II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
НазваниеII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
страница3/101
Дата18.04.2013
Размер5.36 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   10110-izcili – zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par patstāvīgiem

pētījumiem un par problēmu dziļu izpratni;

9-teicami – pilna mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas;

8-ļoti labi – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot sarežģītākajiem jautājumiem;

7-labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami ari atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē;

6-gandriz labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami atsevišķi lielāki trūkumi zināšanu apguvē, nepietiekoši dziļa jautājumu izpratne;

5-viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne;

4-gandrīz viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā;

3-vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajam problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot;

2-ļoti vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču citās svarīgās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas;

1-ļoti, ļoti vāji – nav izpratnes par priekšmeta problemātiku.

Novērtējot studējošā sasniegumus konkrētos studiju kursos, tiek izvērtētas arī studiju kursa apguvē iegūtās prasmes:

1. Prasme meklēt un atrast ar mācību procesu un profesionālās izvēles sfēru saistītu informāciju (bibliogrāfiju, Interneta resursus utt.);

2. Prasme apstrādāt informāciju atbilstoši izvirzītajam mērķim (konspektēšana, anotācijas rakstīšana, recenzēšana, referāta rakstīšana, faktu atlase, citāti, katalogu izveide, materiālu sistematizēšana);

3. Prasme lasīt pamatā neadaptētu literatūru specialitātē gan dzimtajā, gan kādā no svešvalodām (galveno ideju izdalīšana, faktu, notikumu, nosacījumu, eksperimentālo procedūru, pretrunu, pretnostatījumu, problēmas apspriešanas konteksta, oponentu un domubiedru, vispārināšana un secinājumi);

4. Prasme darbā izmantot mācību tehniskos līdzekļus (Internetu, datoru, videokameru, magnetofonu, projektoru);

5. Prasme veikt pētniecisko darbu atbilstoši noteiktam standartam;

6. Prasme izstrādāt klientam individuāli orientētu biznesa plānu.


4. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiska personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos)


Programmas apjoms ir 160 kredītpunkti.

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, kam seko eksāmenu sesija, bet nepilna laika studijās studiju gads ir sadalīts sesijās, kuru laikā studentiem iespējams apmeklēt lekcijas, praktiskās nodarbības un kārtot pārbaudījumus. Studiju laikā ir paredzēta prakse.

Studiju programmas saturu veido:

 • studiju kursi 122 kreditpunkti jeb 76,25% apjoma,

 • prakse 26 kreditpunkti jeb 16,25% apjoma,

 • valsts pārbaudījums, t.sk. 12 kreditpunkti jeb 7,50% apjoma.

bakalaura darbs

Diplomu par profesionālo bakalaura grādu un kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir sekmīgi nokārtojis visas programmas prasības un aizstāvējis bakalaura darbu.

Studiju programmas kursi veido 4 grupas:

 • vispārizglītojošie studiju kursi 20 kredītpunkti jeb 16,39%,

 • nozares studiju kursi 36 kredītpunkti jeb 29,51%,

 • nozares profesionālās

specializācijas studiju kursi 60 kredītpunkti jeb 49,18%,

 • brīvas izvēles studiju kursi 6 kredītpunkti jeb 4,92%.


Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas īstenošanas plāns un studiju kursu iedalījums uzrādīts tabulās 4.1 un 4.2.

Studiju programmās studējošajiem tiek piedāvāta specializācija uzņēmējdarbības virzienos:

 • Naftas ķīmijas objektu menedžments (tabula 4.3.),

 • Kultūras menedžments (tabula 4.4.),

 • Datortehnoloģiju menedžments (tabula 4.5.),

 • Uzņēmējdarbības vadības tiesiskais nodrošinājums (tabula 4.6.),

 • Starptautiskās komunikācijas biznesā un menedžmentā (tabula 4.7.).

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai studējošie apgūst nozares profesionālās specializācijas studiju kursus 34 kredītpunktu apmērā.

4.1. tabula

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Uzņēmējdarbības vadība”

Pilna laika studijas

Kursa kods

Studiju kursa nosaukums

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

Grupa

Līmenis

Pārbaudes

forma

VA0407

Angļu valoda menedžmentā

1
 

 

 

VI

A

i

VA0401

Vācu valoda

1
 

 

 

NP

B

i

HU0201

Domāšanas organizācija

3
 

 

 

NS

B

i

EK0103

Vides ekonomika

2
 

 

 

NT

A

i

EK0100

Mikroekonomika

3
 

 

 

NT

A

e

HU0200

Filozofija

2
 

 

 

VI

A

e

IN0600

Datortehnika, informātika un programmēšanas pamati

2
 

 

 

VI

A

i

MA0312

Augstākā matemātika

2
 

 

 

VI

A

i

IN0602

Datorgrafika

2
 

 

 

NS

B

i

HU0800

Tiesības

2
 

 

 

VI

A

e

ME0716

Patērētāju uzvedība
2

 

 

 

NS

B

e

EK0101

Makroekonomika
2

 

 

 

NT

A

e

ME0700

Vadības teorija
2

 

 

 

NT

A

e

IN0615

Kibernētika
3

 

 

 

NS

B

i

DA0514

Civilā un vides aizsardzība
1

 

 

 

NT

A

i

VA0407

Angļu valoda menedžmentā
1

 

 

 

VI

A

i

HU0206

Vadības psiholoģija un pedagoģija
2

 

 

 

VI

A

i

MA0312

Augstākā matemātika
2

 

 

 

VI

A

e

IN0619

Menedžmenta informācijas tehnoloģijas
2

 

 

 

NT

A

i

KD0301

Kursa darbs 1: Uzņēmuma vīzija
2

 

 

 

NS

D

di

VA0401

Vācu valoda
1

 

 

 

NP

B

i

EK1100

Mārketings

 

3
 

 

NT

A

e

IN0605

Datormodelēšana biznesā

 

2
 

 

NP

A

i

VA0407

Angļu valoda menedžmentā

 

1
 

 

VI

A

i

VA0401

Vācu valoda

 

1
 

 

NT

B

i

MA0305

Statistika

 

2
 

 

VI

A

di

HU0210

Biznesa komunikācijas

 

2
 

 

BI

A

i

EK0112

Eiropas ekonomiskā integrācija

 

2
 

 

NS

C

i

HU0216

Biznesa ētika

 

2
 

 

NS

B

i

HU0816

Saistību un civiltiesības

 

2
 

 

NT

B

i

EK0102

Uzņēmējdarbība

 

2
 

 

NT

A

e

HU0858

Darba tiesības un darba aizsardzība

 

1
 

 

NT

A

i

MA0305

Statistika

 
3

 

 

NP

A

e
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

Похожие:

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница