Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī
Скачать 214.13 Kb.
НазваниеRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī
страница4/6
Дата25.02.2013
Размер214.13 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

Lauksaimniecība (udk 63)

Dārzs pie mājas : padomdevējs / no vācu val. tulk. Mirdza Bušmane. - Rīga : Jumava, 2008 (Slovākija : Slovart-Print). - 288 lpp. : krās. il. ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Ratgeber kleine Gärten.
ISBN 978-9984-384-20-7.
Dārzkopība. Daiļdārzniecība. Dārzkopība. Puķkopība. Ainavas projektēšana.
Puķkopība -- Daiļdārzniecība. Dārzeņkopība -- Dekoratīvie augi.Dekoratīvā dārzkopība. Ainavu arhitektūra -- Dārzs.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 635Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves saimniecība (udk 64)

Grabis, Jānis, 1939-. Amatnieka darbarīki / Jānis Grabis ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2002 (a/s "Paraugtipogrāfija"). - 285, [1] lpp. : zīm. ; 21 cm.
ISBN 978-9984-7002-3-6. - ISBN 9984-7002-3-2.
Darbnīcas - Iekārta. Darbgaldi. Darbarīki. Darbarīki.
Amatniecība -- Iekārta.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 690Uzņēmumu vadīšana. Ražošanas, tirdzniecības un transporta organizēšana (udk 65)

Kā kļūt par līderi / no angļu val. tulk. Agnese Orupe ; lit. red. Regīna Janmane ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 202 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. - (Harvard business review on). - Oriģ. nos.: On what makes a leader.
Saturs: Kā kļūt par līderi / Daniels Goulmens. Egocentriskie līderi. Viņu nenoliedzamās priekšrocības un neizbēgamie trūkumi / Maikls Makobijs. Līdervadība, kas noved pie rezultātiem / Daniels Goulmens. Kā pievērst sev kāroto uzmanību / Tomass Devenports, Džons Beks. Pēctecības dilemma / Dens Ciampa, Maikls Votkinss. Uzņēmuma "J. Peterman Company" izaugsme un sabrukšana / Džons Pītermans. Kā kļūt par apkārtējo atzītu līderi / Roberts Džofijs, Gerets Džounss. Līdervadība grūtos laikos. Intervija ar kādreizējo "Novell" ģenerāldirektoru Ēriku Šmitu / Bronvina Fraijere.
ISBN 978-9984-8260-4-2.
Līderība. Vadītāja spējas. Uzņēmējdarbības menedžments. Menedžments. Emocionālais intelekts.
Menedžments -- Līderība.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658

Stratēģiskā pārdošanas vadība / autoru kolektīvs; No angļu val. tulk. Inese Bernsone. - Rīga : SIA "Lietišķās informācijas dienests", 2008. - 175 lpp. - (Harvard Business Review on). - Pārdošanas vadībā jūs investējat ievērojamas naudas summas un laiku. Ja jūsu uzņēmums ir līdzīgs visiem pārējiem, jums kļūst aizvien grūtāk nodrošināt pienācīgu atdevi no šiem ieguldījumiem. Grāmatā apkopotie kodolīgie raksti sniegs jums nepieciešamos padomus, kā maksimāli uzlabot pārdošanas komandas rezultātus un plānot nākotnes izaugsmi.
ISBN 978-9984-8261-0-3.
Tirgvedība. Pārdošanas menedžments. Pārdošana.
Mārketings -- Pārdošana. Tirdzniecība.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 339

Grīns, Endijs. Radošas sabiedriskās attiecības / Endijs Grīns ; no angļu val. tulk. Dace Amsone ; lit. red. Valda Zvaigzne ; priekšv., 9.-10. lpp., aut. Anne Gregorija ; vāka noform.: Elīna Ducmane. - Rīga : SIA "Lietišķās informācijas dienests", 2008. - 269 lpp. : zīm., tab. ; 21 cm. - (PR sērija). - Bibliogr.: 266.-269. lpp. - Oriģ. nos.: Creativity in public relations.
ISBN 978-9984-8260-6-6.
Sabiedriskās attiecības. Radošā domāšana. Radošās spējas uzņēmējdarbībā.
Sabiedriskās attiecības (PR).
Fonds: AB1, HP, L. Plaukta indekss: 659.4

Nacionālais attīstības plāns 2007-2013 : 1.redakcija / Priekšv. Aigars Kalvītis. - Rīga : NAP, [2008]. - 54 lpp. : diagr., kart. - Terminu skaidr.: 50.-54.lpp.
Ekonomiskā politika.
Latvija - Ekonomiskā politika - 1991-.
Ekonomiskā politika, pārvalde -- Nacionālais attīstības plāns. Plānošana -- Latvija.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 338

Ertelts, Bernds Joahims. Karjeras konsultēšanas kompetences / Bernds Joahims Ertelts, Viljams Šulcs ; sadarbībā ar Alanu Aiviju ; Valsts izglītības attīstības aģentūra ; no vācu val. tulk. Mārtiņš Šīrants, Tālivaldis Sēja ; iev. un praktisko uzd. adapt. Tālivaldis Sēja ; lit. red. Ieva Račko ; priekšv. 2. izd. sarakst. Valters Rozenbergers. - Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra ; LU Akadēmiskais apgāds, 2008 (SIA "Latgales druka"). - 253 lpp. : sh., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: 247.-252. lpp. - Tulk. no izd.: Handbuch Beratungskompetenz.
ISBN 978-9984-8259-2-2.
Karjeras attīstība - Mācību līdzekļi.
Personāla menedžments -- Karjera -- Konsultēšana.
Fonds: AB, AB1, HP, L. Plaukta indekss: 005

Karjeras attīstības atbalsts : izglītība, konsultēšana, pakalpojumi / Valsts izglītības attīstības aģentūra ; Ilze Miķelsone, Lāsma Latsone, Gunārs Strods, Eridiana Oļehnoviča, Linda Mackēviča, Aloīda Ķirse, Inita Soika, Diāna Apse, Zenta Anspoka ; lit. red. Dzintra Šulce ; priekšv. sarakst. Ilze Miķelsone ; māksl. Ieva Nagliņa. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 319 lpp. : sh., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Karjeras attīstības atbalsta sistēma sevī ietver trīs savstarpēji saistītas jomas: karjeras izglītību, karjeras konsultēšanu un karjeras pakalpojumus. Tādējādi grāmatas saturs atklāj šo jomu vēsturisko attīstību dažādos laika posmos, līdzekļus, konsultēšanas specifiku. Grāmatā ir astoņas savstarpēji saistītas un papildinošas nodaļas, kuras sniedz priekšstatu par karjeras atbalsta sistēmas ilgtspējīgu attīstību.
ISBN 978-993-480-120-4. - ISBN 978-9984-8012-0-4.
Karjeras attīstība - Mācību līdzekļi. Profesionālā orientācija - Mācību līdzekļi.
Profesionālā orientācija -- Karjera -- Krājums.
Fonds: AB, AB1, HP, L. Plaukta indekss: 005

Boitmane, Ilze. Personāla atlase un novērtēšana / Ilze Boitmane. - 2.,atkārt. un papild.izd. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 186 lpp. - (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). - Skaidr. vārdnīca : 179.-182.lpp.
ISBN 978-9984-97896-3.
Darbinieku izvēle. Darba intervijas. Intervēšana. Novērtējums. Darbinieku motivācija.
Personāla menedžments -- Darbinieka pieņemšana -- Darbinieks -- Motivācija.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658.3

Edeirs, Džons. Nevis priekšnieki, bet līderi : ceļš uz panākumiem līderībā / Džons Edeirs ; no angļu val. tulk. Evija Rubene ; lit. red. Ilvija Bendzika ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 214 lpp. : il. ; 21 cm. - (Līderība ; 5). - Piezīmes un atsauces: 213.-214. lpp. - Tulk. no izd.: Not bosses but leaders.
ISBN 978-9984-8261-1-0.
Līderība. Menedžments.
Personāla menedžments -- Līderis.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658.3

Silvermans, Džordžs. Mutvārdu atsauksmju mārketinga noslēpumi : kā panākt pārdošanas pieaugumu, izmantojot mutvārdu atsauksmes / Džordžs Silvermans ; no angļu val. tulk. Digna Raciborska ; lit. red. Regīna Janmane ; vāka noform.: Artūrs Maurāns. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 255 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: [227.]-231. lpp. - Tulk. no izd.: The secrets of word-of-mouth marketing : how to trigger exponential sales through runaway word of mouth.
ISBN 978-9984-8261-4-1.
Word-of-mouth advertising. Tirgvedība.
Mārketings -- Tirgvedība.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658.8

Latvijas Banka. Latvijas maksājumu bilance.-2008.-Nr.2 : ceturkšņa biļetens= Latvia's Balance of Payments.-2008.-No.2 / Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2008. - 94 lpp.
Nr.2.
ISSN 1407-0642.
Maksājumu bilance -- Statistiskie dati -- Latvija.
Fonds: L. Plaukta indekss: 336.1

Leibus, Inguna. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; red. Ināra Zēberga ; Gaidas Kalniņas recenzija. - 3.izd., atkārt. un papild. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 288 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogr.: 288. lpp. (14 nos.). - I. Leibus grāmata paredzēta individuālajiem uzņēmējiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības maksātāji un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Dažas nodaļas palīdzēs tiem, kuri vēlas sākt grāmatvedības kārtošanu divkāršā ieraksta sistēmā. Pielikumos sniegts reglamentējošo likumu un normatīvo aktu saraksts, dokumentu, reģistru un pārskatu paraugi. 1. izdevums iznāca 2006. gadā.
ISBN 978-9984-8261-2-7.
Sīkuzņēmumi - Latvija. Grāmatvedība - Latvija - Tiesības un likumdošana. Nodokļi - Latvija.
Grāmatvedība -- Individuālie uzņēmumi. Nodokļi un nodevas -- Individuālie uzņēmumi.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 657

Biznesa atveseļošana : rakstu apkop. / no angļu val. tulk. Rita Baroniņa ; lit. red. Regīna Janmane ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 150 lpp. : tab. ; 21 cm. - (Harvard business review on). - Bibliogr. rakstu beigās. - Tulk. no izd.: Harvard business review on turnarounds.
Saturs: Pārmaiņu koda atminēšana / Maikls Bīrs, Nitins Noria. Mērķu vēršana rezultātos : katalītisko mehānismu spēks / Džims Kolinss. Mainīt pārmaiņu veikšanas veidu / Ričards Paskeils, Marks Millemans, Linda Džoija. Dzenoties pēc izaugsmes : intervija ar PerkinElmer rīkotājdirektoru Gregu Summe / Holliss Heimbaučs. Komandas veiksmes atgūšana / Bils Parsels. Taupīsim naudu, glābsim dzīvības / Džons Melioness. Harley līderības pagrieziens par 180 grādiem / Ričs Tīrlinks. IBM pamošanās : kā dumpinieku grupa pārmainīja Big Blue / Gerijs Hamels.
ISBN 978-9984-8261-6-5.
Pārmaiņa - Menedžments. Organizatoriskās pārmaiņas.
Kooperācija -- Bizness. Menedžments -- Komanda.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 334

Misners, Ivans R. Pārdošanas meistari : labāko pārdošanas profesionāļu noslēpumi, kas jums palīdzēs kļūt par pasaules klases pārdevējiem / Ivans R. Misners, Dons Morgans kā arī Braiens Treisijs, Toms Hopkins, Marta Stjuarte, Hārvijs Makejs, Džejs Konrāds Levinsons, Tonijs Robinss, Entonijs Parinello, Keita Ferazi, Džeks Kenfīlds u.c. ; no angļu val. tulk. Inese Bernsone ; lit. red. Valda Zvaigzne ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 304 lpp. : il. ; 22 cm. - Tulk. no izd.: Masters of sales.
ISBN 978-9984-8261-8-9.
Pārdošana. Pārdošanas personāls.
Mārketings -- Pārdošana.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 339

Grīns, Endijs. Efektīva personiskā saziņa sabiedriskajās attiecībās / Endijs Grīns ; no angļu val. tulk. Dace Amsone ; lit. red. Ieva Āva ; vāka noform.: Artūrs Maurāns. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 294 lpp. ; 21 cm. - (PR sērija). - Bibliogr.: 279.-289. lpp. - Tulk. no izd.: Effective personal communication skills for public relations.
ISBN 978-9984-8261-7-2.
Sabiedriskās attiecības. Komunikācija. Ietekme (psiholoģija).
Sabiedriskās attiecības -- Komunikācija.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 659Būvniecība (udk 69)

Grabis, Jānis, 1939-. Amatnieka darbarīki / Jānis Grabis ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2002 (a/s "Paraugtipogrāfija"). - 285, [1] lpp. : zīm. ; 21 cm.
ISBN 978-9984-7002-3-6. - ISBN 9984-7002-3-2.
Darbnīcas - Iekārta. Darbgaldi. Darbarīki. Darbarīki.
Amatniecība -- Iekārta.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 690

Косо, Йожеф. Сауны, бани, инфракабины : строительство и оборудование / Йохеф Косо; Пер. с венг. - Москва : Контэнт, 2008. - 176 с. : ил. - (Дизайн и технология не только для профессионалов).
ISBN 978-5-9815018-1-4.
Pirtis.
Celtniecība -- Pirtis.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 692

Косо, Йожеф. Ваш новый дом.Энергосберегающие технологии / Йохеф Косо; Пер. с венг.А.И.Гусева. - Москва : Контэнт, 2008. - 229 с. : ил. - (Дизайн и технология не только для профессионалов).
ISBN 978-5-9815023-9-2.
Enerģijas taupīšana. Siltumizolācija. Saules enerģija. Jumta segums. Sienas. Ventilācija. Celtniecība.
Celtniecība -- Mājas celtniecība. Enerģija -- Tehnoloģijas.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 692Māksla. Izklaide. Sports (udk 7)

Dārzs pie mājas : padomdevējs / no vācu val. tulk. Mirdza Bušmane. - Rīga : Jumava, 2008 (Slovākija : Slovart-Print). - 288 lpp. : krās. il. ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Ratgeber kleine Gärten.
ISBN 978-9984-384-20-7.
Dārzkopība. Daiļdārzniecība. Dārzkopība. Puķkopība. Ainavas projektēšana.
Puķkopība -- Daiļdārzniecība. Dārzeņkopība -- Dekoratīvie augi.Dekoratīvā dārzkopība. Ainavu arhitektūra -- Dārzs.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 635

Грей, Джонни. Дизайн кухни : современные интерьеры / Джонни Грей; Пер. с англ.Е.Л.Козловой и С.И.Козловой; Фото Алекса Уилсона. - Москва : Арт-Родник, 2007. - 192 с. : ил. - иблиогр.: с.186 (22 назв.).
ISBN 978-5-9561013-6-0.
Dizains.
Dizains -- Virtuve.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 745

Stārmere, Anna. Krāsas modernā interjerā : rokasgrāmata : padomi, kā saskaņot krāsas / Anna Stārmere ; no angļu val. tulk. Kristīne Lapiņa ; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 256 lpp. : krās. il. ; 20 cm. - Rādītājs: [254.]-255. lpp. - Oriģ. nos.: The colour scheme sourcebook / Anna Starmer.
ISBN 978-9984-375-99-1.
Krāsa interjerā. Interjers - Rokasgrāmatas. Krāsa - Terminoloģija. Interjers.
Interjers -- Krāsa.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 747

Krause, Anna Karola. Glezniecības vēsture : no renesanses līdz mūsdienām / Anna Karola Krause ; red. Peter Delius ; tulk. latviešu val.: Austra Avotiņa, Inese Avotiņa, Gustavs Mazzariņš ; māksl. noform. Peter Feierabend. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007 (Ķīna). - 128 lpp. : il., ģīm. ; 29 cm. - Personu rād.: 124.-127. lpp. - Tulk. no izd.: Geschichte der Malerei : von der Renaissance bis heute.
ISBN 978-9984-232-17-1.
Glezniecība - Vēsture. Glezniecība.
Glezniecība -- Mākslas vēsture.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 75

Geka, Sarma. Tušas darbiņi : 70 aizraujošas idejas bērnu radošās domāšanas attīstīšanai / Sarma Geka ; red. Ilze Sausiņa ; Māras Alševskas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (a/s "Preses nams"). - 87 lpp. : krās. il. ; 24 cm. - (Radošā meistardarbnīca).
ISBN 978-9984-401-13-3.
Tuša - Tehnika - Mācīšana un mācīšanās. Akvareļi - Tehnika - Mācīšana un mācīšanās. Akvareļi.
Māksla -- Mākslas izglītība -- Tuša.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 7

Votsona, Lūsija. Zīmēšana : no skices līdz zīmējumam / Lūsija Votsona ; no angļu val. tulk. Ieva Sakne-Soma ; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 128 lpp. : krās. il. ; 26 cm. - (Meistardarbnīca). - Oriģ. nos.: Drawing workshop / Lucy Watson, 2005.
ISBN 978-9984-379-84-5. - ISBN 9984-379-84-1.
Zīmējumi.
Zīmēšana.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 741

Bārnsa-Meliša, Glinisa. Akvarelis : no skices līdz gleznai / Glinisa Bārnsa-Meliša ; no angļu val. tulk. Anda Dzenīte ; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 128 lpp. : krās. il. ; 26 cm. - (Meistardarbnīca). - Oriģ. nos.: Watercolour workshop / Glynis Barnes-Mellish, 2005.
ISBN 978-9984-379-83-8. - ISBN 9984-379-83-3.
Akvareļi - Tehnika. Glezniecība. Akvareļi.
Glezniecība -- Akvarelis.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 75

Spārītis, Ojārs, 1955-. Latvijas luterāņu dievnamu šodiena : Lutheran church in Latvia today = Die Gegenwart der lutherischen Kirche Lettlands / Ojārs Spārītis ; sast.: Ojārs Spārītis, Vilnis Auziņš ; tulk. angļu val.: Uldis Ābeltiņš, Inta Caune, Ingrīda Pandare ; tulk. vācu val.: Aleksandrs Frīdrihs Neilands, Biruta Veinerte ; māksl. Aigars Ozoliņš ; fotogr.: Vilnis Auziņš, Leons Balodis, Georgs Baumanis, Alvits Grīvnieks, Juris Kalniņš, Eduards Kapša, Dainis Kārkluvalks, Pēteris Korsaks, Oļģerts Melngalvis, Uģis Niedre, Andris Ozols, Ģirts Pētersons, Igors Pličs, Raimonds Rencis, Modris Rubenis, Ojārs Spārītis, Indriķis Stūrmanis ; iev., 5.-6.lpp., aut. Jānis Vanags. - Rīga : Nordik, 1999 (Premo : a/s "Paraugtipogrāfija"). - 290 lpp. : krās. il. ; 30 cm. - O.Spārīša iecere ir neatkārtojot ik paaudzes mūžā vienreiz izdotu kapitāldarbu ziņas, sniegt zinātniski motivētu un vienlaikus publicistisku ieskatu tanīs izjūtās, darbos un domās, ar ko evaņģēliski luteriskā Baznīcašodien dzīvo. Fotoversija ļauj redzēt dievnamu zīmīgo vietu Latvijas ainavā, priecāties par baznīcu gaumīgajiem un mākslinieciski augstvērtīgajiem iekārtas ansambļiem.
ISBN 9984-510-63-8.
Arhitektūra -- Baznīca.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 726


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В. Курбатов. Москва : Эксмо. Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. 351 с ил....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В. Соломенчук. Спб. Бхв-петербург, 2003. 502 с...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Музейный климат / Г. Томсон; пер с англ. А. Варсопко. Спб. Скифия, 2005. 288 с ил. Библиогр.: с. 270-280 321 назв. Алфавит указ.:...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
С# и платформа. Net / Эндрю Троелсен; пер с англ. Спб. Питер, 2007. 795 с ил. (Библиотека программиста). Алфавит указ.: с. 782-795....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconBaltijas starptautiskā akadēmija
Актуальные проблемы лингводидактики (Aktuālās lingvodidaktikas problēmas) oktobrī novadīja prof. A. Berdičevskis (Austrija)
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconValmieras integrētās bibliotēkas

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница