Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī
Скачать 214.13 Kb.
НазваниеRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī
страница2/6
Дата25.02.2013
Размер214.13 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

Demogrāfija (udk 314)

Demogrāfija 2008 : statistisko datu krājums= Demography 2008 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 140 lpp. : il. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-346-1.
ISSN 1407-0723.
Demogrāfija -- LatvijaIedzīvotāju statistika.
Fonds: AB1, HP, L. Plaukta indekss: 314Socioloģija (udk 316)

Homofobiskā runa Latvijā: politiķu monitorings / [Latvijas Cilvēktiesību centrs]. - Rīga : Mozaīka, 2008. - 48 lpp. : tab. ; 21 cm. - (Mozaīkas bibliotēka). - Bibliogr. norādes parindēs.
Homofobija - Latvija - Gadījumu izpēte. Politiskā retorika - Latvija - Gadījumu izpēte. Minoritātes. Diskriminācija.
Dažādu sabiedrību kultūra.Civilizācija -- Sociālā uzvedība. Seksa ētika (morāle) -- Seksuālo attiecību ētika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Дискриминация на рабочем месте : информационный материал / [Латвийский центр по правам человека]. - Рига : Мозаика, 2008. - 8 с. : ил. ; 21 cm. - (Библиотека Мозаики ; 4).
Diskriminācija nodarbinātībā. Diskriminācija.
Seksa ētika (morāle) -- Sociālā uzvedība. Darba tiesības -- Diskriminācija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Kas ir homofobija? / [Latvijas Cilvēktiesību centrs]. - Rīga : Mozaīka, 2008. - 8 lpp. : il. ; 21 cm. - (Mozaīkas bibliotēka ; 3).
Homofobija - Latvija - Gadījumu izpēte. Gadījumu izpēte. Minoritātes. Sociālā fobija.
Dažādu sabiedrību kultūra.Civilizācija -- Sociālā uzvedība. Seksa ētika (morāle) -- Seksuālo attiecību ētika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Что такое гомофобия? / [Latvijas Cilvēktiesību centrs]. - Rīga : Mozaīka, 2008. - 8 lpp. : il. ; 21 cm. - (Mozaīkas bibliotēka ; 3).
Homofobija - Latvija - Gadījumu izpēte.
Dažādu sabiedrību kultūra.Civilizācija -- Sociālā uzvedība. Seksa ētika (morāle) -- Seksuālo attiecību ētika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Palīdzi, mans bērns ir homoseksuāls! / [Latvijas Cilvēktiesību centrs]. - Rīga : Mozaīka, 2008. - 10 lpp. : il. ; 21 cm. - (Mozaīkas bibliotēka ; 1).
Minoritātes. Seksuālā ētika. Bērna audzināšana.
Dažādu sabiedrību kultūra.Civilizācija -- Sociālā uzvedība. Seksa ētika (morāle) -- Seksuālo attiecību ētika. Audzināšana -- Audzināšana ģimenē.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Помоги, мой ребенок - гомосексуален! / [Latvijas Cilvēktiesību centrs]. - Rīga : Mozaīka, 2008. - 10 c. : ил. ; 21 cm. - (Mozaīkas bibliotēka ; 1).
Seksuālā ētika. Minoritātes. Bērna audzināšana.
Dažādu sabiedrību kultūra.Civilizācija -- Sociālā uzvedība. Seksa ētika (morāle) -- Seksuālo attiecību ētika. Audzināšana -- Audzināšana ģimenē.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Homoseksualitāte un veselīgs sekss / [Latvijas Cilvēktiesību centrs]. - Rīga : Mozaīka, 2008. - 4 lpp. : il. ; 21 cm. - (Mozaīkas bibliotēka ; 2).
Starppersonu attiecības. Seksuālā ētika. Minoritātes.
Dažādu sabiedrību kultūra.Civilizācija -- Sociālā uzvedība. Seksa ētika (morāle) -- Seksuālo attiecību ētika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Гомосексуальность и здоровый секс / [Latvijas Cilvēktiesību centrs]. - Rīga : Mozaīka, 2008. - 4 с. : ил. ; 21 cm. - (Mozaīkas bibliotēka ; 2).
Seksuālā ētika. Minoritātes.
Dažādu sabiedrību kultūra.Civilizācija -- Sociālā uzvedība. Seksa ētika (morāle) -- Seksuālo attiecību ētika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Bērni Latvijā. 2008 : statistisko datu krājums= Children in Latvia.2008 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 68 lpp. : il. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-348-5.
ISSN 1691-0338.
Bērni. Statistika.
Sociālās grupas un slāņi -- Statistiskie datiBērni -- LatvijaStatistika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316

Hanovs, Deniss, 1977-. Šeit, visur un tagad... : globalizācija Latvijā : konteksti, diskursi un dalībnieki : monogr. / Deniss Hanovs ; priekšv. Par globalizāciju, un ne tikai..., 7.-11. lpp., sarakst. Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs ; vāka foto: Deniss Kretalovs. - Rīga : Drukātava, 2008. - 338 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.: 326.-338. lpp. un norādes parindēs. - Kulturologa D. Hanova monogrāfija ir pirmā par globalizācijas procesiem mūsdienu Latvijas sabiedrībā, to dalībniekiem, kultūras, politikas un ekonomikas kontekstiem. Grāmatā analizēta Latvijas patērētāju sabiedrība, iedzīvotāju mobilitāte un daudzveidīgās, fragmentārās mūsdienu cilvēka identitātes. Autors analizē laikrakstu materiālus, Saeimas deputātu runas, daiļliteratūru, Latvijā un ārzemēs veidotus jauniešu seriālus, TV raidījumus, lielveikalu reklāmas, kā arī zinātniskās publikācijas. - Kopsav. angļu val.
ISBN 978-9984-7986-7-7.
Globalizācija. Globalizācija - Latvija.
Globalizācija -- Latvija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 316Politika. Politoloģija (udk 32)

Montesquieu, Charles-Louis, baron de, 1689-1755. Selected political writings / Montesquieu ; translated and edited by Melvin Richter. - Indianapolis : Hackett Pub. Co., 1990. - viii, 290 p. ; 23 cm. - Includes bibliographical references and index. - Rev. ed. of: The political theory of Montesquieu. 1977.
ISBN 0-87220-091-4. - ISBN 0-87220-090-6.
Filozofija. Filozofija, franču.
Filozofija -- Francija. Politika -- Francija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 32

Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778. Basic political writings / Jean-Jacques Rousseau ; translated and edited by Donald A. Cress ; introduced by Peter Gay. - Indianapolis : Hackett Pub. Co., 1987. - xxii, 227 p. ; 23 cm. - Bibliography: p. xix-xx.
ISBN 978-0-87220-047-0. - ISBN 0-87220-047-7.
Politoloģija.
Politika -- Ekonomiskā politika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 32

Laipni lūgti Eiropas Parlamentā! : [bukletā divas brošuras un DVD"Viena diena Eiropā"] / Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts. - Rīga : Publikāciju birojs, 2008. - 23 lpp.+ 51 lpp. : il. + DVD. - DVD "Viena diena Eiropā".
1.-2. Eiropas Parlaments.
ISBN 978-92-8232-296-3. - ISBN 978-92-8232-320-5.
Eiropas Savienība -- Eiropas Parlaments.
Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 32Ekonomika. Ekonomikas zinātnes (udk 33)

Stratēģiskā pārdošanas vadība / autoru kolektīvs; No angļu val. tulk. Inese Bernsone. - Rīga : SIA "Lietišķās informācijas dienests", 2008. - 175 lpp. - (Harvard Business Review on). - Pārdošanas vadībā jūs investējat ievērojamas naudas summas un laiku. Ja jūsu uzņēmums ir līdzīgs visiem pārējiem, jums kļūst aizvien grūtāk nodrošināt pienācīgu atdevi no šiem ieguldījumiem. Grāmatā apkopotie kodolīgie raksti sniegs jums nepieciešamos padomus, kā maksimāli uzlabot pārdošanas komandas rezultātus un plānot nākotnes izaugsmi.
ISBN 978-9984-8261-0-3.
Tirgvedība. Pārdošanas menedžments. Pārdošana.
Mārketings -- Pārdošana. Tirdzniecība.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 339

