Почесний Голова організаційного комітету
PDF просмотр
НазваниеПочесний Голова організаційного комітету
страница5/222
Дата16.10.2012
Размер2.98 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   222

Ðîçä³ë 1. ²ñòîð³ÿ áîðîòüáè ç ³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè
ДО ПИТАННЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ В м. ХАРКОВІ
Діденко О.О. 
Харківський базовий медичний коледж № 1
Історія становлення медичних спеціальностей завжди показова, так як пов’язана з відкриттям нових типів медичних закладів 
і з діяльністю спеціалістів-першопрохідців. 
Лабораторна діагностика, як розділ клінічної діагностики, має принципове значення у вивченні та оцінюванні фізіологічного 
та патологічного стану організму, дозволяє виявити захворювання, клітинний та хімічний склад, біологічні властивості тканин 
та рідин, збудників хвороб.
Довгий  час  лікарі  не  займалися  вивченням  тонкої  будови  організму.  Підштовхнуло  їх  до  цього  надзвичайне  поширення 
у середні віки «пошесних» хвороб (віспи, чуми, прокази, висипного тифу). Революційне значення для розвитку лабораторної ді-
агностики мало винайдення мікроскопа. В 1590 році брати Янсени, шліфувальники скла, виготовили перший, ще не досконалий 
мікроскоп. Англійський ботанік Роберт Гук почав використовувати його для наукової роботи. Талановитий голландський самоук 
Антоні Левенгук (1632-1723 рр.) вперше побачив мікроби. З 40-х років XІX століття в медичних лабораторіях починають широко 
використовувати мікроскоп, чому особливо сприяв Рудольф Вірхов з його класичними дослідженнями в галузі патології.
Вирішальне значення в становленні Харкова як провідного економічного, культурного, наукового і медичного центру Украї-
ни, мало відкриття у 1805 році, зусиллями видатного українського просвітителя і громадського діяча В.Н. Каразіна, чи не пер-
шого в Україні Університету. Через 40 років, в 1845 році при Харківському Приказі громадської опіки, була відкрита Харківська 
фельдшерська школа, правонаступником якої є Харківський базовий медичний коледж №1. 
За часів реформ середини XІX століття в Харкові виникають медичні громадські організації. Першою зіркою в цьому ряду 
сяє Харківське Медичне Товариство. Створене у 1861 році зусиллями лікарів-подвижників на чолі з професором медичного 
факультету Харківського університету В.Ф.Грубе, воно одразу стало провідним центром впровадження передових медичних 
ідей. 2 травня 1887 року Харківське Медичне Товариство створює новий для того часу заклад – «Пастеровский Прививочный 
Институт и Бактериологическая станция Харьковского Медицинского Общества».
Враховуючи зростаючу потребу в лабораторних клінічних дослідженнях та діагностиці, харківський професор С.Л. Ерліх, 
учень професора В.П. Крилова, у 1899 році створює власну клініко-мікроскопічну лабораторію, яка незабаром була перетво-
рена в Харківський науково-дослідний інститут лабораторної діагностики (1918 р.), який був першим і єдиним в Східній Європі
 і стає центром розвитку наукових досліджень.
Харківський базовий медичний коледж №1 – відомий в Україні вищий навчальний заклад. З нашим навчальним закладом 
пов’язані імена таких видатних діячів медицини і організації системи охорони здоров’я, як М.В. Країнський, М.Т. Алексєєв, 
П.І. Ковалевський, П.І. Кравцов. В різні часи в Харківському базовому медичному коледжі №1 працювали такі визначні вчені 
як В.П. Воробйов, М.Ф. Мельников-Разведенков, С.М. Ігумнов, А.Я. Альгаузен. Викладачі відділення «Лабораторна діагнос-
тика» Н.Л. Утевський, В.С. Ронін, Г.М. Старобінець, М.Ю. Золотницький К.С. Плотнікова, С.Г. Панібратцева, Ж.Г. Островська, 
Г.І. Іваницька і Л.В.Люленко випустили підручники і навчальні посібники, якими користуються медичні коледжі України.
З 2008 року на базі Харківського базового медичного коледжу №1 проводяться Всеукраїнські конкурси фахової майстерності 
студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю «Лабораторна діагностика».
ВКЛАД ХАРЬКОВСКИХ УЧЕНЫХ В СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Кучма И.Ю., Федак Б.С., Панченко А.М.Жерновикова О.А., Куйбеда Л.Ю., Гушилик Б.Н. , Иваницкая А.И., Лучникова С.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
Харьковский базовый медицинский колледж №1
Одним из важнейших приоритетов Харьковского медицинского общества в конце XIX столетия была забота о том, чтобы 
в его медицинских учреждениях ответственные позиции занимали специалисты самого высокого профессионального уровня. 
С этой целью был налажен постоянный обмен микробиологами-стажерами между Бактериологическим институтом и веду-
щими медицинскими центрами Европы. Первым в 1896 г. За рубеж был командирован В.И.Недригайлов, который в Австрии, 
Германии  и  Франции  овладевал  технологией  изготовления  противодифтерийной  сыворотки.  Если  его  поездку  можно  рас-
ценить как обзорную, то уже Г.Я.Острянин целенаправленно был направлен в институт Пастера (Париж) к И.И.Мечникову. 
Вместе с Эмилем Ру Острянин в течение года (до апреля 1900) освоили гипериммунизацию лошадей, что позволило полу-
чать массивные объемы противодифтерийной сыворотки. Следующим зарубежным стажером оказался В.С.Коршун. Год его 
поездки в Европу (1902) совпал с периодом особо напряженной борьбы (выдающегося научного спора) на почве проблем 
иммунитета (его механизмов) между школами Мечникова и Эрлиха. Односторонние и весьма активно харьковские микробио-
логи поддерживали клеточную теорию иммунитета Мечникова. Однако полной ясности в сложнейшем вопросе механизмов 
противоинфекционной защиты не было.
Зная категорическую позицию Р.Коха относительно фагоцитарной реакции организма как основы естественной неспецифи-
ческой защиты, т.е. фактическое отрицание мечниковского постулата, В.С.Коршун решил воочию убедиться в рациональности 
подходов обеих сторон к одной и той же важнейшей проблеме. Изучив в деталях результаты опытов П.Эрлиха, Э.Беринга, 
Р.Пфейффера и Р.Эммериха (главных сторонников гуморальной теории)
В 1901 г. В.С.Коршун посетил Мюнхен (Гигиенический институт Эммериха), где вынужден был изменить план своего пре-
бывание за рубежом. Вместо планируемой ознакомительной поездки к Рудольфу Эммериху, он решил совместно с герман-
скими учеными проверить силу и свойства различных анатоксинов. Результатом совместной научной работы оказалась статья 
Emmerich R, Low O., Korshun S., Die bacteriolytishe wirkung der Nucleasen und Kunstlichen Immunitat.// Centralblatt fur Bacteriologie 
und Parasitenkunde. 1902. Bd.XXXI.№1.S.1-25 - классическое экспериментальное подтверждение гуморальной теории иммуни-
6
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   222

Похожие:

Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
Облаштування Шебелинського гкр. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій дкс, Харківська область спеціальні види робіт " під...
Почесний Голова організаційного комітету icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Почесний Голова організаційного комітету iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Почесний Голова організаційного комітету iconПазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Почесний Голова організаційного комітету iconПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Голова комісії з проведення реорганізації дпа в Одеській області, голова дпс в Одеській області
Почесний Голова організаційного комітету iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Почесний Голова організаційного комітету iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Почесний Голова організаційного комітету iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница