Почесний Голова організаційного комітету
PDF просмотр
НазваниеПочесний Голова організаційного комітету
страница222/222
Дата16.10.2012
Размер2.98 Mb.
ТипДокументы
1   ...   214   215   216   217   218   219   220   221   222

Çì³ñò
Ковальчук М.Т. , Васильєва Н.А. , Шкільна М.І. , Авсюкевич О.Є.
ДІАГНОСТИКА ЛЯМБЛІОЗУ МЕТОДОМ ПОЛЯРИЗОВАНОЇ ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЇ ........................................................................... 189
Кордон М.В., Плотникова К.С., Панібратцева С.Г., Островська Ж.Г.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПАРАЗИТОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ – ВИМОГА ЧАСУ .......................190
Розділ 5. Вакцинологія, імунологія, генетика і молекулярна біологія ................................................191
Жадинский Н.В., Жадинский А.Н., Волков А.С.

КОРРЕКЦИЯ МАКРОФАГАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ В ГНОЙНОЙ РАНЕ................................................................................................191
Романенко Т.А., Біломеря Т.А., Думчева Т.Ю., Хатинська Ж.В., Гопко Н.В., Стряпачук В.О.
РІВЕНЬ ПРОТИКАШЛЮКОВОГО ІМУНІТЕТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ .........................................................................................191
Килипко Л.В., Похил С.І., Тимченко О.М., Костиря І.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ АНАПЛАЗМОЗНОГО АНТИГЕНУ 
ДЛЯ РНІФ-ДІАГНОСТИКИ АНАПЛАЗМОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ ................................................................................................................193
Менкус О.В., Пономаренко С.В., Порт О.В., Свидюк А.И., Гайдучок І.Г., Мартіросян І.О.
АНТИЛІЗОЦИМНА АКТИВНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ, ЯК ФАКТОР ПЕРСИСТЕНЦІЇ 
ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ....................................................................................................................194
Прилуцкий А.С.,Лесниченко Д.А., Заливко Д.П.
РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА «Е» К АНАТОКСИНАМ .............................................................................................................194
Скрипченко Г. С., Процышина Н. М.
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА 
И ДРУГИХ ИНФЕКЦИЙ ......................................................................................................................................................................195
Фролов А.Ф., Фролов В.М., Лоскутова І.В., Задорожна В.І.
ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ВІТРЯНУ ВІСПУ  ..........................................................................................................196
Фролов А.Ф., Лоскутова І.В., Фролов В.М., Задорожна В.І.
ХІМІОПРОФІЛАКТИКА В ОСЕРЕДКУ ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ У ДОРОСЛИХ .....................................................................196
Фролов А.Ф., Фролов В.М., Лоскутова І.В., Задорожна В.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ АМІЗОНУ В ПРОФІЛАКТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА КРАСНУХУ ..........................................................197
Фролов А.Ф., Фролов В.М., Лоскутова І.В., Задорожна В.І., Луговськов А.Д.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АМІЗОНУ ЯК ЗАСОБУ ЕКСТРЕНОЇ ХІМІОПРОФІЛАКТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А В УМОВАХ 
ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ .........................................................................................................................................197
Фролов А.Ф., Фролов В.М., Лоскутова І.В., Задорожна В.І., Пересадін М.О.
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ХІМІОПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ У ДОРОСЛИХ 
В ПЕРІОД ЗАГРОЗИ ГРИПОЗНОЇ ЕПІДЕМІЇ ...................................................................................................................................198
Джелали В.В., Волянский А.Ю., Волянский Д.Л., Конорева Е.С., Вальчук С.И., Гайдучок І.Г., Глазунова Л.И., 
БИОСЕНСОР НА ОСНОВЕ МОНОМОЛЕКУЛЯРНОГО СЛОЯ АНТИТЕЛ STAPYLOCOCCYS AUREUS 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ АНТИГЕНОВ STAPYLOCOCCYS AUREUS ..................................................................................................199
Тарасюк О.О., Гладка О.А., Чумаченко С.С., Геник І.Д., Сіренко І.Д.
ІМУНОЛОГІЧНА ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ ЩЕПЛЕНЬ 
ПРОТИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ .........................................................................................................................................................199
Семеренська Є.І., Тимченко О.М., Яворський В.В., Чигиринська Н.А.
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ РІВНЯ СПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ ПРОТИ ЗБУДНИКІВ 
БАКТЕРІАЛЬНИХ КЛІЩОВИХ ІНФЕКЦІЙ У РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.............................................200
Чумаченко Т.О., Коваленко О.С., Тонкошкур Т.І., Карлова Т.О., Скляр В.І., Бондаренко О.В.
СТАН СПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ ПРОТИ ГЕПАТИТУ В У ЩЕПЛЕНИХ ДІТЕЙ  .......................................................................201
Шагінян В.Р., Гураль А.Л., Сергеєва Т.А., Максименок О.В.
вакцинопрофілактика гепатиту В україні на сучасному етапі розвитку 
епідемічного процесу  ........................................................................................................................................................................202
Слюсар Л.І., Беседіна О.І., Мельник В.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ЩЕПЛЕНЬ В УКРАЇНІ ............................................................203
Бабич Є.М., Єлисеєва І.В., Яремчик Д.О., Ждамарова Л.А., Білозерський В.І., Байізбекова Д.А., 
Колпак С.А., Бобирєва І.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ АНТИГЕНІВ КОРИНЕБАКТЕРІЙ 
У ФОРМУВАННІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ ОРГАНІЗМУ  .......................................................................................................................204
Сухарев Ю.С., Головина И.В., Балута И.М., Волянський А.Ю., Сухарев С.Ю.
МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ИММУНОГЕНА НА ОСНОВЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОГО 
И ТЕРМОЛАБИЛЬНОГО ЭНТЕРОТОКСИНОВ ESCHERICHIA COLI .............................................................................................205
230

Çì³ñò
Нестеренко А. М., Кучма И.Ю., Гайдучок И.Г., Коляда О.Н.
ВЛИЯНИЕ H. INFLUENZAE И C. ALBICANS НА СИНТЕЗ ЦИТОКИНОВ 
МОНОНУКЛЕАРНЫМИ КЛЕТКАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ IN VITRO ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АДЕНОИДИТЕ ................206
Васіна С.І., Звягольська І.М., Конарєва К.С., Мельник А.Л.
СПЕЦИФІЧНА ІМУННА ВІДПОВІДЬ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ І ХРОНІЧНИМ ФАРИНГІТОМ 
ПРИ ГЕРПЕСВІРУСНОМУ ПЕРСИСТУВАННІ .................................................................................................................................206
Волянський А.Ю., Давидова Т.В., Гай дучок І.Г., Кучма І.Ю.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ КІЛЬКІСНИМ БІЛКОВИМ СКЛАДОМ ТА ІМУНОГЕННІСТЮ ПРОТИГРИПОЗНИХ ВАКЦИН ................................207
Волянський А.Ю., Давидова Т.В., Кучма І.Ю.
ІМУНОГЕННІСТЬ АКТУАЛЬНИХ ВАКЦИН ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ .....................................................................................207
Волянський А. Ю., Давидова Т. В., Кучма І. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИГРИПОЗНИХ ВАКЦИН ..................................................................208
Шаповал В.Ф., Дубинська Г.М.
ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА – БЕЗПЕКА НАЦІЇ ................................................................................................................................208
Сошенко И.И., Беломеря Т.А., Коломийцева Г.Н., Скрипка Л.В.
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЁЗА В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ..................................................209
Бакуменко А.В.
ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ІЛ-1b ТА ІЛ-6 В СИРОВАТЦІ КРОВІ 
У ХВОРИХ НА АБСЦЕС ЛЕГЕНІВ ТА ЕМПІЄМУ ПЛЕВРИ .............................................................................................................210
Колотова Т.Ю., Гайдучок І.Г., Давидова Т.В., .Мізін В.В, Менкус О.В., Кучма , А.Ю., Волянський І.Ю., Ходанова О.В.
ОЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ МІКРОБІВ ЯК ОСНОВА 
ДЛЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ .....................................................................210
Гайдучок І.Г., Волков А.А., Кучма М.В., Номеровченко В.В., Гушилик Б.И., Корнеев А.И.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
И ИММУНОФЕНОТИПА ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ СЕПСИСЕ ................................................................ 211
Волянський А.Ю., Романова О.А., Мартинов А.В., Ігумнова Н.І., Сидоренко Т.А., 
Смілянська М.В., Перемот С.Д., Кашпур Н.В.
ОЦІНКА ІМУНОСТИМУЛЮЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЧАСТКОВО АЦИЛЬОВАНИХ ПОХІДНИХ ІМУНОКОРЕКТОРІВ ........................ 211
Кашпур Н.В., Мартынов А.В., Романова Е.А., Волянский А.Ю., Смелянская М.В., 
Перемот С.Д., Игумнова Н.И., Сидоренко Т.А., Осолодченко Т.П.
ДЕЙСТВИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО -2B–ИНТЕРФЕРОНА 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ..............................................................................................212
Волянский А.Ю., Смелянская М.В., Перемот С.Д., Кучма И.Ю., 
Кашпур Н.В., Волянский Д.Л., Романова Е.А., Сидоренко Т.А., Игумнова Н.И.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРОИЗВОДСТВА «БИОФАРМА» 
ДЛЯ АНТИВИРУСНОЙ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ  
С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В ИММУНОЦИТАХ ........................................................................212
Волянская Н.П.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОГЕННОСТИ КОРПУСКУЛЯРНЫХ ВАКЦИН P.AERUGINOSA ..........................213
Бикова О.А.
БЦЖ – ВАКЦИНАЦІЯ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕННЯ У ДІТЕЙ В м. ГОРЛІВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ....................................................214
Мироненко Л.Г.
МУЛЬТИПЛЕКСНА ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНІВ ПАТОГЕНОСТІ 
У ENTEROCOCCUS FAECALIS.........................................................................................................................................................215
В’ялих Ж.Е.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОТИПОВОЇ ОЗНАКИ НАЯВНОСТІ ПЛАЗМІДИ ВІРУЛЕНТНОСТІ  PYV  
У ШТАМІВ YERSINIA ENTEROCOLITICА .........................................................................................................................................215
Войда Ю.В.
ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ ESCHERICHIA COLI, ЯКІ БУЛО ВИЛУЧЕНО З РІЗНИХ БІОТОПІВ ........................216
Солонина Н.Л., Гайдучок І.Г., Маслянчук О.А., Волянська Н.О., Черняєва Т.А., Пантьо В.В., Гушилик Б.І.
СТУПІНЬ ВПЛИВУ ПОХІДНИХ ЧЕТВЕРТИННОГО АМОНІЮ НА ЕЛІМІНАЦІЮ R-ПЛАЗМІД .......................................................216
Солоніна Н.Л., Волков А.О., Балута І.М., Руденко Л.М., Бобров В.В., Божко М.Г., Моісеєнко Т.М., Танасов С.В.
СТУПІНЬ ВПЛИВУ ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЄВИХ СПОЛУК НА ПРОЦЕС ЕЛІМІНАЦІЇ  ПЛАЗМІД 
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ Е.СOLІ .....................................................................................................................................217
Ушкалов В.О., Мачуський О.В., Романько М.Є., Грузіна Т.Г.
ІМУНОГЕННІСТЬ ЗРАЗКІВ ВАКЦИНИ ПРОТИ СИБІРКИ ІЗ ШТАМУ BACILLUS ANTHRACIS STERNE 34F2 ............................217
231

Наукове видання
XV З’ЇЗД МІКРОБІОЛОГІВ, ЕПІДЕМІОЛОГІВ ТА ПАРАЗИТОЛОГІВ УКРАЇНИ 
«ПРОБЛЕМИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ
 ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ І ПАРАЗИТАРНИХ
 СИСТЕМ ПРОВІДНИХ ІНФЕКЦІЙ СУЧАСНОСТІ»
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
23-25 листопада 2011 р.
Укладачі:
Волянський Юрій Леонідович
Похил Сергій Іванович
Мартинов Артур Вікторович
Кучма Ірина Юріївна
Бабич Євген Михайлович
Волянський Андрій Юрійович
Давиденко Марина Борисівна
Глазунова Лілія Іванівна
Відповідальний за випуск
Волянський Юрій Леонідович
Комп’ютерний набір авторів
Компп’ютерна верстка: Макєєва Н.В,
ϳäïèñàíî äî äðóêó 16.10.2011 ð. Ôîðìàò 64õ90/8. Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâíî-äðóê. àðê. 29,25. Íàêëàä 300 ïðèì. 
Âèäàâíèê ÒΠô³ðìà «ÍÒÌÒ». Çàê ¹ 1611/11-11. 
61072, ì. Õàðê³â, ïð. Ëåí³íà, 58, ê. 106. 
Òåë. 763-03-80, 763-03-87
E-mail: ntmt@mail.ru
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ÄÊ ¹ 1748 â³ä 15.04.2004 ð.

1   ...   214   215   216   217   218   219   220   221   222

Похожие:

Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
Облаштування Шебелинського гкр. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій дкс, Харківська область спеціальні види робіт " під...
Почесний Голова організаційного комітету icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Почесний Голова організаційного комітету iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Почесний Голова організаційного комітету iconПазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Почесний Голова організаційного комітету iconПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Голова комісії з проведення реорганізації дпа в Одеській області, голова дпс в Одеській області
Почесний Голова організаційного комітету iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Почесний Голова організаційного комітету iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Почесний Голова організаційного комітету iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница