Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
НазваниеСписок научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
страница14/27
Дата30.08.2012
Размер2.41 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

 • Левченко В.В.    Интегрированый подход в подготовке учителя иностранных языков// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 84-87.

 • Левченко, О.  Шляхи розв'язання проблем підготовки спеціалістів з промислової та цивільної безпеки з урахуванням вимог сьогодення / О. Левченко, Г. Демиденко // Безпека життєдіяльності. – 2010. – №2. – С. 13-16.

 • Левченко, О.М.    Напрями удосконалення процесу фінансування сфери вищої освіти в Україні [Текст] / О. М. Левченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 33-35.

 • Левчишина О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 90-98.

 • Левшин М. Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ/ М.Левшин, Ю.Прохур, О.Муковіз// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 60-68.

 • Лекерова Г.Ж. Формирование немонетарной мотивации у педагогов образовательных учреждений как средство эффективной педагогической деятельности в современных условиях// Инновации в образовании.- 2009.- №6.- С. 91-106.

 • Леко Б. Розвиток вольових якостей у студентів-спортсменів/ Б.Леко, Г.Чуйко, М.Комісарик// Теорія та методика фізичного виховання.- 2008.- №5.- С. 6-10.

 • Лендєл В. Підготовка майбутніх учителів у системі класичного університету: деякі проблеми та шляхи їх розв'язання/ В.Лендєл, В.Староста// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 117-123.

 • Леновицька, О.    Університетські рейтинги. "Топ 2000 Україна" у 2009 році [Текст] / О. Леновицька // Дзеркало тижня. – 2010. – №22. – С. 1, 12.

 • Леоненко А. Дорога на Берлин// Заграница.- 2008.- №11.- С. 12.- [Обучение и работа в Германии].

 • Леонова О.А. Понятие "образовательное пространство" и его региональная интерпретация// Педагогика.- 2008.- №6.- С. 36-41.- [Гуманизация образования].

 • Леушин И.О. О пользе консерватизма при реформировании высшего технического образования/ И.О.Леушин, И.В.Леушина// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 67-70.

 • Лещинський О. Міжнародні моделі оцінки якості інженерної освіти// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 32-36.- [Болонський процес і Україна].

 • Лєнь Т. Система гендерної соціалізації в сучасних умовах// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 63-70.

 • Линенко О.А. Экологическое сознание и культура как цель и результат экологического образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 89-92.

 • Лисенко Ю.О.  «Молодіжна субкультура» як соціально-педагогічне поняття// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №2.- С. 12-19.

 • Лисуренко Л.А. Психологическое сопровождение педагогической практики студентов в специальных (коррекционных) учреждениях// Инновации в образовании.- 2007.- №4.- С. 109-110.

 • Литвин, К.    Болонський процес: суперечливі підсумки десятиліття [Текст] / К. Литвин // Молодь України. – 2010. – №26. – С. 1, 3.

 • Лізук Е. Особливості створення серії підручників в умовах ступеневої системи вищої освіти// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 123-124 .

 • Лікарчук, І.  Міфи та реалії зовнішнього оцнювання / І. Лікарчук // Дзеркало тижня. – 2010. – №11. – С. 1, 13.

 • Ліпський П.Ю. Про реалізацію проекту з підготовки фахівців для переходу України на засади сталого розвитку// Безпека життєдіяльності.- 2008.- № 9 - 10.- С. 32-35.

 • Ліцензія Solid Works на 500 робочих місць для Хмельницького національного університету [Текст] // Проскурів. – 2010. – №23. – С. 8.

 • Ллойд М. Технологии:Microsoft в сфере образования// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №2.- C. 29-33.

 • Лобанова Л.С. Архітектура наукових ступенів:міжнародна практика і вітчизняні традиції// Бюлетень ВАК України.- 2009. - №10 - С. 2-14.

 • Лобашев В.Д. Педагогические категории нелинейных систем обучения// Инновации в образовании.- 2008.- №9.- С. 13-24.

 • Лобашев В.Д. Педагогика профессионального образования и культура труда// Инновации в образовании.- 2008.- №3.- С. 45-56.

 • Лобашев В.Д. Технология выполнения комплексного дипломного проекта// Инновации в образовании.- 2007.- №5.- С.72-88.

 • Лобашев В.Д. Этнокультурный компонент в творческо-технологической подготовке студентов педагогического вуза// Инновации в образовании.- 2008.- №6.- С.17-24.

 • Лобашов А.Д. Системы и наборы элементарных учебных элементов// Инновации в образовании.- 2007.- №12.- С. 40-53.- [Новые педагогические технологии].

 • Лобунец, В.    Эффективность использования европейской кредитно-трансферной системы оценивания знаний студентов инженерно-педагогического профиля [Текст] / В. Лобунец, Э. Стрелкова, Э. Ромоданова // Новий колегіум. – 2009. – №6. – С. 41-48.

 • Логвиненко, Т.О.    Особливості професійної підготовки соціальних працівників у системі вищої освіти Данії [Текст] / Т. О. Логвиненко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – №1. – С. 59-66.

 • Ложкін Г. Професійний розвиток особистості майбутнього спортивного психолога// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 75-79.

 • Локшина О. Порівняльні дослідження як інструмент діагностики якості освітніх систем// Управління освітою.- 2007.- №6.- С. 2-8.

 • Локшина О. Розвиток комплексного підходу в освіті Європейського Союзу// Шлях освіти.- 2007.- №1.- С. 16-21.- [Якість освіти].

 • Локшина О.І. Європейська довідкова система як інструмент упровадження компетентнісного підходу в освіту країн-членів Європейського Союзу// Педагогіка і психологія.- 2007.- №1.- С. 123-131.

 • Локшина О.І. Міжнародні порівняльні дослідження якості знань учнів як інструмент діагностики якості освітніх систем// Педагогіка і психологія.- 2007.- №2.- С. 60-71.

 • Локшина Т.Я. Роль нормативной базы планирования в повышении качества университетского образования// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2009.- №4,Т.2.- С. 248-250.

 • Ломоносов А. Визначення кількості штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів що припадають на певний напрям підготовки фахівців/ А.Ломоносов, О.Ломоносова// Економіст.- 2007.- №5.- С. 40-42.

 • Ломоносов А. Залежність базового середньорічного обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів від чисельності студентів// Економіст.- 2007.- №12.- С. 41-43.

 • Ломоносов А. Основні напрямки аналізу трудомісткості навчальної роботи вищих навчальних закладів III-VI рівнів акредитації/ А.Ломоносов, О.Ломоносова// Економіст.- 2007.- №4.- С. 70-73.

 • Ломоносов А. Оцінка ступеню реалізації функцій відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів// Економіст.- 2007.- №11.- С. 48-51.

 • Ломоносов А. Розрахунки чисельності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації/ А.Ломоносов, О.Ломоносова// Економіст.- 2007.- №1.- С. 48-51.

 • Ломоносов А.В. Визначення економічних результатів від організації навчання студентів за окремими спеціальностями у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2006.- №4,Т.3.- С. 21-24

 • Ломоносов А.В. Виявлення резервів зменшення чисельності штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів/ А.В.Ломоносов, О.Е.Ломоносова// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №3.- С. 114-122.

 • Ломоносов, А.В.    Удосконалення фінансування видатків на оплату праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів [Текст] / А. В. Ломоносов // Фінанси України. – 2010. – №4. – С. 77-87.

 • Лопанова Е.В. О развитии профессионального мышления педагога// Высшее образование сегодня.- 2007.- №4.- С. 61-62.

 • Лопатин В.В. Проектное обучение магистров в инновационном научно-образовательном центре «Электроразрядные и пучково-плазменные технологии»/ В.В.Лопатин, Д.В.Жгун// Alma mater.- 2008.- №8.- С. 41-44.

 • Лошакова О. Фінансові амбіції українських ВНЗ// Управління освітою.- 2007.- №7.- С. 21.- [Автономія, самостійність - фактори, що сприятимуть розвитку університету].

 • Лубский А.В. Методологические проблемы использования ИКТ в образовательном пространстве высшей школы// Информатика и образование.- 2007.- №6.- С. 10-14.

 • Луговая Е. Далекая Америка становится ближе// Обучение за рубежом.- 2007.- №6.- С. 48-51

 • Луговий В. Інформаційне забезпечення вищої школи України/ В.Луговий, Н.Халікян// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 48-52.

 • Луговий В. Системна модернізація педагогічної і науково-педагогічної освіти — необхідна умова забезпечення освітньої якості// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 20-27.

 • Луговий В.Болонський процес у вищій школі України// Педагогічна газета.- 2008.- №11.- С. 3.- [Реалізація принципів Болонського процесу у вищій школі України].

 • Луговий В.І. Модернизація підготовки наукових і науково-педагогогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи/ В.І.Луговий, В.А.Семиченко, О.Л.Кононко// Педагогіка і психологія.- 2008.- №1.- С. 94-102.

 • Луговий В.І.  Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні// Педагогіка і психологія.- 2009.- №2.- С. 13-26.

 • Луговий В.І.    Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України: час дискусій і час дій// Педагогіка і психологія.- 2009.- №1.- С. 5-17.

 • Луговий, В.І. Світовий досвід професіоналізації освіти: концептуальні засади і практична реалізація / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 5-22.

 • Лузік Е. Інтегративно-діяльнісний підхід як методологічна основа управлінської діяльності освітнім процесом у вищих технічних навчальних закладах// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 113-119.- [Економіка і управління вищою освітою].

 • Лукашова Н. Історико-дидактичний аналіз використання диференційованого підходу в навчанні хімії// Шлях освіти.- 2008.- №4.- С. 31-36.

 • Лукіна Т.О. Загальні принципи та організаційні засади моніторингу як засобу управління якістю освіти на різних рівнях// Педагогіка і психологія.- 2007.- №2.- С. 52-60.

 • Луков В. Социальные и культурные ценностные ориентации молодежи// Alma mater.- 2008.- №2.- С. 46-55.

 • Лукьянчук Л.А. Программа формирования профессиональной педагогической компетентности у магистрантов технического вуза - будущих педагогов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №1.- С. 20-22.

 • Лупак Р.Л.  Економічне відтворення вищої освіти України в контексті Болонського процесу// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2009.- №5,Т.2.-С. 53-56.

 • Лурье, Л.И.    Способно ли образование стать опорой новому поколению [Текст] /Л.И.Лурье //Alma mater.– 2009.– №9.– С. 28-31.

 • Лутай В. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 33-35.

 • Луцький, М.    Умови підготовки інженерів з програмного забезпечення [Текст] /М.Луцький, М.Сидоров //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 104-112.

 • Лызь Н.Н. Современные представления о высшем образовании в свете парадигмального анализа// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 25-30.- [Философия образования].

 • Лысаков, Н.Д.  Проблемы подготовки психологов в области профессий особого риска / Н. Д. Лысаков, Е. Н. Лысакова // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 95-104.

 • Львов Л.В. Реализация принципа пролонгированного дифференцированного, диагностичного целеполагания и оценивания// Инновации в образовании.- 2009.- №2.- С. 27-35.

 • Львов М.С. Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий// Управляющие системы и машины.- 2006.- №6.- С. 70-75.

 • Любашенко О. Українська мова як мова навчання та дисципліна у вищій школі (історико-культурологічний аспект)// Українська мова і література в школі.- 2006.- №7.- С. 39-42

 • Лябин, М.П. Некоторые методико-психологические аспекты повышения эффективности занятий по общей химии / М. П. Лябин // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 84-89.

 • Лялин А.М. Подготовка менеджеров и социально-экономическое развитие России// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 10-16.

 • Лялин, А.М. Менеджеры, которые нам необходимы / А. М. Лялин // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 68-75. – [Как сформировать компетентность будущего менеджера].

 • Ляховченко Н.В. Порівняння результатів проведення вступних випробувань до внз за тестовими технологіями та за змішаною системою/ Н.В.Ляховченко, Б.І.Мокін// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2007.- №2.- С. 97-100.

 • Ляшенко О.В. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти// Педагогіка і психологія.- 2007.- №2.- С. 34-40.

 • Магдач З.Т. Розвиток освітнього менеджменту у Канаді та США: наукове видання. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 120с.
  Рассмотрены актуальные вопросы управления образованием в начале нового тысячелетия. Исследовано терминологию и научные теории образовательного менеджмента: традиционные, коллегиальные, теории человеческих ресурсов, политические, культурные, субъективны.
  Представлена классификация видов образовательного менеджмента по функциональному признаку, проанализированы тенденции развития менеджмента в международном образовательном пространстве на примере новаций в управлении образованием стран Северной Америки. В конце каждого раздела предложены творческие задания.

 • Мазаракі А. Єврофахівець, чи потрібно це Україні?// Освіта.- 2008.- №12.- С. 2.- [Вивчення європейського досвіду управління університетом у контексті створення Європейського освітнього простору].

 • Мазина О. Научите меня работать// Заграница.- 2007.- №24.- С. 13.- [Стажировка немецких студентов в крупных фирмах и корпорациях ].

 • Мазничевская Л.И. Деятельность педагога-куратора в системе дистанционного обучения// Информатика и образование.- 2008.- №9.- С. 59-61.

 • Мазоленко Д. Методологічні аспекти інтеграції суспільства , інтелігенції і освітян на виклики глобальної кризи// Новий колегіум.- 2009.- №3.- С. 17-19.

 • Мазур Ю. Моніторинг вищої освіти в забезпеченні ефективного управління галуззю// Статистика України.- 2007.- №2.- С. 9-12.

 • Мазур Ю. Організаційно-методичні засади моніторингу якості вищої освіти// Статистика України.- 2007.- №4.- С. 20-24.

 • Мазуров А.К. Опыт управления инновационными проектами/ А.К.Мазуров, С.Б.Могильницкий// Alma mater.- 2008.- №8.- С. 13-16.

 • Майданский А.Д. Лекция в структуре неявного знания// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 16-19.- [Нужна ли лекция в новых образовательных технологиях].

 • Майер Г.В.  Исследовательский университет как основа инновационной экономики// Инновации.- 2008.- №12.- С. 50-59.- [Томский государственный университет].

 • Майстер-класи для студентів проводять банкіри // Віче. – 2010. – №15. – С. 28-29.

 • Макаркин Н. Модернизация образования глазами ректора// Высшее образование сегодня.- 2007.- №6.- С. 17-22.- [Финансовая поддержка государства- главное условие обеспечения конкурентности вузов].

 • Макарова А.В. Стандарты высшего образования нового поколения: сравнительный анализ.:Учеб.-методическое пособие / Под ред. А.В.Макарова.- Мн.:2009.- 268 с.
  В пособии представлен сравнительный анализ моделей стандартов высшего образования нового поколения Республики Беларусь и Российской Федерации.
  Предназначено для системы повышения квалификации управленческого персонала и профессорско- преподовательского состава высших учебных заведений.
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

  Похожие:

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок электронных носителей, имеющихся в библиотеке
  С: Школа. Экология 10-11 кл. Образовательный комплекс. Учебное пособие. (2 Cd) (Прилагается книга для учителя)
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconПеречень цор, имеющихся в библиотеке мбоу сош №15 г. Канска
  С: Образование Школа. Система организации и поддержки образовательного процесса
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке icon«Крымский агротехнологический университет» Охрана труда Список литературы
  Данный список литературы предназначен для студентов и преподавателей университета. Список включает в себя книги, статьи из сборников...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных и учебно-методических работ
  Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ по сквозной нумерации
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconБиблиографический указатель научных трудов 1973 2008 гг
  Килин П. И. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная защита окружающей среды» : библиогр указатель научных публикаций....
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов М. А. Промтова
  Промтов М. А., Авсеев А. С. Аналитическое определение характеристик эффективности работы роторного импульсного аппарата.//Математические...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок учебно-методических и научных трудов по обеспечению регионального содержания образования, изданных моипкроиК

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок материалов по вопросам здоровьесбережения, имеющихся в моу вахрушевская основная общеобразовательная школа. 02. 2011 год
  Выступления, доклады на заседаниях методических объединений, на педсоветах: 17. Физическое и психическое здоровье школьников в учебном...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов Винниченко Сергея Викторовича
  В сб."Качеств и приближ методы исслед опратор уравнений" Ярославль, 1985, с. 89-98
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconТюпа Валерий Игоревич Список научных публикаций Книги
  Художественная реальность как предмет научного познания. Кемерово: КемГУ, 1981. 92 с
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Библиотека


  База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
  обратиться к администрации
  Библиотека
  Главная страница