II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
НазваниеII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
страница6/101
Дата18.04.2013
Размер5.36 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

160Specializācija Naftas ķīmijas objektu menedžments


Programmas specializācijā naftas ķīmijas objektu menedžments - ir apgūtas uzņēmējdarbības vadībai nepieciešamās zināšanas un prasmes: sagatavot un īstenot naftas ķīmijas objektu biznesa projektus, veikt tehnoloģiskās un ekoloģiskās ekspertīzes, veikt naftas ķīmijas objektu risku analīzi. Apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, nodrošina naftas ķīmijas objektu loģistikas īstenošanu.

4.3. tabula
Semestris

Kursa kods

Kursa nosaukums

Kursa grupa

Kursa līmenis

Kredīti

Novērtējums

1

DA0530

Ķīmija

NS

B

1

di

1

HU0201

Domāšanas organizācija

NS

B

1

i

1

IN0602

Datorgrafika

NS

B

2

i

1

IN0627

Matemātiskā modelēšana

NS

B

1

i

2

DA0500

Dabas parādības un modeļi

NS

B

3

e

2

DA0530

Ķīmija

NS

B

1

di

2

HU0201

Domāšanas organizācija

NS

B

1

i

2

KD3201

Kursa darbs 1

NS

D

2

di

3

DA0524

Modernās tehnoloģijas

NS

B

1

i

3

DA0500

Dabas parādības un modeļi

NS

B

1

e

3

MA0304

Diferenciālie vienādojumi

NS

B

1

di

3

DA0506

Ķīmijas, bio- un naftasķīmijas tehnoloģijas

NS

B

1

i

4

DA0505

Hidravlika un hidromašīnas

NS

B

1

i

4

DA0507

Stiprības teorija

NS

B

1

i

4

DA0524

Modernās tehnoloģijas

NS

B

1

i

4

KD3202

Kursa darbs 2

NS

D

2

di

5

IN0606

Skaitliskās metodes

NS

B

2

e

5

DA0525

Materiālmācība un inženierdatormodelēšana

NS

B

1

i

5

DA0508

Degvielas un eļļošanas materiāli

NS

B

1

i

5

MA0306

Matemātiskās metodes

NS

B

2

e

5

IN0632

Menedžmenta datortehnoloģijas

NS

B

2

i

5

DA0509

Cauruļvadu transports

NS

B

1

i

6

KD3203

Kursa darbs 3

NS

D

2

di

7

DA0503

Haosa teorija un sinerģētika

NS

B

2

e


Specializācija Kultūras menedžments

Programmas specializācijā kultūras menedžments - ir apgūtas kultūras menedžera darbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes: sagatavot un īstenot kultūras projektu, veidot jaunus kultūras produktus t.sk. veidot reklāmu. Apgūtas zināšanas un prasmes, kuras var pielietot kultūras institūcijas vadībā, t.sk. kultūras institūcijas personāla vadībā un tās finanšu vadībā.

4.4. tabula

Semestris

Kursa kods

Kursa nosaukums

Kursa grupa

Kursa līmenis

Kredīti

Novērtējums

1

ME0709

Ievads kultūras menedžmentā

NS

B

1

i

1

HU1600

Ķermeņa valoda

NS

B

2

e

1

HU1601

Kultūras vēsture un analīze

NS

B

2

i

2

KD3501

Kursa darbs 1

NS

D

2

di

2

HU1619

Mūzikas kulturoloģija

NS

B

1

i

2

HU1601

Kultūras vēsture un analīze

NS

B

2

i

2

HU1602

Runas māksla

NS

B

2

i

3

ME0725

Sarīkojumu organizācija un metodika

NS

B

1

i

3

HU1619

Mūzikas kulturoloģija

NS

B

1

e

3

HU1601

Kultūras vēsture un analīze

NS

B

1

e

3

HU1605

Ievads improvizācijas teātrī

NS

B

1

i

4

HU1607

Režija un scenogrāfijas pamati

NS

B

2

e

4

KD3502

Kursa darbs 2

NS

B

2

di

4

EK0106

Kultūras finansēšana

NS

B

1

i

5

HU1609

Mūzikas stili un virzieni

NS

B

2

e

5

HU1611

TV producēšana

NS

B

2

i

5

HU1617

Raidstaciju tirgzinība un vadība

NS

B

2

i

5

HU1606

Sabiedriskās attiecības

NS

B

3

e

6

HU1613

Mūzikas ierakstu bizness

NS

B

2

e

7

HU0818

Intelektuālā īpašuma tiesības

NS

B

1

i

7

ME0726

Kultūras organizāciju menedžments

NS

B

1

diSpecializācija Datortehnoloģiju menedžments

Programmas specializācijā datortehnoloģiju menedžments – ir apgūtas uzņēmējdarbības vadībai nepieciešamās zināšanas un prasmes: sagatavot un īstenot biznesa projektus, veikt biznesā analīzi un tās riskus, lietot analītiskā menedžmenta principus un paņemienus, izmantojot attiecīgu datorprogrammatūru, veikt biznesa un tirgus vides stavokļu prognozēšanu, gatavot analītīskās biznesa atskaites nodrošinot zinātniski un pragmātiski pamatotus vadības lēmumus.

4.5. tabula

Semestris

Kursa kods

Kursa nosaukums

Kursa grupa

Kursa līmenis

Kredīti

Novērtējums

1

IN0627

Matemātiskā modelēšana

NS

B

1

i

1

MA0308

Analītiskā ģeometrija un augstākā algebra

NS

B

1

i

1

HU0201

Domāšanas organizācija

NS

B

1

i

1

IN0602

Datorgrafika

NS

B

2

i

2

KD3701

Kursa darbs 1

NS

D

2

di

2

MA0308

Analītiskā ģeometrija un augstākā algebra

NS

B

1

i

2

HU0201

Domāšanas organizācija

NS

B

1

i

2

DA0500

Dabas parādības un modeļi

NS

B

3

di

3

DA0500

Dabas parādības un modeļi

NS

B

2

e

3

DA0524

Modernās tehnoloģijas

NS

B

1

i

3

MA0304

Diferenciālie vienādojumi

NS

B

1

di

4

DA0524

Modernās tehnoloģijas

NS

B

1

i

4

IN0615

Kibernētika

NS

B

1

i

4

IN0630

Problēmorientētā programmēšana

NS

B

1

di

4

KD3702

Kursa darbs 2

NS

D

2

di

5

DA0525

Materiālmācība un inženierdatormodelēšana

NS

B

2

i

5

IN0632

Menedžmenta datortehnoloģijas

NS

B

2

i

5

MA0306

Matemātiskās metodes

NS

B

3

e

5

IN0606

Skaitliskās metodes

NS

B

2

e

6

KD3703

Kursa darbs 3

NS

D

2

di

7

DA0503

Haosa teorija un sinerģētika

NS

B

2

e


Specializācija Uzņēmējdarbības vadības tiesiskais nodrošinājums

Programmas specializācijā uzņēmējdarbības vadības tiesiskais nodrošinājums - ir apgūtas zināšanas un prasmes uzņēmuma stratēģijas izveidē un tās tiesiskajā pamatojumā. Ir iegūtas pamatzināšanas komerctiesībās, civiltiesībās, administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, intelektuālā īpašuma tiesībās, Eiropas Savienības tiesībās un citās tiesību nozarēs, kas nodrošina zināšanas un prasmes veikt tiesisku uzņēmējdarbību un pārstāvēt uzņēmuma tiesiskās intereses valsts, pašvaldību institūcijās un komercstruktūrās.

4.6. tabula

Semestris

Kursa kods

Kursa nosaukums

Kursa grupa

Kursa līmenis

Kredīti

Novērtējums

1

HU0805

Civiltiesības

NS

B

3

i

2

KD3901

Kursa darbs 1

NS

D

2

di

2

HU0805

Civiltiesības

NS

B

1

i

2

HU0806

Valsts un tiesību teorija

NS

B

2

e

2

HU0807

Romiešu civiltiesības

NS

B

2

i

3

HU0805

Civiltiesības

NS

B

3

e

3

HU0808

Darba tiesības

NS

B

2

e

4

HU0809

Administratīvās tiesības

NS

B

2

e

4

HU0803

Komerctiesību prakse

NS

B

2

i

4

KD3902

Kursa darbs 2

NS

D

2

di

5

HU0814

Eiropas tiesības

NS

B

2

i

5

HU0823

Nekustamā īpašuma tiesības

NS

B

2

i

6

HU0820

Administratīvais process

NS

B

2

i

6

HU0813

Civilprocess

NS

B

2

e

6

KD3903

Kursa darbs 3

NS

B

2

di

7

HU0815

Intelektuālā īpašuma tiesības

NS

B

1

i

7

HU0819

Eiropas tiesību prakse

NS

B

2

i

7

HU0824

Krimināltiesības

NS

B

0

i


Specializācija Starptautiskās komunikācijas biznesā un menedžmentā

Programmas specializācijā Starptautiskās komunikācijas biznesā un menedžmentā – ir padziļināti svešvalodās apgūta profesionālā biznesa un menedžmenta terminoloģija, kā arī iegūtas prasmes to pielietot biznesa un menedžmenta vidē. Ir apgūtas prasmes un iemaņas svešvalodu pielietošanā profesionālajā lietišķajā sarakstē un profesionālajā lietvedībā.Ir iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai veidotu komunikāciju un starppersonu saskarsmi starptautiskajā biznesa un menedžmenta vidē.

4.7. tabula

Semestris

Kursa kods

Kursa nosaukums

Kursa grupa

Kursa līmenis

Kredīti

Novērtējums

1

VA2002

Funkcionālā gramatika

NS

B

1

i

1

VA2000

Angļu valodas rakstības prasme

NS

B

1

i

1

VA2001

Normatīvā fonētika

NS

B

1

di

1

VA0402

Spāņu valoda

NS

B

1

i

1

VA2004

Audiēšana

NS

B

1

i

2

VA0402

Spāņu valoda

NS

B

1

i

2

VA2000

Angļu valodas rakstības prasme

NS

B

3

di

2

VA2002

Funkcionālā gramatika

NS

B

2

i

2

VA2004

Audiēšana

NS

B

1

e

3

VA2005

Lietišķā angļu valoda

NS

B

1

i

3

VA0402

Spāņu valoda

NS

B

1

i

3

VA2002

Funkcionālā gramatika

NS

B

2

e

4

VA2005

Lietišķā angļu valoda

NS

B

2

di

4

VA2006

Profesionālā tulkošana

NS

B

2

i

4

VA0402

Spāņu valoda

NS

B

1

i

5

VA2007

Konversācija angļu valodā

NS

B

4

di

5

VA2006

Profesionālā tulkošana

NS

B

4

i

5

VA0402

Spāņu valoda

NS

B

1

i

6

VA2006

Profesionālā tulkošana

NS

B

1

i

6

VA0402

Spāņu valoda

NS

B

1

e

7

VA2006

Profesionālā tulkošana

NS

B

2

e
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

Похожие:

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница