Почесний Голова організаційного комітету
PDF просмотр
НазваниеПочесний Голова організаційного комітету
страница8/222
Дата16.10.2012
Размер2.98 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   222

Ðîçä³ë 1. ²ñòîð³ÿ áîðîòüáè ç ³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ГЕНЕЗИСУ. 
В.К. ВИСОКОВИЧ І ЙОГО НАУКОВА ШКОЛА ПАТОЛОГІВ
Петрушов А.В., Моісеєнко Т.М., Кучма М.В., Куйбіда Л.Ю., Жерновникова О.А., Діденко О.О., Федак Б.С., Конарєва К.С.
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім.І.І.Мечникова НАМН України»
Українська медична стоматологічна академія
Харківський базовий медичний коледж №1
Одну із яскравих сторінок вітчизняної та світової медицини у сфері вивчення наукових основ імунітету, становлення вчення 
про патогенез і перебіг інфекційних захворювань, обґрунтування теорії щодо функції ретикуло-ендотеліально-макрофагальної 
системи відкрито та написано В.К.Високовичем і його різносторонньою школою (С.В. Коршун, В.І.Недригайлов, Г.Я.Острянін, 
П.Ф.Іванов, Л.М.Лейбфрейд, С.С.Амирджабі, Б.Г.Пржевальський, М.П.Глузман, А.А.Спіріна, В.А.Крестовнікова).
Володимир Костянтинович Високович як науковець сформувався в Імператорському Харківському університеті, на кафедрі 
патологічної анатомії у проф.В.П.Крилова він читав приват-доцентський курс мікробіології. Великий квартет – патологоанатом 
В.П.Крилов,  гістолог  Н.К.Кульчицький,  біохімік  О.Я.Данилевський  і  мікробіолог  В.К.Високович – на  тлі  активізації  діяльності 
Харківського медичного товариства дали нове натхнення діяльності Бактеріологічного інституту в напрямку розробки імунобіо-
логічних засобів боротьби з інфекціями.
Високовичем вперше сформульовано твердження про вирішальне значення отруйних речовин, що виділяються мікробами. 
Результати спостережень дослідників, проведених на тваринах, заражених сибіркою, стали новою підставою для з’ясування 
механізму придбаного імунітету. В.К.Високович вважав, що мікроорганізми, пов’язані з кровоносною системою, розмножуються 
та поступово проростають прямо в судини, утворюють місцеві запальні процеси впритул до загальної інфекції організму (сеп-
сису). До таких патогенів вчений відносив збудників сибірської виразки та холери.
Як патолог, В.К.Високович звертає особливу увагу на функцію нирок, підтверджуючи в експерименті, що перехід мікробів в сечу 
має місце лише тоді, коли в нирках пошкоджені судини і тканини (вказане вже спостерігалось вченими при ендокардитах, сапі).
Велику  увагу  вчений  приділив  проблемі  вакцинації  проти  антраксу,  в  практичному  плані – отримав  ефективну  вакцину, 
а в теоретичному аспекті – вивчив механізм дії вакцин взагалі і в значній мірі встановив причини несприйнятливості макро-
організму до інфекції. Висунув оригінальну гіпотезу, згідно якої для імунізації має значення загальна дія мікробних продуктів, 
токсинів. Вперше в історії вакцинації було застосовано суспензії вбитих мікробів, а не ослаблені живі культури, як це мало місце 
у Л.Пастера. Доведена висока ефективність таких вакцин, особливо проти антраксу. Зроблено висновок про те, що щеплення 
знеплідненою сумішшю сприятливе для захисних функцій організму.
Узагальнивши численні результати, вчений дійшов наступного висновку - в основі штучної несприятливості (імунітету) зна-
ходяться два основні чинники: боротьба фіксованих клітин із заразливими організмами і звикання протоплазми клітин до дії 
отруйних речовин. Інфекція і несприйнятливість організму до неї досліджена, численими дослідами по імунізації стерильними 
культурами на досить великій кількості тварин. Але, на превеликий жаль, праці В.К.Високовича щодо основ штучної імунізації 
проти хвороб мікробного генезу практично не згадуються як у вітчизняній, так і в іноземній літературі.
Зусиллями видатних діячів мікробіології І.І.Мечникова і В.К.Високовича створено струнке, цілісне вчення про ретикуло-ен-
дотеліально-макрофагальну систему захисту організму. Означена принципово нова теорія імунітету, біологічна сутність якої 
не втрачена і на сьогодні.
АНДРЕЙ КАРВАЦКИЙ – ВРАЧ И ГРАЖДАНИН
Резник В.И.
Мелитопольская городская санэпидстанция
Среди выдающихся деятелей общественной медицины, прежде всего её противоэпидемического направления, в Северном 
Приазовье сияет звезда земского врача Карвацкого Андрея Васильевича (1814-1907 гг.). Будучи первым хирургом Мелитопо-
ля, внедрив широко элементы асептики и антисептики, А.В.Карвацкий все же особо проявил себя как создатель комплекса 
профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических, а также оздоровительных мер предупреждения болез-
ней микробного генеза.
Именно он заложил основы гигиены труда и питания, коммунальной гигиены и эпидемиологии, дерматовенерологии, бакте-
риологии и вакцинологии (оспопрививание) в Приморском крае. Его выступление «Об организации земской медицины в Тав-
рической губернии» (1892) в Симферополе на IX съезде земских врачей получило широчайший резонанс далеко за пределами 
Крыма и России.
А.В.Карвацкий является также основателем опытного и промышленно-торгового садоводства и виноградарства в Приазо-
вье. На подвижных песках Мелитопольщины им акклиматизированы лучшие западноевропейские сорта черешни «жебуле», 
«император Франц-Иосиф», «Наполеон розовый», «драгана желтая» и многие другие.
Подчеркивая особую значимость общественной деятельности Карвацкого А.В. все же считаем важным акцентировать вни-
мание на его пионерских работах по внедрению основ вакцинологии одновременно в гуманной и ветеринарной медицине. 
Удалось подтвердить архивными материалами, что создатель первой вакцины против сибирской язвы проф. Ценковский Л.С. 
(Харьковский университет) испытывал иммунобиологический препарат именно в Приазовье, при непосредственной помощи 
А.В.Карвацкого. Указанное весьма важно для истории медицины, особенно её важнейшего направления – истории борьбы 
с особо опасными болезнями. Необходимы дополнительные исследования для раскрытия в наиболее полном объеме этой 
яркой страницы подвижнической работы отечественных ученых и практиков, наших великих предшественников.
9
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   222

Похожие:

Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
Облаштування Шебелинського гкр. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій дкс, Харківська область спеціальні види робіт " під...
Почесний Голова організаційного комітету icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Почесний Голова організаційного комітету iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Почесний Голова організаційного комітету iconПазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Почесний Голова організаційного комітету iconПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Голова комісії з проведення реорганізації дпа в Одеській області, голова дпс в Одеській області
Почесний Голова організаційного комітету iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Почесний Голова організаційного комітету iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Почесний Голова організаційного комітету iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница