Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
НазваниеAstronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
страница1/42
Дата01.10.2012
Размер1.47 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


YÜKSEK LİSANS


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ


1.BÖLÜM

TEZ ÖZETLERİ

  1. Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

  2. Fizik Anabilim Dalı

  3. Biyoloji Anabilim Dalı

  4. Matematik Anabilim Dalı

  5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

  6. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

  7. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  8. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

  9. Kimya Anabilim Dalı

  10. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

  11. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

  12. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

  13. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

  14. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  15. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı

  16. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  17. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  18. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

  19. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

  20. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

  21. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

  22. Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı

  23. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı

  24. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

  25. Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

  26. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

1.30 Enformatik.........................................................................................................................................


DOKTORA


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ


1.BÖLÜM

TEZ ÖZETLERİ

  1. Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

  2. Fizik Anabilim Dalı

  3. Biyoloji Anabilim Dalı

  4. Matematik Anabilim Dalı

  5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

  6. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

  7. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  8. Kimya Anabilim Dalı

  9. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

  10. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  11. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  12. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

  13. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

  14. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

  15. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı

  16. Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

  17. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim DalıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


YÜKSEK LİSANS


TEZ ÖZETLERİ KATALOĞU

2007-2008


Yardımcı Ders Kitabı Serisi 3


ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

SEZEN Şebnem


Danışman : Doç. Dr. Füsun LİMBOZ

Anabilim Dalı : Astronomi ve Uzay Bilimleri

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Füsun LİMBOZ

Prof. Dr. H. Gökmen TEKTUNALI

Prof. Dr. H. Hüseyin MENTEŞE

Doç. Dr. Yüksel KARATAŞ

Prof. Dr. Çetin BOLCAL


Fotometrik Kırmızıya Kayma Yöntemi İle Lüminozite Fonksiyonu Hesabı

Galaksilerin kırmızıya kayma (z) değerlerinin bulunması geniş ölçekli evren çalışmaları açısından oldukça önemlidir. Kırmızıya kayma değerleri yardımıyla galaksilerin ve galaksi kümelerinin bizden uzaklaşma hızları yani bir başka deyişle evrenin genişleme hızı bulunabilir. Bu da gözlemsel kozmolojinin en önemli çalışma alanlarından biridir. Evrenin genişleme hızı bize evrendeki madde yoğunluğu ve buna bağlı olarak evrenin geleceği ile ilgili bilgi vereceğinden, kırmızıya kayma değerlerinin sağlıklı bir şekilde bulunabilmesi oldukça büyük önem taşımaktadır.

Bu tez çalışmasında galaksilerin kırmızıya kaymalarının tayininde kullanılan yöntemlerden fotometrik kırmızıya kayma yöntemi detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Yöntemin tarihçesi anlatıldıktan sonra günümüzdeki uygulanma şekli ile avantaj ve dezavantajları, spektroskopik yöntem ile karşılaştırılarak belirtilmiştir.

Abell 2040 galaksi kümesine ait fotometrik veriler (Ek 1’de verilmiştir) Sloan Digital Sky Survey (SDSS)’den alınarak Le PHARE programı ile kümeye ait fotometrik kırmızıya kayma değerleri bulunmuş ve literatürde yeralan spektroskopik kırmızıya kayma değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta, Δz=0,051’lik bir hata ile kümenin kırmızıya kayması bulunmuştur. Bu kırmızıya kaymadan itibaren yapılan hesaplama ile kümenin Samanyolu galaksisinden uzaklığı yaklaşık olarak 424,3 Mpc’tir. (Abell 2040 galaksi kümesine ait galaksi resimleri Ek 2’de verilmiştir)

Abell 2040 kümesinin lüminozite fonksiyonu Mg = -20,5 kadire kadar tam olarak elde edilebilmiştir. Elde edilen lüminozite dağılımı literatürde verilen lüminozite fonksiyonları ile uyumludur. Sönük galaksilerin sayısının fazla olması grafiklerde belirgin bir şekilde görülmektedir. Lüminozite fonksiyonunun en parlak ucunda -23 kadirde çok parlak bir galaksi yer almaktadır. Bu galaksi muhtemelen Abell 2040 kümesinin merkezindeki hakim galaksidir. Dressler’in (1980) listesinde de bu galaksi D sınıfı olarak belirtilmiştir.


Estımatıon Of Lumınosıty Functıon Wıth Photometrıc Redshıft Method

Obtaining redshifts of galaxies plays an important role in cosmology studies. With help of redshift values, radial velocities of galaxies and galaxy clusters can be found. This leads to the expanding velocity of the universe. This is one of the most important subjects in observational cosmology. Expanding velocity of the universe gives us information about matter density which affect the fate of the universe. Therefore, estimating redshift values with a high accuracy is very important issue in cosmology.

In this thesis, photometric redshift estimation method as one of the methods for redshift estimation was described. After a brief history and development, application of the method was described. Advantages and disadvantages of the method were given comparing to the spectroscopic method.

Photometric data of Abell 2040 galaxy cluster are taken from Sloan Digital Sky Survey (SDSS) and using Le PHARE software photometric redshifts of the cluster are calculated. Comparing the results in the literature, redshift of the cluster is estimated with an error of Δz=0,051. According to this redshift, distance of the Abell 2040 is found as 424,3 Mpc.

Luminosity function of the cluster could be constructed up to Mg = -20,5 magnitude completely. Obtained luminosity function of the cluster is in well agreement with luminosity functions in the literature. Number of galaxies increase towards faint magnitudes can be seen clearly in the graphs. At the bright end of luminosity function of the cluster there is one galaxy which is probably the central dominated galaxy of the cluster. In Dressler’s (1980) list this galaxy was listed as the D type galaxy which is very concordant with this thought.

GÜNEŞ Orhan


Danışman : Doç.Dr. Yüksel KARATAŞ

Anabilim Dalı : Astronomi ve Uzay Bilimleri

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç.Dr. Yüksel KARATAŞ

Prof.Dr. H. Gökmen TEKTUNALI

Prof.Dr. H. Hüseyin MENTEŞE

Doç.Dr. A. Talat SAYGAÇ,

Yard.Doç.Dr. Saffettin YILDIRIM


Derin Gökyüzü Taramasında Yıldız Popülasyonları

Bu çalışamada, D4 alanının MEGACAM ug′r′i′z′ fotometrisi ile 17  i′  21 ve HLR  -2.82 kriterlerine göre yıldızların galaksilerden ayırımı yapılarak, F ve G spektrel tipten alan yıldızları için, yıldız popülasyonlarının ayırımı, metal bolluğu dağılımı, metal gradiyenti çalışılmıştır. 834 yıldızın metal bolluğu dağılımında yıldız popülasyonlarının ortalama metal bolluğu değeri, kalın diskin <[Fe/H] > = -0.72  0.39, yıldızlar halosunun -1.35  0.96 ve VMP yıldızlarının ise -2.22  0.66 olarak elde edilmiştir. Kalın diskin [Fe/H] = -0.72  0.39 değeri, (Trefzger ve diğ. 1989 ; [Fe/H]  -0.60), (Gilmore ve Wyse 1985; [Fe/H] = -0.60), (Allende Prieto ve ark. 2006; [Fe/H] = -0.70) dex değeri ile uyum içerisindedir. Kalın diskte ortalama metal bolluğunda bir metal gradiyenti tespit edilememiştir.

Yıldızlar halosu için elde edilen <[Fe/H]> = -1.35  0.96 değeri, (Allende Prieto ve ark. 2006; [Fe/H] = -1.40 ) değeri ile uyum içerisindedir.

z = [4, 8.5] kpc uzaklığında iç haloda -0.10 dex/kpc değerinde küçük bir metal gradiyent tespit edilmiştir. Metalce çok fakir VMP yıldızları için bulunan -2.22  0.66 dex bolluk değeri, Carollo ve ark. (2007) a ait SDSS DR5 verilerinden elde edilen [Fe/H] = -2.2 değeri ile oldukça uyum içerisindedir.

Şekil 4.13 deki yaş- [Fe/H]- (g′-r′) diyagramında, (1.55  [Fe/H]  -1.95 ; < 11 Gyr; (g′-r′) < 0.2; z  14 - 17 kpc) değerlerindeki 3 yıldız cüce galaksilerden galaksimize etkileşmesi sürecinde bırakılmış yıldızlar olabilir (Searle ve Zinn 1978).

(g′-r < 0.2; [Fe/H] = -0.73 ; < 6 Gyr; z  22 kpc) değerlerine sahip bir yıldız, Blue Straggler adayı olabilir (Carney ve diğ. 1994).


  

Stellar Populations in Deep Sky Survey

In this study we have separated stars from galaxies via the criterions HLR  2.82 and 17 < i’ < 21, by using MegaCam ug′r′i′z′ photometry in D4 field. We have studied the metal abundance and metallicity gradient of Galactic stellar populations in CFHTLS D4 field. Our mean abundance values, which are derived from the metallicty distribution of 834 distant F and G type stars are -0.72  0.39 dex for the thick disk, -1.35 0.96 dex for stellar halo, and -2.22  0.66 dex for VMP stars, respectively. Metal abundance value, -0.72 dex for the thick disk is in concordance well with the ones of (Trefzger et al. 1989 ; [Fe/H]  -0.60), (Gilmore and Wyse 1985; [Fe/H] = -0.60), (Allende Prieto et al. 2006; [Fe/H] = -0.70) . No vertical abundance gradient for the thick disk at the distance of z =[2.5, 6.5] kpc is detected.

Derived abundance value -1.35 dex for stellar halo is in agreement well with the one of(Allende Prieto et al. 2006; [Fe/H] = -1.40). There does not exist any change in mean metal abundance for inner halo, z = [4, 8.5] kpc. A metallicity peak around -2.22 dex for VMP stars is in good agreement with the -2.2 dex, given by Carollo et al. (2007) from the spectroscopic and kinematic data of SDSS DR5.

The two mean metal abundances -1.35 dex (inner halo) and -2.2 dex (outer halo) support an idea that halo is two broadly overlapping structural components - inner and outer halo.

As can be seen from Figure 4.13, which shows the relation of [Fe/H]- (g′-r′) in terms of age, three stars with the values of (1.55  [Fe/H]  -1.95 ; < 11 Gyr; (g′-r′) < 0.2; z  14 - 17 kpc) may be accreted via the collisional processes between dwarf galaxies such as Sagittarius, Carina and our Galaxy ( Searle ve Zinn 1978). Only one star with (g′-r < 0.2; [Fe/H] = -0.73 ; < 6 Gyr; z  22 kpc) may be Blue Straggler candidate, according to the work of Carney et al 1994.


ÖNAL Özgecan


Danışman : Doç. Dr. A. Talât SAYGAÇ

Anabilim Dalı : Astronomi ve Uzay Bilimleri

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç.Dr.A.Talat SAYGAÇ (Danışman)

Prof. Dr. Şehsuvar ZEBİTAY

Prof. Dr. Türker ÖZKAN

Doç Dr. A. Talât SAYGAÇ

Doç Dr. Serap Güngör AK

Doç Dr. Ersin GÖĞÜŞ


Süpernovalarla İlişkili Gama Işın Patlamalarının (GRB), Optik ve Gama-Işın Özellikleri Arasındaki İlişki

Gama-ışın patlamalarının (GIP’ların) çok büyük kütleli yıldızların felaketli sonları (bir süpernova; SN) ile olan ilişkileri gözlemsel olarak kanıtlanmış ve bazı teorik modeller tarafından öngörülmüş olsa da teorik temellerde bu iki olay arasındaki fiziksel bağlantılar bilinmemektedir. GIP/SN ilişkileri bulunan cisimlerin gözlenen mutlak parametreleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Belirlenen cisimlerde, GIP’lar öncül emisyonlar olarak SN’ler ise ardıl emisyonlar içerisinde kendilerini belli etmişlerdir. SN’lerin ardıl emisyon içerisinde gözlenebilmesi GIP bileşenin parlaklığı, SN’in ışıma gücü, yıldızın uzaklığı, bulunduğu galaksinin özellikleri ve sahip olunan teknik donanımlara bağlı olarak belirlenmektedir. Sayılan bu sebeplere dayanarak, GIP/SN’lerin optik ve gama-ışın parametreleri arasındaki olası ilişkiler mercek altına alınmıştır.

Bu çalışmada uzun süreli gama-ışın patlamaları ile geniş tayfsal çizgileri olan Tip Ic süpernovaların gözlenen ilişkilerinin altında yatan olası fiziksel ilişkiler incelenmiştir. Literatür taraması sonucunda bu ilişkiye uyumlu 10 cisim bulunmuştur. Çalışmayı iki bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölümde literatürde varolan öncül emisyon ilişkileri ve Li (2006)’da takdim edilen optik ve gama-ışın özellikleri arasında bulunan ilişkiler birleştirilerek optik ve gama-ışın parametreleri arasında yeni ilişkiler bulunmuştur. Bu ilişkiler optik ışın parametresi (maksimumdaki bolometrik ışıma gücü) bilinen adayların elde edilen denklemlerde yerlerine konarak gama-ışın parametresinin hesaplanması ve gama-ışın parametreleri bilinen adaylar için ise denklemlerde yerlerine konarak optik ışın parametresinin (maksimumdaki bolometrik ışıma gücü) hesaplanmasyla belirlenmiştir. Böylece iki taraflı olarak hesaplanan değerler gerçek değerlerle kıyaslanarak elde edilen optik ve gama-ışın ilişkilerinin kalitesi incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde literatürden belirlenen 10 GIP/SN adayının gerçek optik ve gama-ışın parametreleri arasındaki parametrik ilişkilere bakılmıştır. Her bir optik ve gama-ışın parametre ikilisi düzlemlere taşınmış ve olası eğilimler incelenmiştir. Güçlü eğilimlerden doğrusal fitler geçirilerek fit denklemleri elde edilmiştir. Fit denklemlerinin kalitesi ise Spearman korelasyon katsayılarının hesabı ile belirlenmiştir.

Çalışmanın son kısmıda elde edilen sonuçlar adayların doğaları, sayılarının azlığı ve literatüdeki çalışmalar değerlendirilerek tartışılmış ve gelecekte bu çalışmanın nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmuştur.

GIP/SN ilişkisi gösteren adayların MNi, MSN,peak ve Eγ,peak parametrelerinin gama ve optik-ışın ilişkileri için kritik öneme sahip oldukları bulunmuştur. Bu sonuç ilk kez Li (2006) tarafından önerilmiştir.


Correlation Between Optical and Gamma-Ray Properties of Gamma-Ray Bursts Associated with Supernovae

Even relationship between gamma-ray bursts (GRBs) and catastropic deaths (a supernova explosion; SN) of very massive stars are proven by observations and predicted by some theoretical models, their physical processes are still unknown. So, studies of finding possible relations between observed intrinsic parameters must be encouraged. GRBs are observed as prompt emissions and SNe are emerged in the afterglow emission in those selected candidates. To observe possible SN emerge, there are several factors interfered. These are brightness of GRB component, luminosity of SN component, distance of the star (these objects are extra-galactic), properties of the host galaxy and technical capability of observations. Due to these reasonings, possible relations between optical and gamma-ray properties of GRB/SNe are taken under intense examination.

In this study possible underlying physical relations between long-duration gamma-ray bursts (GRBs) and broad lined supernovae (SNe) Type Ic is examined. As a result of literature search 10 compatible objects are found. This study can be divided into two parts. In the first part, existing prompt emission relations are combined with the only existing optical and gamma-ray relation presented by Li (2006). After combining relations several purely mathematical optic and gamma-ray relations are obtained. The resultant equations are tested by two ways. In one way candidates with known optical property (peak bolometric luminosity) are used to calculate possible gamma-ray properties. In the other way, candidates with known gamma-ray properties are used to calculate their possible optical property (peak bolometric luminosity). Then, the results obtained by two sided calculations are compared with real values and thus, qualities of relations are tested.

In the second part, parametric relations between optical and gamma-ray properties of 10 GRB/SN that are found from literature are examined. Every optical and gamma-ray parameter couple are moved into the parameter spaces and possible biases are analyzed. Strong biases are fitted by a linear functions and equations of the fits are obtained. Quality of the fit is tested by calculationg the Spearman correlation coefficient.

In the last part of the study, results are evaluated under the considerations like nature of GRB/SN candidates, their small number and existing literature and discuss how this study might evolve in the future.

General result is MNi, MSN,peak and Eγ,peak parameters have critical importance for relations between gamma-ray and optical properties. This result first suggested by Li (2006) with lesser GIP/SN candidates

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Похожие:

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconYapay Zeka Araştırma ve Uygulama Alanları Doç. Dr. Şakir Kocabaş İTÜ, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay Müh. Bölümü Özet

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı icon1. metal eğİTİMİ anabiLİm dalinin tanitimi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconT. C. Erciyes üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı iconFarkli jeodezik uzay tekniklerin kombinasyonu ve vlbi intra-teknik kombinasyonun değerlendiRİlmesi

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница