Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Скачать 131.76 Kb.
НазваниеRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
страница1/3
Дата03.10.2012
Размер131.76 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
RA bibliotēkas jaunieguvumi no 2006.gada jūnija līdz 2006.gada septembrim


0 Vispārīgā nodaļa


Latviešu valodas vārdnīca : 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumu / R.Bāliņa ,I.Ēdelmane,I.Grase,u.c. - Jubilejas izd. izdevniecībai"Avots" 25 gadi. - Rīga : Avots, 2006. - 1211 lpp. - Leksikogrāfiskie avoti : 1211.lpp.  ISBN 998475779X(HP)


Zeile Pēteris. Latgales kultūras vēsture : no akmens laikmeta līdz mūsdienām / P. Zeile. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006. - 746 lpp. : il. - Personu rād.: 732.-746.lpp.  ISBN 9984291073(HP)


004 Datorzinātne


 

DeBetta Peter. Introducing Microsoft SQL Server 2005 for Developers / P.DeBetta. - Washington : Microsoft Press, 2005. - 243 p. : il. - (Microsoft Server System). - Index: p.237-243.  ISBN 073561962X(ALN)

 

Delaney Kalen. Inside Microsoft SQL Server 2000 : the definitive guide to the architecture and internals of the premier enterpriseclass RDBMS : includes 120-day evalution copy of Microsoft / K.Delaney ; Ron Soukup (edit.). - Enterprise ed. - Washington : Microsoft Press, 2001. - 1046 p. : il. - (Microsoft@Programming Series). - Bibliogr.: p.987-991. - + CD-disk.  ISBN 0735609985(ALN)

 

Dobson Rick. Programming Microsoft Office Access 2003 : core reference / R.Dobson. - Washington : Microsoft Press, 2003. - 867 p. : il. - (Microsoft). - Index : p.843-867.  ISBN 0735619425(ALN)


 

Lidin Serge. Inside Microsoft .NET IL Assembler : architectural reference / S.Lidin. - Washington : Microsoft Press, 2002. - 467 p. : il. - (Microsoft .NET). - + CD-disk.  ISBN 0735615470(ALN)


Microsoft SQL Server 2000 Performance Tuning Technical Reference : the in-depth,practical guide to performance tuning,optimization,and capacity planning / E.Whalen, M.Garcia, S.A.DeLuca, and D.Thompson. - Washington : Microsoft Press, 2001. - 438 p. : il. - (IT Professional). - Glossary : p.399-412. - Index : p.413-438.  ISBN 0735612706(ALN)


Ruķers Māris. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments : mācību grāmata / M.Ruķers. - Rīga : Biznesa Augstskola Turība, 2005. - 221 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 21). - Bibliogr.: 211.-221.lpp.  ISBN 9984766543(HP,L)

 

Shinder Thomas W. ISA Server 2004 : the final Word on all things ISA / T.W.Shinder ; D.L.Shinder ; M.Grasdal (techn.ed.). - Rokland : Syngress Publishing,Inc., 2005. - 1022 p. : il. - (4 Free E-Booklets.Your Solutions Membership). - Index: p.1005-1022. - + 2 CD-disk.  ISBN 1931836191(ALN)

 

 

Wyke Allen R. XML programming : core reference / R.A.Wyke ; S.Rehman, B.Leupen. - Washington : Microsoft Press, 2002. - 704 p. : il. - Infex : p.704-785. - + CD-disk.  ISBN 0735611858(ALN)


1 Filozofija. Psiholoģija. Ētika

 

Laodzi. Sacerējums par Dao un De (Daodedzin) / Laodzi ; No vācu val. tulk. V.Zariņš. - 3.izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 190 lpp. : il.  ISBN 9984375935(HP)

   

Rubenis Andris. Ētika.Rietumu baznīctēvu antropoloģija un ētika : Augustīns.Boēcijs.Mūku garīgums : lekciju kurss / A. Rubenis ; Autora red. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 192 lpp. - Bibliogr.: 189.-190.lpp.  ISBN 9984371182(HP)

 

Velšs Volfgangs. Estētikas robežceļi / V.Velšs ; No vācu val.tulk.R.Bičevskis. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2005. - 340 lpp.  ISBN 9984982920(HP)

 

Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В.Курбатов. - Москва : Эксмо. - Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. - 351 с. : ил. - (Тайные знаки).  ISBN 5699158332

 

Нерсесянц Владик. История политических и правовых учений : учебник для вузов / В.С.Нерсесянц. - Москва : Норма, 2005. - 703 с. - Указ.имен : с.700-703.  ISBN 5891239426(HP)

 

Сорокина Юлия. Государство и право : философские проблемы : курс лекций / Ю.В.Сорокина. - Москва : ОАО"Издательский дом"Городец", 2004. - 207 с.  ISBN 5958400541(HP)

 

Халиулина Вера. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / В.П.Халиулина. - Москва : Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2005. - 161 с.  ISBN 5209016447(HP)


311 Statistika

 

Būvniecība Latvijā 2005. gadā = Construction in Latvia in 2005 : statistisko datu krājums / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - 42 lpp. - (Latvijas statistika).  ISBN 9984062864 ISSN 14070650(L)

 

Cilvēktiesības : garīgas veselības aprūpe Baltijas valstis / Latvijas Cilvēktiesību centrs. - Rīga : Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2006. - 46 lpp.(HP)

 

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 1996.-2005.gadā = Of Labour Force Surveys : main indicators in period 1996-2005 : datu krājums / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - 12 lpp. - (Latvijas statistika).  ISBN 9984062805(L)

 

Darbaspēka izmaksas Latvijā = Labour Costs in Latvia : apsekojuma rezultāti : datu krājums / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006, Jūlijs. - 88 lpp. - (Latvijas statistika).  ISBN 9984062899(L)


Eiropas Centrālā banka. Konverģences ziņojums 2006.gada Maijs / Eiropas Centrālā banka. - Frankfurt am Main : Eiropas Centrālā banka, 2006. - 82 lpp. - Terminu skaidr.: 75.-81.lpp.  ISSN 17259428(L)

Estonia , Latvia , Lithuania in Figures 2006 : [ bulletin of statistics] / Statistical Office of Estonia. - Tallinn : Statistical Office of Estonia, 2006. - 43 p. : Il. - (ESA).  ISBN 9985743679 ISSN 14064138(ALN)

 

Hansabanka. Gada pārskats 2002 / Hansabanka. - Rīga : Hansabanka, 2002. - 79 lpp. : il.(L)

 

Hansabanka. Gada pārskats 2003 / Hansabanka. - Rīga : Hansabanka, 2003. - 72 lpp. : il.(L)

 

Hansabanka. Gada pārskats 2004 / Hansabanka. - Rīga : SIA"Artekoms", 2004. - 74 lpp. : il.(L)

 

Hansabanka. Gada pārskats 2005 / Hansabanka.Part of Swedbank Group. - Rīga : SIA"Artekoms", 2005. - 88 lpp. : il.(L)

 

Human Rights : in mental health care in Baltic contries / Latvian Centre for Human Rights. - Riga : Latvian Centre for Human Rights, 2006. - 76 lpp.(HP)

 

Informācijas tehnoloģiju izmantošana mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū 2005.gadā : statistikas aktualitātes / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - 15 lpp. : il. - (Latvijas statistika).  ISBN 9984062856(L)

 

Izglītības iestādes Latvijā 2005./2006.mācību gada sākumā = Education Institutions in Latvia at the beginning of the school year 2005/2006 : statistisko datu krājums / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - 95 lpp. : il.  ISBN 9984062813 ISSN 14070758(L,HP)

 

Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultāti 2006.gada III ceturksnī : statistikas biļetens / Latvijas Statistikas in-ts. - Rīga : Latvijas Statistikas institūts, 2006.gada augusts.-III cet. - 74 lpp. : il.(L)

 

Latvijas ārējā tirdzniecība.-2006.-Nr.1 = Foreign Trade of Latvia.-2006.-No.1 : ceturkšņa biļetens / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006, Jūnijs. - (Latvijas statistika).-Nr.1. - 59 lpp.  ISSN 14070650(L)

 

Latvijas makroekonomiskie rādītāji.-2006.-Nr.1 = Macroeconomic Indicators of Latvia.-2006.-No.1 : ceturkšņa biļetens / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - (Latvijas statistika).-Nr.1. - 96 lpp.  ISSN 14070014(L)

 

Latvijas statistikas ikmēneša biļetens.-2006.-Nr.4 (143) = Monthly Bulletin of Latvian Statistics.-2006.-No.4 (143) / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006, Maijs. - (Latvijas statistika).-Nr.4 (143). - 115 lpp.  ISSN 14070006(L)

 

Latvijas statistikas ikmēneša biļetens.-2006.-Nr.5 (144) = Monthly Bulletin of Latvian Statistics.-2006.-No.5 (144) / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006, Jūnijs. - (Latvijas statistika).-Nr.5 (144). - 115 lpp.  ISSN 14070006(L)

 

Latvijas statistikas ikmēneša biļetens.-2006.-Nr.6 (145) = Monthly Bulletin of Latvian Statistics.-2006.-No.6 (145) / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006, Jūlijs. - (Latvijas statistika).-Nr.6 (145). - 114 lpp.  ISSN 14070006(L)

 

Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais apskats.-2006.-Nr.2 (27) / LR Ekonomikas ministrija. LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - (Latvijas statistika).-Nr.2 (27). - 14 lpp.  ISSN 14075350(L)

 

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2005 = Yearbook of Health Care Statistics in Latvia 2005 / LR Veselības ministrija ; Veselības statistikas departaments. - 7.izd. - Rīga : Veselības statistikas departaments, 2006. - 304 lpp. : il. - (Latvijas medicīnas statistika).  ISBN 9984695476 ISSN 14076772(HP)

 

Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas parādības Latvijā = Crime and Social Deviance in Latvia : statistisko datu krājums / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā stat.pārvalde, 1999. - 56 lpp. - (Latvijas statistika).  ISBN 9984060799 ISSN 14070774(HP)

 

Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas parādības Latvijā = Crime and Social Deviance in Latvia : statistisko datu krājums / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2001. - 56 lpp. - (Latvijas statistika).  ISBN 9984061426 ISSN 14070774(HP)

 

Patēriņa cenas.-2006.-Nr.2 (18) = Consumer Prices.-2006.-No.2 (18) / LR Centrālā statistikas pārvalde ; Atb. par izd.V.Gaigala. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - (Latvijas statistika).-Nr.2 (18). - 4 lpp. : il.  ISSN 1691029X(L)

 

Profesiju apsekojuma rezultāti Latvijā 2005.gada oktobrī = Results of the Survey on Occupations in Latvia October 2005 : datu krājums / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006, Jūlijs. - 162 lpp. : il. - (Latvijas statistika).  ISBN 9984062791 ISSN 1691113X(L)


32 Politika. Politoloģija

 

Сорокина Юлия. Государство и право : философские проблемы : курс лекций / Ю.В.Сорокина. - Москва : ОАО"Издательский дом"Городец", 2004. - 207 с.  ISBN 5958400541(HP)

 

Данилов Сергей. Правовые демократические государства : очерки истории / С.Ю.Данилов. - Москва : Издательско-торговая корпорация"Дашков и Ко", 2005. - 291 с. - Библиогр.: с.288-290 (32 назв.).  ISBN 5947987252(HP)


33 Ekonomika.Ekonomikas zinātnes

 

Greinings Hennijs van. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti.II. = International Financial Reporting Standarts.II. : praktiska rokasgrāmata / H.van Greinings ; Pasaules Banka. - Jauns, pārstrād.izd. - Vašingtona : Pasaules Banka, [2005].-2.gr. Praktiska rokasgrāmata. - 291 lpp. : il.  ISBN 082135910X ISBN 0821359118(L)

 

Libermanis Georgs. Makroekonomika : 28.-44.nodaļa / G.Libermanis. - Rīga : SIA"Kamene", 2006. - 445 lpp. : il.  ISBN 9984758389(L)


Mazā biznesa kurss : mācību līdzeklis. - 2., labots un papild.izd. - Rīga : Jumava, 2006. - 326 lpp. : il.  ISBN 9984380858(L)


34 Tiesības. Juridiskās zinātnes

 

Bojārs Juris. Starptautiskās publiskās tiesības : monogrāfija / J.Bojārs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.-2.d. - 754 lpp.  ISBN 9984373789(L,AB,HP)


Cilvēktiesības : garīgas veselības aprūpe Baltijas valstis / Latvijas Cilvēktiesību centrs. - Rīga : Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2006. - 46 lpp.(HP)


Human Rights : in mental health care in Baltic contries / Latvian Centre for Human Rights. - Riga : Latvian Centre for Human Rights, 2006. - 76 lpp.(HP)


Kalniņš Erlens. Privāttiesību teorija un prakse : raksti privāttiesībās / E.Kalniņš. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2005. - 400 lpp. - Bibliogr.:388.-400.lpp.  ISBN 9984671976(HP)

 

Krastiņš Uldis. Salīdzināmās krimināltiesības.Latvija,Austrija,Šveice,Vācija : [mācību grāmata] / U.Krastiņš ; V.Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 575 lpp.  ISBN 9984790088(L,AB,HP)

 

Latvijas Policijas akadēmija. Raksti. - 13. : zinātnisko rakstu krājums / Par izd.atb.:V.Rozenbergs. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2006.-13.sēj. - 163 lpp.  ISBN 9984769054 ISSN 14072998(HP)

 

Liholaja Valentija. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās : [mācību grāmata] / V.Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006. - 224 lpp.  ISBN 998479007X(HP)

 

Mežulis Dainis. Personas krimināltiesiskā aizsardzība : slepkavība,izvarošana,draudi un citi noziegumi pret personu / D. Mežulis ; Aurora red. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2001. - 376 lpp. - (Tiesību zinības).  ISBN 9984179532(HP)

 

Reigase Agra. Uzdevumi krimināltiesībās.Vispārīgā daļa : mācību līdzeklis / A.Reigase ; Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. - 89 lpp.  ISBN 9984770826(HP)

 

Ruķers Māris. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments : mācību grāmata / M.Ruķers. - Rīga : Biznesa Augstskola Turība, 2005. - 221 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 21). - Bibliogr.: 211.-221.lpp.  ISBN 9984766543(L,HP)

 

Агаев Исфендияр. Совокупность преступлений : понятие, виды и наказуемость : монография / И.Б.Агаев ; Науч.ред. Ф.Самандаров. - Москва : Проспект, 2003. - 199 с.  ISBN 5980324607(HP)

 

Антонов Владислав. Крайняя необходимость в уголовном праве : монография / В.Ф.Антонов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 112 с. - (Высшее профессиональное образование.Юриспруденция). - Библиогр.: с.110 (14 назв.).  ISBN 5238008805(HP)

 

Белкин Анатолий. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве : монография / А.Р.Белкин. - Москва : Норма, 2005. - 527 с.  ISBN 5891238985(HP)


Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник для юрид. вузов / Отв.ред.: Е.Васильев, А.Комаров. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Международные отношения, 2006.-т.1. - 557 с.(HP)

Гурвич Георгий. Философия и социология права : избранные сочинения / Г.Д.Гурвич ; Пер. с франц. М.Антонова ; Пер. с англ. Л.Ворониной. - СПб. : Издат.Дом Санкт-Петербургского ун-та, 2004. - 848 с. : портр. - (Антология теории права и государства). - Библиогр.: с.842-845. - Именной указ.: с.846-848.  ISBN 5964500080(HP)

 

Данилов Сергей. Правовые демократические государства : очерки истории / С.Ю.Данилов. - Москва : Издательско-торговая корпорация"Дашков и Ко", 2005. - 291 с. - Библиогр.: с.288-290 (32 назв.).  ISBN 5947987252(HP)


 Дигесты Юстиниана = Digesta Ivstiniani / Пер. с латин. ; Л.Кофанов (отв.ред.) ; МГУ им.М.В.Ломоносова.Юридический фак-т. ; РАН.Ин-т всеобщей истории ; Центр изучения римского права. - Москва : Статут, 2002. - (Золотая коллекция "Консультант Плюс").-т.1 Книги I - IV. - 583 с. : ил.  ISBN 5835401132(HP)

 

Дигесты Юстиниана = Digesta Ivstiniani / Пер. с латин. ; Л.Кофанов (отв.ред.) ; МГУ им.М.В.Ломоносова.Юридический фак-т. ; РАН.Ин-т всеобщей истории ; Центр изучения римского права. - Москва : Статут, 2003. - (Золотая коллекция "Консультант Плюс").-т.3 Книги XII - XIX. - 779 с.  ISBN 5835401477(HP)

 

Дигесты Юстиниана = Digesta Ivstiniani / Пер. с латин. ; Л.Кофанов (отв.ред.) ; МГУ им.М.В.Ломоносова.Юридический фак-т. ; РАН.Ин-т всеобщей истории ; Центр изучения римского права. - Москва : Статут, 2004. - (Золотая коллекция "Консультант Плюс").-т.4 Книги XX - XXVII. - 779 с.  ISBN 583540199X(HP)

 

Дигесты Юстиниана = Digesta Ivstiniani / Пер. с латин. ; Л.Кофанов (отв.ред.) ; МГУ им.М.В.Ломоносова.Юридический фак-т. ; РАН.Ин-т всеобщей истории ; Центр изучения римского права. - Москва : Статут, 2004. - (Золотая коллекция "Консультант Плюс").-т.5 (1) Книги XXVIII - XXXII. - 613 с.  ISBN 5835402295(HP)

 

Дигесты Юстиниана = Digesta Ivstiniani / Пер. с латин. ; Л.Кофанов (отв.ред.) ; МГУ им.М.В.Ломоносова.Юридический фак-т. ; РАН.Ин-т всеобщей истории ; Центр изучения римского права. - Москва : Статут, 2004. - (Золотая коллекция "Консультант Плюс").-т.5 (2) Книги XXXIII - XXXVI. - 601 с.  ISBN 5835402309(HP)

 

Дигесты Юстиниана = Digesta Ivstiniani / Пер. с латин. ; Л.Кофанов (отв.ред.) ; МГУ им.М.В.Ломоносова.Юридический фак-т. ; РАН.Ин-т всеобщей истории ; Центр изучения римского права. - Москва : Статут, 2005. - (Золотая коллекция "Консультант Плюс").-т.6 (1) Книги XXXVII - XL. - 727 с.  ISBN 5835402678(HP)

 

Дигесты Юстиниана = Digesta Ivstiniani / Пер. с латин. ; Л.Кофанов (отв.ред.) ; МГУ им.М.В.Ломоносова.Юридический фак-т. ; РАН.Ин-т всеобщей истории ; Центр изучения римского права. - Москва : Статут, 2005. - (Золотая коллекция "Консультант Плюс").-т.6 (2) Книги XLI - XLIV. - 563 с.  ISBN 5835402686(HP)

 

Дигесты Юстиниана = Digesta Ivstiniani / Пер. с латин. ; Л.Кофанов (отв.ред.) ; МГУ им.М.В.Ломоносова.Юридический фак-т. ; РАН.Ин-т всеобщей истории ; Центр изучения римского права. - Москва : Статут, 2005. - (Золотая коллекция "Консультант Плюс").-т.7 (1) Книги XLV - XLVII. - 551 с.  ISBN 5835402953(HP)

 

Дигесты Юстиниана = Digesta Ivstiniani / Пер. с латин. ; Л.Кофанов (отв.ред.) ; МГУ им.М.В.Ломоносова.Юридический фак-т. ; РАН.Ин-т всеобщей истории ; Центр изучения римского права. - Москва : Статут, 2005. - (Золотая коллекция "Консультант Плюс").-т.7 (2) Книги XLVIII - L. - 563 с.  ISBN 5835402961(HP)

  1   2   3

Похожие:

Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
С# и платформа. Net / Эндрю Троелсен; пер с англ. Спб. Питер, 2007. 795 с ил. (Библиотека программиста). Алфавит указ.: с. 782-795....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В. Соломенчук. Спб. Бхв-петербург, 2003. 502 с...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Музейный климат / Г. Томсон; пер с англ. А. Варсопко. Спб. Скифия, 2005. 288 с ил. Библиогр.: с. 270-280 321 назв. Алфавит указ.:...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconРаспоряжение от 7 февраля 2006 г n 140-р в ред распоряжений Правительства РФ от 03. 05. 2006 n 619-р, от 02. 06. 2006 n 806-р, от 17. 07. 2006 n 1022-р, от 08. 08. 2006 n 1087-р, от 06. 10. 2006 n 1409-р, от
Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, n 52, ст. 5602 утвердить прилагаемый
Ra bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница