Valmieras integrētās bibliotēkas
Скачать 181.73 Kb.
НазваниеValmieras integrētās bibliotēkas
страница1/6
Дата30.09.2012
Размер181.73 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
Valmieras integrētās bibliotēkas

JAUNIEGUVUMU SARAKSTS

2008.gada jūnijā - jūlijā


0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA


001

Kuhn, Thomas S., 1922-1996.
    The Structure of scientific revolutions / Thomas S.Kuhn. 3rd ed. - Chicago : The university of Chicago press, 1996. - xiv, 212 p. - Index: p.211.-212.001

Kuhn, Thomas S., 1922-1996.
    The Road since structure : philosophical essays, 1970-1993, with an autobiographical interview / Thomas S. Kuhn ; ed. by James Conant and John Haugeland. - Chicago : The University of Chicago Press ; London, 2002. - VIII, 335 p. : ill. - Bibliogr.: p. 325.-335.001

Kuhn, Thomas S., 1922-1996.
    The Essential tension : selected studies in scientific tradition and change / Thomas S.Kuhn. - Chicago : The University of Chicago press, c.1977. - xxiii, 366 p. - Index: p.353.-366.08

Līvijs, Džoels. Sazvērestības teorijas, kas satrieca visu pasauli / Džoels Līvijs ; no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša ; Kena Tomasa iev. - Rīga : Jumava, 2008. - 142 lpp. : il. - Bibliogr.: 139.lpp. - Grāmatā ir apkopotas pasaules vispopulārākās sazvērestības teorijas,piemēram, princeses Diānas bojāeja viedokļi, varbūtības, kas un kā varēja atgadīties, kādēļ notiek lietas tieši tā un ne savādāk.
        Politiskās slepkavības. Sazvērestības.


004

Kamars, Andris.
    Tīmekļa lapu veidošana HTML un CSS : [mācību palīglīdzeklis] / Andris Kamars ; red. Anita Ozoliņa ; vāka noform. izmantota Mārtiņa Kamara il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (a/s "Poligrāfists").). - 320 lpp., [4] lpp. tab. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: 320. lpp. - A. Kamara grāmatā apskatīta hiperteksta iezīmēšanas valoda HTML 4 un stila lapu kaskadēšana CSS. Tajā dots liels skaits dažādu kodu piemēru un parādīti kodu izpildes rezultāti. Paraugus var dažādi izmantot, pārveidojot un ievietojot vienu otrā. Grāmatu skolēni un studenti var izmantot kā palīglīdzekli attiecīgam mācību kursam.004(07)

Kliedere, Inta. Lietišķā informātika : mācību līdzeklis / Inta Kliedere ; Juridiskā koledža. - 4., papildin. izd. - Rīga : Juridiskā koledža, 2008. - 212 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Priekšmetu rād.: 208.-211. lpp.
        Informācijas zinātne - Mācību līdzekļi.


004

Kressel, Henry.
    Competing for the future : how digital innovations are changing the world / Henry Kressel with Thomas V.Lento. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - xx, 399 p. - Index: p.386.-399.
    

008(07)

Bendiksens, Pēters. Ievads kultūras un mākslas menedžmentā / Pēters Bendiksens ; no vācu val. tulk. un priekšv., 10. lpp., aut. Ivars Bērziņš ; lit. red. Indra Ozoliņa ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008 (Jelgavas tipogr.).). - 382 lpp. ; 24 cm. - Bibliogr.: 367.-382. lpp. - Oriģ. nos.: . Einführung in das Kultur- und Kunstmanagement / Peter Bendixen, 2006.008

Kleins, Armīns.
    Kultūrpolitika / Armīns Kleins ; no vācu val. tulk. Una Sedleniece ; priekšv., 9.-10. lpp., aut. Una Sedleniece, Jolanta Treile ; pēcv. Latvijas kultūrpolitika kā tradicionālā procesa pārmantotāja un (ne)pragmatiskas cīņas lauks, 213.-241. lpp., aut. Helēna Demakova ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008 (Jelgavas tipogr.).). - 256 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 190.-209. lpp., 247.-252. lpp. un norādes parindēs. - Oriģ. nos.: . Kulturpolitik. Eine Einführung.070

Frost, Chris, 1950-.
    Reporting for journalists / Chris Frost. Reprinted. - London : Routledge ; New York, 2008. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Media skills). - Includes bibliographical references (p. [162]-165) and index.1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA


Filozofija
1(091)

Sinopes Diogēns. Vēstules / Sinopes Diogēns ; no krievu val. tulk. Edīte Garoza ; priekšv. sarakst. Aleksandrs Kleins ; māksl. noform. Laura Nordmane. - Rīga : Ramtai, 2008 (a/s "Preses nams").). - 91 lpp. ; 18 cm. - Tulk. no izd.: . Антология кинизма. Антисфен. Диоген. Кратет. Керкид.1(091)

Erasms, Roterdamas. Muļķības slavinājums / Roterdamas Erasms ; no latīņu val. tulk. Kārlis Eliass ; atb. red. Kristīne Zonberga ; priekšv. Roterdamas Erasma dzīve un viņa "Muļķības slavinājums" kā renesanses laika sabiedrības pretrunu spogulis, 7.-30. lpp., aut. Vilnis Zariņš ; māksl. Zigmunds Katkovskis ; vāka noform. izmantota Hansa Holbeina (jaun.) gravīra. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2008 (a/s "Preses nams").). - 143 lpp. ; 21 cm. - Par pamatu ņemts 1959. gada izd. (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība).
    ISBN 978-9984-384-71-9

1(091)

Hjūms, Deivids. Traktāts par cilvēka dabu : ievads. Kopsavilkums. 2. grāmata "Par jūtām". Pārspriedums par jūtām / Deivids Hjūms ; tulk. Aldis Lauzis ; sast., red. un priekšv. sarakst. Arnis Rītups ; māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Liepnieks un Rītups, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija").). - XVII, 583 lpp. : ģīm. ; 22 cm. - (Ad fontes ; 6). - Bibliogr.: 569.-[582.] lpp. - Tulk. no izd.: Treatise of human nature / David Hume. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-96098-2 (ies.).
        Emocijas. Izziņas teorija. Ētika.


101

Godfrey-Smith, Peter.
    Theory and reality : an introduction to the philosophy of science / Peter Godfrey-Smith. - Chicago : University of Chicago Press, 2003. - xiii, 272 p. ; 24 cm. - (Science and its conceptual foundations). - Includes bibliographical references (p. 243.-254.) and index.
    ISBN 0226300633 (pbk. : alk. paper).


101

Rosenberg, Alexander, 1946-.
    Philosophy of science : a contemporary introduction / Alex Rosenberg. 2nd ed. - New York : Routledge ; London, 2007. - x, 213 p. : ill. ; 24 cm. - (Routledge contemporary introductions to philosophy). - Includes bibliographical references (p. [202]-205) and index.101

Philosophy of science : contemporary readings / edited by Yuri Balashov and Alex Rosenberg. - London : Routledge ; New York, 2007. - xiii, 522 p. : ill. ; 25 cm. - (Routledge contemporary readings in philosophy). - Includes bibliographical references and index.101

Bishop, Robert C.
    The Philosophy of the social sciences : an introduction / Robert C.Bishop. - London : Continuum, 2007. - x, 403 p. - Bibliography: p.386.-396.101

Curd, Martin.
    Philosophy of science : the central issues / Martin Curd, J.A.Cover. 1st ed. - New York : W.W.Norton&Company, 1998. - xx, 1379 p. - Bibliography: p.1311.-1330.14

Īgltons, Terijs. Marksisms un literatūras kritika / Terijs Īgltons ; no angļu val. tulk. un pēcv. Īgltons ir dzīvs, 115.-124. lpp., sarakst. Kārlis Vērdiņš ; zin. red. Ivars Neiders ; lit. red. Ligita Bībere ; māksl. Dagnis Skurbe. - Rīga : p-Art ; 1/4 Satori, 2008. - 124, [4] lpp. ; 18 cm. - Bibliogr.: 109.-114. lpp. - Tulk. no izd.: Marxism and literary criticism.
        ISBN 978-9984-99667-7.
        Marksistiskā kritika. Komunisms un literatūra.


14

Klosko, George.
    The Development of Plato`s political theory / George Klosko. 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - xvii, 287 p. - Bibliography: p.265.-274.Psiholoģija
159.92

Volkovs, Aleksandrs. Dzīves psiholoģija un mistika : dzīve sev pašam / Aleksandrs Volkovs ; no krievu val. tulk. Marika Saturiņa ; atb. red. Mārīte Gulbe ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Jumava SIA "J.L.V.", 2008 (Ogre : SIA "Tipogrāfija Ogrē").). - 366, [1] lpp. ; 20 cm. - Tulk. no izd.: Психология и мистика жизни. Жизнь для себя / Александр Павлович Волков.
        ISBN 978-9984-384-74-0.
        Personība. Pašaktualizācija (psiholoģija). Starppersonu attiecības. Ģimene.


159.94

Osho, 1931-1990. Prieks : laime tevī : atslēga jaunai dzīves uztverei / Osho ; no angļu val. tulk. Terēze Rožlapa ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : Sētava, 2008. - 181 lpp. ; 24 cm. - Tulk no izd.: Joy / Osho.
        ISBN 978-9984-99087-3.
        Prieks - Reliģiskie aspekti. Laime. Ciešanas.

Ētika
17

 Augusts Milts: patība un ētika : veltījums profesoram 80. dzimšanas dienā : krāj. / Latvijas Universitāte ; sast.: Skaidrīte Lasmane, Maija Kūle, Romāns Alhimionoks ; zin. redkol. un priekšv. aut.: Maija Kūle, Skaidrīte Lasmane, Ella Buceniece, Sarma Kļaviņa, Vincents Žemaitis ; red. Rita Cimdiņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2008 (SIA "Izdevniecība RaKa" tipogr.). - 332, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Bibliogr.: 287.-330. lpp. (430 nos.) / sast. Diāna Paukšēna, Dita Tretjakova, Zane Alika. - Krājums veltīts pazīstamākajam un atzītākajam morāles filozofam Latvijā A. Miltam (1928-2008). Grāmatu ievada A. Milta atskats uz dzīvi un pašapcere. To papildina intervijas, laikabiedru atmiņas un veltījumi, kā arī profesora literārā darbība - aforismi, miniatūras, pasakas, humoristiski tēlojumi, esejas.174

Ponomarjovs, Andrejs. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika / Andrejs Ponomarjovs ; lit. red. Ruta Puriņa ; vāka dizains: Andra Liepiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2008 (Rēzekne : SIA "Latgales druka").). - 86 lpp. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: [85.]-86. lpp. (29 nos.) un norādes parindēs. - A. Ponomarjovs grāmatā ir mēģinājis atbrīvot profesionālo ētiku no skepticisma un pārmērīga relatīvisma un pierādīt, ka ētika ir grāmatveža un revidenta profesijas neatņemama sastāvdaļa. Tajā piedāvāti septiņi kāzusi patstāvīgajai analīzei. Grāmata adresēta ekonomikas bakalauru, maģistru un profesionālo studiju programmu studentiem, kas apgūst mācību kursus grāmatvedībā un revīzijā, kā arī interesentiem.
        ISBN 978-9984-8255-0-2.
        Profesionālā ētika - Mācību līdzekļi augstskolām. Grāmatveži - Profesionālā ētika - Mācību līdzekļi augstskolām. Revidenti - Profesionālā ētika - Mācību līdzekļi augstskolām.


2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA


294

Sogjals Rinpoče. Tibetas dzīvo un mirušo grāmata / Sogjals Rinpoče ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga ; red. Antra Legzdiņa ; Viņa Svētības Dalailamas priekšv. ; Irēnas Lūses māksl. noform. ; vāka fotogr. aut. Andris Eglītis. - Rīga : Lietusdārzs, [2008] (a/s "Preses nams").). - 455 lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.: [440.]-444. lpp. - Oriģ. nos.: The Tibetan book of living and dying / Sogyal Rinpoche, 1994.
        Budisms - Ķīna - Doktrīnas. - Tibeta. Kristīgā dzīve - Budisms. Dvēsele - Reliģiskie aspekti - Budisms. Starpstāvoklis - Budisms.3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES


303

Kvale, Steinar, 1938-.
    Interviews : an introduction to qualitative research interviewing / Steinar Kvale. – Thousand Oaks, Calif : Sage Publications, c1996. – xvii, 326 p. : ill. ; 24 cm. – Includes bibliographical references and index. – „Originally published by Studentlitteratur. (c) Steinar Kvale and Studentlitteratur, Lund, Sweden, 1994”–T.p. verso.
    Interviewing as research – The interview as a conversation – Postmodern thought, hermeneutics, phenomenology and dialectics – Qualitative research in science and in practice – Thematizing and designing an interview study – Ethical issues of interviews – The interview situation – Quality of the interview – From speech to text – The 1000-page question – Methods of analysis – The plurality of interpretations – The social construction of validity – Improving interview reports – Conversations about interviews.303

Clough, Peter.
    A Students guide to methodology : justifying enquiry / Peter Clough, Cathy Nutbrown. 2nd ed. - Los Angeles : SAGE Publications, 2007. - xvii, 254 p. - Bibliography: p.238.-243.311

Coolidge, Frederick L., Frederick Lawrence, 1948-.
    Statistics : a gentle introduction / Frederick L.Coolidge. 2nd ed. - London : SAGE Publications, 2006. - xvii, 396 p. - Ref.: p.391.-392.316

Sacks, Jonathan.
    The Dignity of difference : how to avoid the clash of civilizations / Jonathan Sacks. Revised edition. - London : Continuum ; New York, 2007. - viii, 216 p. - Bibliogr.: p. 210-216.
    Prologue -- Globalization and its discontents -- The dignity of difference : exorcizing Plato's ghost -- Control : the imperative of responsibility -- Contribution : the moral case for the market economy -- Compassion : the idea of Tzedakah -- Creativity : the imperative of education -- Co-operation : civil society and its institutions -- Conservation : environmental sustainability -- Conciliation : the power of a world to change the world -- A covenant of hope.316.77

Dijk, Jan van.
    The Network society : social aspects of new media / Jan A.G.M. van Dijk. 2nd ed. – London : SAGE publications, 2006. – vii, 292 p. – Ref.: p.272.-287... De netwerkmaatschappij.


  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Valmieras integrētās bibliotēkas iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī

Valmieras integrētās bibliotēkas iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Valmieras integrētās bibliotēkas iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Valmieras integrētās bibliotēkas iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Valmieras integrētās bibliotēkas iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Valmieras integrētās bibliotēkas iconRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
С# и платформа. Net / Эндрю Троелсен; пер с англ. Спб. Питер, 2007. 795 с ил. (Библиотека программиста). Алфавит указ.: с. 782-795....
Valmieras integrētās bibliotēkas iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В. Соломенчук. Спб. Бхв-петербург, 2003. 502 с...
Valmieras integrētās bibliotēkas iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Музейный климат / Г. Томсон; пер с англ. А. Варсопко. Спб. Скифия, 2005. 288 с ил. Библиогр.: с. 270-280 321 назв. Алфавит указ.:...
Valmieras integrētās bibliotēkas iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В. Курбатов. Москва : Эксмо. Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. 351 с ил....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница