Почесний Голова організаційного комітету
PDF просмотр
НазваниеПочесний Голова організаційного комітету
страница3/222
Дата16.10.2012
Размер2.98 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   222

Ðîçä³ë 1. ²ñòîð³ÿ áîðîòüáè ç ³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè
Окреслено сфери наукової і різносторонньої практичної діяльності земського лікаря Корвацького А.В. в Таврійському краї 
та продемонстровано зв’язок еволюції наукових знань в процесі суспільно-політичної та медико-біологічної діяльності Корваць-
кого А.В., спадкоємність їх подальшого розвитку і збагачення по мірі накопичення з позицій комунікативних і інституціональних 
філософських підступів.
Проаналізовано процес створення теоретичних і практичних засад загальної гігієни і боротьби з інфекційними хворобами 
та соматичними захворюваннями в другій половині XVIII ст., висвітлено рівень і об’єм їх реалізації науковою та практичною 
діяльністю Корвацкього А.В.
ВЮРЦБУРЗЬКИЙ ТА КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. СВ. ВОЛОДИМИРА – ALMA MATER А.В. КОРВАЦЬКОГО. 
ПОДАЛЬША НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСЬКОГО ЛІКАРЯ А.В. КОРВАЦЬКОГО
Рєзнік В.І., С.В.Танасов, І.Ю.Кучма, А.Ю.Волянський, Конарєва К.С.
Мелітопольська міська санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України»
Як відомо, активна участь А.В. Корвацького в народницькому русі та його переслідування царською охранкою не надало 
змоги йому навчатись в вищих учбових закладах Росії. Спроба вступити на медичний факультет Петербурзької медико-хірур-
гічної академії та Новоросійського університету закінчилася для юнака невдачею. 
Залишалась остання можливість - вступити до одного з універ ситетів за кордоном. Але емігрувати Корвацькому за кордон 
було до сить складно, оскільки він залишався «піднаглядним». «Гласний поліцейський нагляд» в Одесі на той час був цілком 
номінальним і обмежувався лише тим, що після прибуття з Херсона до Одеси не обхідно було пред'явити своє прохідне свідо-
цтво, а взамін його видавалось право на проживання. 
Однак  цей  «гласний  поліцейський  нагляд»  був  дуже  серйозною  перешкодою  для  отримання  закордонного  паспорта. 
Процедура супроводжувалось складною бюрократичною тяганиною, закордонний паспорт видавався з канцелярії градоначаль-
ника лише при пред'явленні відповідного посвідчення з поліцейського управ ління. Дивно було, звичайно, сподіватися тоді, що 
поліцейське управління, під гласним наглядом якого був Корвацький, могло видати подібне посвідчення. 
На  той  час  начальником  Одеського  жандармського  управління  був  полковник  Кноп,  який  звернувся  із  заявою  у  третій 
жандармсь кий відділ Міністерства внутрішніх справ Росії про зняття з Андрія Корвацького гласного поліцейського нагляду. 
Через три тижні із С.-Петербурга офіційно було повідомле но про закінчення чотирирічного гласного поліцейського нагляду над 
Андрієм Корвацьким за участь у студентських заворушеннях у Петербурзькій медико-хірургічній академії (1869 рік). Андрій Кор-
вацький міг вже розпоряджатися собою. Після цього закордонний паспорт йому було видано.
В цей же час виявила бажання виїхати за кордон і Д.І. Любинська з метою отримання там вищої освіти. Отримати вищу жіно-
чу освіту у Росії в той час було практично неможливо. До шіст десятих років XIX століття жінкам навчатися у вищих навчальних 
закладах було заборонено. Реформи імператора Олександра II вплинули і на вищу жіночу освіту, вже на початку 60-х років до 
вищих учбових закладів Росії хлинув потік жінок. Біль ше всього жінки намагалися вступити до вищих медичних учбових закла-
дів та університетів, по закінченню яких можна було працювати лікарем. Медицина надто притягувала молодих жінок і дівчат, 
які прагнули до еманси пації. Яскравим приводом для цього були самовіддані подвиги Хрестовоздвиженської общини сестер 
милосердя в період недавньої російсько-турецької війни.
Противники жіночої емансипації та вищої їх освіти розгорнули у пресі широку злісну кампанію проти захисників навчання 
жінок у вищих учбових закладах. Переслідувань зазнали навіть професори зі світовою популярністю та славою О. П. Бородін, 
І. М. Сєченов, В. Л. Грубер, С. П. Боткін, багато інших. Внаслідок цього російські жінки, які пристрасно бажали отри мати вищу 
освіту, змушені були покидати батьківщину та виїжджа ти за кордон, найчастіше до Швейцарії. Вже у 1867 році з дипло мом 
доктора медицини Цюрихського університету повернулась до Петербурга Н.П. Суслова. Пізніше вона стала дружи ною відо-
мого гігієніста зі світовим ім'ям Ф.Ф. Ерісмана, тему дисертації надав їй І. М. Сєченов. У Петербурзі Суслова склала повторний 
іспит і отримала право лікарської прак тики у Росії. У 1871 році отримала вищу освіту за кордоном друга учениця І. М. Сєченова 
- його майбутня дружина Марія Олександрі вна Обручева-Бокова ( прототип Віри Павлівни у романі М. Г. Чернишевського «Що 
робити?»). Приклад Н.П. Суслової та М. О. Обручевої-Бокової виявився гідним наслідування - багато жінок вирушали до Євро-
пи. Серед них була і Дарина Іванівна Любинська. Для того щоб отримати дозвіл виїхати за кордон, вона вступила у фіктивний 
шлюб з Андрієм Васильовичем Корвацьким. Д. І. Любинська поступила на медичний факультет Цюрихського університету, який 
набув світової слави, який нараховував близько 700 студентів, у тому числі 150 жінок. 
Корвацькому вдалося вступити на медич ний факультет найстарішого в Європі Вюрцбурзького університету (1403 рік за-
снування). Університет розташовувався у розкішній будівлі, яка по праву вважалася окрасою міста. Основ ним факультетом 
університету був медичний з великим Юліансь ким шпиталем. Одночасно у цьому учбовому закладі навчалось по над півтори 
тисячі студентів. У науковій бібліотеці університету нараховувалось 10000 томів наукових книг, було вагнерівське зібрання 
предметів витончених мистецтв. Окрім вказаного, при універси теті діяли школа виноробства та садівництва, курси садівників 
і виноградарів, околиці Вюрцбурга виявились вельми багатими на сади та виноградники, у місті процвітала торгівля фруктами, 
виноградом та вином. Саме у Вюрцбурзі Корвацький захопився садівництвом та виноградарством, закінчив успішно вказані 
курси, що дало йому змогу в майбутньому стати піоне ром акліматизації кращих західноєвропейських сортів плодових де рев та 
винограду, організації дослідних садів та розсадників, посадки промислових товарних садів на рухомих пісках Мелітопольщини.
Перебуваючи в Німеччині, А.В. Корвацький достеменно вивчив досвід передової німецької хірургії, що надало йому можли-
вість вперше проводити рідкісні складні операції у провінційному Мелітополі. У своїх працях і спогадах А.В. Корваць кий часто 
згадував імена відомих німецьких та інших західних хірур гів, захоплювався їх науковим генієм. В першу чергу це можна відне-
сти до династії німецьких вчених-хірургів Лангенбек, у яких навчився техніки ампутацій, перевязки судин, видалення катаракт, 
створенням штучної зіниці. 
4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   222

Похожие:

Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
Облаштування Шебелинського гкр. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій дкс, Харківська область спеціальні види робіт " під...
Почесний Голова організаційного комітету icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Почесний Голова організаційного комітету iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Почесний Голова організаційного комітету iconПазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Почесний Голова організаційного комітету iconПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Голова комісії з проведення реорганізації дпа в Одеській області, голова дпс в Одеській області
Почесний Голова організаційного комітету iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Почесний Голова організаційного комітету iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Почесний Голова організаційного комітету iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница