Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
НазваниеСписок научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
страница6/27
Дата30.08.2012
Размер2.41 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

 • Голосов А. Реформа образования и информатизация в вузах: анализ итогов конференции/ А.Голосов, И.Полотнюк// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- №1.- С. 75-81.- [Россия].

 • Голосов А.О. Реформа образования и информатизация в вузах: анализ некоторых итогов конференции/ А.О.Голосов, И.С.Полотнюк// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №1.- С. 104-107.

 • Голощук Р.О. Моделювання систем дистанційного мережевоцентричного навчання// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2008.- №26 (610).- С. 93-100

 • Голубева О.В. Профессиональное самоопределение будущего учителя в процессе педагогической практики// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 70-73.

 • Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища школа.- 2006.- №5-6.- С. 10-19.

 • Голубенко О. Освітні стандарти чи навчальні плани?/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища школа.- 2008.- №1.- С. 55-64.

 • Голубенко О. Результати навчання як об'єкт стандартизації/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 24-31.

 • Голубенко О. Стандартизація освіти: за і проти/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища школа.- 2008.- №7.- С. 13-24.

 • Голубенко О. Успішність навчання студентів: якість підготовки, тест на стипендію чи перепустка до Європи?/ О.Голубенко, М.Смирний// Вища школа.- 2009.- №4.- С. 39-50.

 • Голубенко О.  Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища школа.- 2009.- №3.- С. 44-57.

 • Голубенко О.    Тест на стипендію чи перепустка до Європи?/ О.Голубенко, М.Смирний// Освіта.- 2009.- №13-14.- С. 4-5.- [Успішність навчання студентів: якість підготовки].

 • Голубенко, О.    Національна структура кваліфікацій вищої освіти: проблеми переформатування [Текст] /О.Голубенко, Т.Морозова //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 50-61.– [Болонський процес].

 • Гомілко І. Формульний розподіл коштів на освіту// Баланс-бюджет.- 2009.- №9.- С. 25-26.

 • Гомотюк, О.  Злети, падіння й розвій українознавства: історичні уроки / О. Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С. 11-25.

 • Гонорська А. Франчайзенг як невід'ємна частина демократизації освітнього процесу// Педагогічна газета.- 2007.- №4.- С. 6.

 • Гонтаровська, Н.Б.  Концептуальні засади створення інноваційного освітнього середовища / Н. Б. Гонтаровська // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 75-85.

 • Гончаренко С. Про цілісність педагогічного процесу: методологічний аспект// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №6.- С. 7-18.

 • Гончаренко С. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип// Шлях освіти.- 2008.- №1.- С. 2-6.

 • Гончаров В. Досвід підготовки інженерів-механіків на Бременському сталеливарному комбінаті у Німеччині// Вища школа.- 2006.- №4.- С. 78-81.

 • Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании: наукове видання. – КноРус, 2010. – 480с.

 • Гончарова Г. Вчені ради вищих навчальних закладів: порядок формування та повноваження у вирішенні кадрових питань// Право України.- 2006.- №12.- С. 56-59.- [Питання трудового права]

 • Горб, С. У різних правових полях / С. Горб // Голос України. – 2010. – №116. – С. 12. – [Розбіжність чинних освітньо-кваліфікаційних рівнів з іншими країнами].

 • Гординський, В.    Чемпіони, нарешті, отримали свої нагороди [Текст] / В. Гординський // Подільські вісті. – 2010. – №63-64. – С. 7. – [Хмельницька команда з міні-футболу  стала переможцем чемпіонату України другої ліги].

 • Горелов А.А. Образование в информационном обществе/ А.А.Горелов, Т.А.Горелова// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 43-46.

 • Горенков Е.М. Учитель как субъект инновационного потенциала школы// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 57-60.

 • Горенков, Е.М. Инновационный потенциал устойчивого развития выпускника вуза / Е. М. Горенков // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 75-79.

 • Горідько О. Соціалізм під європейським соусом// Управління освітою.- 2008.- №36.- С. 27-28.- [Професійна освіта в Білорусії].

 • Горобець Ю.І. Змістові та організаційні аспекти розвитку наукової діяльності технічних університетів/ Ю.І.Горобець, С.М.Порев// Педагогіка і психологія.- 2006.- №4.- С. 42-54

 • Гороль П.К. Методика використання технічних засобів навчання. / П.К. Гороль. - К.: «Освіта України», 2007.
  В пособии раскрыто общую методику использования технических средств обучения на уроках и во внеклассной работе, методика использования учебного телевидения, учебного кино, звукового и статических ТНЗ использования технических средств обучения на уроках и во внеклассной работе.

 • Горохов В. Инновационно-ориентированная социальная оценка техники как вид социотехнического проектирования// Alma mater.- 2007.- №9.- С. 18-25.- [Философия образования].

 • Горохов В.Г. Роль фундаментального образования в развитии новейших технологий/ В.Г.Горохов, А.С.Сидоренко// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 40-46.

 • Гороховский О.І.    Моделі складових адаптивної системи дистанційного навчання/ О.І.Гороховский, Т.І.Трояновська// Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2009.- №3.- С. 230-235.

 • Гортішев Ю.Ф. О многоуровневой системе образования в техническом вузе/ Ю.Ф.Гортішев, Н.Н.Маливанов, Ю.Е.Польский// Alma mater.- 2008.- №7.- С. 35-38.- [Организация учебного процесса в двухступенчатой системе образования].

 • Горюнова, Е.В.  Рейтинг: друг, враг или так? / Е. В. Горюнова // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 46-51.

 • Грамота Фридриха Барбароссы ученикам и учителям Болонских школ (1158). Порядок диспутов в Сорбонне// Alma mater.- 2007.- №9.- С. 45-46.

 • Гранчина О.А. Изучение значимости показателей качества образовательного процесса, используемых при определении рейтинговысших учебных заведений// Высшее образование сегодня.- 2007.- №1.- С. 57-61.

 • Гребенникова И.А.    Педагогические условия сохранения культурной идентификации иностранного студента// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 32-34.

 • Гребнев Л. Кредит-часы, зачетные единицы и оплата труда преподавателей// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 21-31.

 • Гребнев Л.С. Система образования как ключевой фактор долгосрочного развития// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 12-16.- [Непрерывное образование].

 • Гресь Н. Виробнича практика студента: досвід роботи за фахом випускника внз// Освіта і управління.- 2008.- №1,т.11.- С. 100-106.

 • Гресь Н. Економіко-правовии аспект визначення чисельності професорсько-викладацького складу ВНЗ// Освіта і управління.- 2008.- № 2 - 3.- С. 70-79.

 • Гресь Н. Організація зберігання та утилізації звітів про виробничу практику/ Н.Гресь, М.Левочко// Вища школа.- 2008.- №12.- С. 79-89.

 • Гресь Н. Юридичний погляд на сучасні документи про вищу освіту// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 53-61.

 • Гречаник, Б.В. Інноваційний потенціал вітчизняних ВНЗ: особливості та проблеми його формування / Б. В. Гречаник // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 24-28.

 • Греченко В. Історичні дисципліни у вищій школі// Урядовий кур'єр.- 2008.- №113.- С. 6.

 • Грешилов А.А. Об уровневом образовании. Размышления по поводу очередной реформы/ А.А.Грешилов, Б.П.Назаренко// Высшее образование сегодня.- 2007.- №11.- С. 86-89.- [Российские вузы и европейская система образования].

 • Грива О. Толерантність як цінність освіти й виховання в християнській та мусульманській традиціях// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 112-117.

 • Григор, О.  Особливості взаємодії науки, університетів, приватного сектора і держави в постіндустріальному суспільстві / О. Григор // Економіка та держава. – 2010. – №3. – С. 117-120.

 • Григоренко В. Методологія математики як компонента змісту освіти і джерело розвитку мислення// Вища школа.- 2006.- №5-6.- С. 28-34.

 • Григоренко, О. Михайло Войнаренко - видатна постать сучасності / О. Григоренко // Освіта України. – 2010. – №53-54. – С. 6.

 • Григоренко, О.  Визначна постать на науковому горизонті /О.Григоренко //Педагогічна газета.– 2009.– №12.– С. 8.– [Ректор ХНУ, д.т.н. М.Є. Скиба відзначає славний  60-річний ювілей].

 • Григоренко, О.  Завжди на висоті /О.Григоренко //Подільські вісті.– 2009.– №179.– С. 2.– [Ректорові ХНУ М. Скибі виповнюється 60 років].

 • Григоренко, О.  Йому притаманний природний талант керівника /О.Григоренко //Освіта України.– 2009.– №92-93.– С. 7.– [До кола  видатних постатей Подільського краю належить ректор ХНУ М. Скиба].

 • Григор'єва Л.  Методологія проблеми взаємодії та єдності процесу навчання та контролю знань студентів// Новий колегіум.- 2009.- №2.- С. 43-47.

 • Григор'єва, С.    Підготовка фахівців з державного управління на основі компетентнісного підходу як необхідна умова професіоналізму державних службовців [Текст] / С. Григор'єва // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 100-102.

 • Григорьев Ю.В. Учет взаимодействия между студентами при обучающем контроле на ЭВМ// Информатика и образование.- 2007.- №2.- С. 7-9.

 • Григорьев, С.И.    Социальная эффективность организационных и педагогических инноваций в сфере образования России начала XXI века [Текст] / С. И. Григорьев // Alma mater. – 2010. – №3. – С. 28-32.

 • Григорьева В. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 58-61.

 • Григорьева О.А. Каким быть учебнику будущего?// Высшее образование сегодня.- 2007.- №7.- С. 92-95.- [Электронный учебник].

 • Григорьева, Л.А.    Формирование навыков межкультурной компетенции у студентов - экономистов на занятиях английским языком [Текст] /Л.А.Григорьева //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 38-41.

 • Гриценко В.И. Информационный синтез адаптивной мультиагенной системы управления дистанционным обучением/ В.И.Гриценко, А.С.Довбыш, В.А.Любчак// Управляющие системы и машины.- 2006.- №6.- С. 4-9.

 • Гришак С.М.    Гендерна лояльність як значуща якість фахівця для реалізації ідеї тендерної рівності в професійній діяльності// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №1.- С. 66-71.

 • Гришанова Н. О новой парадигме развития высшего профессионального образования// Alma mater.- 2007.- №4.- С. 8-13.- [Качество подготовки специалистов].

 • Гришкова Р. Компаративна технологія як засіб формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 56-61.

 • Грищенко В.Н. Концепция компететентстного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 81-84.

 • Грищенко Н.А.    Просоціальний напрямок сучасного виховання студентської молоді в межах особистісно-соціального підходу// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №1.- С. 39-47.

 • Грищенко, І.    Стан та особливості управління вищою освітою в Японії [Текст] /І.Грищенко //Трибуна.– 2009.– №9-10.– С. 26-29.

 • Грищенко, І.М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7. – С. 56-61.

 • Грозж Т.    Европейская система перезачета и начисления кредитов: аьтернативный метод подсчета баллов ECTS/ Т.Грозж, Д.Баркьези// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 6-12.

 • Громкова М.Т. Подготовка преподавателей к реализации электронного обучения// Инновации в образовании.- 2009.- №9.- С. 47-64.- [Модульная система обучения].

 • Громовий В. Рівний доступ до якісної освіти у країні нерівних можливостей, або як перестрибнути прірву у два стрибка// Управління освітою.- 2007.- №24.- С. 6-8.

 • Грошко, В.  Життєлюб і вольовий чоловік /В.Грошко //Проскурів.– 2010.– №1.– С. 5.– [Станіслав Федорович Руденко - кандидат філософських наук, викладач ХНУ].

 • Грошко, В.    Тече річка невеличка... [Текст] / В. Грошко // Подільські вісті. – 2010. – №44-45. – С. 44-45. – [Ботанічний сад ХНУ - зона відпочинку студентів].

 • Грудкина Т.И. Создание системы качества в университете: стратегия, опыт, проблемы// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 54-58.

 • Груздеев М.Л. Особенности информационной подготовки студентов - будущих бухгалтеров к профессиональной деятельности// Информатика и образование.- 2007.- №12.- С. 109-111.

 • Гуаріно К. Аналіз латентних змінних: новий підхід до ранжирування/ К.Гуаріно, Г.Ріджвей, М.Чунь// Вища школа.- 2006.- №4.- С. 59-77.- [Рейтинг ВНЗ].

 • Губенко А.В.  Психологічні особливості популяризації здорового способу життя у вищих навчальних закладах// Практична психологія та соціальна робота.- 2009.- №11.-С. 35.

 • Губерським Л. Alma mater національної еліти. Київський національний університет ім. Т. Шевченка// Освіта.- 2009. -№45.- С. 1-2.

 • Губина Т.Н. О компетентности в области применения информационных технологий в математике// Информатика и образование.- 2008.- №8.- С. 83-87.

 • Гудзовский А.А. Изучение особенностей изменения успеваемости студентов в процессе обучения/ А.А.Гудзовский, А.В.Кузьмин// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 72-73.

 • Гудима А. Рівень освіти - найважлтвіший фактор у подоланні екологічної кризи на землі/ А.Гудима, А.Гончар// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2007.- Т.1.- С. 8-9.

 • Гузик Р. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу/ Р.Гузик, Л.Діхарь// Вища школа.- 2008.- №8.- С. 12-29.

 • Гулякова С.Л. Повышение эффективности информационной деятельности студентов// Информатика и образование.- 2007.- №5.- С. 126-127.

 • Гуменюк В.В. Організація праці керівника школи: Хмельницький: ПП Дерепа І.Ж., 2007. – 120с. В пособии рассмотрены важные средства совершенствования и рационализации организации управленческого труда: алгоритмы, памятки, циклограммы, использование которых помогает не только упорядочить и четко организовать работу, но и способствует определению содержания того или иного аспекта управленческой деятельности. Книга адресована руководителям учреждений / учреждений образования, организаторам сферы образования, работникам системы последипломного педагогического образования, студентам педагогических учебных заведений.

 • Гуменюк В.В. Службова документація у закладі освіти: Хмельницький: ПП Дерепа І.Ж., 2008. – 180с.
  В пособии раскрыто содержание, структуру, состав служебной документации учреждений образования, приведена классификация документов, требования к их составлению. Сделана попытка на системном уровне унифицировать документацию методических кабинетов, определены примерную номенклатуру дел методиста, разработано оптимальную структуру баз данных, необходимых для успешного руководства последипломного образования педагогических кадров. Адресуется руководителям учреждений образования, работникам методических кабинетов, широкой педагогической общественности.

 • Гуменюк О. Психолого-педагогічна культура як сутнісна характеристика професійної діяльності викладача вищого навчального закладу// Університетські наукові записки.- 2008.- №2.- С. 406-410.

 • Гуненков, Д. Поняття «моралі» у світлі сучасного філософського дискурсу / Д. Гуненков // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 96-105.

 • Гурак, Л. Реформування господарсько-правових засад діяльності державних вищих навчальних закладів / Л. Гурак // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №6. – С. 55-57.

 • Гуревич Л.И. Когнитивная графика в гегерировании интеллектуального капитала современного вуза/ Л.И.Гуревич, Г.Н.Бойченко// Высшее образование сегодня.- 2008.- №1.- С. 46-47.- [Дидактические возможности вузов].
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

  Похожие:

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок электронных носителей, имеющихся в библиотеке
  С: Школа. Экология 10-11 кл. Образовательный комплекс. Учебное пособие. (2 Cd) (Прилагается книга для учителя)
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconПеречень цор, имеющихся в библиотеке мбоу сош №15 г. Канска
  С: Образование Школа. Система организации и поддержки образовательного процесса
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке icon«Крымский агротехнологический университет» Охрана труда Список литературы
  Данный список литературы предназначен для студентов и преподавателей университета. Список включает в себя книги, статьи из сборников...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных и учебно-методических работ
  Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ по сквозной нумерации
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconБиблиографический указатель научных трудов 1973 2008 гг
  Килин П. И. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная защита окружающей среды» : библиогр указатель научных публикаций....
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов М. А. Промтова
  Промтов М. А., Авсеев А. С. Аналитическое определение характеристик эффективности работы роторного импульсного аппарата.//Математические...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок учебно-методических и научных трудов по обеспечению регионального содержания образования, изданных моипкроиК

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок материалов по вопросам здоровьесбережения, имеющихся в моу вахрушевская основная общеобразовательная школа. 02. 2011 год
  Выступления, доклады на заседаниях методических объединений, на педсоветах: 17. Физическое и психическое здоровье школьников в учебном...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов Винниченко Сергея Викторовича
  В сб."Качеств и приближ методы исслед опратор уравнений" Ярославль, 1985, с. 89-98
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconТюпа Валерий Игоревич Список научных публикаций Книги
  Художественная реальность как предмет научного познания. Кемерово: КемГУ, 1981. 92 с
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Библиотека


  База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
  обратиться к администрации
  Библиотека
  Главная страница