LR Ekonomikas ministrija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.2008.gada jūnijs / LR Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008.gada jūnijs. - 146 lpp. : il.
ISSN 1407-4095.
Tautsaimniecība -- Latvija. Pasaules ekonomika. Statistika. Makroekonomika. Darbs. Darba ekonomika -- Nodarbinātība. Finanses. Maksājumu bilance. Privatizācija. Kvalitāte. Inovācijas. Uzņēmējdarbības vide -- Mazie un vidējie uzņēmumi. Enerģētika. Rūpniecības ekonomika. Eiropas Savienība -- ES struktūrfondi. Tūrisma ekonomika -- Informācijas sabiedrība. Būvniecība.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 311
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 338
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 338(474.3)

Vidzeme University College. ICTE in regional development : annual proceedings / Vidzeme University College. - Valmiera : Vidzeme University College, 2007. - 121 p. : ill.
ISBN 9984-633-10-1.
Tautsaimniecība -- Latvija -- Krājums.
Fonds: ALN. Plaukta indekss: 338

Nacionālais attīstības plāns 2007-2013 : 1.redakcija / Priekšv. Aigars Kalvītis. - Rīga : NAP, [2008]. - 54 lpp. : diagr., kart. - Terminu skaidr.: 50.-54.lpp.
Ekonomiskā politika.
Latvija - Ekonomiskā politika - 1991-.
Ekonomiskā politika, pārvalde -- Nacionālais attīstības plāns. Plānošana -- Latvija.
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 338

Boitmane, Ilze. Personāla atlase un novērtēšana / Ilze Boitmane. - 2.,atkārt. un papild.izd. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 186 lpp. - (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). - Skaidr. vārdnīca : 179.-182.lpp.
ISBN 978-9984-97896-3.
Darbinieku izvēle. Darba intervijas. Intervēšana. Novērtējums. Darbinieku motivācija.
Personāla menedžments -- Darbinieka pieņemšana -- Darbinieks -- Motivācija.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658.3

Darītāju laiks [elektroniskais resurss] : dokumentālā filma / Diskusijas par ES sociālo realitāti Latvijas reģionu kontekstā -"Katrs darbs ir godājams". - Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2008. - 1 disks + buklets.
Darbs. Darba ekonomika -- Elektroniskais resurss. -- CD-ROM disks.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 331

Mājsaimniecību budžetu petījuma galvenie rezultāti 2007.gadā / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. - 39 lpp. - (Latvijas statistika).
ISBN 978-9984-06-350-8.
Mājsaimniecības budžets -- Statistiskie dati.
Fonds: L. Plaukta indekss: 330

Reģionu attīstība Latvijā 2007 / Valsts reģionālās attīstības aģentūra; V.Locāne, R.Spāde, u.c. - Rīga : Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2008. - 88 lpp. : il.
ISBN 978-9984-99552-6.
Statistika -- Latvija. Reģionālā ekonomika. Ekonomiskā ģeogrāfija. Latvijas ekonomika.
Fonds: L. Plaukta indekss: 332.1

Latvijas Standarts. Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes. Jaunatnes tūrisma mītnes : LVS 200-6 : 2001 L / Latvijas standarts. - Rīga : LVS, 2001. - 21 lpp. ; 29 cm.
Standartizācija. Tūrisms.
Standartizācija -- Viesu nami. Tūrisma ekonomika -- Viesu apkalpošana.
Fonds: L. Plaukta indekss: 006

Latvijas Standarts. Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes.Moteļi : LVS 200-3 +A1 / Latvijas standarts. - Rīga : LVS, 2004. - 23 lpp. ; 29 cm.
Standartizācija.
Standartizācija -- Viesu nami. Tūrisma ekonomika -- Viesu apkalpošana -- Moteļi.
Fonds: L. Plaukta indekss: 006

Latvijas Standarts. Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes.Viesnīcas : LVS 200-1 +A1 / Latvijas standarts. - Rīga : LVS, 2004. - 31 lpp. ; 29 cm.
Standartizācija. Viesnīcas.
Standartizācija -- Viesu nami. Tūrisma ekonomika -- Viesu apkalpošana -- Viesnīcas.
Fonds: L. Plaukta indekss: 006

Ушаков, Д. С. Технологии выездного туризма : учебное пособие / Д. С. Ушаков. - Изд. 2-е. - Москва : МарТ ; Ростов-на-Дону, 2007. - 382, [1] с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 378-379.
ISBN 978-5-241-00818-3.
Tūrisms.
Tūrisma ekonomika.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 338.48

Gods, Uģis. Mikroekonomika : [mācību līdz.] / Uģis Gods ; red. Lilita Vīksna. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 430, [1] lpp. : zīm., tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 53). - Bibliogr.: 428.-430. lpp. (58 nos.). - Ekonomisko parādību sapratne ir viens no U. Goda grāmatas mērķiem. Tieši cilvēks ar savu saprātu un mentalitāti realizē ekonomiskos principus dzīvē un veido labāku dzīves telpu. Grāmata adresēta studentiem, maģistriem, uzņēmējiem un interesentiem.
ISBN 978-9984-8280-7-7.
Mikroekonomika - Mācību līdzekļi. Piedāvājums un pieprasījums. Ražošana (ekonomikas teorija). Konkurence. Monopoli. Monopolistiskā konkurence. Darba tirgus. Kapitāla tirgus.
Mikroekonomika.
Fonds: L. Plaukta indekss: 330.101.542

Silvermans, Džordžs. Mutvārdu atsauksmju mārketinga noslēpumi : kā panākt pārdošanas pieaugumu, izmantojot mutvārdu atsauksmes / Džordžs Silvermans ; no angļu val. tulk. Digna Raciborska ; lit. red. Regīna Janmane ; vāka noform.: Artūrs Maurāns. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 255 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: [227.]-231. lpp. - Tulk. no izd.: The secrets of word-of-mouth marketing : how to trigger exponential sales through runaway word of mouth.
ISBN 978-9984-8261-4-1.
Word-of-mouth advertising. Tirgvedība.
Mārketings -- Tirgvedība.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658.8

Grasis, Jānis. Trasta tiesiskais regulējums un tā iespējamā pārņemšana Latvijā / Jānis Grasis; zin.rec.: Juris Bojārs un Kaspars Balodis. - Rīga : Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs, 2008. - 195 lpp.
ISBN 978-9984-99850-3.
Trasti un apvienības.
Bankas -- Trasta komercbanka -- Finanšu līzings. Starptautiskās finanses -- Trasts.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 336.71

Latvijas Banka. Latvijas maksājumu bilance.-2008.-Nr.2 : ceturkšņa biļetens= Latvia's Balance of Payments.-2008.-No.2 / Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2008. - 94 lpp.
Nr.2.
ISSN 1407-0642.
Maksājumu bilance -- Statistiskie dati -- Latvija.
Fonds: L. Plaukta indekss: 336.1

Leibus, Inguna. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; red. Ināra Zēberga ; Gaidas Kalniņas recenzija. - 3.izd., atkārt. un papild. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 288 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogr.: 288. lpp. (14 nos.). - I. Leibus grāmata paredzēta individuālajiem uzņēmējiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības maksātāji un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Dažas nodaļas palīdzēs tiem, kuri vēlas sākt grāmatvedības kārtošanu divkāršā ieraksta sistēmā. Pielikumos sniegts reglamentējošo likumu un normatīvo aktu saraksts, dokumentu, reģistru un pārskatu paraugi. 1. izdevums iznāca 2006. gadā.
ISBN 978-9984-8261-2-7.
Sīkuzņēmumi - Latvija. Grāmatvedība - Latvija - Tiesības un likumdošana. Nodokļi - Latvija.
Grāmatvedība -- Individuālie uzņēmumi. Nodokļi un nodevas -- Individuālie uzņēmumi.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 657

Biznesa atveseļošana : rakstu apkop. / no angļu val. tulk. Rita Baroniņa ; lit. red. Regīna Janmane ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 150 lpp. : tab. ; 21 cm. - (Harvard business review on). - Bibliogr. rakstu beigās. - Tulk. no izd.: Harvard business review on turnarounds.
Saturs: Pārmaiņu koda atminēšana / Maikls Bīrs, Nitins Noria. Mērķu vēršana rezultātos : katalītisko mehānismu spēks / Džims Kolinss. Mainīt pārmaiņu veikšanas veidu / Ričards Paskeils, Marks Millemans, Linda Džoija. Dzenoties pēc izaugsmes : intervija ar PerkinElmer rīkotājdirektoru Gregu Summe / Holliss Heimbaučs. Komandas veiksmes atgūšana / Bils Parsels. Taupīsim naudu, glābsim dzīvības / Džons Melioness. Harley līderības pagrieziens par 180 grādiem / Ričs Tīrlinks. IBM pamošanās : kā dumpinieku grupa pārmainīja Big Blue / Gerijs Hamels.
ISBN 978-9984-8261-6-5.
Pārmaiņa - Menedžments. Organizatoriskās pārmaiņas.
Kooperācija -- Bizness. Menedžments -- Komanda.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 334

Misners, Ivans R. Pārdošanas meistari : labāko pārdošanas profesionāļu noslēpumi, kas jums palīdzēs kļūt par pasaules klases pārdevējiem / Ivans R. Misners, Dons Morgans kā arī Braiens Treisijs, Toms Hopkins, Marta Stjuarte, Hārvijs Makejs, Džejs Konrāds Levinsons, Tonijs Robinss, Entonijs Parinello, Keita Ferazi, Džeks Kenfīlds u.c. ; no angļu val. tulk. Inese Bernsone ; lit. red. Valda Zvaigzne ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 304 lpp. : il. ; 22 cm. - Tulk. no izd.: Masters of sales.
ISBN 978-9984-8261-8-9.
Pārdošana. Pārdošanas personāls.
Mārketings -- Pārdošana.
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 339

ES struktūrfondu projektu grāmata : EU Structural funds projects / sagat: Latvijas Republikas Finanšu ministrija ; priekšv., 4.lpp., aut. Andžs Ūbelis. - 2.izd. - Rīga : SIA "Apgāds Mantojums", 2007. - 64 lpp. : krās. il. ; 24 cm.
Lauku attīstība - Eiropas Savienības valstis - Gadagrāmatas. Investīcijas - Eiropas Savienības valstis - Gadagrāmatas. Lauksaimniecības attīstības projekti - Eiropas Savienības valstis - Gadagrāmatas. Lauku attīstības projekti.
Investīcijas -- Lauku attīstības plāns. Eiropas Savienība -- ES struktūrfondi.
Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 336


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В. Курбатов. Москва : Эксмо. Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. 351 с ил....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В. Соломенчук. Спб. Бхв-петербург, 2003. 502 с...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Музейный климат / Г. Томсон; пер с англ. А. Варсопко. Спб. Скифия, 2005. 288 с ил. Библиогр.: с. 270-280 321 назв. Алфавит указ.:...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
С# и платформа. Net / Эндрю Троелсен; пер с англ. Спб. Питер, 2007. 795 с ил. (Библиотека программиста). Алфавит указ.: с. 782-795....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconBaltijas starptautiskā akadēmija
Актуальные проблемы лингводидактики (Aktuālās lingvodidaktikas problēmas) oktobrī novadīja prof. A. Berdičevskis (Austrija)
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī iconValmieras integrētās bibliotēkas

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница