Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī
Скачать 214.13 Kb.
НазваниеRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī
страница3/6
Дата25.02.2013
Размер214.13 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

Tiesības. Juridiskās zinātnes (udk 34)

Hickey, Eric W. Serial murderers and their victims / Eric W. Hickey. - 3rd ed. - Belmont, CA : Wadsworth Pub., 2002. - xv, 368 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 978-0-534-54569-7. - ISBN 0-534-54569-6.
Krimināltiesības -- Slepkava.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 343

Douglas, John. The cases that haunt us : from Jack the Ripper to JonBenet Ramsey, the FBI's legendary mindhunter sheds light on the mysteries that won't go away / John Douglas and Mark Olshaker. - New York : Scribner, 2000. - 352 p. : ill. , 1 map ; 25 cm. - "A Lisa Drew book".
ISBN 0-684-84600-4.
Krimināltiesības.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 343

Grasis, Jānis. Trasta tiesiskais regulējums un tā iespējamā pārņemšana Latvijā / Jānis Grasis; zin.rec.: Juris Bojārs un Kaspars Balodis. - Rīga : Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs, 2008. - 195 lpp.
ISBN 978-9984-99850-3.
Trasti un apvienības.
Bankas -- Trasta komercbanka -- Finanšu līzings. Starptautiskās finanses -- Trasts.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 336.71

Vaznis, Aloizs, 1934-. Informācija pārdomām / Aloizs Vaznis ; priekšv. Pārdomas Aloiza Važņa atmiņu grāmatu lapojot, 5.-8.lpp., aut. Ilmārs Bišers ; māksl. Ints Vilcāns. - Rīga : Kontinents, 2002 (a/s "Paraugtipogrāfija"). - 253, [2] lpp., 14 lpp. il., ģīm., faks : ģīm., faks ; 21 cm.
Saturs: Grāmatu sākot ; Bērnība ; Kļūstu patstāvīgs ; Studiju gadi ; Darbs Ļeņina rajona iekšlietu daļā ; Republikas Iekšlietu ministrijā. OBHSS ; Rīgas pilsētas OBHSS ; Iekšlietu ministrijas štābā ; Kriminālmeklēšanas dienesta priekšnieks ; Iekšlietu ministrijas BHSS pārvaldes priekšnieka amatā ; Sevišķo uzdevumu milicijas vienība (OMON) ; Iekšlietu ministrs ; Augusta puča dienas.
ISBN 978-9984-270-39-5. - ISBN 9984-270-39-4.
Latvija - Vēsture - 1988-1991.
Latvijas vēsture -- Memuāri -- Advokāti.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 947.43Izglītība. Audzināšana. Mācīšana (udk 37)

Karjeras attīstības atbalsts : izglītība, konsultēšana, pakalpojumi / Valsts izglītības attīstības aģentūra ; Ilze Miķelsone, Lāsma Latsone, Gunārs Strods, Eridiana Oļehnoviča, Linda Mackēviča, Aloīda Ķirse, Inita Soika, Diāna Apse, Zenta Anspoka ; lit. red. Dzintra Šulce ; priekšv. sarakst. Ilze Miķelsone ; māksl. Ieva Nagliņa. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 319 lpp. : sh., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Karjeras attīstības atbalsta sistēma sevī ietver trīs savstarpēji saistītas jomas: karjeras izglītību, karjeras konsultēšanu un karjeras pakalpojumus. Tādējādi grāmatas saturs atklāj šo jomu vēsturisko attīstību dažādos laika posmos, līdzekļus, konsultēšanas specifiku. Grāmatā ir astoņas savstarpēji saistītas un papildinošas nodaļas, kuras sniedz priekšstatu par karjeras atbalsta sistēmas ilgtspējīgu attīstību.
ISBN 978-993-480-120-4. - ISBN 978-9984-8012-0-4.
Karjeras attīstība - Mācību līdzekļi. Profesionālā orientācija - Mācību līdzekļi.
Profesionālā orientācija -- Karjera -- Krājums.
Fonds: AB, AB1, HP, L. Plaukta indekss: 005

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? : padomi veiksmīgai karjeras izvēlei / sagat.: Ineta Daiktere, Inguna Raituma, Baiba Gabranova ; lit. red. Mārīte Treijere ; māksl. Līga Delvera. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, Karjeras atbalsta departaments, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 111, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 30 cm. - Bibliogr.: 111. lpp. (39 nos.).
ISBN 978-993-480-121-1.
Karjeras attīstība. Profesionālā orientācija.
Profesionālā orientācija -- Karjera.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37

Palīdzi, mans bērns ir homoseksuāls! / [Latvijas Cilvēktiesību centrs]. - Rīga : Mozaīka, 2008. - 10 lpp. : il. ; 21 cm. - (Mozaīkas bibliotēka ; 1).
Minoritātes. Seksuālā ētika. Bērna audzināšana.
Dažādu sabiedrību kultūra.Civilizācija -- Sociālā uzvedība. Seksa ētika (morāle) -- Seksuālo attiecību ētika. Audzināšana -- Audzināšana ģimenē.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Помоги, мой ребенок - гомосексуален! / [Latvijas Cilvēktiesību centrs]. - Rīga : Mozaīka, 2008. - 10 c. : ил. ; 21 cm. - (Mozaīkas bibliotēka ; 1).
Seksuālā ētika. Minoritātes. Bērna audzināšana.
Dažādu sabiedrību kultūra.Civilizācija -- Sociālā uzvedība. Seksa ētika (morāle) -- Seksuālo attiecību ētika. Audzināšana -- Audzināšana ģimenē.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Skolēnu patstāvīgais darbs : krājums; Līvānu 1. vidusskolas pedagogu pieredze / atb.par izd.: Skaidrīte Šķimele; Starptaut. projekts COMENIUS. - Līvāni : Līvānu 1. vidusskolas, 2008. - 112 lpp. : il.
Pedagoģija. Mācīšanas efektivitāte.
Mācīšanas metodes un paņēmieni -- Skolēns -- Pētnieciskais darbs. Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika -- Izglītības un mācīšanas teorija (didaktika).
Fonds: HP. Plaukta indekss: 371

Starptautiskais projekts COMENIUS [elektroniskais resurss] : DVD / Līvānu 1.vidusskola. - Līvāni : Līvānu 1.vidusskola, 2007. - 1 : disks.
Mācīšana -- Projekts.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 371

Bingham, Celia. Technical English 1 : teacher's book with Test master CD-ROM / Celia Bingham. - Harlow : Pearson Education Ltd, 2008. - 141 p. : ill. + Audio CD. - with additional material by David Bonamy.
ISBN 978-1-405-88144-9.
Angļu valoda. Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika -- Angļu valoda.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 802.0

Bingham, Celia. Technical English 2 : teacher's book with Test master CD-ROM / Celia Bingham. - Harlow : Pearson Education Ltd, 2008. - 142 p. : ill. + Audio CD. - with additional material by David Bonamy.
ISBN 978-1-405-88145-6.
Angļu valoda. Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika -- Angļu valoda.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 802.0

Laikmets un personība : rakstu krājums / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu Muzeju biedrība ; sast., zin. red., priekšv., 4.-9. lpp., aut. Aīda Krūze ; lit. red. Rita Cimdiņa ; vāka noform.: Kristians Drande, Valdis Ķikuts. - Rīga : RaKa, 2008 (SIA "Izdevniecība RaKa" tipogr.). - 395 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs.
9.sēj.
Saturs: Skolotājs Osvalds Pūpols (1904-1941) / Rudīte Andersone. Vācu filoloģe un metodiķe Ksenija Karpova (1915-1998) / Elizabete Karpova. Antonijas Karules pedagoģiskais mantojums (1921-2001) / Zenta Anspoka. Skolu vēstures pētnieks Alfrēds Staris (dz. 1926) / Iveta Ķestere. Dzidra Meikšāne - pedagoģijas un psiholoģijas vienotāja (dz. 1928) / Tija Zīriņa. Jānis Rudzītis: uzticība pedagoga darbam mūža garumā (dz. 1929) / Dagmāra Ausekle. Jāņa Anspaka devums nākotnes iespēju apjautā (dz. 1929) / Ligita Stramkale.
ISBN 978-9984-15-871-6.
Izglītība - Latvija. - Biogrāfijas. Pedagogi - Latvija - Biogrāfijas. Pedagogi. Izglītība.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tautu dzīve. Folklora (udk 39)

Liela mitoloģijas enciklopēdija / L.Kalniņa ; I.Zvirgzds. - Rīga : Jumava, [2006]. - 464 lpp. : il. - Bibliogr.:464.lpp. (20 nos.).
ISBN 978-9984-380-65-0. - ISBN 9984-380-65-3.
Folklora -- Mitoloģija -- Pasaule.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 398
Fonds: HP. Plaukta indekss: 398.22(031)

Knowlson, T. Sharper. The origins of popular superstitions and customs / T.Sharper Knowlson. - London : T. W. Laurie, ltd., 1994. - x, 242 p. ; 22 cm.
ISBN 978-1-85958-032-5. - ISBN 1-85958-032-7.
Folklora.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 398Matemātika. Dabaszinātnes (udk 5)

Šteiners, Kārlis. Augstākā matemātika.-II : lekciju konspekts inženier.un dabaszinātņu studentiem / K. Šteiners ; B. Siliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 115 lpp.
2.d. Analītiskā ģeometrija.Lineārās telpas.Lineārās transformācijas.
ISBN 9984-04-884-5. - ISBN 978-9984-04-884-0.
Matemātika -- Augstākā izglītībaĢeometrija.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 51
Fonds: AB. Plaukta indekss: 514 (07)
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 514(075)

Segliņš, Valdis. Minerāli un ieži : divas daļās / V.Segliņš. - Rīga : RaKa, 2007. - 230 lpp. : il. - Pieejams arī kompaktdiskā.
1.d. Minerāli.
ISBN 978-9984-15-892-1.
Ģeoloģija. Minerāli.
Ģeoloģija -- Mineraloģija.
Fonds: AB, AB1, HP. Plaukta indekss: 55
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 552

Segliņš, Valdis, 1958-. Minerāli un ieži : divas daļās / V.Segliņš. - Rīga : RaKa, 2007. - 125 lpp. : il. - Pieejams arī kompaktdiskā.
2.d. Ieži.
ISBN 978-9984-15-893-8.
Ģeoloģija. Ieži. Ieži, metamorfie. Ieži, vulkāniskie. Nogulumieži.
Petrogrāfija -- Mineraloģija.
Fonds: AB, AB1, HP. Plaukta indekss: 55
Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 552

Vides rādītāji Latvijā 2007.gadā : statistisko datu krājums= Environmental Indicators in Latvia in 2007 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 83 lpp. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-349-2.
ISSN 1407-0766.
Vide -- Statistiskie dati. Dabas aizsardzībaLatvija.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 502

Яворский, Б. М.(Борис Михайлович). Справочник по физике : для инженеров и студентов вузов / Б.М.Яворский, А.А.Детлаф, А.К.Лебедев. - 8-е изд., перераб. и испр. - Москва : Оникс ; Мир и образование, 2007. - 1054 с. : ил. - Предм. указ.: с.1011-1042.
ISBN 978-5-488-01248-6.
Fizika - Rokasgrāmatas. Rokasgrāmatas, rādītāji utt.
Fizika.
Fonds: L. Plaukta indekss: 530

Экология города : учебное пособие для вузов / Под ред. В.В.Денисова; Кол.авт.: В.В.Денисов, А.С.Курбатова, И.А.Денисова, В.Л.Бондаренко, В.А.Грачев, В.В.Гутенев, Б.А.Нагнибеда. - Москва : МарТ ; Ростов-на-Дону, 2008. - 831 с. : ил. - (Учебный курс). - Библиогр.: с.821-823.
ISBN 978-5-241-00900-5.
Pilsētas ekoloģija. Urbanizācija. Komunālā ūdensapgāde. Enerģijas resursi. Alternatīvie enerģijas avoti. Atkritumi un atkritumu savākšana. Trokšņu slāpēšana. Vides menedžments. Vides aizsardzība. Automobiļi - Izplūdes gāzes. Kanalizācija. Rekreācija. Mājokļi - Rekonstrukcija. Gaiss - Piesārņojums.
Ekoloģija -- Pilsētas.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 502

Naits, Kristofers. Kas uzbūvēja Mēnesi? / Kristofers Naits, Alans Batlers ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 309, [1] lpp., 8 lpp. krās. il. : il., zīm. ; 22 cm. - Bibliogr.: 296.-299. lpp.
ISBN 978-9984-8004-8-6.
Sākotne.
Mēness. Mēness - Izcelsme.
Astronomija -- Saules sistēma.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 523

Tehnika : nozīmīgi dati, fakti, notikumi un ievērojamas personas / sast.: Breitsameters Florians, Burgvics Andrēass, Hillenbrands Mike, Rebke-Doers Pēters ; no vācu val. tulk. Gints Ročāns ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 334 lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - (Kas? Kur? Kad?). - Alf. rād.: 321.-334. lpp. - Oriģ. nos.: Bibliothek des Wissens Technik. Wann war? Was war? Wer war?.
ISBN 978-9984-8004-5-5.
Izgudrojumi - Vēsture. Tehnoloģija - Vēsture. Dabaszinātnes - Vēsture. Izgudrotāji.
Inženierzinības -- Vēsture -- Tehnika. Personālijas -- Tehnika.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 62

Meinrath, Gunther. Quality assurance for chemistry and environmental science : metrology from pH measurement to nuclear waste disposal / Gunther Meinrath, Petra Schneider. - Berlin : Springer ; New York, 2007. - xvi, 326 p. : ill. ; 24 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.). - Includes bibliographical references (p. [299]-322) and index.
ISBN 978-3-540-71271-8. - ISBN 3-540-71271-2.
Ķīmija. Vides ķīmija. Vides zinātnes.
Ķīmija.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 542

Трофимов, В. Т.(Виктор Титович). Инженерно-геологические карты : учебное пособие для студентов университетов, обучающихся по направлению 020300 (511000) Геология / В. Т. Трофимов, Н. С. Красилова ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геологический фак. - Москва : Ун-т Кн. дом, 2008. - 383 с. : ил., к., табл. ; 29 см. - Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9822749-6-0.
Ģeoloģija. Kartogrāfija. Kartes.
Ģeoloģija. Kartogrāfija.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 528Eksaktās zinātnes. Medicīna. Tehnika (udk 6)

Izgudrojumi un atklājumi eksaktajās un dabaszinātnēs (udk 608)

Орлов, Михаил. Основы классической ТРИЗ : вводный курс высокоэффективного инновационного мышления / М.А.Орлов. - 3-е изд.,испр. и доп. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 432 с. : ил.
ISBN 978-5-9800319-1-6.
Organizatoriskās pārmaiņas. Izgudrojumi. Tehnoloģiskie jaunievedumi.
Izgudrojumi -- Teorijas.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 608Inženierzinības. Tehniskās zinātnes (udk 62)

Cars, Aleksandrs, 1937-. Energoresursi / Aleksandrs Cars ; red. Laura Ozola ; priekšv. sarakst.: Imants Stirāns, Laimonis Lapiņš, Vlastimils Vildmans, Māris Klips. - Rīga : Baltic Communication Partners, 2008 (Jelgavas tipogrāfija). - 102 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: 100.-102. lpp. (48 nos.). - A. Cara grāmatā pirmo reizi Latvijā apkopota detalizēta informācija par biokurināmā izmantošanas plašajām iespējām. Īpaša uzmanība veltīta sadzīves atkritumu termiskai pārstrādei un poligonu gāzes ieguvei un izmantošanai enerģijas ražošanā. Siltumenerģijas profesionāļiem grāmata būs palīglīdzeklis zināšanu paplašināšanai par biokurināmā sadedzināšanas iespējām.
ISBN 978-9984-394-08-4.
Alternatīvie enerģijas avoti - Latvija. Biomasas enerģija - Latvija. Koksnes atliekas kā kurināmais - Latvija. Atkritumi kā kurināmais - Latvija. Sadedzināšana. Enerģijas resursi.
Enerģija -- Energoresursi. -- Alternatīvā enerģija. -- Atkritumi.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 620.9
Fonds: AB. Plaukta indekss: 621

A - energija [elektroniskais resurss] : biomasa, ūdens enerģija, vēja enerģija, biogāze, biodegviela, saules enerģija, siltumsūknis / Projekta vad.: Margarita Apine. - Rīga : Vides projekti/UNDP 2005, 2008. - 1 disks.
Biomasas enerģija. Alternatīvie enerģijas avoti. Hidroenerģija. Vēja enerģētika. Saules enerģija. Siltuma sūkņi. Enerģijas taupīšana.
Enerģija -- Alternatīvā enerģija. -- CD-ROM disks.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 62

Tehnika : nozīmīgi dati, fakti, notikumi un ievērojamas personas / sast.: Breitsameters Florians, Burgvics Andrēass, Hillenbrands Mike, Rebke-Doers Pēters ; no vācu val. tulk. Gints Ročāns ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 334 lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - (Kas? Kur? Kad?). - Alf. rād.: 321.-334. lpp. - Oriģ. nos.: Bibliothek des Wissens Technik. Wann war? Was war? Wer war?.
ISBN 978-9984-8004-5-5.
Izgudrojumi - Vēsture. Tehnoloģija - Vēsture. Dabaszinātnes - Vēsture. Izgudrotāji.
Inženierzinības -- Vēsture -- Tehnika. Personālijas -- Tehnika.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 62


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В. Курбатов. Москва : Эксмо. Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. 351 с ил....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В. Соломенчук. Спб. Бхв-петербург, 2003. 502 с...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Музейный климат / Г. Томсон; пер с англ. А. Варсопко. Спб. Скифия, 2005. 288 с ил. Библиогр.: с. 270-280 321 назв. Алфавит указ.:...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
С# и платформа. Net / Эндрю Троелсен; пер с англ. Спб. Питер, 2007. 795 с ил. (Библиотека программиста). Алфавит указ.: с. 782-795....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconBaltijas starptautiskā akadēmija
Актуальные проблемы лингводидактики (Aktuālās lingvodidaktikas problēmas) oktobrī novadīja prof. A. Berdičevskis (Austrija)
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconValmieras integrētās bibliotēkas

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница