Почесний Голова організаційного комітету
PDF просмотр
НазваниеПочесний Голова організаційного комітету
страница14/222
Дата16.10.2012
Размер2.98 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   222

Ðîçä³ë 1. ²ñòîð³ÿ áîðîòüáè ç ³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè
В земський період Харківську фельдшерську школу очолювали Олексій Іванович Дудукалов (1869-1870 pp.), Олександр Гри-
горович Риндовський, Микола Павлович Андіон (завідувач хірургічним відділенням губернської лікарні і викладач хірургії), лікар 
Вешоков (з 1889 р.), Д.Ф.Михайлов (1894-1901 pp.). Серед викладачів фельдшерської школи знаходимо славетного земського 
лікаря, класика статистичних описів здоров'я населення, викладача медичної статистики С.М.Ігумнова, знаменитого в майбут-
ньому вченого-анатома В.П.Воробйова, видатного вченого і організатора охорони здоров'я М.Ф.Мельникова-Разведьонкова.
У 1907 році школа отримує нову назву – «фельдшерсько-акушерська», а кількість учнів вже складала 120 чоловік. Новим завіду-
ючим Харківської фельдшерсько-акушерської школи стає Михайло Тимофійович Алексєєв, видатний організатор медичної освіти.
Навчальний заклад жив насиченим і різноманітним життя. Окрім навчальних і практичних занять, які обов'язково проходили 
біля ліжка хворого, для учнів влаштовувались вечори. На них читалися доповіді, лунала музика. Колектив фельдшерсько-аку-
шерської школи брав участь у Пироговському медичному з'їзді у Петербурзі (1910 р.) та з'їзді з проблем середньої медичної 
освіти у Москві (1912 p.). 1913 року на Всеросійській гігієнічній виставці у Петербурзі Харківська фельдшерсько-акушерська 
школа була відзначена срібною медаллю – «за представленньїе картограммьі и журнальї практических работ учеников за по-
следние годьі».
Наш навчальний заклад не припиняв свою діяльність навіть в умовах політичної і економічної нестабільності 1917-1920 pp.. 
Фінансування було відсутнє, система життєдіяльності міста фактично зруйнована. Харків стає столицею радянської України і 
викладачі Харківської фельдшерської школи беруть участь у організації Народного Комісаріату охорони здоров'я. В цей період 
фельдшерська школа неодноразово змінює своє підпорядкування і назву.
На початку 20-х років школа підпорядковується Головному Управлінню професійної освіти Наркомату освіти України і нази-
вається «Перші Харківські курси помічників лікарів» Наприкінці 20-х років назву навчального закладу відповідно до нових вимог 
змінюють на "Перший Харківський технікум «Єдиного диспансеру». В середині 30-тих років у зв'язку з тим, що на території ко-
лишньої губернської лікарні діяв Український науково-дослідний інститут психіатрії і неврології, у нашому навчальному закладі 
організовується підготовка фахівців нового напрямку - «помічник лікаря - психоневролог», а школа отримує назву «Харківський 
психоневрологічний технікум». Але вже у 1936 році вирішили повернутися до перевіреної часом назви - фельдшерська школа.
У 1936/1937 н.р. тут навчається 389 чоловік. Директором школи стає Михайло Васильович Марченко, історик за фахом. 
Свою педагогічну діяльність він розпочинав у відомого українського педагога-новатора А.С.Макаренко. Майбутніх медичних 
спеціалістів готували 40 викладачів. Фельдшерська школа мала добре обладнаний анатомічний музей, бібліотеку з фондом 
10000 примірників, сучасні кабінети гістології, шкірно-венерологічних хвороб, фізіотерапії, рентген-кабінет, клінічну лаборато-
рію. Для учнів, які приїхали на навчання з інших місцевостей, працював гуртожиток. У школі діяв драматичний театр, оркестр 
духових інструментів, працювали спортивні секції.
У червні 1941 року Харківська фельдшерська школа зробила останній передвоєнний випуск - 117 фельдшерів. Діяльність 
навчального закладу була призупинена. У роки окупації приміщення Харківської фельдшерської школи, як і всього лікарняного 
містечка, було розграбовано і зруйновано.
23 серпня 1943 року Харків було визволено. Відновити діяльність Харківської фельдшерської школи на її колишньому місці 
було неможливо. Починається новий період в історії навчального закладу - школа отримала приміщення в центральному райо-
ні міста. По вулиці Пушкінській в довоєнні роки діяла фельдшерсько-акушерська школа №2, яка веде свою історію від приватної 
медичної школи доктора Ряснянського. Вона знаходилася в колишньому будинку поміщиці Філонової на вул. Дмитрівській (за-
раз тут розташоване Бюро судово-медичної експертизи). В 20-тих роках навчальний заклад змінює назву на «Другі Харківські 
курси помічників лікарів», на початку 30-х років - у Другий Харківський медичний технікум «Єдиного диспансеру», в середині 
30-х - у Харківську санітарно-фельдшерську школу. В приміщення по вул.Пушкінській, 27 школа переїхала напередодні війни. 
В довоєнний час в навчальному закладі працювали такі відомі та авторитетні лікарі-вчені, професори: П.Р.Ломакін, А.З.Цейтлін, 
І.І.Грищенко, С.Л.Утевська, А.Я.Альтгаузен. В роки окупації співробітники школи зуміли зберегти значну частину навчального 
і матеріального обладнання, що дало можливість вже 1 вересня 1943 року, через тиждень після визволення міста, відновити 
діяльність  об'єднаних  фельдшерських  шкіл  під  назвою  -Харківська  фельдшерсько-акушерська  школа.  У  вересні 1945 року 
з фронту повертається М.В.Марченко і значна частина викладачів фельдшерської школи з Сабурової дачі. Починається від-
родження слави навчального закладу.
Спочатку навчання розпочалися лише на фельдшерському і фармацевтичному відділеннях. В напівзруйнованому примі-
щенні працювали також зуботехнічна школа і протезний технікум. Незабаром школа розширила перелік спеціальностей: до-
далися медичні лаборанти і фельдшери-акушерки. У 1945/1946 н.р. у фельдшерсько-акушерській школі навчається 579 учнів. 
Не вистачало підручників, зошитів, було відсутнє парове опалення (опалення здійснювалося силами учнів за допомогою мета-
левих діжок), учні голодували. Діти загиблих на фронті звільнялися від сплати за навчання. 
Враховуючи гостру потребу у медичних спеціалістах, навчальний заклад збільшує кількість учнів до 700 чоловік. У 1947 році 
починається підготовка санітарних фельдшерів.
У 1946 році Харківській фельдшерсько-акушерській школі рішенням виконкому Харківської обласної Ради передається один 
з найкращих будинків міста - будинок колишнього Олександрівського притулку для дітей, що жебракують. Під час окупації тут 
діяв організований німцями дитячий будинок, потім - радянський військовий шпиталь. Будинок знаходилася у дуже занедбано-
му стані, тому після занять учні і викладачі ремонтували приміщення своїми силами.
1953 року Харківська фельдшерсько-акушерська школа отримує статус базового навчально-методичного центру для медич-
них шкіл регіону. 1954 року - одержує нову назву - Харківське базове медичне училище №1.
В післявоєнний час у медичному училищі діяв драматичний театр учнів і викладачів під керівництвом викладача мікробіоло-
гії к.м.н. Н.Л.Утевського, автора підручника з мікробіології, за яким навчалися всі медичні лаборанти колишнього СРСР.
Харківське базове медичне училище №1 завжди було провідним не тільки у своєму регіоні, але і в Україні. Одним із першим 
колектив викладачів став проводити обласні науково-методичні конференції з актуальних проблем підготовки медичних фа-
хівців. На базі медичного училища неодноразово проводилися республіканські і всесоюзні наради і конференції (1955, 1967, 
1975 роки). У навчальному закладі працювали професори С.Л. і Н.Л.Утевські, В.І.Худорківський, к.м.н. Г.Д.Алтуєв, В.С.Ронін, 
15
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   222

Похожие:

Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
Облаштування Шебелинського гкр. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій дкс, Харківська область спеціальні види робіт " під...
Почесний Голова організаційного комітету icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Почесний Голова організаційного комітету iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Почесний Голова організаційного комітету iconПазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Почесний Голова організаційного комітету iconПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Голова комісії з проведення реорганізації дпа в Одеській області, голова дпс в Одеській області
Почесний Голова організаційного комітету iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Почесний Голова організаційного комітету iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Почесний Голова організаційного комітету iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница