Почесний Голова організаційного комітету
PDF просмотр
НазваниеПочесний Голова організаційного комітету
страница9/222
Дата16.10.2012
Размер2.98 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   222

Ðîçä³ë 1. ²ñòîð³ÿ áîðîòüáè ç ³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè
ICТOPIЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ I ВНЕСОК ПРОФЕСОРА К.Г. ВАСИЛЬЄВА В ЇЇ РОЗВИТОК 
(ДО 90-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ВЧЕНОГО)
Волянський Ю.Л.
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім.І.І.Мечникова НАМН України»
Будь-яка наука розпочинається з емпіричного опису її предмету. Першіi спомини про епідемії жорстоких хвороб мають місце 
ще в старовинних єгипетських папipycax часів Аменофіса Першого (3790-3710р.р. до н.е., віспа) та Нізарха П'ятого (2400р. до 
н.е., проказа). В Біблії надано опис чуми 1320р. до н.е. (вигнання євреїв з Єгипту), Гомером описано чуму, сибірську виразку 
та сказ. Тобто реальна історія епідеміології веде свій початок з глибини віків. Історія цієї науки являє собою icторію дискусій. 
Міазми i контагії, механізми та фактори розповсюдження, природа епідемій - основа та суть палких суперечок від Арістотеля 
та Варрона (IV-I віки до н.е.) до Ангелеріо, Морено, Вільяльба, Самойловича, Маклеака, Клота, Петенкофера i Коха. Дискусія 
«пера та пробірки» щодо шляхів розвитку епідеміології набула свого апогею після відкриття більшості конкретних мікробних 
збудників хвороб, трансформування загальної патології в інфектологію, філософського обгрунтування епідеміології заразних 
захворювань як науки i практичної спеціальності продовжується i сьогодні. Важко переоцінити роль в становленні та розвитку 
епідеміології вітчизняних вчених - від Мартина Тереховського до Андрієвського, Гамалії, Заболотного, Захарова, Вайндраха, 
Башеніна, Барояна, Соловйова, Жданова, Белякова, Терських, Бургасова, Покровського та їx яскравих послідовників. На жаль, 
подвижницька діяльність епідеміолопв за різних причин не знаходить відповідного відлуння в сьогоденні, в свті, в Україні - на-
самперед. З наведеного (далеко не повного) переліку знаменитих імен епідеміологів кінця XIX та XX сторіч значна питома вага 
українців. На Україні було відкрито першу в Pocii бактеріологічну станцію, створено санітарно-гігієнічні факультети в медич-
них вузах, організовано першу кафедру епідеміології, започатковано підготовку фахівців-епідеміологів для практичної охорони 
здоров'я та висококваліфікованих науковців, відкрито цілу низку наукових закладів протиепідемічного профілю (Одеса, Харків, 
Київ, Львів, Дніпропетровськ тощо), сформовано наукові1 школи. Нині простежується жахливий парадокс – інфекційні хвороби 
набувають все більшого розповсюдження, проявляють себе вельми агресивно, наносять колосальні та невідновні збитки попу-
ляціям людей i тварин, грандіозні фінансові втрати, а епідеміологічна наука ледь животіє та злидарює. На цьому тлі по новому 
проявляють себе вже майже подолані дифтерит та кip, туберкульоз, переможно крокують по Землі СНІД та ВІЛ-асоційовані 
інфекції, пріонові хвороби, щорічно реєструється більше 40 нових або раніше діагностованих заразних захворювань, квітують 
інфекції вірусного генезу, здатні до пандемічного поширення. Медичні проблеми вже давно переросли в соціальні та політичні, 
фактично являють собою загрозу не лише окремим націям, a i світовій спільноті взагалі.
В аспекті вказаного слід різко позитивно та однозначно високо оцінити внесок в світову епідеміологію як науку i як прак-
тичну спеціальність професора Васильєва Костянтина Георгійовича. Яскравий представник вітчизняної школи епідеміологів, 
філософ за складом розуму, енциклопедист за знаннями, забіяка за характером, працелюб за способом життя, лікар від Бога 
та людина від плуга - дорогий наш ювіляр i сьогодні є взірцем для медиків самого різного профілю i вже цілого ряду поколінь. 
Навіть на моїй пам'яті - а це вже далеко за півсторіччя - в колі епідеміологів ім'я Васильєва К.Г. як фахівця, науковця, історика 
i популяризатора епідеміології вимовляли з трепетом. Ще в 60-тi роки ми з його книг вбирали знання з icтopii епідеміології 
в Pociї, вивчали його концепції санітарної охорони територій, брали за приклад його відношення до наших великих попередни-
ків, збереження пам’яті про них та нагальну необхідність подальшого розвитку їx ідей i настанов. На протязі життя постійне 
спілкування Костянтина Георгійовича з системою особливо-небезпечних захворювань бувшого Союзу та незалежної України 
наклало суттєвий відбиток на науково-практичну спрямованість вченого, а спілкування з видатними епідеміологами Громашев-
ським, Бургасовим, Сегал i Яровим, Марчуком i Круглою (Кравцовою), Покровським i Гольдом (перелічити всих неможливо) 
надавало йому постійний стимул для подальшого наукового пошуку, що в достатньо високому ступені реалізовано в оцінці та 
філософському осмисленні безцінної теоретичної спадщини, пересічного досвіду практики епідеміології в боротьбі з інфекцій-
ними хворобами, розумінні та значимості в структурі не лише медичних наук, а взагалі наук про Природу i Людство.
Бажаємо вельмишановному Костянтину Георгійовичу ще довго-довго творчо працювати, радувати нас своїми науковими 
здобутками, вчити молоді покоління лікарів подвижничеству на обраній ниві, максимальній віддачі знань i всього себе во ім'я 
збереження здоров'я людей.
УДК 61(091) + 579.825.11:616
РОЛЬ Л.С.ЦЕНКОВСЬКОГО В СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВАКЦИН 
ПРОТИ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ СИБІРКИ)
Пугач Н.Б. , Панченко М.С., Моісеєнко Т.М., Жерновнікова О.А., Волянський Л.Ю., Парафейник Т.Г., Кучма М.В.
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМНУ»,
Харківський базовий медичний коледж №1
Історія  боротьби  з  сибірською  виразкою  в  повній  мірі  відображає  славні  і  трагічні  сторінки  становлення  епідеміології  та 
епізоотології  як  соціально-медичних  наук  і  практичних  спеціальностей.  Сибірка  відвічно  була  стихійним  лихом,  знищувала 
величезну кількість сільськогосподарських тварин (економічну основу країни при любій фармації розвитку), викликала важкі 
захворювання людей, набула епідемічного розповсюдження. Так, за даними відомого дослідника в області зоонозів М.М. Марі 
(1916) в Росії в період 1896-1913 років захворіло на антракс 268 тисяч людей, більше 90 тисяч з них загинули. Згідно даних 
Міжнародного епізоотичного бюро (Париж) і ВООЗ за останні п'ять років в світі зареєстровано понад 150 тисяч спалахів сибірки, 
щорічно гине більше 2 млн тварин, хворіють більше 70 тисяч людей. Загальновідома епідемія сибірської виразки в Зімбабве 
(1979-1980 р.р.) охопила третину території країни, хворіли більше 6 000 людей, летальність була на рівні 11%, що в еру анти-
біотиків та сульфамідів і наявності імунобіологічних препаратів слід рахувати за вельми високу. Тобто, проблема сибірки акту-
10
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   222

Похожие:

Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
Облаштування Шебелинського гкр. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій дкс, Харківська область спеціальні види робіт " під...
Почесний Голова організаційного комітету icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Почесний Голова організаційного комітету iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Почесний Голова організаційного комітету iconПазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Почесний Голова організаційного комітету iconПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Голова комісії з проведення реорганізації дпа в Одеській області, голова дпс в Одеській області
Почесний Голова організаційного комітету iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Почесний Голова організаційного комітету iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Почесний Голова організаційного комітету iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница