Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
НазваниеСписок научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
страница3/27
Дата30.08.2012
Размер2.41 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

 • Богачева Е.А. Подготовка руководителей учебных образовательных учреждений к проектированию здоровьесберегающего образовательного процесса// Высшее образование сегодня.- 2006.- №11.- С. 64-67

 • Богданова Н. Естетичне в духовному житті сучасного студента// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 90-99.

 • Богданова Н. Проблема інформатизації і соціалізації освіти// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 83-89.

 • Богданова Н.  Виховання як засіб управління естетичною свідомістю// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 91-97.

 • Богданова Т. Информационная среда образовательного комплекса// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 83-87.

 • Богиня Л.П. Мотивація підготовки конкурентоспроможних спеціалістів в контексті інтеграції України до ЄС/ Л.П.Богиня, А.О.Чернишова// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2007.- №5,Т.1.- С. 237-240.

 • Богінська Ю.В.    Діяльність університетських сервісних служб для студентів з обмеженими можливостями:зарубіжний досвід// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №1.- С. 78-85.

 • Боголіб Т.М.    Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід [Текст] / Т. М. Боголіб // Фінанси України. – 2010. – №4. – С. 35-44. – [Досвід США].

 • Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу// Фінанси України.- 2009.- №8.- С. 40-50.

 • Боголіб Т.М. Принципи управління вузом: Монографія / Т.М. Боголіб. - К.: «Освіта України», 2004. – 204 с.
  В монографии рассматривается вуз как система управления, излагаются основные вопросы экономики и организации его деятельности: структура, принципы, задачи, особенности управления. Дается характеристика функциональных обязанностей руководителей и управленческих подразделений. Монография рассчитана на руководителей вузов, студентов специальности менеджмент в социальной сфере, изучающих экономику государственной сферы услуг или экономику и управление образованием.

 • Боголіб Т.М.  Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США / Т. М. Боголіб // Фінанси України. – 2010. – №2. – С. 70-82.

 • Боголіб, Т.    Механізми інтеграції науки і освіти як інноваційна складова національної економіки (російський досвід) [Текст] / Т. Боголіб // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 37-42.

 • Богомаз И.В. Проективно-информационный подход на базе ИКТ в обучении студентов технических вузов// Информатика и образование.- 2008.- №1.- С. 122-123

 • Богомолова Е.В. Особенности непрерывной подготовки учителей информатики за рубежом// Информатика и образование.- 2008.- №6.- С. 69-72.

 • Богомолова Е.В. Программа курса "Теория и методика обучения информатике на начальной ступени"// Информатика и образование.- 2007.- №1.- С. 86-100.

 • Богомолова Е.В. Программа курса "Теория и методика профильного обучения информатике"// Информатика и образование.- 2007.- №4.- С. 82-89.

 • Богословская О. Тренинг как обучающая технология/ О.Богословская, В.Павлова// Alma mater.- 2007.- №5.- С. 8-11.

 • Бодряко В.Ю. Анализ успеваемости студентов-математиков/ В.Ю.Бодряко, А.П.Топоров, Н.Г.Фомина// Alma mater.- 2008.- №9.- С. 47-50.

 • Бодряков В.Ю. Простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся/ В.Ю.Бодряков, Н.Г.Фомина// Alma mater.- 2008.- №7.- С. 55-61.

 • Бодряков В.Ю. Мониторинг готовности к профессиональной педагогической деятельности студентов-математиков: тестирование по Амтхауэру/ В.Ю.Бодряков, О.С.Лашкова, Н.Г.Фомина// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 36-42.

 • Бодряков, В.Ю.  Исследование профессионально-психологического портрета выпускников математического факультета педвуза / В. Ю. Бодряков, Е. Н. Нигматуллина, Н. Г. Фомина // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 39-43.

 • Бойко А. Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 16-23.

 • Бойко А. Людиноцентризм як принцип особистісно орієнтованого навчання// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 37-44.

 • Бойко А.  Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С.44-49.

 • Бойко Г. Классификация и особенности создания электронных тестов/ Г.Бойко, Н.Золотов, М.Полуєктов// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 127-129.

 • Бойко Р.В. Без компіляцій і плагіату! Про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженяхь/ Р.В.Бойко, М.О.Фролова// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №12.- С. 11-13.

 • Бойко Я. Організація самостійної роботи студентів у вищих педагогічних навчальних закладах// Рідна школа.- 2009.- №10. -С.19-23.

 • Бойко, А.    Науково-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки вчителя [Текст] /А.Бойко //Рідна школа.– 2009.– №12.– С. 28-33.

 • Бойченко Г.Н. Интеллектуальные технологии трансфера знаний в информационном пространстве вуза/ Г.Н.Бойченко, Л.И.Гуревич// Высшее образование сегодня.- 2007.- №7.- С. 41-42.

 • Бойченко Г.Н. Информационно-технологические артефакты организационной культуры вуза в трансформации ментальных ценностей педагогического сообщества/ Г.Н.Бойченко, Л.И.Гуревич// Высшее образование сегодня.- 2009.- №6.- С. 24-27.- [Проектно-технологическая культура вуза.].

 • Болонский процесс: за и против// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 8-23.- [Круглый стол: мнение студентов и преподавателей о реформе образования на Украине].

 • Болонський процес очима студентів: пошук відповідей на актуальні питання вищої освіти [Текст] // Освіта. – 2010. – №11. – С. 2.

 • Болотова Е.Л. Правовая подготовка педагогов в условиях реформы образования// Высшее образование сегодня.- 2006.- №11.- С. 45-50

 • Болтівець С.І.    Теоретико-методичні основи психогігієнічного виховання молоді// Практична психологія та соціальна робота.- 2009.- №9.- С. 60-63.

 • Бондар В. Управління розвитком конкурентоспроможності вчителя в процесі професійної підготовки// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 44-53.

 • Бондар О.І. Світові тенденції в екологічній освіті/ О.І.Бондар, Т.В.Саєнко// Екологічний вісник.- 2006.- №4.- С. 18-22

 • Бондаренко Г. Планування діяльності соціального педагога навчального закладу// Соціальний педагог.- 2009.- №2.- С. 24-30.

 • Бондаренко Е.Н.  Воззрения на профессиональные компетенции современного учителя в различных странах мира// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 42-44.

 • Бондаренко Л. Навчання студентів немовних ВНЗ усної мови ../ Л.Бондаренко, А.Жулківська// Рідна школа.- 2007.- №7-8.- С. 56-57.- [Методика навчання англ. мови].

 • Бондаренко М. Впровадження інноваційних технологій навчання задля забезпечення якості освіти та ефективного міжнародного співробітництва/ М.Бондаренко, Н.Лєсна, В.Рєпка// Вища школа.- 2009.- №5.- С. 58-66.

 • Бондаренко, М.    Инженерное творчество и проблемы современного инженерного образования [Текст] / М. Бондаренко // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 13-17.

 • Бондаренко, Т.В.  Організаційні аспекти диференційованого навчання художній гімнастиці / Т. В. Бондаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – №1. – С. 11-16.

 • Бондарь В.В. Эффективность управления государственными финансами образовательных учреждений// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 26-29.

 • Борисенко, Ю.    Компетентность преподавателя как фактор управления качеством учебной деятельности студента [Текст] / Ю. Борисенко // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 74-79.

 • Борисова А. Студенческие стажировки за рубежом// Заграница.- 2008.- №7.- С. 12.

 • Борисова И.И. Проектная деятельность как средство формирования образовательных компетенций у учащихся и средство индивидуализации образовательного процесса/ И.И.Борисова, Л.В.Вяткина// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №3.- С. 121-133.

 • Борисова, В.П.    Модель формирования межкультурной компетенции в процессе профессионально ориентирован­ного обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе [Текст] / В. П. Борисова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №3. – С. 27-29.

 • Боровских А.В. Прагматизм как методологический принцип в педагогике// Педагогика.- 2008.- №8.- С. 3-9.

 • Бородачев С.А. Разработка дистанционного методического курса в электронном образовательном пространстве педвуза// Информатика и образование.- 2008.- №9.- С.117-119.

 • Борщов, Н.А.    Превенция информацион­ного насилия: возможности и границы [Текст] / Н. А. Борщов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 28-31.

 • Босенко Е. Видеть глазами всего человека// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 37-40.- [Воспитание студенческой молодежи].

 • Босикова К.Н. Информационные и коммуникационные технологии как фактор повышения учебной активности студентов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 76-78.

 • Босова Л.Л. К вопросу о формировании навыков исследовательской деятельности на пропедевтическом этапе изучения информатики и ИКТ// Информатика и образование.- 2008.- №12.- С. 3-17.

 • Босова Л.Л. Уроки логики в пропедевтическом курсе информатики// Информатика и образование.- 2007.- №4.- С. 64-70.

 • Боширевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості// Педагогіка і психологія.- 2008.- №2.- С. 49-58.

 • Боярский Е.А. Оценивание обобщенных компетенций выпускников вузов/ Е.А.Боярский, С.М.Коломиець// Высшее образование сегодня.- 2007.- №11.- С. 31-35.

 • Брага д.К.М.Современные вызовы европейской университетской культуре// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 22-25.

 • Бритвин П.В. Теория самоорганизации в образовании и информационные проблемы современности// Информатика и образование.- 2007.- №2.- С. 36-38.

 • Бродзянська А. Забезпечення наукової діяльності// Освіта України.- 2008.- № 53-54.- С. 2.- [Вдосконалення законодавчого забезпечення наукової галузі].

 • Бродський Я. Управління якістю математичної освіти на основі моніторингових досліджень/ Я.Бродський, О.Павлов// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 19-35.

 • Бугай І. Механізм фінансування освіти// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2007.- №1.- С. 63-67.

 • Бугай І. Нормативне фінансування освіти// Держава та регіони.- 2007.- №2.- С. 48-52.

 • Бугрій О. Активізація навчального процесу в зарубіжній вищій школі// Вища школа.- 2008.- №5.- С. 70-79.- [Методика Ф. Келлера].

 • Бугрій О. Сутність поняття "педагогічні технології"// Вища школа.- 2007.- №1.- С. 20-25.

 • Бугрій О. Творчість у педагогічній діяльності// Вища школа.- 2009.- №4.- С. 87-92.- [Гуманізація освіти].

 • Бударина А.О. Универсализация подготовки специалистов как тенденция развития профессионального образования// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 82-84.

 • Бузунов Р. Місце кредитно-модульної системи організації навчального процесу в системі державного управління// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- №12.- С. 23-27

 • Буймов А. Студенты как персонал: проблемы мотивации/ А.Буймов, Б.Буймов// Управление персоналом.- 2007.- №12.- С. 45-50.- [Улучшение обучения в вузе путем формирования новой корпоративной культуры, в которой студенты рассматриваются не только как "слушатели", но и как персонал, участвующий в подготовке специалистов. Изучаются системы индивидуальных ценностей студентов и преподавателей].

 • Булаев Н.И.  Об итогах 2008 года и задачах в области образования на 2009 год// Высшее образование сегодня.- 2009.- №3.- С. 4-10.- [Образование в России].

 • Булдаев А. Научно-инновационная деятельность// Высшее образование в России.- 2008.- №9.- С. 48-55.

 • Бульбович, Р.В.    Анализ компетенций выпускника высшей школы в области аэрокосмической техники [Текст] / Р. В. Бульбович, Н. Н. Зайцева, И. Д. Столбова // Инновации в образовании. – 2010. – №4. – С. 4-17.

 • Бурдастых Е.Н. Социально-профессиональная адаптация будущих учителей технологии// Школа и производство.- 2007.- №1.- С. 57-63.

 • Буренков Д.Ю. Совершенствование методики обучения английскому языку студентов экономических специальностей// Информатика и образование.- 2006.- №12.- С. 97-100

 • Буренніков Ю.А. Фактори адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому технічному закладі/ Ю.А.Буренніков, І.В.Хом'юк// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2007.- №3.- С. 93-97.

 • Буреш О. Интеграция НИРС в учебный процесс и качество образования/ О.Буреш, А.Реннер// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 132-136.

 • Бурєнніков Ю.А. Стимулювання творчої діяльності студентів вищого навчального закладу в процесі навчання вищої математики/ Ю.А.Бурєнніков, І.В.Хом'юк// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2008.- №2.- С. 94-98.

 • Буринская, Н.М.  Дослідження ефективності використання історичного надбання вітчизняної методики хімії в методичній підготовці студентів — майбутніх учителів хімії / Н. М. Буринская, Н. І. Лукашева // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 65-74.

 • Буркова Л. Цільова і змістова складові професійної підготовки фахівців у ВНЗ// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 13-16.

 • Бурлаков И.И. Организующая роль международных стандартов качества ИСО 9001 -2001 в высшем образовании// Инновации в образовании.- 2009.- №8.- С. 24-31.- [Серия МС ИСО 9000].

 • Бурлакова И.И. Принципы управления качеством подготовки учителя иностранного языка// Инновации в образовании.- 2009.- №6.- С. 21-29.

 • Бурмистрова А.С. Информатизация образования: концепция научных исследований// Профессиональное образование.- 2008.- №8.- С. 27-28.

 • Бурмистрова Н.А. Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов финансовой сферы средствами математических процессов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С.37-39.

 • Бурцева И.В. Становление управленческой культуры специалиста на примере профессиональной подготовки социальных работников// Высшее образование сегодня.- 2007.- №6.- С. 51-52.

 • Буряк В. Методологічний аспект побудови навчального процесу// Вища школа.- 2007.- №1.- С. 10-20.

 • Буряк В. Методологічні засади педагогічної освіти// Вища школа.- 2008.- №1.- С. 35-47.

 • Буряк В. Організація модульного навчання// Вища школа.- 2009.- №7.- С. 18-32.- [Приципи модульного навчання].

 • Буряк В. Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів// Вища школа.- 2008.- №5.- С. 10-25.

 • Буряк, В. Викладач університету: вимоги до особистісних і професійних рис / В. Буряк // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С. 11-36.

 • Бутакова О.А. Структура инновационного образовательного процесса// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 18-21.- [Сущность инновационного обучения].

 • Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача:Навчальний посібник.– К.:КНЕУ, 2005.– 336с.
  В пособии раскрываются особенности процесса общения в учебной деятельности, освещаются понятия общения и коммуникации, ритуального поведения, манипулирование, асертивнои поведения, барьеров психологической защиты, каузальной атрибуции и психогеометричних типов. Пособие включает методические рекомендации по вопросам оптимизации учебного процесса и совершенствования взаимодействия как в учебном процессе, так и в других видах деятельности.

 • Бутковская С.А. О взаимосвязи гендерной идентичности и профессионального самоопределения в юношеском возрасте// Высшее образование сегодня.- 2007.- №4.- С. 53-55.

 • Бухтеева Е.Е. Применение инновационных технологий в образовательном процессе вуза/ Е.Е.Бухтеева, Г.И.Давыдова, И.О.Кравец// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С. 48-50.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

  Похожие:

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок электронных носителей, имеющихся в библиотеке
  С: Школа. Экология 10-11 кл. Образовательный комплекс. Учебное пособие. (2 Cd) (Прилагается книга для учителя)
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconПеречень цор, имеющихся в библиотеке мбоу сош №15 г. Канска
  С: Образование Школа. Система организации и поддержки образовательного процесса
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке icon«Крымский агротехнологический университет» Охрана труда Список литературы
  Данный список литературы предназначен для студентов и преподавателей университета. Список включает в себя книги, статьи из сборников...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных и учебно-методических работ
  Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ по сквозной нумерации
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconБиблиографический указатель научных трудов 1973 2008 гг
  Килин П. И. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная защита окружающей среды» : библиогр указатель научных публикаций....
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов М. А. Промтова
  Промтов М. А., Авсеев А. С. Аналитическое определение характеристик эффективности работы роторного импульсного аппарата.//Математические...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок учебно-методических и научных трудов по обеспечению регионального содержания образования, изданных моипкроиК

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок материалов по вопросам здоровьесбережения, имеющихся в моу вахрушевская основная общеобразовательная школа. 02. 2011 год
  Выступления, доклады на заседаниях методических объединений, на педсоветах: 17. Физическое и психическое здоровье школьников в учебном...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов Винниченко Сергея Викторовича
  В сб."Качеств и приближ методы исслед опратор уравнений" Ярославль, 1985, с. 89-98
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconТюпа Валерий Игоревич Список научных публикаций Книги
  Художественная реальность как предмет научного познания. Кемерово: КемГУ, 1981. 92 с
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Библиотека


  База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
  обратиться к администрации
  Библиотека
  Главная страница