Вступ
НазваниеВступ
страница1/16
Дата27.01.2013
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ВСТУП


Фахівці, що працюють у галузі радіотехніки та електроніки в обов'язковому порядку повинні вміти аналізувати і оцінювати, як якісно, так і кількісно весь комплекс потенційно небезпечних і шкідливих чинників, що можуть мати місце при експлуатації радіоелектронної апаратури (РЕА), у процесі її розробки і виготовлення, а також вірно оцінювати вплив вище названих чинників на людину і навколишнє середовище.

Мета курсу '' Охорона праці '' -підготувати висококваліфікованих фахівців для радіотехнічної і радіоелектронної галузей промисловості України, що володіли би науковими та інженерними основами охорони праці і навколишнього середовища та вміли би застосовувати їх на практиці при розв'язанні питань забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, пожеж і вибухів.

Даний курс являє собою комплексну наукову дисципліну, що вивчає законодавчі та організаційні питання охорони праці і навколишнього середовища, а також питання, що пов'язані з технікою безпеки, пожежною безпекою, вибухобезпекою, гігієною праці і виробничої санітарії, у тому числі фізіологією, психологією, токсикологією, ергономікою і технічною естетикою.

Основною метою курсу є вивчення основних характеристик та вплив на людину і навколишнє середовище небезпечних і шкідливих чинників, принципів нормування і сучасних методів виміру і розрахунку їх характеристик, принципів і методів захисту або локалізації цих чинників, а також ознайомлення з основами законодавства України про охорону праці, з організацією служби безпеки праці на підприємстві, з питаннями аналізу виробничих умов і технологічних процесів, з методами виявлення можливих небезпечних і шкідливих виробничих чинників, а також з методами і засобами, що можуть бути застосовані для забезпечення безпечних умов праці.

ПРОГРАМА КУРСУ


Зміст програми відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих закладів освіти (затверджена Міносвіти 31 липня 1997 р.).

Сюди входить вивчення:

- наукових і методичних основ охорони праці і навколишнього середовища;

- правових і організаційних питань охорони праці і навколишнього середовища;

- потенційно небезпечних і шкідливих виробничих чинників у радіотехнічному виробництві і при експлуатації РЕА, а також методів їхнього аналізу;

- вплив на людину і навколишнє середовище небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

- принципів нормування параметрів і шкідливих виробничих чинників;

- методів вимірювання небезпечних і шкідливих чинників і використовуємих приладів;

- методів розрахунку інтенсивності шкідливих і небезпечних чинників;

- теорій і фізичних основ захисту від небезпечних і шкідливих чинників, методик їхнього розрахунку і проектування;

- технічних, організаційних і санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують безпечні умови праці на підприємствах радіотехнічного профілю, а також захист населення і навколишнього середовища.

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.

Тема 1. Правові основи охорони праці.Правове регулювання охорони праці, його особливості в сучасних умовах. Права і обов'язки громадян по охороні праці відповідно до Конституції України та основам законодавства України про працю. Права й обов’язки органів юстиції по охороні праці.

Угода по охороні праці в колективному договорі, номенклатура і фінансування заходів щодо охорони праці.

Закон України про охорону праці і Кодекс законів про працю. Закон України про пожежну безпеку.

Категорії стандартів: міждержавні, державні, галузеві і стандарти підприємств.

Система стандартів по безпеці праці (ССБП). Державні нормативні акти України по охороні праці (ДНАОП),та державні стандарти України(ДСТУ).

Правила, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надана сила правових норм(ПУЕ , ПТЕ, ПТБ, СН, СНиП, ОНТП, правила пожежної безпеки в Україні і НАПБ та ін.).

Тема 2. Система керування охороною праці.Охорона праці як об'єкт керування. Керування процесами розробки питань охорони праці при технічній підготовці виробництва. Матеріально-технічне постачання засобів охорони праці, навчання персоналу, забезпечення безпеки технологічних процесів, устаткування і т.ін.

Функції керування охороною праці: планування (перспективне, поточне та оперативне) і фінансування, прогнозування, організація, координація та оперативне керівництво, контроль і стимулювання (моральне, матеріальне та економічне).

Тема 3. Організація охорони праці на підприємстві.Організаційна структура охорони праці на підприємстві. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб по охороні праці. Види відповідальності. Права та обов'язки працівників відділу охорони праці.

Інструктування і навчання по охороні праці. Контроль знань і атестація по охороні праці.

Тема 4. Профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань.Поняття про нещасний випадок і професійне захворювання на виробництві. Основні причини виробничого травматизму в радіопромисловості.

Державний, адміністративний і суспільний контроль стану охорони праці. Роль технічної і правової інспекцій центрального комітету профспілки радіотехнічної та електронної промисловості, державних інспекцій і прокуратури в охороні праці.

Розслідування та облік нещасних випадків і професійних захворювань. Оцінка стана охорони праці в радіопромисловості та окремо на кожному підприємстві і у його підрозділах. Показники травматизму і методи аналізу. Оцінка ефективності заходів щодо охорони праці.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Вступ iconКочерган М. П. Вступ до мовознавства
Дорошенко С.І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1974
Вступ iconРобоча навчальна програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconКонкурсах
Вступ
Вступ iconВступ 2 висновки 14

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко. — М.: Прогресс, 1987....
Вступ icon1. Свідомість: визначення та структура
Вступ
Вступ iconМіністерство освіти І науки України
Вступ
Вступ iconРеферативні видання органів нті на
Вступ
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница