Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
НазваниеСписок научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
страница9/27
Дата30.08.2012
Размер2.41 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

 • Заварзин С.В. Педагогические условия и технология практико-ориентированной подготовки студентов в системе непрерывного образования// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 79-82.

 • Завгородня О. Майєвтика сьогодення// Вища школа.- 2008.- №7.- С. 24-32.- [Філософія освіти].

 • Завгородня О. Шлях до Європи: світоглядне річище (філософські тексти й сучасні контексти)// Вища школа.- 2009.- №7.- С. 99-110.

 • Завгородня, К.    Форум студентського самоврядування [Текст] / К. Завгородня // Університет. – 2010. – №2(78). – С. 9.

 • Загарницька І.  Духовний світ особистості як уособлення «людського» в людині// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 98-104.

 • Загвоздкін В.  Стандарти освіти у міжнародному контексті// Шлях освіти.- 2009.- №3.- С. 21-22.

 • Загірняк М. Проблеми підготовки фахівців з електромеханіки із застосуванням віртуальних технологій/ М.Загірняк, В.Євстіфєєв// Вища освіта України.- 2008.- №2.- С. 85-90.

 • Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи/ М.Загірняк, А.Почтовюк// Вища школа.- 2007.- №5.- С. 45-55.

 • Загірняк, М. Запровадження національного індексу цитування як важливий елемент ранжування вищих навчальних закладів на шляху до якості та їх визнання у світі / М. Загірняк, С. Сергієнко // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 120-129.

 • Загірняк, М.    Перспективи системи ранжування вищих навчальних закладів України [Текст] /М.Загірняк, С.Сергієнко //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 59-66.

 • Загородній А. Європейська система забезпечення якості вищої освіти// Вища школа.- 2006.- №4.- С. 15-22.- [Вища освіта України і Болонський процес].

 • Загорулько Л. Структура і принципи організації системи освіти Австрії// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №5.- С. 190-200.

 • Загузов Н. Система подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в России// Alma mater.- 2007.- №3.- С. 24-35

 • Задорожний Ю.    Роль Римського права у процесі становлення та розвитку університетів у країнах Західної Європи// Право України.- 2009.- №3.- С.153-160.

 • Заєць В. Поняття "управління освітою" в системі соціального управління// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 57-63.

 • Заєць О. Основні завдання управління освітою// Вища освіта України.- 2008.- №2.- С. 52-61.- [Впровадження інновацій і засобів , які їх забезпечують].

 • Заєць О. Управлінські кадри освіти: проблема підготовки// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 56-63.

 • Зайниев Р.М. Преемственность содержания математического образования в системе "школа-колледж-вуз"// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 28-32.

 • Зайниев Р.М. Математическая культура - основа подготовки инженера// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 49-50.

 • Зайниев Р.М. Преемственность математического образования в техническом вузе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №4.- С. 28-30.

 • Зайцев В.    Інтеграція України у всесвітню наукову спільноту шляхом підвищення мобільності// Вища школа.- 2009.-№9.- С. 50-59.

 • Зайцева, Л.І.  Цілісна пояснювально-перетворювальна стратегія в навчальному процесі / Л. І. Зайцева // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 27-37.

 • Зайчук, Г.    Педагогічні технології формування професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери [Текст] /Г.Зайчук //Вища школа.– 2010.– №1.– С. 37-42.

 • Закон о двухуровневой системе образования принят// Alma mater.- 2007.- №8.- С. 3-20.- [Реформа образования в России].

 • Замиховский Л.М. Алгоритмы и методы дистанционного уровня знаний студентов технических специальностей/ Л.М.Замиховский, Л.А.Савюк// Управляющие системы и машины.- 2006.- №6.- С. 52-58.

 • Заневська Л.Г. Знання та вміння з інформаційних технологій рекреаційно-туристській діяльності фахівців фізичного виховання// Теорія та методика фізичного виховання.- 2007.- №3.- С. 41-44.

 • Запорожец, Е.А.    Интерактивные методы профессиональной подготовки студентов - будущих государственных служащих [Текст] / Е. А. Запорожец // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 76-79.

 • Зарипов Р. Управление воспитательной системой вуза: процессный подход// Высшее образование в России.- 2008.- №9.- С. 153-156.

 • Зарівна О. Глобалізаційні виклики епохи: потреба в толерантності// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 84-88.

 • Зарівна О. Роль освіти у формуванні толерантності студентської молоді// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 103-108.

 • Зарімова О. Толерантність як елемент світогляду і культури// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 21-23.

 • Зарубінська І.Б. Дослідження сформованості мотиваційної складової соціальної компетентності студентів ВНЗ// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №1.- С. 27-33.

 • Засадна Х.О. Структура і зміст дисципліни "Безпека банківської діяльності"// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №1,Т.2.- С. 48-51.

 • Засідання Наукової громадської ради при ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2007.- №2.- С. 18.

 • Зауторова Э.В. Компьютерная среда как средство организации познавательного интереса личности в области искусства// Инновации в образовании.- 2007.- №2.- С. 109- 119.

 • Захаришева М.А. Формирование информационной компетентности в контексте дистанционного образования/ М.А.Захаришева, Р.Р.Камалов, Г.А.Гареева// Информатика и образование.- 2008.- №10.- С. 124-125.

 • Захаров И.Г. Методологические и исторические основы формирования социальной компетенции студентов технических вузов// Инновации в образовании.- 2008.- №1.- С. 31-42.

 • Захаров П. Показатели стратегического развития университета// Экономические стратегии.- 2007.- №2.- С. 176-178.- [Бизнес-образование ].

 • Захарова И.Г. Модель поэтапного формирования социальной компетенции у будущих инженеров// Инновации в образовании.- 2008.- №12.- С. 25-32.

 • Захарьев В.В. Инновационные вызовы для системы образования в условиях экономики знаний// Инновации.- 2007.- №4.- С. 81-85.

 • Захист дисертаційних робіт з використанням сучасних інформаційних технологій// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №10.- С. 14-18.

 • Зачко О.    Игровые методы обучения в виртуальной среде MODLE/ О.Зачко, Т.Рак// Новий колегіум.- 2009.- №1.- С. 53-58.

 • Заюков І.В. Освіта та наука - головні чинники людського розвитку в Україні// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2009.- №5,Т.1.- С. 72-74.

 • Зварич, К.  Пиши заяву, вивчи мову і навчайся за кордоном / К. Зварич // Подільські вісті. – 2010. – №48-49. – С. 3. – [Програма імені Фулбрайта в Україні].

 • Зверева Н.М. Информационные технологии - это не только компьютер/ Н.М.Зверева, Т.Е.Лебедева// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 68-69.

 • Звіт про витрачання коштів державного бюджету України по міністерству освіти і науки України за 2006 рік// Освіта України.- 2007.- №33.- С. 3-15.

 • Звіт про витрачення коштів державного бюджету України по міністерству освіти і науки України за 2008 рік// Освіта України.- 2009.- №28.- С. 37-47.

 • Звонников, В.    Какой менеджмент нам нужен? [Текст] /В.Звонников //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 12-19.– [Подготовка менеджеров].

 • Звонников, В.И.    Качество образования, или Кое-что новое о вечной проблеме [Текст] / В. И. Звонников // Высшее образование сегодня. – 2009. – №8. – С. 26-31. – [Качество образования от эпохи Просвещения до постиндустриального общества].

 • Зеленов Є.    Педагогічні основи планетарного виховання студентської молоді// Вища школа.- 2008.- №12.- С. 62-77.

 • Зеленський К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення/ К.Зеленський, О.Синишин// Вища школа.- 2009.-№10.- С. 61-86.

 • Зеленько А. Перспективи вищої освіти в Україні// Вища школа.- 2008.- №7.- С. 73-77.

 • Зеленько А. Про необхідність реформування освітньої системи в Україні// Вища школа.- 2008.- №6.- С. 76-84.

 • Землянкін, А.І.    Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу "освіта - наука - виробництво" в Україні [Текст] / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С. 63-69.

 • Земцов, І.    Критичне мислення як базовий компонент підготовки майбутніх учителів історії [Текст] / І. Земцов, Т. Скрябіна // Рідна школа. – 2010. – №1-2. – С.21-24.

 • Зенкина С.В. Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования// Педагогика.- 2008.- №6.- С. 22-28.

 • Зенкина С.В. Формализация процессов обучения студентов естественнонаучных специальностей в информационно-коммуникативной среде// Информатика и образование.- 2007.- №1.- С. 114-116.

 • Зеня Л.Я.  До питання комплексного моделювання системи професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови старшої профільної школи// Педагогіка і психологія.- 2009.- №2.- С. 87-96.

 • Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентноспособной экономики// Alma mater.- 2008.- №4.- С. 14-20.

 • Зимина О.В. Мобильная связь, компьютеры и исправление нравов/ О.В.Зимина, А.И.Кириллова// Alma mater.- 2009.- №2.- С. 44-51.- [Гибридный интеллект и тандем "Учащийся +компьютер"].

 • Зимняя И.А. Интегративный подход к оценке единой социально-профессиональной компетентности выпускников вузов/ И.А.Зимняя, Е.В.Земцов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 14-19.- [Качество подготовки специалистов].

 • Зимняя И.А. Социальные компетентности выпускников вузов/ И.А.Зимняя, М.Д.Лаптева, Н.А.Морозова// Высшее образование сегодня.- 2007.- №11.- С. 22-27.- [Образовательные стандарты].

 • Зимовец, О.В.    Роль научных организаций в системе образования [Текст] / О. В. Зимовец, Н. И. Шикина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 34-37.

 • Зінченко с. Творчість як основа інноваційної діяльності у підготовці майбутніх дизайнерів-викладачів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №5.- С. 39-47.

 • Зіньковський Ю. Компетентнісний підхід під час підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах/ Ю.Зіньковський, Г.Мірських// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 29-37.

 • Зіньковський Ю. Креативність - фрактал сучасної парадигми вищої технічної освіти (Стаття перша)/ Ю.Зіньковський, Г.Мірских// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 14-21.

 • Зіньковський, Ю.    Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи... [Текст] /Ю.Зіньковський //Вища школа.– 2010.– №1.– С. 24-31.

 • Зіньковський, Ю.Ф. Досвід Болонських перетворень вітчизняної освіти / Ю. Ф. Зіньковський // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 57-61.

 • Зламанюк, Л.  Особливості формування особистості учня в процесі входження освіти в Болонський процес / Л. Зламанюк // Шлях освіти. – 2010. – №1. – С. 25-29

 • Зміни до Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань// Бюлетень ВАК України.- 2006.- №11.- С.3.

 • Зміни до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань // Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С. 11-13.

 • Зміни, що вносяться до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №3.- С. 6.

 • Знання оптом і вроздріб, або незручні запитання до міністра освіти і науки: [Інтерв'ю з С. Ніколаєнком / Розмову вели: А.Бажал, Т.Галковська, О.Скрипник// Дзеркало тижня.- 2007.- № 20.- С. 1, 13.

 • Зубарев, Ю.М.    Инновационная подготовка специалистов для машиностроительного комплекса России [Текст] / Ю. М. Зубарев // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 19-23.

 • Зубенко О.В.    Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов у технічному ВУЗі/ О.В.Зубенко, С.О.Медведева// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2008.- №4.- С. 119-122.

 • Зубрицька М. Україна і Росія - два погляди на освітню політику// Управління освітою.- 2008.- №8.- С. 7-9.

 • Зуєв, В.З.В. Криза освіти: український контекст / В. З. Зуєв // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 7-14.

 • Зыков В.Н. Бально-рейтинговая система оценки знаний. Из опыта Российского универстета дружбы народов/ В.Н.Зыков, Е.В.Станис, Е.Н.Огородников// Высшее образование сегодня.- 2007.- №7.- С. 42-45.

 • Зыков С.В. Проектирование информационных Интернет-систем: опыт создания учебных курсов с использованием технологий Microsoft// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №2.- C. 65-77.

 • Зыков С.В. Сценарная организация доступа к корпоративным информационным интернет-ресурсам// Инновации в образовании.- 2007.- №4.- С. 126-136.

 • Зязюн І. Підготовка вчителя до забезпечення якості освітньо-виховного процесу в Україні// Трибуна.- 2009.- №7-8.- С. 28-33.

 • Зязюн Л.  Концептуально-методологічні підходи до процесу виховання в освітній системі України// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 65-74

 • Зязюн, І.А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 22-33.

 • Ибышев Е.С. Дистанционное обучение в Казахстане// Инновации в образовании.- 2008.- №4.- С. 22-33.

 • Ибышев Е.С. Об опыте организации дистанционного обучения с учетом практики и будущего трудоустройства// Инновации в образовании.- 2008.- №6.- С. 94-101.

 • Иванов П.А. Развитие операционно-модульного стиля мышления будущего учителя информатики при изучении теории алгоритмов// Информатика и образование.- 2008.- №9.- С. 92-97.

 • Иванов С.Ю.    Основные тенденции и перспективы развития системы высшего образования в России/ С.Ю.Иванов, А.С.Иванов// Alma mater.- 2009.- №2.- С. 5-10.

 • Иванова А. За дипломом в страну Моцарта// Заграница.- 2008.- №23.- С. 8.- [Обучение в Австрии].

 • Иванова А. Венгерская рапсодия// Заграница.- 2008.- №11.- С. 13.- [Обучение в Венгрии].

 • Иванова А.В. Развитие познавательного интереса студентов вуза в современных социокультурных условиях/ А.В.Иванова, А.П.Иванова, Л.А.Дарбасова// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 25-26.

 • Иванова Е.О. Процесс обучения в информационном пространстве// Инновации в образовании.- 2009.- №6.- С. 53-67.- [Информатизация образования].

 • Иванова, Е.О.  Функции инвариантного и вариативного компонентов содержания образования в различных дидактических подходах / Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 4-21.

 • Иванченко Д.А. Перспективы применения блог-технологий в интернет-обучении// Информатика и образование.- 2007.- №2.- С. 120-122.

 • Ивахненко Е.Н.    Проблемы построения магистрских программ в современном российском вузе// Alma mater.- 2009.- №1.- С. 5-9.

 • Ивашевский С.Л. На пути к изменению образовательных потребностей Российского общества// Инновации в образовании.- 2007.- №6.- С. 22-28.

 • Ивченко Т.И. Как подготовить молодого специалиста к условиям рыночной экономики// Высшее образование сегодня.- 2007.- №5.- С. 52-54

 • Игнатьева Е.Ю. О новой дидактической системе в информационной образовательной среде// Alma mater.- 2009.- №6.- С. 21-25.

 • Избуцкая Н.В. Тренинг профессиональной коммуникации социальных педагогов и социальных работников// Практична психологія та соціальна робота.- 2007.- №3.- С. 51-55.
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

  Похожие:

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок электронных носителей, имеющихся в библиотеке
  С: Школа. Экология 10-11 кл. Образовательный комплекс. Учебное пособие. (2 Cd) (Прилагается книга для учителя)
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconПеречень цор, имеющихся в библиотеке мбоу сош №15 г. Канска
  С: Образование Школа. Система организации и поддержки образовательного процесса
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке icon«Крымский агротехнологический университет» Охрана труда Список литературы
  Данный список литературы предназначен для студентов и преподавателей университета. Список включает в себя книги, статьи из сборников...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных и учебно-методических работ
  Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ по сквозной нумерации
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconБиблиографический указатель научных трудов 1973 2008 гг
  Килин П. И. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная защита окружающей среды» : библиогр указатель научных публикаций....
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов М. А. Промтова
  Промтов М. А., Авсеев А. С. Аналитическое определение характеристик эффективности работы роторного импульсного аппарата.//Математические...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок учебно-методических и научных трудов по обеспечению регионального содержания образования, изданных моипкроиК

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок материалов по вопросам здоровьесбережения, имеющихся в моу вахрушевская основная общеобразовательная школа. 02. 2011 год
  Выступления, доклады на заседаниях методических объединений, на педсоветах: 17. Физическое и психическое здоровье школьников в учебном...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов Винниченко Сергея Викторовича
  В сб."Качеств и приближ методы исслед опратор уравнений" Ярославль, 1985, с. 89-98
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconТюпа Валерий Игоревич Список научных публикаций Книги
  Художественная реальность как предмет научного познания. Кемерово: КемГУ, 1981. 92 с
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Библиотека


  База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
  обратиться к администрации
  Библиотека
  Главная страница