Martin - VASILOVÁ, Veronika - ZAWADA, Anna - ŽIAKOVÁ, Eva (3,51%)]

AAB Ekonomická efektívnosť environmentálneho manažérstva : environmentálne účtovníctvo / Lucia Bednárová. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2008. - 118 s. - ISBN 978-80-8068-733-5.
FM 6/08
[BEDNÁROVÁ, Lucia]

AAB Výzvy pre etiku v súčasnosti / Viera Bilasová. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 204 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 23 ; AFPh UP 197/279). - Monografia je výsledkom riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/2220/05. - ISBN 978-80-8068-715-1.
FF 76/08
[BILASOVÁ, Viera]

AAB Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek / Zora Bútorová a kolektív. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008. - 365 s. - ISBN 978-80-89345-10-6.
FF 22/08
[BOSÁ, Monika (5%) - BÚTOROVÁ, Zora - FILADELFIOVÁ, Jarmila - GYARFÁŠOVÁ, Oľga - MINAROVIČ, Milan - SEKULOVÁ, Martina - ŠUMŠALOVÁ, Sylvia - VELŠIC, Marián]

AAB Filozofia sociálnej starostlivosti o terminálne chorých / Mária Centková, Beáta Balogová. - Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2007. - 167 s. - ISBN 978-80-89295-01-2.
FF 672/07
[CENTKOVÁ, Mária - BALOGOVÁ, Beáta (50%)]

AAB Spišská Stará Ves / Štefan Danko, Júlia Dudášová, Ján Endrődi ... Peter Švorc. - Prešov : Universum, 2008. - 349 s. - ISBN 978-80-89046-48-5.
FF 110/08
[DANKO, Štefan - DUDÁŠOVÁ, Júlia (5%) - ENDRÖDI, Ján (8%) - CHALUPECKÝ, Ivan - KOLLÁROVÁ, Zuzana - KRIŠKOVÁ, Zdena - LOJEK, Július - MAJERIKOVÁ, Milica - MALOVCOVÁ, Božena - SOJÁK, Marián - ŠVORC, Peter (20%)]

AAB Učebné kompetencie žiakov v kontexte školskej edukácie / Milan Darák, Janka Ferencová, Valentína Šuťáková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007. - 214 s. - ISBN 978-80-8068-704-5.
FHPV 370/07
[DARÁK, Milan - FERENCOVÁ, Janka - ŠUŤÁKOVÁ, Valentína]

AAB Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi : kapitoly o sociálnej komunikácii a vedení tímov / Vladimír Frk, Jozef Kredátus. - 3. rozš. vyd. - Prešov : Akcent print, 2008. - 208 s. - ISBN 978-80-89295-04-3.
FF 63/08
[FRK, Vladimír (50%) - KREDÁTUS, Jozef (50%)]

AAB Etika a reflexie morálky / Vasil Gluchman. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 282 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 84 ; AFPh UP 199/281). - Monografia vznikla ako súčasť riešenia grantovej úlohy č. 1/2229/05 Reflexie morálky na Slovensku a vychádza s podporou grantovej agentúry VEGA. - ISBN 978-80-8068-714-4.
FF 64/08
[GLUCHMAN, Vasil]

AAB Súčasný stav slovenského priemyslu a perspektívy jeho ďalšieho rozvoja / Jaroslava Hečková. - 1. vyd. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008. - 162 s. - ISBN 978-80-8068-746-5.
FM 28/08
[HEČKOVÁ, Jaroslava]

AAB Biografická silueta Jozefa Horáka / Karol Horák. - Bratislava : Royal Service, 2007. - 97 s. - ISBN 978-80968379-9-1.
FF 783/07
[HORÁK, Karol]

AAB Sláčikové ľudové hudby regiónov východného Slovenska : ľudová hudba a piesne Zámutova / Jozef Hrušovský. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007. - 307 s. + 1 CD. - ISBN 978-80-8068-704-5.
FHPV 334/07
[HRUŠOVSKÝ, Jozef]

AAB Psychofyziologická príprava speváka v detskom speváckom zbore / Jana Hudáková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008. - 104 s. - ISBN 978-80-8068-753-3.
FHPV 167/08
[HUDÁKOVÁ, Jana]

AAB Ryby povodia Bodrogu : (I.: stav k roku 1990) / Ján Koščo. - [Prešov : Prešovská univerzita v Prešove], 2008. - 143 s. - Monografia bola podporená z projektov VEGA č. 1/2360/05, č.1/0352/08. - ISBN 978-80-8068-631-4.
FHPV 106/08
[KOŠČO, Ján]

AAB Dejiny Rafajoviec / Jana Koprivňáková. - 1. vyd. - Prešov : Vydavateľsko Michala Vaška, 2007. - 108 [5] s. - ISBN 978-80-7165-658-6.
GTF 166/07
[KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana]

AAB Medzinárodné financie / Jozef Leščišin. Juraj Rákoš. - 3. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2008. - 291 s. - ISBN 978-80-8068-727-4.
FM 9/08
[LEŠČIŠIN, Jozef (80%) - RÁKOŠ, Juraj (20%)]

AAB Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989 / Peter Šturák. - [2. vyd.]. - Prešov : PETRA, 2008. - 199 s. - ISBN 978-80-8099-023-7.
GTF 92/08
[ŠTURÁK, Peter]

AAB Osamelosť ako sociálny a psychologický jav : prežívanie osamelosti vo vybraných sociálne rizikových skupinách / Eva Žiaková a kol. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 174 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 86 ; AFPh UP 205/287). - VEGA č. 1/2520/05. - ISBN 978-80-8068-731-1.
FF 79/08
[ŽIAKOVÁ, Eva - BALOGOVÁ, Beáta - RÁCZOVÁ, Beáta]

AAB Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie / Milan Majerník ... Jana Chovancová ... Viera Húsková. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2007. - 276 s. - ISBN 978-80-969700-1-8.
FM 206/07
[MAJERNÍK, Milan - VIRČÍKOVÁ, Edita - BOSÁK, Martin - CHOVANCOVÁ, Jana (20%) - HÚSKOVÁ, Viera]

AAB Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa / Karol Medňanský. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008. - 168 s. - ISBN 978-80-8068-776-2.
FHPV 164/08
[MEDŇANSKÝ, Karol]

AAB Passiones Bachianae : cesta k vrcholu violy da gamba / Karol Medňanský. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007. - 203 s. - ISBN 978-80-8068-663-5.
FHPV 422/07
[MEDŇANSKÝ, Karol]

AAB Drogy v rómskych komunitách Prešovského kraja / Alexander Mušinka. - [1.vyd.]. - Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2007. - 137 s. - ISBN 978-80-969634-3-0.
URNS 64/07
[MUŠINKA, Alexander]

AAB Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine) / Martin Ološtiak. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. - 226 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monografia 78 ; AFPh UP 178/260). - ISBN 978-80-8068-637-6.
FF 637/07
[OLOŠTIAK, Martin]

AAB Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine / Martin Ološtiak, Lucia Gianitsová-Ološtiaková. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. - 152 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 81 ; AFPh UP 190/272). - ISBN 978-80-8068-694-9.
FF 634/07
[OLOŠTIAK, Martin (50%) - GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia (50%)]

AAB Mediálna problematika v katolíckej náboženskej výchove / Gabriel Paľa. - Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. - 274 s. - ISBN 978-80-8068-878-3.
GTF 76/08
[PAĽA, Gabriel]

AAB Katolícka cirkev ako prostriedok záchrany ľudí : kosciol katolicki jak posrednik zbawienia ludzi / Štefan Paločko. - Prešov : Petra, n. o., 2007. - 247 s. - ISBN 978-80-8099-011-4.
GTF 167/07
[PALOČKO, Štefan]

AAB Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny / Elena Pavluvčíková. - Prešov : Privatpress, 2008. - 177 s. - ISBN 978-80-89215-08-9.
FF 66/08
[PAVLUVČÍKOVÁ, Elena]

AAB Rusínsky jazyk na Slovensku : náčrt vývoja a súčasné problémy / Anna Plišková. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. - 116 s. - ISBN 978-80-7045-502-6.
URNS 69/07
[PLIŠKOVÁ, Anna]

AAB Edukačnými hrami poznávame svet / Mária Podhájecká. - 3. rozšír., preprac. a aktualiz. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 233 s. - ISBN 978-80-8068-797-7.
PF 101/08
[PODHÁJECKÁ, Mária]

AAB Židovské mesiášske predstavy v literatúre a tradícii z kresťanského pohľadu / Mária Poliaková. - [1. vyd.]. - Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. - 158 s. - ISBN 978-80-8068-758-8.
GTF 45/08
[POLIAKOVÁ, Mária]

AAB Príprava učiteľa na edukáciu sociálne znevýhodnených žiakov / Milan Portik, Erika Novotná. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007. - 265 s. - ISBN 978-80-8068-722-9.
PF 2/08
[PORTIK, Milan (50%) - NOVOTNÁ , Erika (50%)]

AAB Evanjelium podľa Jána (Kapitola 1) / Štefan Pružinský. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007. - 424 s. - (Pravoslávne biblické komentáre ; 4/1). - ISBN 978-80-8068-732-8.
PBF 169/07
[PRUŽINSKÝ, Štefan]

AAB Kondičné a koordinačné schopnosti v motorike detí predškolského a mladšieho školského veku / Ingrid Ružbarská, Milan Turek. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2007. - 141 s. - ISBN 978-80-8068-670-3.
FS 67/07
[RUŽBARSKÁ, Ingrid - TUREK, Milan]

AAB Moderná rozprávka a jej detská recepcia [elektronický zdroj] / Radoslav Rusňák. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008. - 172 s. - Popis urobený 14.10.2008. - ISBN 978-80-8068-799-1 .
http://www.pulib.sk/elpub/PF/Rusnak1/index.html
PF 68/08
[RUSŇÁK, Radoslav]

AAB Neurotechnológie v edukácii : fenomén archetypu zvuku ako facilitátor učenia / Vojtech Rusňák. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. - 238 s. - ISBN 978-80-8068-803-5.
FHPV 87/08
[RUSŇÁK, Vojtech]

AAB V poiskach istinnogo smysla - Hľadanie ozajstného zmyslu / Jozef Sipko. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - 445 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 86 ; AFPh UP 203/285). - Monografia vznikla na základe grantu VEGA (1/2234/05). - ISBN 978-80-8068-729-8.
FF 78/08
[SIPKO, Jozef]

AAB Rodovo a rodinne zodpovedná organizácia / Miroslav Sklenár, Miroslav Frankovský a kol. - 1. vyd. - Košice : Person s.r.o., 2007. - 161 s.
FM 173/07
[SKLENÁR, Miroslav - FRANKOVSKÝ, Miroslav (30%)]

AAB Orientálne ortodoxné cirkvi / Andrej Slodička. - Michalovce : Vydavateľstvo Misionár, 2008. - 136 s. - ISBN 978-80-88724-31-5.
GTF 89/08
[SLODIČKA, Andrej]

AAB Integratívna umelecká pedagogika : (fragmenty) / Zuzana Sláviková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 156 s. - ISBN 978-80-8068-736-6.
PF 1/08
[SLÁVIKOVÁ, Zuzana]

AAB Nový deklinačný systém slovenských substantív / Miloslava Sokolová. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007. - 338 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 71 ; AFPh UP 158/240). - ISBN 80-8068-550-9.
FF 826/07
[SOKOLOVÁ, Miloslava]

AAB Slovník koreňových morfém slovenčiny / Miloslava Sokolová, Martin Ološtiak, Martina Ivanová, František Šimon, Beáta Czéreová, Katarína Vužňáková, Vladimír Benko, Gustáv Moško. - 2. upr. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. - 586 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Slovník 3 ; AFPhUP 157/239). - ISBN 80-8068-549-5.
FF 617/07
[SOKOLOVÁ, Miloslava (20%) - OLOŠTIAK, Martin (20%) - IVANOVÁ, Martina (20%) - ŠIMON, František (10%) - CZÉREOVÁ, Beáta - VUŽŇÁKOVÁ, Katarína (10%) - BENKO, Vladimír - MOŠKO, Gustáv]

AAB Sokratika : štyri štúdie k sókratovskej tradícii myslenia / Vladislav Suvák. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 160 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 85 ; AFPh UP 201/283). - Publikácia je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č.p. 1/2499/05. - ISBN 978-80-8068-723-6.
FF 753/07
[SUVÁK, Vladislav]

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABB Etika v stredoeurópskom regióne v 20. storočí / Rudolf Dupkala ... Štefan Németh.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 773-848.
FF 306/08
[DUPKALA, Rudolf (36%) - HAJÍČEK, Jakub - LALÍKOVÁ, Erika - PLAŠIENKOVÁ, Zlatica - DRONZEK, Jozef - NÉMETH, Štefan]

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC Relaxace - imaginace - kreativita / Eva Drotárová.
In: Skupinové poradenství / Marta Hargašová. - Praha : Grada, 2008. - ISBN 978-80-247-2642-7. - S. 128-157.
FHPV 184/08
[DROTÁROVÁ, Eva]

ABC Fauna Medzibodrožia / Ján Koščo, Jozef Terek ... Sándor Zsebők.
In: Život medzi riekami : monografia krajinného manažmentu Medzibodrožia. - Miskolc : Univerzita Miskolc, 2008. - ISBN 9789630642651. - S. 71-92.
FHPV 109/08
[KOŠČO, Ján (5%) - TEREK, Jozef (50%) - ALEXA, Krisztina - CZABÁN, Dávid - DUDÁS, György - FARKAS, János - OLANCZAI, Zoltán - KISS, Renáta - LONTAY, László - ORCI, Kirill Márk - PAPP, Viktor Gábor - PETROVICS, Zoltán - PUKY, Miklós - RÉDEI, Dávid - RONKAY, Mária - VARGA, András - VARGA, János - ZSEBőK, Sándor]

ABC Genealógia marketingu miesta / Kvetoslava Matlovičová.
In: Budování konkurencieschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. - ISBN 978-80-7043-632-5. - S. 197-214 [1,53 AH].
FHPV 393/07
[MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava]

ABC A Bodrogköz tájhasználati potenciáljának, terhelhetőségének és fenntartható kezelésének tájökológiai alapjai / Szilasi Ildikó, Péntek Eszter, Anton Takač ; Szerkesztette Molnár Géza.
In: Élet a folyók között : a Bodrogköz tájhasználati monográfiája. - Miskolc : Miskolci Egyetem, 2008. - ISBN 9789630642644. - Ol. 177-198.
FHPV 173/08
[MIDRIAK, Rudolf - BENEDEK SALLAI, Róbert - SZEMÁN, Tibor - TEREK, Jozef (50%) - ZAUŠKOVÁ, Ľubica - MOLNÁR, Géza]

ABC Potenciál krajiny a návrhy na využitie : I. časť Analýza potenciálu využitia krajiny / Rudolf Midriak, Jozef Terek, Ivan Šalamon ... [et al.].
In: Život medzi riekami : monografia krajinného manažmentu Medzibodrožia. - Miskolc : Univerzita Miskolc, 2008. - ISBN 9789630642651. - S. 187-206.
FHPV 108/08
[MIDRIAK, Rudolf - TEREK, Jozef (50%) - ŠALAMON, Ivan - ZAUŠKOVÁ, Ľubica - MOLNÁR, Gejza - BENEDEK SALLAI, Róbert - SZEMÁN, Tibor]

ABC Koncepcje ideowo-filozoficzne okresu kolonialnego w historii filozofii amerykanskiej / František Mihina.
In: Filozofia slowianska - historia i wspólczesnosc. - Warszawa : Wyzsza szkola finansów i zarzadzania, 2007. - ISBN 978-83-61087-28-1. - S. [255]-281.
FF 777/07
[MIHINA, František]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD Dôvera a dôveryhodnosť zisťovaná odhadmi rozhodnutia dôverovať a byť dôveryhodný - variácia "trust game" postupu / Viera Bačová, Tatiana Jusková.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - s. 259-280.
FF 150/08
[BAČOVÁ, Viera - JUSKOVÁ, Tatiana (50%)]

ABD Definície, teoretické modely a indikátory kvality života / Peter Babinčák.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - S. 41-75.
FF 154/08
[BABINČÁK, Peter]

ABD Prediktory spokojnosti so životom v údajoch Európskej sociálnej sondy / Peter Babinčák.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - S. 175-201.
FF 153/08
[BABINČÁK, Peter]

ABD Etika moral sense / Viera Bilasová, Milan Zigo, Dagmar Smreková.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 251-280.
FF 303/08
[BILASOVÁ, Viera (32%) - ZIGO, Milan - SMREKOVÁ, Dagmar]

ABD Reprezentatívny sociologický výskum zameraný na mieru kvalitatívnej a kvantitatívnej informovanosti obyvateľov Prešovského kraja o drogovej problematike / Martin Béreš, Gizela Brutovská, Branislav Frk.
In: Protidrogová koncepcia Prešovského kraja na obdobie rokov 2008-2013. - Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2007. - ISBN 978-80-969634-4-7. - S. 30-68.
FF 772/07
[BÉREŠ, Martin - BRUTOVSKÁ, Gizela (40%) - FRK, Branislav (30%)]

ABD Utilitarizmus a neutilitaristický konzekvencializmus / Vasil Gluchman.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 626-655.
FF 305/08
[GLUCHMAN, Vasil]

ABD Súčasné koncepcie dôvery v psychológii / Tatiana Jusková.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - s.129-151.
FF 151/08
[JUSKOVÁ, Tatiana]

ABD Gréckokatolícky učiteľský ústav v Prešove / Eduard Lukáč.
In: História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819-1945) / Eduard Lukáč, Vladimír Michalička a kol. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007. - ISBN 978-80-8068-706-9. - S. 289-312.
FF 829/07
[LUKÁČ, Eduard]

ABD Učiteľský ústav evanjelického a. v. kolégia v Prešove / Eduard Lukáč.
In: História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819-1945) / Eduard Lukáč, Vladimír Michalička a kol. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007. - ISBN 978-80-8068-706-9. - S. 260-288.
FF 827/07
[LUKÁČ, Eduard]

ABD Štátny učiteľský ústav v Prešove / Eduard Lukáč, Milan Goga.
In: História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819-1945) / Eduard Lukáč, Vladimír Michalička a kol. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007. - ISBN 978-80-8068-706-9. - S. 313-345.
FF 828/07
[LUKÁČ, Eduard (67%) - GOGA, Milan (33%)]

ABD Výskum drogových závislostí v rómskych komunitách / Alexander Mušinka.
In: Protidrogová koncepcia Prešovského kraja na obdobie rokov 2008-2013. - Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2007. - ISBN 978-80-969634-4-7. - S. 69-93.
URNS 63/07
[MUŠINKA, Alexander]

ABD Kvalita života v psychologickom poradenstve / Elena Pavluvčíková.
In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-747-2. - S. 281-310.
FF 156/08
[PAVLUVČÍKOVÁ, Elena]

ABD Fenomenologická etika hodnôt / Oľga Sisáková.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 396-416.
FF 299/08
[SISÁKOVÁ, Oľga]

ABD Etické myslenie helenistického a rímskeho obdobia / Vladislav Suvák.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 86-117.
FF 381/08
[SUVÁK, Vladislav]

ABD Etické myslenie v období klasickej gréckej filozofie / Vladislav Suvák.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 42-85.
FF 361/08
[SUVÁK, Vladislav]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB Etika a medicína / Viera Bilasová a kol. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 180 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 30 ; AFPh UP 220/302). - Projekt č. SOP ĽZ 2004/4-098, kód projektu: 11230100034. - ISBN 978-80-8068-809-7.
FF 199/08
[BILASOVÁ, Viera (46%) - MALANKIEVIČOVÁ, Silvia (13%) - ROMANOVÁ, Ľubomíra - ŽEMBEROVÁ, Viera]

ACB Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmus Katolickej cirkvi / František Dancák, Michal Hospodár. - Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. - 114 s. - ISBN 978-80-8068-874-5.
GTF 85/08
[DANCÁK, František (50%) - HOSPODÁR, Michal (50%)]

ACB Slovenská medaila. I. diel / Eva Dušenková. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. - 122 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 20 ; AFPh UP 182/264). - ISBN 978-80-8068-645-1.
FF 659/07
[DUŠENKOVÁ, Eva]

ACB Učiteľská etika / Marta Gluchmanová, Vasil Gluchman. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. - 234 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 25 ; AFPh UP 215/297). - Kniha je výsledkom riešenia projektu Skvalitnenie odborného vzdelávania v rámci študijných programov etika na Filozofickej fakulte PU v Prešove podporeného Európskym sociálnym fondom (č. SOP ĽZ 2004/4-098, kód projektu: 11230100034). - ISBN 978-80-8068-808-0.
FF 72/08
[GLUCHMANOVÁ, Marta - GLUCHMAN, Vasil (20%)]

ACB Podnikové financie / Jaroslava Hečková. - [1. vyd.]. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2007. - 257 s. - ISBN 978-80-8068-689-5.
FM 160/07
[HEČKOVÁ, Jaroslava]

ACB Ľudo Ondrejov : antológia z tvorby pre deti a mládež / Bibiána Hlebová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 162 s. + 1 CD-ROM. - Prílohou učebnice je CD-ROM Ľudo Ondrejov v literárnohistorickej recepcii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8068-600-0. - ISBN 978-80-8068-716-8.
PF 50/08
[HLEBOVÁ, Bibiána]

ACB Bioetika / Petr Jemelka, Vasil Gluchman, Adela Lešková Blahová. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - 156 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 26 ; AFPh UP 216/298). - Projekt č. SOP ĽZ 2004/4-098, kód projektu: 11230100034. - ISBN 978-80-8068-810-3.
FF 229/08
[JEMELKA, Petr - GLUCHMAN, Vasil (47%) - LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, Adela (10%)]

ACB Environmentálna etika / Peter Jemelka, Slavomír Lesňák. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. - 92 s. - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 23 ; AFPh UP 213/295). - Kniha je výsledkom riešenia projektu Skvalitnenie odborného vzdelávania v rámci študijných programov etika na Filozofickej fakulte PU v Prešove podporeného Európskym sociálnym fondom (č. SOP ĽZ 2004/4-098, kód projektu: 11230100034). - ISBN 978-80-8068-806-6.
FF 73/08
[JEMELKA, Petr - LESŇÁK, Slavomír (20%)]

ACB A concise English grammar course / Alena Kačmárová. - 1. vyd. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2008. - 188 s. - ISBN 978-80-8068-735-9.
FHPV 136/08
[KAČMÁROVÁ, Alena]

ACB Didaktika vlastivedy / Ján Kancír, Alena Madziková. - 2. rozšír. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 216 s. - ISBN 978-80-8068-760-1.
FHPV 35/08, PF 83/08
[KANCÍR, Ján (60%) - MADZIKOVÁ, Alena (40%)]

ACB Chirurgická propedeutika pre ošetrovateľstvo / Marián Šanta, Jana Bačišinová, Miroslav Mýtnik. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2008. - 175 s. - Publikácia vyšla v nezmenenej podobe aj v elektronickej verzii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008. ISBN 978-80-8068-751-9. Dostupné z
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Похожие:

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAab vedecké monografie vydané V domácich vydavateľstvách

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAbc kapitoly vo vedeckých monografiách vydané V zahraničných vydavateľstvách

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconVedecké monografie vydané doma

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconSkupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab, aba, abb)

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconSkupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa, aab, aba, abb)

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница