Почесний Голова організаційного комітету
PDF просмотр
НазваниеПочесний Голова організаційного комітету
страница1/222
Дата16.10.2012
Размер2.98 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   222
̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÌÅÄÈ×ÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂΠ
̲ÊÐÎÁ²ÎËÎòÂ, ÅϲÄÅ̲ÎËÎò ÒÀ ÏÀÐÀÇÈÒÎËÎò 
³ì.Ä.Ê. ÇÀÁÎËÎÒÍÎÃÎ
ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÀ
«²ÍÑÒÈÒÓÒ Ì²ÊÐÎÁ²ÎËÎò¯ ÒÀ ²ÌÓÍÎËÎò¯
³ì.².². ÌÅ×ÍÈÊÎÂÀ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÀÄÅ̲¯ ÌÅÄÈ×ÍÈÕ 
ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»
XV Ç'¯ÇÄ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÌÅÄÈ×ÍÎÃΠ
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ̲ÊÐÎÁ²ÎËÎòÂ, 
ÅϲÄÅ̲ÎËÎò ÒÀ ÏÀÐÀÇÈÒÎËÎòÂ
³ì. Ä.Ê. ÇÀÁÎËÎÒÍÎÃÎ
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÒÀ ÅÂÎËÞֲߠ
ÅϲÄÅ̲×ÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ 
² ÏÀÐÀÇÈÒÀÐÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ 
ÏÐβÄÍÈÕ ²ÍÔÅÊֲɠ
ÑÓ×ÀÑÍÎÑÒ²
Òåçè äîïîâ³äåé
ÕÀÐʲÂ
2011

УДК 579+616.9:616-036.22(043.2) 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З’ЇЗДУ
Почесний Голова організаційного комітету - Сердюк А.М. (Київ)
Співголови: Пономаренко А.М. (Київ), Толстанов О.К.(Київ), Фролов А.Ф. (Київ)
Заступники голови: Волянський Ю.Л. (Харків), Задорожна В.І.(Київ), Шаповал В.Ф. (Полтава)
Члени організаційного комітету:
Камчатний В.Г. (Харків)
Радьков С.М. ((Дворічна)
Прилуцький О.С. (Донецьк)
Шурма І.М. (Харків)
Руденко А.В. (Київ)
Головко А.М. (Київ)
Галацан О.В. (Харків)
Мойсеєва Г.В. (Київ)
Некрасова Л.С. (Київ)
Сороколат Ю.В. (Харків)
Хвисюк М.І. (Харків)
Голубовська О.А. (Київ)
Благовєщенська А.Д. (Харків)
Криничанський В.І. (В.Бурлук)
Стегній Б.Т. (Харків)
Волосовець О.П. (Київ)
Широбоков В.П. (Київ)
Головко В.О. (Харків)
Кочет О.М. (Київ)
Возіанова Ж.І. (Київ)
Васильєв К.Г. (Одеса)
Петрашенко П.Р. (Київ)
Андрейчин М.А. (Тернопіль)
Брагар М.С. (Херсон)
Ляшко В.К. (Київ)
Похил С.І. (Харків)
Зайцева В.Г. (Вінниця)
Підгорський В.С. (Київ)
Лісовий В.М. (Харків)
Янко Н.В. (Луцьк)
Марієвський В.Ф. (Київ)
Суходуб Л.Ф. (Суми)
Клочко В.І.(Миколаїв)
Богомольний Б.Р. (Одеса)
Хвисюк О.М. (Харків)
Засипко Л.Г. (Одеса)
Поздняков С.В. (Одеса)
Черних В.П. (Харків)
Шевченко Г.М. (Рівне)
Морозко Л.Г. (Харків)
Черняєв С.І. (Дніпропетровськ)
Коломієць М.П. (Хмельницький)
Тарасюк О.О. (Львів)
Гриценко І.С. (Харків)
Самотуга В.В. (Черкаси)
Дністрян С.С. (Тернопіль)
Денисенко В.І. (Донецьк)
Світличний О.В. (Чернівці)
Чорний Ф.Ф. (Кіровоград)
Капшук В.Г. (Дніпропетровськ)
Хайтович О.Б. (Сімферополь)
Павлій Р.М. (Львів)
Докашенко А.І. (Луганськ)
Палій Г.К. (Вінниця)
Журавльов А.М. (Полтава)
Качур Н.В. (Луганськ)
Голуб’ятников М.І. (Одеса)
Донець М.І. (Чернігів)
Псарьов В.М. (Суми)
Пеньковська Н.О. (Сімферополь)
Севальнєв А.І. (Запоріжжя)
Волков О.С. (Житомир)
Мавров Г.І. (Харків)
Колпакова Т.М. (Харків)
Стрепачук В.О. (Херсон)
Косарєв І.М.(Харків)
Мізін В.В. (Сімферополь)
Дяченко А.Г. (Суми)
Коваль Г.М. (Ужгород)
Швець О.Б. (Харків)
Гайдучок І.Г. (Львів)
Бодня К.І, (Харків)
Зубкова І.А. (Харків)
Циганенко А.Я. (Харків)
Колеснікова І.П. (Київ)
Глушкевич Т.Г. (Київ)
Чумаченко Т.О. (Харків)
Іваниця В.О. (Одеса)
Ткачик І.П. (Київ)
Карабан О.М. (Харків)
Виноград Н.О. (Львів)
Руденко С.С. (Полтава)
Філімонова Н.І. (Харків)
Климнюк С.І. (Тернопіль)
Кондратьєв А.Ю.
Сидорчук І.Й. (Чернівці)
Кременчуцький Г.М.
(Дніпропетровськ)
Ларченко В.І. (Дніпропетровськ)
(Дніпропетровськ)
Збукар В.П. (Харків)
Рєзник В.І. (Мелітополь)
Кратенко І.С. (Харків)
Зарицький А.М. (Київ)
Колесніков М.М. (Київ)
Морозова Н.С. (Харків)
Гураль А.Л. (Київ)
Лобань Г.А. (Полтава)
Левицький А.П. (Одеса)
Сергєєва Т.А. (Київ)
Козько В.М. (Харків)
Нехороших З.М. (Одеса)
Фролов В.М. (Луганськ)
Непорада В.П. (Одеса)
Григорашева І.С. (Одеса)
Гайдаш І.С. (Луганськ))
Янковський Д.С. (Київ)
Слободкін В.І. (Київ)
Бойко Н.В. (Ужгород)
Криворутченко Ю.Л. (Сімферополь)
Чоп’як В.В. (Львів)
Власенко В.В. (Вінниця)
Федак Б.С. (Харків)
Кухар Д.І. (Харків)
Овчинникова П.Д. (Одеса)
Гладков Г.М.(Київ)
Макомела Р.М. (Київ)
Попов М.М. (Харків)
Данкович О.М. (Ужгород)
Аронова М.М. (Київ)
Іноземні члени організаційного комітету:
Онищенко Г.Г. (Москва)
Альошкін В.А. (Москва)
Зегря Г.Г. (С.-Петербург)
Покровський В.І. (Москва)
Гінцбург О.Л. (Москва)
Алоіз Бомба (Кошице, Словакія)
Сьоміна Н.О. (Москва)
Жебрун А.Б. (С.-Петербург)
Ігнатьєв Г.М. (Мінськ)
Доморадський І.В. (Москва)
Нинь І.В. (С.-Петербург)
Василевич Ф.І. (Москва)
Звєрєв В.В. (Москва)
Концепціон С.-Гуегро (Гавана)
Деміховська О.В.
Сант’яго П.Бенітес (Гавана)
Яремчук О.О. (Мінськ)
(Росток, Німеччина)
Кисельов О.І. (С.-Петербург)
Байизбекова Д. (Бішкек)
Самуйленко А.Я. (Москва)
Красильников А.О. (Мінськ)
Віяшка Т. (Варшава)
Бобош Станко (Нові Сад, Сербія)
Шабунін С.В. (Вороніж)
Радованов Р. (Софія)
Яровий П.І. (Кишинів)
Гулюкін М.І. (Москва)
Галецький П.К. (Кишинів)
Секретаріат з’їзду
Мартинов А.В. (Харків), Бура Т.О. (Київ), Обоскалова Д.С. (Харків), Галушка Р.А. (Харків), Давиденко М.Б. (Харків), Черняєва Т.А. (Кривий Ріг), 
Овчаренко  С.В. (Харків),  Парусов  А.В. (Київ),  Гушилик  Б.І. (Чернівці),  Шатило  Ю.В. (Житомир),  Мартіросян  І.О. (Харків),  Глазунова  Л.І. 
(Харків),  Балута  І.М. (Харків),  Моісеєнко  Т.М. (Харків),  Мельник  А.Л. (Запоріжжя),  Танасов  С.В. (Мелітополь),  Волянський  Д.Л. (Харків), 
Колотова  Т.Ю. (Харків),  Бабенко  С.В. (Харків),  Янковська  Н.Є. (Київ),  Казмірчук  В.В. (Харків),  Багмут  І.Ю. (Харків),  Аронова  Д.О. (Київ), 
Менкус О.В. (Харків), Парусова Я.Ю. (Київ), Солоніна Н.Л. (Харків)
@ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім.І.І. Мечникова АМН України»
@ТОВ «НТМТ» - оригінал макет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   222

Похожие:

Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
Облаштування Шебелинського гкр. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій дкс, Харківська область спеціальні види робіт " під...
Почесний Голова організаційного комітету icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Почесний Голова організаційного комітету iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Почесний Голова організаційного комітету iconПазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Почесний Голова організаційного комітету iconПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Голова комісії з проведення реорганізації дпа в Одеській області, голова дпс в Одеській області
Почесний Голова організаційного комітету iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Почесний Голова організаційного комітету iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Почесний Голова організаційного комітету iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница