Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984
НазваниеСписок составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984
страница1/25
Дата23.09.2012
Размер2.26 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева


[Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия.-Москва, 1984.-С.315.

[Река Днестр] // Доманицкий А.П., Дубровина Р.Г., Исаева А.И. Реки и озера Советского Союза (Справочные данные).-Ленинград, 1971.-С. 38, 45, 59.

[Реки Молдавии]; Днестр, Киленка, Молокиш, Рыбница, Ягорлык, Реут, Копачанка, Куболта, Кайнар, Малый Чулук, Икель, руч. Балцата, Бык, Ишновец, Ботна // Вознесенский К.П. Норма и изменчивость годового стока рек Советского Союза.-Ленинград, 1962.-С. 206, 210, 212.

«Репортер» И.А. Овидиопольский, Белгород-Днестровский и Беляевский районы «строятся» быстрее всех в регионе // Вечерняя Одесса.-18 января 2003 г.

Andreev A., Zubkov N. Directory of Azov-Black sea coastal wetlands // Moldova.-Wetlands international.-Kyiv.-2002.-C. 76-93.

Ardamatskaya T., Rusev I. Black Sea counts of goose // IWRB Goose research group bulletin, November 1994, nr. 5.

Ardamatskaya T., Rusev I. Wintering geese on the coast of Ukraine // IWRB Goose Research Group Meeting, Western Palearctic, 3-6 Nov. 1995,Lower Odra Valley, Poland.

Balfoort H.W., De Leeum A.M., Maaten R., Vander Most H. Dnestr River Water Resources stady, Phase 2. Main report.-Delft Hydraulics.-1996.

Bălţeanu I. Păstrarea şi lărgirea diversităţii biologice a cursului râului Nistru prin promovarea meşteşugurilor artistice // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 28-29.

Bejenaru I., Balan V. Ariile naturale protejate din cursul medial şi inferior al fluviului Nistru // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 17-18

Bileţchi L. Caracteristica acumulării stronţiului la moluştele din fluviul Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 20-21.

Bodean A. Starea actuală a biodiversităţii ihtiofaunei în bazinul hidrografic al râului Botna // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 23-25.

Boicenco N. Studiul despre poluarea r. Bâc cu metale grele // Conferinţa stiinţifică: Estimarea şi managementul riscului chimic.-Chisinau.-1998.-P.10.

Boicenco N. The assessment of the water quality of the Reut river // Analele ştiinţifice ale Universitaţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, România.-2002.-P. 85-90.

Boicenco Nina. Migraţia substanţelor nutritive şi toxice în afluenţii fluviului Nistru – Răut şi Bâc. Autoref. al tezei de doctor în şt. biologice.-Chişinău.-2003.-24 p.

Bonine J., Manning M. Can NGOs help protect rivers? // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 25-28.

Bugaiev Iu., Codreanu L. Principiile monitoringului aerocosmic a bazinului râului Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 31-32.

Ciobanu Gh., Agapi C. Conservarea biodiversităţii în rezervaţia naturală Emil Racoviţă (zona transfrontalieră România-Republica Moldova a râului Prut) // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 250-252.

Climenco V. Succesiunile zooplanctonului în lacul de acumulare Cuciurgan în condiţiile presului termic. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău: CE USM. 2003. p. 46-48.

Cocârţa P. Environmental Information Systems in the Republic of Moldova. Technical and Assessment Report. GRID-ARENDAL, UNEP, 1996, 65 P.

Cocârţa P. Securitatea ecologică şi problemele monitoringului ecologic în Republica Moldova. Centrul de cercetări Oltchim. A 21-a sesiune de comunicări ştiinţifice.Volumul al II-lea. 25-27 octombrie 1995. Călimăneşti-Căciulata, România. P. 677-686.

Cocirta P. Some considerations on environmental protection and ecological monitoring in river Dniester basin // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 100-104.

Codreanu I. Premizele aplicării metodei de monitoring cartografic în bazinul Nistrului // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 97-98.

Conservation and use of the Dniester delta wetlands, Ukraine: conflict analysis and recommendation for action plan and towards wise use // EPCEM project report.-Wageningen.-1997.-N1997/4.-90 p.

Cuharuc E., Grozav O. Controlul radiecologic a condiţiei statului superior a solului din bazinul rîului Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 121-122.

Directory of Azov-Black Sea Coastal wetlands. Kyiv.-2002.-229 p.

Dniester River Water Resources Study. Main Report. World Bank, Delft Hydraulics.-1996.-190 p.

Drumea D., Belous T. Influenţa diferitor concentraţii a azotului şi fosforului asupra Gammarus kisshineffensis // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 63-64.

Dudnicenco T. Microalga verde Haematococcus pluviatilis Flotow – sursă de carotenoizi // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 69-70.

Dudnicenco T., Obuh P. Diversitatea clonală a algei verzi Haematococcus pluviatilis Flotow în natură şi în culturi de laborator axenice şi nonaxenice // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 70-71.

Gorbunenko P., A.Andreev, I.Trombitsky. Biodiversity conservation on the Dniester River. [Сохранение биоразнообразия реки Днестр] The Northern Lights ANPED Newsletter, 2000, V.3, nr. 4. P. 6-8.

Gorbunenko P., Trombitki I., Andreev A. Current status, perspectives and gaps in transboundary environmental co-operation between Moldova and Ukraine // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-С. 50-52.

Gorbunenko P., Trombitsky I., Andreev A. Towards protection of the Dniester River lower stream wetlands of Moldova [На пути сохранения водо-болотных угодий нижнего Днестра в Молдове] // The Black Sea Ecological Problems. Odessa, SCSEIO, 2000. P. 81-90.

Grabco N., Obuh P., Navroteacu T., Ungureanu I., Nedbaliuc B. Aridizarea climei, creşterea salinităţii apelor şi consecinţele lor algofloristice şi algocenotice în apele bazinului interfluviului Nistru-Prut // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 45-47.

Grabco N., Obuh P., Nedbaliuc B., Ungureanu I. Biodiversitatea diatomeelor (Bacilariophzta) bazinului Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 53-55.

Hadirca V., Burac I., Paladiuc A. White poplar at the inundation land of the Nistru. Dendrometric investigation // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 245-246.

Hadirca V., Fondus V. About correlation between average and current increase bz false acacia at the inundation land of the Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 247.

Hunter J.M., Black J.M., Rusev I.T., Michev T., Munteanu D. Red-breasted Goose-Branta ruficollis // Goose populations of the western palearctic: a review of status and distribution.-Wetlands international Publication N48, 1999.-P.328-340

Important bird areas in Europe (compiled by R.F.A.Grimmett and T.A.Jones), IWRB.-1989

Jarochenko M.F., Naberejnyi A.I., Chorik F.P., Byzgou S.E. et Gorbatenki G.G. Les processus biologiques dans le liman de Koutchourgan – le refroidisseur de la Centrale thermique État // Verh. Internat. Verein. Limnol.-1973.-v.18.-P. 1825-1834.

Karyshkovskiy P.O., Kleiman I.B. The City of Tyras: a historical and archaeological essay.-Polis Press.-1985.-399 p.

Korzukov A.I., Koshelev A.I. Unfavourable weather conditions and their effect on waterfowl in the northwestern Black Sea.-Managing Waterfowl Populations.-Proceeding of an IWRB Symposium, Astrakhan, USSR, 2-5 Oktober 1989.-IWRB Special ublication.-1990.-N12.-P. 187-188

Lozan A., Drumea D. Problemele sectoriale în domeniul conservării biodiversităţii în Republica Moldova // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 138-142.

Lysenko V.I. Pelecanus crispus in the Ukraine // Pelecans in the formed USSR.-IWRB publication, 27.-1994.-5 p.

Makarow A.K. (Odessa). Über das Vorkommen des Moesterdiens Lophopus cristallinus Pallas in den Flüssen Dnjestr und Dnjepr.-Zool. Anzeiger.-1941.-Bd. 133.-Hf. 1/2.

Melnic M. Distribuţia nevertebratelor pedobionte (mononchide, enhitreide şi tradigrade) în biocenoze silvicle // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 151-153.

Migration and international conservation of waders. Research and conservation on north Asian, African and European flyways is based on an international conference on “Migration and international conservation of waders” held in Odessa during 13-17 April 1992.-500 p.

Mironov I. Modificarea biodiversităţii peisajelor sub acţiunea factorului antropic // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-С. 153-154.

Mogilevsky L.Ya., Alexandrov B.G., Ryasintseva N.I., Rusev I.T., Voitenko A.., Zasipka L.I. Sanitary-Hygienic and Ecological state of the North-western Black Sea Coast and Odessa oblast // Management and conservation of the North-western Black Sea coast. Proceedings of the EUCC international symposium.-Odessa.-1998.-P.105-110.

Moşu A. Aspecte ale stării ihtiopatologice la populaţiile piscicole aparţinând fluviului Nistru // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 116-119.

Moşu A. Cercetări preliminare privind parazitofauna speciilor vulnerabile şi rare de peşti din fluviul Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 158-160.

Naberejnâi A., Esaulenco V., Climenco V. Diversitatea specifică şi producţia zooplanctonului în ecosistemele acvatice ale Moldovei // Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosistemele naturale şi antropizate.-Chişinău: Institutul de Zoologie.-1997.-P. 130-131

Nazarenko, L.F., Yuzefik, M.F. 1957. Breeding of the Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus Pall.) on the Dniester River // Materials on ornithofauna of the Lower Dinester River). // Proc. Odessa Univ.-Vol.147.-Ser. biol. sc.-. Issue 8.-P.207-208. In Ukrainian

Neculiseanu Z. Coleopterele din câmpia Nistrului inferior // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 122-123.

Neculiseanu Z. Fenologia şi reproducerea Calathus halensis (Schall.) (Coleoptera, Carabidae) în unele agrostaţii din zona Nistrului medial // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 177-178.

Neculiseanu Z. Zborul Badister peltatus (Pz.) (Coleoptera, Carabidae) la sursele de lumină ultravioletă în lunca Nistrului inferior // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 178-180.

Nedbaliug B., Grabco N., Obuh P., Mustafa D. Fitoperifitonul comunităţilor acvatice de macrofite în apele stagnante din bazinul Nistrului inferior // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 175-176.

Negru A., Pânzaru P., Cantemir V., Izverskaia T., Negru C. Biodiversitatea vegetală a ecosistemelor petrofite riverane Nistrului mediu // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 171-172.

Negru A.G. Ecosistemele riverane ale Nistrului inferior // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 169-170.

Negru C., Negru M. Intensitatea degradării materiei organice în fluviul Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 173-174.

Negru M. Structura funcţională a comunităţilor microbiene al fluviului Nistru // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 120-121.

Negru M., Negru C. Observaţii referitoare la activitatea microorganismelor heterotrofe în sectorul mediu al fluviului Nistru şi lacul de baraj Dubăsari // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 174-175.

Negru Maria, Şuberneţchi I. Analiza bacterioplanctonului fluviului Nistru în aspect multianual. // Seminar Ecologic Internaţional „TIRAS-96”. Lvov–Vadul-lui-Vodă, 9-23 septembrie 1996. Chişinău: Institutul de Chimie.-1996.-P. 65-76.

Negru Maria, Şuberneţchi I. Starea actuală a bacterioplanctonului în sectorul inferior al fluviul Nistru. // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”. 30 septembrie-6 octombrie 2003. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe chimico-biologice.-Chişinău: CE USM.-2003.-P. 164-165.

Nistreanu V. Componenţa şi dinamica ornitofaunei în pădurea de stejar a rezervaţiei „Codrii” // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 180-182.

Ozharovskii A.V. Community involving into practical urban environmental projects: example of Novorossiysk arboretum // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 184-185.

Panchenko T., Zakrevsky A., Ustenko T.,Shutko A., Medina T., Gordienko N. Development of ecological tourism in Ukraine.-Kiyv, 1999.-24 c.

Patriche N., Pecheanu C., Vasile M. Contribuţii la perfecţionarea tehnologiilor de reproducere artificială a sturionilor anadromi din fluviul Dunărea // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 124-125.

Pecheanu C., Patriche N., Vasile M., Mirea D. Studii privind diversitatea sturionilor din fluviul Dunărea // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 125-126.

Planurile manageriale pentru habitatele naturale şi agricole ale sectorului Purcari-Crocmaz din zona umedă a Nistrului. [Планы управления для природных и сельскохозяйственных местообитаний сектора Пуркары-Крокмазы долины Днестра] Кишинев: BIOTICA, 2002, 80 с. (на рум. яз). ISBN 9975-9724-0-3..

Poiras L. Soil nematode diversity in several forests of reserve „Codrii” // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 187-189.

Popa L.L. Peştii rari sau dispăruţi din apele bazinelor rîurilor Nistru şi Prut în ultimii 40-50 ani // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 192-193.

Protsenko L., Stern A. Creation of the Low Dnister national natural park in the face of ethnic and environmental conflict // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 130-132.

Ropot V. Probleme privind calitatea, folosirea şi protecţia apelor în Republica Moldova. –Rezumatele comunicărilor celei de-a treia conferinţe Internaţionale ştiinţifico-practice “Apele Moldovei”.-Chişinău.-1998.-P. 28-33.

Roşca V., Cemîrtan Gr. Monumentele naturii şi rezervaţiile ştiinţifico-geologice şi paleontologice din valea Nistrului // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 202-204.

Rusev I. Anatidae of the Dnestr // International conference "Anatidae-2000", 1994.

Rusev I. Dnestr and Danube deltas // Conservation of the Black Sea Wetlands, IWRB publication 33, 1994.

Rusev I. Draft management plan for the Dnestr delta, Ukraine // The Netherlands, June 1995, 50 p.

Rusev I. The role of International Conventions in Biodiversity Conservation-with special reference to the coastal zone and the Ukraine // Pablic Participation in Environmental Management: produced by a ten country collaboration-Democ. CZ project.COASTWARCH EUROPE network. 1997.-P. 135-140.

Rusev I. Waterfowl census 1994 in Ukraine // Western palearctic and south west asia waterfowl census 1994, IWRB.-1994, Mid-Winter Waterfowl Counts.-January 1994.

Rusev I. Wetlands ecosistems of the NW coast of the Black Sea: biodiversity and management // 10 th Int. Waterfowl Ecology Symp. and Wader Study Group Conf.-Sept.1995.-Aveiro .

Rusev I. Winter counts waterbirds in the NW coast wetlands of the Black Sea (1989-1993) // Inter/ Medmaravis conference .-Tunisia 11-16 April 1995.

Rusev I., Barker N. The wetlands of the Dnestr delta: present situation and management // Directions in European Coastal Management, 5th EUCC conference,1995. P. 519-524.

Rusev I., Korzukov A. Occurence of red-breasted goose in NW Black Sea region // 10th Int. Waterfowl Ecology Symp. and Wader Study Group Conf.-September 1995.-1995.-Aveiro.

Rusev I., Korzukov A. The current status and protection of the Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmeus) in Ukraine // Vogelwelt.-2003.-123. Suppl.-P.1-4.

Rusev I.T. Ecological crisis in Sasik region as a negative example of the Black sea coastal management. // The Black Sea ecological problems. Materials of the International symposium. Odessa. 2000. P. 247-249

Rusev I.T. Important of coastal habitats of the north-western part of the black sea for conservation of waterfoll // The Black Sea ecological problems. Materials of the International symposium. Odessa. 2000.- P. 230-238.

Rusev I.T. Management plan for the Dnestr Delta // Proceedings of the EUCC international symposium «Management and conservation of the Northern-Western Black sea coast», Odessa-1996, Odessa, 1998, P. 130-152.

Rusev I.T. Migration and wintering of Nycticorax nycticorax from the Dnestr delta population.-The ring: ringing-migration-monitoring.-Vol.21.-N1.-1999.-P. 12.

Rusev I.T. National park in the Dnestr delta // Coastline.-2002. nr. 1.-P. 8-10.

Rusev I.T. Nesting birds of ciconiiformes in 1999 on the Dnestr Delta // Birds of Azov-Black Sea region on border of Millenium, Odessa, 2000.-P. 55.

Rusev I.T. Numbers fluctuations of cormorant population on the Dnestr Delta // Birds of Azov-Black Sea region on border of Millenium, Odessa, 2000.-P. 56.

Rusev I.T. Red-Breasted and Lesser White froanted goose in NW coast of the Black Sea // Birds of Azov-Black Sea region on border of Millenium, Odessa, 2000.-P. 13.

Rusev I.T. Significant of coastal habitats of the northwestern Black sea (Prichernovoria) for wintering birds-The ring: ringing-migration-monitoring.-Vol.21.-N1.-1999.-P. 109.

Rusev I.T. The NW Coast wetlands of the Black Sea: management and conservation // International Workshop "Regional seas towards sustainable development"-Challenges for research and policy, Genoa, Italy.-1995.-April 19-22-1995.

Rusev I.T. The role of coastal habitats of the northwestern Black Sea for conservation of waterfowl within the framework of the European ecological network // 6 EUCC International conference “Coastline’97”, Naples, Italy, 2-6 June 1997.-P. 1-60.

Rusev I.T. The strategy of conservation of biodiversity of wetlands in the northwestern Black Sea coastal zone (Prichernomorya) in Ukraine // Proceedings of the EUCC international symposium «Management and conservation of the Northern-Western Black sea coast», Odessa-1996, Odessa, 1998.-P. 152-156.

Rusev I.T., Korzukov A.I. Red-Breasted Goose in Ukraine // 6th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International. Abstracts.-Roosta , Estonia, 27 April-2 May 2001.-P. 51-52.

Rusev I.T., Ruseva T.D. Renaturalisation of the broken grounds, as the mecanism of increse of landscape and ecological capacity wetlands of the Dnestr delta // 7 EUCC international conference “Coastlines’99”, 7-12 June 1999, Miedzyzdroje, Poland.-P. 63-64.

Rusev I.T., Ruseva T.D., Ternovaya J.V. Towards to the integrated management for the Dniester delta wetlands. The Black Sea ecological problems. Materials of the International symposium. Odessa, .2000. P. 239-246.

Ruseva T.D., Rusev I.T. Wetlands restoration on the Dnestr delta-mechanism of increase of landscape and ecological capacity for the waterfowl // Birds of Azov-Black Sea region on border of Millenium, Odessa, 2000.-P. 74-75.

Rusu V. Transformările formelor de azot în f.Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 214-216.

Rusu, V., Bâzgu, S., Bogonin, Z., Borş, Z. Evaluarea nivelullui de troficitate în cursul inferior al fluviului Nistru. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice.-1993.-nr. 6.-P. 53-58.

Rysev I., Shegolev I., Korzukov A. Waterfowl census 1993 in Ukraine // Western Palearctic and south west Asia waterfowl census 1993, IWRB, 1993, Mid-Winter Waterfowl Counts, January 1993.

Sandu Maria, Lozan Raisa, Ropot V., Lupaşcu T. Elementele biogene în apa fluviului Nistru. // Seminar Ecologic Internaţional „TIRAS-96”. Lvov–Vadul-lui-Vodă, 9-23 septembrie 1996. Chişinău: Institutul de Chimie.-1996.-P. 125-127.

Schegolev I.V., Rusev I.T The coastal wetlands of the Ukrainian Black Sea: present situation and conservation proposals.-Coastal management and Habitat Conservation:-EUCC, Leiden, The Netherlands, ISBN 90-75502-02-8.-1995-P. 385-393.

Schogolev I.V. The Dnestr Delta, Black Sea: ornithological importance, conservation problems and management proposals // Avocetta, 1992.-16.-P. 108-111.

Schogolev I.V.The passerine fauna of the wetlands on the North coast of the Black sea, with emphasis on the Paddyfield Warbler // Avocetta.-1998.-N22.-P. 14-19.

Shegolev I.,Rusev I., Korzukov A. Number changes of cormorant in the Dnestr delta and reasons of the population growth // Cormorant conference.-Poland,Gdansk,1993.

Shegolev I.V. Visual bird migration at the northwestern coast of the Black Sea, Ukraine.-Avocetta.-2000.-24 (1).-P. 3-18.

Shuisky Yu.D. The hydro-morphological processes in the mouth of the Dnestr river // Proceeding of the EUCC international symposium.-Odessa, Ukraine.-Astroprint.-1998.-P. 166-180.

Snow D.W., Perrins C.M. The birds of the western Palearctic.-Volume 1.-Non-passerines.-Oxford University press-1998.-P. 262-270.

State of the Environment. Country Overview – Moldova. TACIS, Department of Environmental Protection. National Institute of Ecology (author P. Cocârţa). European Environmental Agency. May, 1998. 66 p.

Stetsenko M.P., Parchuk G.V., Klestov M.L., Matveev S.R., Osipova M.O., Khymyn M.N., Stoilovsky V.P., Kivganov D.A., Medyna T.V., Stetsjuk A.V., Melnitchuk A.A., Tchumak E.V., Tananaeva S.M., Popovitch S.Y., Djachenko T.M., Gorun A.A., Andrievska E.L., Gevorkjan N.L. Wetlands of International Importance of Ukraine.-Kyiv, 2000.-48 p.

Stoicev O. Strategia ecologică în protecţia integrată a plantelor // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 1151-152.

Stratan V. Fauna de apoide (Hymenoptera, Apoideae) din rezervaţia Iagorlâc // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 152-155

Şalaru V.M., Nedbaliuc B.I., Nedbaliuc R.Gh. Vegetaţia bazinului Cuciurgan şi rolul ei în procesul de epurare biologică a apei // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 254-255.

Şalaru Vasile, Ungureanu Laurenţia. Diversitatea taxonornicâ a fitoplanctonului râurilor Nistru şi Prut şi succesiunile multianuale // Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „Anul 1995 European de conservare a naturii în Republica Moldova: probleme, realizări şi perspective".-Chişinău.-1995.-P. 15.

Şuberneţki I., Negru Maria. Rolul bacteriilor în procesele de producţie şi destrucţie în bazinele Moldovei // Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosistemele naturale şi antropizate.-Chişinău: Institutul de Zoologie.-1997.-P. 141-143.

Toderaş A., Vladimirov M., Climenco V. Structura calitativă şi indicii productivităţii comunităţilor macrozoobentonice ale bazinului fluviului Nistru // Tiras-96. Seminar ecologic Internaţional. Lvov-Vadul-lui-Vodă. 9-23 septembrie 1996. Chişinău: Tipografia A.Ş.M. 1996.-P.27-33.

Toderaş I., Rusu V., Ungureanu Laurenţia. Evoluţia relaţiilor elementelor biogene şi indicilor cantitativi ai fitoplanctoniilui în fluviul Nistru // Anale ştiinţifice ale Universitâţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe chimico-biologice”.-Chişinău.-1998.-P. 198-203.

Toderaş I., Usatâi M., Crepis O., Bodean A. Perspectivele aplicării metodei ecologo-industriale de reproducere a speciilor aborigene de peşti în scopul salvgardării biodiversităţii lor în bazinul fl.Nistru // Tezele Conferinţei Internaţionale „Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 163-165.

Toderaş I., Vicol M., Vladimirov M., Rusu V, Usatâi M., Şuberneţki I., Negru Maria, Bâzgu S., Borş Z., Ungureanu Laurenţia, Esaulenco V., Atanasov S. Particularităţile fizico–chimice, biologice şi productivitatea lacului de baraj Dubăsari (Republica Moldova). // Lacurile de acumulare din România. Vol. I.–Iaşi.–1997.–P. 70-74.

Toderaş I., Vladimirov M., Vicol M. Modificările structural-cantitative ale zoohidrobionţilor în sectorul de mijloc al fluviului Nistru sub influenţa hidrocentralei de la Novodnestrovsc // Tezele Conferinţei Internaţionale „Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 161-162.

Toderaş I., Vladimirov M., Vicol M., Rusu V., Usatâi M., Şuberneţki I., Negru Maria, Bâzgu S., Borş Z., Ungureanu Laurenţia, Esaulenco V., Atanasov S. Evoluţia ecosistemului lacului de baraj Cuciurgan (bazinul r. Nistru) în condiţiile presingului termic. // Lacurile de acumulare din România – tipologie, valorificare, protecţie. Vol. I.--Potoci.-1997.-P. 57-64.

Toderaş I., Vladimirov M., Vicol M., Şuberneţki I., Naberejnâi A., Ungureanu Laurenţia, Esaulenco V., Dumbrăveanu D. Indicii funcţionali-energetici ai verigilor trofice ale ecosistemelor acvatice principale ale Moldovei şi productivitatea piscicolă potenţială şi industrialâ // Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosisteme naturale şi antropizate.-Chişinău.-1997.-P. 111-114.

Toderaş I., Vladimirov M., Vicol M., Ungureanu Laurenţia, Climenco V. Procesele dinamice ale comunităţilor de hidrobionţi din ecosistemele Republicii Moldova în condiţiile presului antropic. // Lucrările Congresului al XXII-lea al Academiei Româno-Americanede ştiinţe şi arte, Universitatea de Stat “Valahia” Târgovişte. 26-29 iunie 1997.– Târgovişte.-1997.-P. 35.

Toderaş I., Vladimirov M., Vicol M., Ungureanu Laurenţia, Climenco V. Procesele dinamice a comunităţilor de hidrobionţi din ecosistemele Republicii Moldova în condiţiile presului antropic // Lucrările Congresului al XXIl-lea al Academiei Româno-Americane de ştiinţe şi arte, Universitatea de Stat „Valahia”. Târgovişte, 26-29 iunie 1997.-Târgovişte.-1997.-P. 74.

Toderaş I., Zubcov E., Bileţchi L. Rolul moluştelor acvatice în migraţia biogenă a stronţiului în Nistrul inferior // Tezele Conferinţei Internaţionale „Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 165-167.

Toderaş I., Zubcov E., Bileţchi L., Zubcov N. Legitâţile acumularii metalelor în hidrobionţi // Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosisteme naturale şi antropizate.-Chişinău, 1997.-P. 146-150.

Toderaş I., Zubcov E., Bileţchi L., Zubcov N. Rolul funcţional al populaţiilor nevertebratelor bentonice în migraţia biogenă a microelementelor // Anale Ştiinţifice ale Universitâţii de Stat din Moldova.-Chişinău, 1999.-P.137-140.

Towards an integrated Management plan for the Dniester delta wetlands // EPCEM project report.-Wageningen.-2000.-2000/3.-115 p.

Trombitcaia Iulia. Transboundary cooperation of Moldova and Ukraine on The Dniester Draft Convention // Journal of Environmental Law and Litigation, 2002, V. 17 (1). P. 145-160.

Trombitsky I. Legal and institutional framework of wetland conservation in Moldova – current situation and perspectives to establish biosphere reserves. // The Role of Wetlands in Biosphere Reserves / EuroMAB Workshop, Mikulov, Czech Republic, October 13-18, 2002. Abstracts. P. 56.

Trombitsky I.D., Gorbunenko P.N. The influence of water pollution on the haematological parameters of bleak in the Dniester River in Moldavia // Ichthyohaematology: Proc. of the 3rd Ichthyohaematol. Conf. Litomysl, Czech Republic, Nov. 10 - Dec. 2, 1993. P. 161-164.

Trombitsky I., Lobcenco V., Moshu A. The European mudminnow, Umbra krameri, still populates the Dniester River in Moldova // Folia Zoologica, 2001, V. 50, nr. 2, 159-160.

Trombitsky I., Sharapanovscaia T. Rare and endangered fishes of Moldova // Proc. 9th Int. Congress of European Ichthyologists, Trieste, Italy, August-Sept. 1997. P. 60.

Ungureanu L. Diversitatea taxonomică a fitoplanctonului lacului de baraj Dubăsari şi succesiunile ei multianuale // Tezele Conferinţei Internaţionale „Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 172-174.

Ungureanu L. Evoluţia fitoplanctonului fluviului Nistru sub influenţa factorului antropic // Tezele Conferinţei Internaţionale „Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 174-177.

Ungureanu L. Rolul grupelor principale de alge în dezvoltarea fitoplanctonului lacului de baraj Dubăsari // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 233-234.

Ungureanu L. Succesiunile structurii taxonomice a fitoplanctonului lacului de acumulare refrigerent Cuciurgan // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 234-236.

Ungureanu Laurenţia. Calitatea apei ecosisternelor bazinului fluviului Nistru după indicii cantitativi ai fitoplanctonului // Rezumatele comunicărilor celei de-a treia conferinţe Internaţionale ştiinţifico-practice „Apele Moldovei”.-Chişinău.-1998.-P. 95-96.

Ungureanu Laurenţia. Diversitatea taxonomică a fitoplanctonului lacului de baraj Dubăsari şi succesiunile ei multianuale. // Tezele Conferinţei Internaţionale „Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-1998a.-P. 172-174.

Ungureanu Laurenţia. Evoluţia fitoplanctonuluii fluviului Nistru sub influenţa factorului antropic. // Tezele Conferinţei Internaţionale „Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-998b.-P. 174-177.

Ungureanu Laurenţia. Retroactive analysis of the development of phytoplankton in the Dniester river // Anale ştiinţifice ale Universitâtii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe reale”.-Chişinâu.-1997.-P.266-268.

Ungureanu Laurenţia. Structnra taxonomică a fitoplanctonului ecosistemelor acvatice ale hazinului fluvilui Nistru // Materialele Congresului II al societaţii de botanică din Republica Moldova.-Chişinau.-1998.-P. 59-60.

Ungureanu Laurenţia. Succesiunile comunităţilor fitoplancton1ce în ecosistemele acvatice ale bazinului fluviului Nistru în condiţiile impactului antropic Autoref. tezei ... de doctor în ştiinţe biologice Chişinău, 1998. 24 p.

Ungureanu Laurenţia. Succesiunile comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale bazinului fluviului Nistru în condiţiile impactului antropic // Autoref. al tezei de doctor în şt. biologice.-Chişinău.-1998.-24 p.

Ungureanu Laurenţia. Succesiunile structurii taxonomice şi cantitative a fitoplanctonului ecosistemelor acvatice ale Moldovei // Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosisteme naturale şi antropizate.-Chişinau.-1997.-P.135-137.

Ungureanu Laurenţia. Suсcesiunile multianualc ale filoplanctonului lacului de baraj Dubăsari // Materialele Conferinţei corpului didactico-ştiiniţific al USM pe anii 1993-1994.-Ştiinţe naturale.-Chişinău.-1995.-P. 243-244.

Ungureanu Laurenţia. Unele particularităţi ale dezvoltării fitoplanctonului în fluviul Nistru // Seminar Ecologic Internaţional „TIRAS-96”. Lvov–Vadul-lui-Vodă, 9-23 septembrie 1996. Chişinău: Institutul de Chimie.-1996.-P. 140-142.

Ungureanu Laurenţia. Unele particularotăţi ale dezvoltării fitoplanctonului în fluviul Nistru // Seminar Ecologic Internaţional „TIRAS-96”. Lvov–Vadul-lui-Vodă, 9-23 septembrie 1996. Chişinău: Institutul de Chimie.-1996.-P. 140-142.

Usatâi M., Crepis O., Bodean A. Starea actuală a biodiversităţii ihtiofaunei în bazinul hidrografic al râului Răut // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 236-237.

Vasile M., Noolini D., Cătălin R. Contribuţii privind conservarea speciei Acipenser stellatus prin dezvoltarea tehnologiilor de creştere în heleştee // Problemele conservării biodiversităţii cursului medial şi inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 6-7 noiembrie 1998. Chişinău: SE Biotica.-P. 29-29a.

Vition P. Fauna edafică din lunca rîului Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 40.

Vition P. Zoospeleoedafobiota peşterilor din văile rîului Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 40-41.

Vladimirov M., Vicol M., Ungureanu Laurenţia, Breahnă Adriana, Climenco V. Succesiunile structurale ale comunităţilor principale de hidrobionţi în fluviul Nistru în limitele Republicii Moldova. // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”. 30 septembrie-6 octombrie 2003. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe chimico-biologice.-Chişinău: CE USM.-2003.-P. 150-151.

Vladimirov M.Z., Dolghii V.N. Spectrul trofic al unor peşti din sectorul inferior al fl.Nistru // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-P. 42-43.

Warner R., Brook A., Gibson D., Rusev I. Biodiversity assessment for Ukraine.-2001.-40 p.

World recourses, 1990-1991.-N.Y., Oxford: Basic Book, Inc.-1990.-383 p.

Zubcov E., Toderash I., Zubcova N., Toderash A. Influence of trace elements on the early ontogenesis of fish // Joumal of biological sciences.-România, Bucureşti, 1997.-P. 6-10.

Zubcov E., Toderaş A., Zubcov N. Utilizarea microelementelor în tehnologia modificată a reproducerii artificiale a Cyprinus carpio, Aristichthys nobilis, Hypophtalmichthys molitrix, Ctenopharyngodon idella // Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosisteme naturale şi antropizate.-Chişinău, 1997.-P.172-175.

Zubcov E., Toderaş Al., Zubcov (Volc) N. Contribuţii privind utilizarea microelementelor în tehnologia reproducerii industriale a peştilor valoroşi // Acvacultura şi piscicultura.-Galati, 1995.-P. 152-155.

Zubcov E., Zubcov N. Legităţile acumulării metalelor în organele şi ţesuturile peştilor // Simpozionul „Managementul pescăriilor din bazinul Dunării `AQUAROM-98`”.-Galaţi.-România, 1998.-P. 18-19.

Zubcov E., Zubcov N., Biletski L., Boicenco N., Munjiu O., Andreev N., Widyan J. Migration patterns of trace elements in freshwater ecosystems of Moldova // International Symposium "Organism and water".-Moscow: MGU.-2001.-P. 46-47.

Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Boicenco Nina, Munjiu Oxana. Nivelul de acumulare a metalelor în moluşte – indice biomonitoringului ecosistemelor acvatice // Simpozion Jubiliar consacrat aniversării a 30 ani de la formarea rezervaţiei "Codrii", Lozova, 2001.-P. 89-90.

Zubcov Elena. Monitoringul metalelor grele în ecosistemul fluviului Nistru // Seminar Ecologic Internaţional „TIRAS-96”. Lvov–Vadul-lui-Vodă, 9-23 septembrie 1996. Chişinău: Institutul de Chimie.-1996.-P. 100-108.

Zubcov N. Acumularea microelementelor în ontogeneza timpurie a ciprinidelor din ecosistemele acvatice ale Moldovei // Simp. Jubiliar, consacrat aniversârii a 30 ani rezervaţiei „Codrii”.-Lozova,200L-V. II.-P. 90-91.

Zubcov Natalia. Despre studierea dinamicii microelementelor în bazinele piscicole // Diversitatea şi ecologia lumii animale în ecosisteme naturale şi antropizate.-Chişinău, 1997.-P.159-160.

Zubcov Natalia. Legitaţile acumulării microelementelor şi rolul lor în ontogeneza peştilor ciprinoizi. Autoref. al tezei de doctor în şt. biologice.-Chişinău.-2001.-22 p.

Zubcova E., Toderash A., Zubcova N. Approaches to application of trace metal preparations to fish food in pond farming // Fish and crustacean nutrition methodology and research for semi-intensive pond-based farming systems.-Hungary, 2000.-P. 137-141.

Zubcova E., Toderash I. and Zubcova N. Studies of trace metal accumulation in fish tissues // Aquaculture Europe 99.-Trondheim.-Norway, 1999, P. 211-213.

Zubcova E., Zubcova N., Boichenco N., Biletski L., MunjiuO., Andreev N., Widyan J. Migration patterns of trace elements in freshwater ecosystems of Moldova // Proc. of Intern. conf. „Organism and water".-Moscow, 2001.-P.46-47.

Абеленцев В.І. Куницеві. Фауна України.-Том І.-Ссавці.-віп.3.-Київ.-Наукова Думка.-1968.

Агбунов М.В. Давньогрецький Ніконій // Археологія.-1979.-№32.-С. 13-19.

Айзенштадт Д.С. Гнезда серых крыс, устраиваемые во время по­ловодья // Природа.-1950.-№ 6.-С. 81-82.

Аксентьев Б.Н. Планктонные диатомеи низовьев Днестра и некоторых прилегающих к нему водоемов // Журнал науково-дослід. катедр.-1926-т. II.-№4-Одеса.

Акт обследования прудов Облрыбокомбината // с.Ясски, Беляевского района Одесской области.-22.07.1990 г.

Александров В.Т. О составлении водохозяйственных балансов МССР // Оптимизация природной среды в условиях концентрации пр-ва: Тез. докл. респ. науч. Конф.-Кишинев, 1978.-С. 182-183.

Алексеев Г.А. Расчет вероятных максимальных расходов воды и объемов стока снеговых и дождевых паводков // Тр.гидрол. ин-та.-Ленинград, 1953.-Вып. 38(92).-С. 61.-Графики для малья рек и оврагов Молдавской ССР.

Алешин П. В. В Яськах будут свои памятники //.Одесские известия.-11 февраля 2003 г.

Амброз А.И., Кротов А.В., Кукурадзе А.М., Старушенко Л.И., Спивак Э.Г. Перспективы развития рыбного хозяйства в низовьях Дуная и Днестра // Биологические процессы в морских и пресноводных водоемах: Тезисы докладов III съезда ВГБО.-Кишинев, 1970. С. 17-18.

Андреев А.В. Концепция «Сети биоразнообразия» в Молдове // Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Тезисы Международной конференции. Кишинев. 6-7 ноября 1998 г. С. 11-13.

Андреев А.В. О фауне Odonata Молдовы и стрнекозах Талмазского участка Днестра // Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Тезисы Международной конференции. Кишинев. 6-7 ноября 1998 г. С. 14-16.

Андреев А.В., Горбуненко П.Н. Концепция экологической сети «Нижний Днестр» // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Материалы Международной конференции. 7-9 октября 1999. Кишинев: Экологическое общество «BIOTICA». c. 12-14

Андреев А.В., Горбуненко П.Н. Концепция экологической сети «Нижний Днестр» // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-С. 12-14.

Андреев А., П.Н. Горбуненко, И.Д. Тромбицкий. Днестр как элемент Пан-Европейской экосети // Эколого-экономические проблемы Днестра. Тез. докл. Одесса, 25-28 сент. 2000. С. 16.

Андреев А.В., Изверская Т.Д., Журминский С.Д. Научное обоснование создания особо охраняемой территории «Таламазские плавни» // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Материалы Международной конференции. 7-9 октября 1999. Кишинев: Экологическое общество «BIOTICA». c. 14-17.

Андреев А., П.Н. Горбуненко, В.В.Лобченко, С.Мaгдыл, И.Д.Тромбицкий. Ревизия водно-болотных угодий Молдовы и проблемы сохранения биоразнообразия // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Мат. Междунар. конф. 28-30 марта 2001. Тирасполь, 2001. С. 9-10.

Андреев А.В., Изверская Т.Д., Журминский С.Д. Научное обоснование создания особо охраняемой территории «Талмазские лавни» // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-С. 14-17.

Андронати С.А., Хуторной А.М. Куда течет Днестр? // Вечерняя Одесса.-14 февраля 1990 г.

Андронати С.А., Хуторной А.М., Репкин Б.Н. Научно-технические проблемы охраны и рационального использования ресурсов Днестра // Международная экологическая конференция по защите и возрождению реки Днестр, «Днестр-СОС».-1993. –Ч.3.-С. 3-12.

Андрющенко А.И., Литвинова Т.Г., Курочкин И.А. Проблемы загрязнения внутренних водоемов и пути его предотвращения с целью сохранения биоразнообразия // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Материалы Международной конференции. 7-9 октября 1999. Кишинев: Экологическое общество «BIOTICA». c. 17-19.

Андрющенко А.И., Литвинова Т.Г., Курочкин И.А. Проблемы загрязнения внутренних водоемов и пути его предотвращения с целью сохранения биоразнообразия // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. Международ. конф. Кишинев, 7-9 октября 1999 г.-С. 17-19.

Антонович С.Д. Бентосные простейшие заводи Ягорлык Дубоссарского водохранилища // Уч. Зап. Тираспольского государственного педагогического ин-та.-1961.

Антонович С.Д. К вопросу о микрозообентосе Дубоссарского водохранилища. Сообщение I (простейшие) // Тр. Ин-та биологии Молд. филиала АН СССР.-1960.-т. 1.-С. 83-91.

Ардашева Г.В., Нвкиховский Р.А. Прогноз максимальных паводочных уровней воды реки Днестра // Тр. Гос. гидрол. ин-та. 1972.-Вып. 197.-С. 84-96.

Арнаут Н.А. Исследование водоемов в бассейнах рек Икель и Когильник // Молодежь и науч.-техн. прогресс: Тез. докл. конф. молодых ученых АН МССР, посв. 60-летию образования СССР.-Кишинев, 1962.-С. 95-96.

Арнаут Н.А. О зарегулированности местного стока искуственными водоемами в бассейнах малых рек Молдавии // Молодежь, наука, производство: Тез. докл. конф . молодых ученых АН МССР.-Кишинев, 1984.-С. 154.

Арнаут Н.А. Оценка стокорегулирующих возможностей искусственных водоемов Молдавии (на примере бассейнов р.Ялпуг, Когыльник, Ботна, Икель и Нырнова) // Природные ресурсы Молдавии и их рациональное использ.-Кишинев, 1985.-С. 73-88.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Похожие:

Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconБиологические механизмы старения тезисы
Куликов А. В. (Россия), Кульчицкий О. К. (Украина), Литошенко А. Я. (Украина), Мензянова Н. Г. (Украина), Наумов А. Д. (Белоруссия),...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconЖеланников (Россия), доц. В. И. Кузьмич (Украина), проф. В. И. Морозов (Россия), проф. А. И. Носич (Украина), проф. С. Л. Просвирнин (Украина), доц. В. Н. Сейчук (Молдова), проф. Е. А. Стрельникова (Украина), проф. Н. Я. Тихоненко (Украина), доц. Д. И. Черний (Украина)
Ю. И. Беляев (Херсон), проф. Ю. В. Гандель (Харьков), чл кор. Нану с. И. Довгий (Киев), проф. Г. Н. Жолткевич (Харьков), проф. И....
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconСоветский Союз: демонтаж страны и народа
Хх в закончился цикл длительной цивилизационной войны Запада против России. Последняя кампания этого цикла, начатая в 1946 г., называлась...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconРаспоряжение 5 декабря 1984 г. №10143-2012 Об утверждении Правил безопасности при работе с кислотами и щелочами в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР москва 1984 президиум академии наук СССР
Ссср утвердить и ввести в действие согласованные с Центральным комитетом профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconИз книги «Очерки по истории радио телевидения Молдавии»
В 1940 году в республике была создана новая вещательная организация Комитет по радиофикации и радиовещанию при снк масср. Он стал...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconБюллетень для социальных организаций
Как сообщил участник международного форума общественных чернобыльских организаций в Киеве председатель оо «Союз Чернобыль-Беларусь»...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconПрограмма курса для студентов Москва 2007 Введение
Он охватывает период с древнейших времен до наших дней и сосредоточивает внимание на вопросах становления и развития российской государственности:...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconИндустриальное освоение севера: страницы истории
Поморья на западе до Чукотского побережья на востоке лежит Советский Север — „фасад России, как назвал его уроженец Тобольска Дмитрий...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconПамятка потребителю тепловой энергии при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
Министерства энергетики Республики Беларусь 11 августа 2003 года №31, «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов...
Список составлен Виталием Клименко при содействии Ивана Русева [Поверхностные воды Молдавии] // Страны и народы: в Т. 20. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия. Москва, 1984 iconИнтервью президента Украинской зерновой ассоциации Клименко В. Г. Иа «апк-информ»
Кто-то специально работает над уничтожением зернового рынка украины владимир клименко
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница