Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok
Скачать 204.85 Kb.
НазваниеProgramtervező informatikus msc Tantárgyi programok
страница1/5
Дата04.10.2012
Размер204.85 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5

Programtervező informatikus MSc

Tantárgyi programokAlkalmazott matematika

Félév: páratlan

Típus: Előadás/Szeminárium

Óraszám/hét: 2+2

Kredit: 6

Státusz: Alapozó

Oktatási módszer: Előadás/Szeminárium

Előfeltételek: nincs

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli/Szóbeli

Tantárgyfelelős: Pap Gyula


Komplex számok. Számsorok, hatványsorok. Generátor függvények. Parciális törtekre bontás. Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása. Többváltozós függvények vizsgálata, szélsőértékszámítás, feltételes szélsőértékszámítás. Mátrixkalkulus, sajátérték, sajátvektor. Kvadratikus alakok. Főtengely-transzformáció, Jordan normál-forma, szinguláris felbontás.


Irodalom:

 • Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik, Konkrét Matematika,
  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998

 • Laczkovich Miklós, T. Sós Vera, Analízis.Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.

 • Schreier, O. – Sperner, E.: Introduction to Modern Algebra and Matrix Theory. 2nd Edition, Chelsea, 1959.

 • Tucker, A.: Applied Combinatorics. (2nd Edition), John Wiley and Sons, New York, 1984.
Félév: páratlan

Típus: Előadás/Szeminárium

Óraszám/hét: 2+2

Kredit: 6

Státusz: Alapozó

Oktatási módszer: Előadás/Szeminárium

Előfeltételek: nincs

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli/Szóbeli

Tárgyfelelős: Dömösi Pál, Pethő Attila, Papp Zoltán


Elsőrendű logikai nyelvek, termek, formulák. Kötött és szabad változók. Az elsőrendű nyelv interpretálása, változóértékelés. Kielégíthető formulák, logikai törvények és ellentmondások. Logikailag ekvivalens formulák. A kvantormentes formulák normálformái, a kvantoros formulák prenex alakja. A logikai következmény. Logikai kalkulusok, helyesség, teljesség, a Gentzen-kalkulus.

Nyelvek, nyelvtanok. Műveletek nyelvekkel. Chomsky-féle nyelvosztályok. Automaták és nyelvek kapcsolata. Elemzők és felismerők, nyelvtani algoritmusok. Kleene tétele, Bar-Hillel-lemma, Early-féle algoritmus, közelítő szövegegyeztetések, Lyon algoritmusa. Számítástudományi alkalmazások.

A Turing-gép definíciója, idõ- és tárbonyolultsága. Szimuláció, szimulációs tételek. Rekurzív és rekurzívan felsorolható nyelvek. Univerzális Turing-gépek. Church-tézis. Algoritmikusan nem megoldható problémák. A megállási probléma. RAM gépek. Kolmogorov-bonyolultság és alkalmazásai. Bonyolultsági osztályok. Nemdeterminisztikus Turing-gépek. A tár-idő tétel. A P és NP osztályok és kapcsolatuk. A tanú és a tanú tétel. NP teljes problémák.

A programszemantika definiálásának módjai: operációs, denotációs, axiomatikus szemantika. A programhelyesség fogalmai. A programbizonyítás módszerei: Hoare-logika, Dijkstra-féle leggyengébbelőfeltétel-kalkulus. Nemszekvenciális programok analízise. Párhuzamos prog-ramok speciális tulajdonságai, helyességük Owicki-Gries- és Stirling-féle módszere. Nemdeterminisztikus programok, helyességük bizonyítása, Dijkstra-féle őrzött utasítások. Rekurzív programok. Absztrakt adattípusok. Adattípusok specifikációja.


Irodalom:

 • Dragálin A., Buzási Sz.: Bevezetés a matematikai logikába, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1986.

 • Pásztorné Varga K., Várterész M.: A matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása, Panem Kiadó, Budapest, 2003.

 • J. Demetrovics, J. Denev, R. Pavlov: A számítástudomány matematikai alapjai, Tan-könyvkiadó, Budapest, 1989.

 • Dömösi P., Fazekas A., Horváth G., Mecsei Z.: Formális nyelvek és automaták, egyetemi jegyzet, 2003.

 • Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok, Typotex, Budapest, 1998.

 • Gács P.: Algoritmusok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

 • C. H. Papadimitriou: Számítási bonyolultság, Novadat, 1999.

 • Kozma L., Varga L.: A szoftvertechnológia elméleti kérdései, ELTE Eötvös Kiadó, 2003.

 • Owicki, Gries, Verifying properties of parallel programs: An axiomatic approach, Comm. of the ACM 19, 1976.Alkalmazott statisztika

Félév: páratlan

Típus: Előadás/Szeminárium

Óraszám/hét: 2+2

Kredit: 6

Státusz: Alapozó

Oktatási módszer: Előadás/Szeminárium

Előfeltételek: nincs

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli/Szóbeli

Tantárgyfelelős: Baran Sándor


Statisztikai változó, minta, mintavételi módszerek, mérési skálák. Becslések és konfidencia-intervallumok. Hipotézisek vizsgálata: paraméteres és nemparaméteres próbák. Többdimenziós minta és jellemzése: mintaátlag és kovariancia mátrix. A többdimenziós normális eloszlás és paramétereinek becslése. Az általános lineáris modell és a Gauss-Markov tétel. Lineáris regresszió, regresszió-diagnosztika. A szórásanalízis modelljei, a Fisher-Cochran tétel. Változócsökkentési módszerek: főkomponens és faktoranalízis. Gyakorlaton egy statisztikai programcsomag használatának elsajátítása.


Irodalom:

 • Fazekas István (szerk.), Bevezetés a Matematikai Statisztikába. Egyetemi jegyzet. Kossuth Egyetem, Debrecen, 1997.

 • Stoodley, K.D.C., Lewis, T. and Stainton, C.L.S., Applied Statistical Technique. Wiley, New York, 1980.

 • Móri, F.T., Székely, J.G., Többváltozós statisztikai analízis. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

 • Johnson, R.A., Wichern, D.W., Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1992.

 • Jobson, J.D., Applied Multivariate Data Analysis. Springer, New York, 1991.INFORMATIKAI ALGORITMUSOK

Félév: páratlan

Típus: Előadás/Szeminárium

Óraszám/hét: 2+2

Kredit: 6

Státusz: Alapozó

Oktatási módszer: Előadás/Szeminárium

Előfeltételek: nincs

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli/Szóbeli

Tárgyfelelős: Baran Sándor


Rendezés: kupac-, gyors-, leszámláló, számjegyes, edényrendezés. A kiválasztási probléma. Adatszerkezetek: elemi adatszerkezetek, hasító táblázatok, bináris keresőfák, piros-fekete fák, B-fák, binomiális kupacok, Fibonacci-kupacok. Rendezett és dinamikusan rendezett minták. Gráfalgoritmusok, minimális feszítőfák, legrövidebb utak, maximális folyamok. Dinamikus programozás, mohó algoritmusok, amortizációs elemzés. Mátrixszámítás, lineáris programozás. Számelméleti algoritmusok. Polinomok és gyors Fourier-transzformáció. Mintaillesztés. Közelítő algoritmusok. Megbízható számolás.


Irodalom:

 • Iványi A. (szerk.): Informatikai algoritmusok 1, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004.

 • Iványi A. (szerk.): Informatikai algoritmusok 2, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004.

 • T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R.L. Rivest: Új algoritmusok, Budapest, Scolar Kiadó, 2003.

 • Rónyai L., Ivanyos G., Szabó R.: Algoritmusok, Typotex, Budapest, 2000.ADAT- ÉS RENDSZERMODELLEK

Félév: 2

Típus: Előadás/Szeminárium

Óraszám/hét: 2+2

Kredit: 6

Státusz: Alapozó

Oktatási módszer: Előadás/Szeminárium

Előfeltételek: nincs

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli/Szóbeli

Tárgyfelelős: Terdik György


A relációs adatmodellezés elméleti és gyakorlati kérdései. Funkcionális függőségek, normalizálás, normálformák. A relációs modellhez kapcsolt adatmanipuláció. Reláció algebra és reláció kalkulus, SQL. Az adatmodellezés néhány elméleti kérdése és aktuális problémája.

Beágyazott modellek, ER modellek OO és OR modellek. SQL:1999, ODMG 3.0, ODL, OQL. Különböző modellek sémáinak leképezése egymásra.

Információs rendszerek modellezése (környezeti, viselkedési, adat- és objektummodellek).


Irodalom:

 • Abiteboul:

 • T. M. Connolly – C. E. Begg: DataBase Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Addison Wesley, 2005.

 • C. J. Date: An Introduction to Database Systems, Addison Wesley, 2004.

 • M. Kifer – A. Bernstein – P. M. Lewis: Database Systems: An Application Oriented Approach, Complete Version, Addison Wesley, 2005.

 • R. Elmasri – S. B. Navathe: Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley, 2004.

 • Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése, Panem, 2002.

 • Sommerville: Software Enginering, Addison Wesley, 2004.

 • Kende M. – Kotsis D. – Nagy I.: Adatbázis-kezelés az Oracle-rendszerben, Panem, 2002.

 • J.D. Ullman - J.Widom, Adatbázisrendszerek, Alapvetés, Panem Prentice Hall, 1998.

 • H. Garcia-Molina - J. D. Ullman - J. Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.

 • J. Melton: Advanced SQL:1999. Understanding Object-Relational and Other Advanced Features, Morgan Kaufmann, 2003.

 • R. G. G. Cattell, D. K. Barry (eds.): The Object Data Standard: ODMG 3.0, Morgan Kaufmann. 2000.

 • C. J. Date, H. Darwen: Foundation for Object/Relational Databases. The Third Manifesto, Addison-Wesley, 1998.ORVOSI ISMERETREPREZENTÁCIÓ

Félév: páros

Óraszám/hét: 2+0

Kredit: 4

Státusz: Kötelező

Oktatási módszer: Előadás

Előfeltételek: Adat- és rendszermodellek

Vizsgáztatási módszer: írásbeli/szóbeli.

Tantárgyfelelős: Ködmön József


Információelméleti alapok, információ modellek. Az egészségügyi információtér. Elemi információfolyamatok, információműveletek. A kontextus szerepe. A fogalomalkotás módszerei. Fogalomhalmazok rendezése. A gyakorló orvos ismereteinek szerkezete és mennyisége. Az orvosi diagnosztika lépései. Mérés a nyelvi ismerettérben. Ismeretreprezentáció kódokkal. Jellemző kódtípusok, a kategória rendszerek fő típusai. A kódrendszerek közti konverzió kérdései. Klasszifikációk és nomeklatúrák az egészségügyben. A kódolás logikai lépései, a kódolt adatok standard hibája. Hagyományos orvosi kódrendszerek, a BNO, az OENO. Kombinatorikus rendszerek. Nem fogalmi kódrendszerek. Az idő szerepe az egészségügyi folyamatokban és adatkezelésben.


Irodalom:

 • Kékes Ede – Surján György – Balkányi László – Kozmann György: Egészségügyi informatika. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2000.

 • BNO- 10 A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása- Tizedik revízió I.-II. kötet. Népjóléti Minisztérium, Budapest, 1995.

 • Szabálykönyv a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról. Népjóléti Minisztérium, Budapest, 1998.

 • Surján György: A SNOMED kódrendszer, főiskolai jegyzet. Nyíregyháza, 1994, DOTE Nyíregyházi Főiskolai Kar.A preventív és gyógyító egészségügy alapismeretei

Félév: páros

Óraszám: 2+2

Kredit: 6

Státusz: Kötelező

Oktatási módszer: Előadás/Szeminárium

Előfeltételek:

Vizsgáztatási módszer: írásbeli/szóbeli.

Tantárgyfelelős: Várhelyi Tamás


A modern egészség-fogalom és az egészségügy hagyományos megközelítésének viszonya. Holisztikus szemléletmód, prevenció és wellness. Az egészségipar kialakulása. Az ANTSZ és a Nemzeti Prevenciós Program. Modern népegészségügyi adatbázisok és programok. Adatok hasznosítása a tervezés során: az első Nemzeti Fejlesztési Terv és a regionális egészségügyi mutatók összekapcsolása a fejlesztendő területeket meghatározására. Az informatikai háttér megteremtése, kommunikációs fejlesztések.MESTERSÉGES INTELLIGENCIA EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZÁSAI

Félév: páros

Típus: Előadás

Óraszám/hét: 2+2

Kredit: 6

Státusz: kötelező

Oktatási módszer: Előadás/Labor

Előfeltételek: Adat- és rendszermodellek

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli/Szóbeli

Tantárgyfelelős: Koós István


Mesterséges intelligencia technikák. Keresési stratégiák. Feladatreprezentáció, állapottér reprezentáció, ábrázolás gráffal. A produkciós rendszer, komponensei. Heurisztika. Gráfkereső stratégiák. Ismeretreprezentációs módszerek. A szabályalapú és a keretalapú reprezentáció. Szemantikus hálók. Forgatókönyvek. Bizonytalanság kezelés. Bayes-modell. Dempster-Shafer-modell. Fuzzy rendszerek. M.1-modell. Nemmonoton logikák, nemmonoton következtetések. Alkalmazások az egészségügyben.


Irodalom:

 • Mesterséges intelligencia (szerk.: Futó Iván), Aula Kiadó 1999.

 • Fekete I. – Gregorics T. – Nagy S.: Bevezetés a mesterséges intelligenciába, LSI Oktatóközpont – A Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány, Budapest 1999.

 • Egészségügyi Informatika (szerk.: Kékes Ede és mások), Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ARCHITEKTÚRÁI

Félév: páros

Típus: Előadás

Óraszám/hét: 2+0

Kredit: 4

Státusz: Kötelezően választott

Oktatási módszer: Előadás/Szeminárium

Előfeltételek: Adat- és rendszermodellek

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli/Szóbeli

Tantárgyfelelős: Kormos János


Architektúra modellek (statikus szerkezet, dinamikus folyamat, interfész, kapcsolati, elosztott modell). Az ADL. Az UML szerepe az architektúra leírásánál. Kliens-szerver, rétegezett, elosztott objektum, komponenselvű architektúrák. Elosztott számítások. Üzleti rendszerek architektúrái. Referencia architektúrák. B2B alkalmazások architektúrái. Szoftver bot-ok és spider-ek architektúrája. Beágyazott rendszerek architektúrái. Asszinkronizációs információs rendszerek architektúrái és modellezése Webszolgáltatások és szolgáltatásorientált architektúrák.


Irodalom:

 • Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése, Panem, 2002

 • Sommerville: Software Enginering, Addison Wesley, 2004.

 • Budgen, D, Software Design, 2nd Edition, Addison Wesley, 2003

 • Endres, A., Rombach, D., Handbook of Software and Systems Engineering: Empirical Observations, Laws and Theories. , Addison Wesley, 2003

 • Hohmann L., Beyond Software Architecture: Creating and Sustaining Winning Solutions. , Addison Wesley, 2003

 • Bass, L., Clements, P., Kazman, R., Software Architecture in Practice, 2nd Edition., Addison Wesley, 2003

 • Albin, S. T., The Art of Software Architecture: Design Methods and Techniques. , Wiley, 2003SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK és MODELLEZÉSÜK

Félév: időszakonként

Típus: Előadás/szeminárium

Óraszám/hét: 2+2

Kredit: 6

Státusz: Választható

Oktatási módszer: Előadás/szeminárium

Előfeltételek: Számítástudomány

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli/Szóbeli


Hálózati topológiák és architektúrák. Átviteli közegek, analóg és digitális átvitel (modemek, kódolási rendszerek). Kapcsolási rendszerek. Az ISO OSI hivatkozási modell, a rétegek jellemzése. Csatornakiosztási módszerek, csatornafigyelés (ALOHA-protokollok, CSMA, ütközésmentes, korlátozott versenyes protokollok). Az IEEE 802.3 szabvány és az ETHERNET. Vezérjeles sín, vezérjeles gyűrű. Az adatkapcsolati réteg forgalomszabályozása (keretek, forgóablakos protokollok). A hálózati réteg forgalomirányító algoritmusai (legrövidebb út, többutas, centralizált - osztott, hierarchikus). Hálózatközi együttműködés. Hálózati réteg protokollok. Hálózati védelem, titkosítás. Az alkalmazási réteg állomány-szolgáltatása. Elektronikus levelezés, katalógusrendszerek. Néhány jellegzetes hálózat.


Tantárgyfelelős: Kuki Attila


Irodalom:


 • G. Bolch , S. Greiner, H. de Meer, K.S. Trivedi Queueing Networks and Markov Chains John Wiley & Sons Inc. New York, 1998.

 • L. Kleinrock L. Sorbanállás - Kiszolgálás; Bevezetés a tömegkiszolgálási rendszerek elméletébe Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1979.

 • W. Stallings: Data and Computer Communications, 7th Edition. Prentice-Hall, 2003.

 • Sztrik J. Bevezetés a sorbanállási elméletbe és alkalmazásaiba Egyetemi jegyzet KLTE Debrecen, 1994.

 • A. S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th Edition, Prentice-Hall, 2002.

 • A. S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, 4. kiadás, Panem-Prentice Hall Könyvkiadó Kft. 2003.


  1   2   3   4   5

Похожие:

Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconProgramtervező informatikus alapszak tantárgyi annotációi

Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconMatematika alapszak tantárgyi programok

Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconMechatronikai mérnöki alapszak tantárgyi annotációi

Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconTantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód)

Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconDoktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja)
Ъk-1 – Az ъjkori filozуfia йrtelmezйsйnek f? tнpusai (Main Types of the Interpretation of Early Modern Philosophy)
Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconMa / msc programmes 2011/12

Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconMSc in Spirituality, Theology & Health

Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconRevised Syllabus for msc(forestry) Programmes

Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconInstructor: msc. Eng. Nabeel Aiad

Programtervező informatikus msc Tantárgyi programok iconValidation Document msc Management Programmes

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница