Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
НазваниеDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
страница1/29
Дата26.11.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju programma


Satura rādītājs

Satura rādītājs 2

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA FIZIKĀ, ASTRONOMIJĀ UN MEHĀNIKĀ ANOTĀCIJA 4

DOKTORA STUDIJAS FIZIKĀ, ASTRONOMIJĀ UN MEHĀNIKĀ 5

Uzņemšana LU doktorantūras programmā Fizikas nozarē 7

Fizikas doktora studiju saturs. 7

Fizikas doktora studiju programmas studentu darba izvērtējums. 8

Promocijas darba fizikā, astronomija un mehānikā forma. 9

Salīdzinājums ar līdzīgām doktora studiju programmām Eiropā. 9

FIZIKAS, ASTRONOMIJAS UN MEHĀNIKAS DOKTORA STUDIJU PLĀNS 13

FIZIKAS, ASTRONOMIJAS UN MEHĀNIKAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSU APRĒĶINS 16

1. PIELIKUMS 20

FIZIKAS UN ASTRONOMIJAS DOKTORA STUDIJU PADOMES PERSONĀLSASTĀVS 2007. GADĀ 20

2. PIELIKUMS 22

VADOŠO PROFESORU DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) UN NOZĪMĪGĀKO PUBLIKĀCIJU SARAKSTS 22

3. PIELIKUMS 54

KURSU APRAKSTI 54

4. PIELIKUMS 90

PROMOCIJAS EKSĀMENA PROGRAMMAS FIZIKĀ, ASTRONOMIJĀ UN MEHĀNIKĀ 90

Apakšnozare: Atomu un molekulu fizika 91

Apakšnozare: Astrofizika un fundamentālā astronomija 94

Apakšnozare: Cietvielu fizika 98

Apakšnozare: Fizikas didaktikas 101

Apakšnozare: Kondensētās vides fizika 107

Apakšnozare: Ķīmiskā fizika 111

Apakšnozare: Lāzeru fizika un spektroskopija 116

Apakšnozare: Materiālu fizika 120

Apakšnozare: Medicīniskā fizika 125

Apakšnozare: Optika 131

Apakšnozare: Polimēru un kompozītmateriālu mehānikā 135

Apakšnozare: Pusvadītāju fizika 141

Apakšnozare: Siltumfizika un molekulārā fizika 145

Apakšnozare: Šķidrumu un gāzu mehānikā 148

Apakšnozare: Teorētiskā fizika 151

5. PIELIKUMS 154

LAIKA POSMĀ NO 2004. GADA LĪDZ 2007. GADA JŪNIJAM AIZSTĀVĒTIE PROMOCIJAS DARBI UN DOKTORANTŪRU BEIGUŠO PAŠREIZĒJĀS DARBA VIETAS 154

6. PIELIKUMS 156

FIZIKAS, ASTRONOMIJAS UN MEHĀNIKAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS DOKTORANTU PIEDALĪŠANĀS IESPĒJAS LZP FINANSĒTOS ZINĀTNISKAJOS PROJEKTOS. 156

7. PIELIKUMS 161

ZINĀTNISKĀ APARATŪRAS NODROŠINĀJUMS FIZIKAS, ASTRONOMIJAS UN MEHĀNIKAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS STUDENTIEM. 161

LU Fizikas institūts 162

LU Mikroskopijas un nanotehnoloģiju centrs 165

LU Cietvielu fizikas institūts 168

LU Fizikas un matemātikas fakultātes Lāzeru centrs 177DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA FIZIKĀ, ASTRONOMIJĀ UN MEHĀNIKĀ ANOTĀCIJA


Fizikas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes sekojošās apakšnozarēs:

 • Cietvielu fizika

 • Fizikas didaktika

 • Kondensētas vides fizika

 • Ķīmiskā fizika

 • Lāzeru fizika un spektroskopija

 • Materiālu fizika

 • Medicīniskā fizika

 • Atomu un molekulu fizika

 • Optika

 • Pusvadītāju fizika

 • Siltumfizika un molekulārā fizika

 • Šķidrumu un gāzu mehānika

 • Teorētiskā fizika

 • Astronomija un fundamentālā astrofizika

 • Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora programmas realizācija LU Fizikas un Matemātikas fakultātē tiek organizēta saskaņā ar “Augstākās izglītības likumu”, “Zinātniskās darbības likumu”, Ministru kabineta noteikumiem par „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” (MK 27.12.2005. noteikumi Nr.1001), LU Satversmi, LU nolikumu „Doktora studija Latvijas Universitātē” (LU Senāta lēmums Nr 169, 2003. gada 26. maijā) un šo programmu.

Šīs doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot doktora līmeņa speciālistus pētniecības realizācijai Latvijas fizikas profila zinātniski pētnieciskajā institūcijās. Piemēram, tādos LU institūtos un struktūrvienībās kā LU Astronomijas institūts, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, LU Fizikas institūts, LU Lāzeru centrs, LU FMF fizikas nodaļa, LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Polimēru mehānikas institūts. Tāpat speciālisti tiek gatavoti tādām valsts pētniecības iestādēm kā Ventspils radioastonomiskajs centrs, Fizikālās enerģētikas institūts un citām institūcijām. Tāpat šīs programmas absolventi veiksmīgi var darboties dažādās Latvijas valsts institūcijās un privātā biznesa struktūrās. Programmas absolventi veiksmīgi strādā par mācībspēkiem gan Latvijas Universitātē, gan arī citās Latvijas augstskolās.

Fizikas doktora studiju programmas realizēšanā piedalās LU Fizikas un Matemātikas fakultātes fizikas nodaļas un tās struktūrvienību profesori, pasniedzēji un darbinieki, LU Astronomijas Institūta darbinieki, LU FMF Lāzeru centra darbinieki, LU Atomfizikas un Spektroskopijas institūta darbinieki, LU Cietvielu Fizikas Institūta darbinieki, LU Fizikas institūta darbinieki, LU Ķīmiskās Fizikas institūta darbinieki, LU Polimēru mehānikas institūta darbinieki. Programmas realizācijai tiek piesaistīta arī minēto institūtu materiāli tehniskā bāze, pamatā eksperimentālo iekārtu un datortehnikas formā.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница