Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное
PDF просмотр
НазваниеФакультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное
страница166/167
Дата16.10.2012
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
1   ...   159   160   161   162   163   164   165   166   167

Своеобразным откликом героине Песни Песней («Я черна, но собою прекрасна, // Дочери 
Иерусалима!» — Песн 1:5) открывается сонет Марино «Рабыня», прославляющий красоту 
чернокожей красавицы и играющий на контрастах и парадоксальном соединении мрака и 
ослепительного света: «Поистине черна ты, но прекрасна!» (пер. Е. Солоновича).
Топика  и  стилистика  Песни  Песней  оказываются  крайне  важными  для  любов-
ной  лирики  М.  Опица,  А.  Грифиуса,  Ф.  фон  Цезена,  К.  Гофмана  фон  Гофмансвальдау, 
И.  К.  Гюнтера, но в равной степени и для мистической поэзии Дж. Донна, Дж. Герберта 
и метафизиков, Ф. Шпее, Ангелуса Силезиуса, К. Кульмана. Часто светский и религиозно-
мистический  подходы  синтезируются,  как  в  выполненном  М.  Опицем  переложении  
7-й главы Песни Песней, где содержится один из знаменитых васфов — описаний чув-
ственной прелести возлюбленной, а также звучит мотив осуществления любви, полного 
взаимного обладания влюбленных, становящийся под пером немецкого поэта выражени-
ем слияния человеческой души с Богом. Усиливается также интерес к Песни Песней как к 
тексту, несущему в себе пасторальную топику особого, сакрального свойства, что находит 
особое отражение в сборнике Ангелуса Силезиуса «Духовные пасторали Психеи [Души], 
влюбленной в своего Иисуса». Религиозно-философской опорой мистического прочтения 
Песни Песней для немецкой (и не только) поэзии становится творчество христианского 
каббалиста Я. Бёме. Сама же Песнь Песней являет собой несомненный «внутренний код» 
барочного  мирочувствования,  пытающегося  прозреть  за  всем  конкретно-чувственным 
скрытые, символические, духовно-мистические смыслы.
ФАЎСЦІЯНСКІЯ МАТЫВЫ Ў ТВОРЧАСЦІ Ф. АЛЯХНОВІЧА
Супранкова Т. С., Белорусский государственный университет 
XX стагоддзе ў сусветнай і беларускай культуры пачыналася з прадчування будучых 
войнаў, катастрофаў і таталітарных рэжымаў. Матывы гэтыя прарочы загучалі ў мастацтве, 
музыцы, драматургіі, літаратуры і кінематографе з прыходам новай эстэтыкі мадэрнізма, 
якая  мела  нацыянальныя  асаблівасці  ў  кожнай  еўрапейскай  краіне.  Пакуль  палітычныя 
дзечы ў жаданні захапіць жыццёвую прастору рыхтавалі зброю масава знішчэння, дзеячы 
культуры адчулі не проста настроі заняпаду, але пэўнае бязумства, бязглуздзіцу, абсурд, 
псіхоз — нашмат страшнейшыя за фізічныя душэўныя і духоўныя праблемы грамадства, 
якое пойдзе за любой вар’яцкай ідэяй, толькі б не вяртацца да папярэдніх шляхоў развіцця. 
Вялікі нямецкі пісьменнік эпохі Асветніцтва Ё. В. Гётэ, жывучы за стагоддзе да гэтага, 
таксама,  ствараючы  свайго  неўміручага  «Фаўста»,  прадбачыў  шэраг  гэтых  праблемаў, 
якія не раз будуць узгаданыя, запазычаныя і рэцэптаваныя еўрапейскімі літаратарамі. Так, 
звяртаючыся да вобраза Фаўста, Ф. Ніцшэ абвяшчае эру звышчалавека (канцэпцыю, якую 
нямецкія нацысты падвядуць пасля пад сваю тэорыю), а О. Шпэнглер называе заходнюю 
цывілізацыю новага часу фаўстаўскай.
У  пачатку  XX  стагоддзя,  калі  еўрапейская  культура  перажывае  эпоху  дэкадансу  і 
мадэрнізму,  беларуская  знаходзіцца  яшчэ  і  ў  пошуку  самаідэнтыфікацыі.  Усвядоміўшы 
сваю  адметнасць,  важным  чыннікам  якой  з’яўляюцца  ўжыванне  роднай  мовы  і  зва-
рот  да  народных  традыцый,  літаратура  беларусаў  (як  састаўляючая  культуры)  разам  з 
гэтым  імкнецца  быць  і  нацыянальнай,  і  адкрытай  свету.  Прыкладам  гэтаму  становіцца 
тыпалагічная  блізасць  твораў  ваеннай  тэматыкі  (М.  Гарэцкі,  А.  Барбюс,  Э.  Хемінгуэй,  
Э. М. Рэмарк), пошук новых жанравых формаў паэтам і перакладчыкам М. Багдановічам, 
а  таксама  пэўныя  аналогіі  на  ўзроўні  запазычання  топікі,  алюзіі,  матыва  ў  творчасці 
пісьменнікаў з вядомай класікі сусветнай літаратуры, якая для ўсіх пакаленняў майстроў 
слова заўсёды давала ўзоры формы і зместу.
Францішак Аляхновіч, выдатны пісьменнік, драматург, актор, рэжысёр і ўвогуле дзяяч 
беларускага адраджэння, па праву лічыцца бацькам беларускага тэатра, ён таксама спрабуе 
асэнсаваць шлях развіцця беларусаў, упісаць беларускую драматургію ў сусветны кантэкст. 
Даследчыкі яго творчасці (У. Ковель, В. А. Максімовіч) называюць яго прадстаўніком бела-
рускай «новай драмы». Персанажы Францішка Аляхновіча — прадстаўнікі пэўнай нацыі, 
культуры і грамадскага асяроддзя (як і гётэўскі Фаўст у Першай частцы прадстае немцам 
часоў Рэфармацыі, а ў другой  — прадстаўніком усяго чалавецтва).
188
1   ...   159   160   161   162   163   164   165   166   167

Похожие:

Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное icon2246. 01;2 программа практик направления 031200. 65 "лингвистика и межкультурная коммуникация"
Лингвистика и межкультурная коммуникация", организуемой в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconМежкультурная коммуникация и обучение
Васильева Н. Н. Межкультурная коммуникация // Deutsch (1 сентября). – 2007. №№17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconПрограмма итоговой государственной аттестации выпускников по направлению 620100 «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
«Лингвистика и межкультурная коммуникация» по специальности 031202 «Перевод и переводоведение»
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconМежкультурная коммуникация как академическая
Межкультурное общение в современном мире. Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. Из истории межкультурной коммуникации....
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconЛ. В. Куликова Межкультурная коммуникация
К 90 Куликова Л. В. Межкультурная коммуникация: теоретические и прикладные аспекты. На материале русской и немецкой лингво­культур:...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconФгбоу впо «Марийский государственный университет» Факультет международных отношений утверждаю
Рекомендована к утверждению решением учебно-методического совета факультета международных отношений
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное icon«Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова» Утверждено Язык и межкультурная коммуникация
Сборник материалов II всероссийской научно-практической междисциплинарной интернет–конференции «Язык и межкультурная коммуникация:...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconФакультет международных отношений
Пособие предназначено для студентов III курса факультета международных отношений, изучающих французский язык. В рамках курса по страноведению...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconЯзык. Культура. Коммуникация. Общие проблемы
Бергельсон М. Б. Межкультурная коммуникация как исследовательская программа: лингвистические методы изучения кросс-культурных взаимодействий...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconПрограмма магистерского курса «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация»
Программа магистерского курса «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация» составлена в соответствии с требованиями Государственного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница