Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни "Політична економія" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 "Облік І аудит" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право
Скачать 28.19 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни "Політична економія" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 "Облік І аудит" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право
Дата20.01.2013
Размер28.19 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Миколаївський державний аграрний університет


БІБЛІОТЕКА
32.973

И74

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. [Текст]: Підручник / Автор. кол.: В.А.Баженов, П.С. Венгерський та ін. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2007. – 640 с.


2. Сільське господарство


4

В53

Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст] : Всеукраїнська науково-методична конференція. спец. вип. 4(43). Українська освіта в контексті світової і європейської інтеграції. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – 159 с.
3. Історія. Історичні науки


63.3(4 Укр)

Н20

Найцікавіше про Україну [Текст] : енциклопедичне видання. / Михайленко Л.В., Реброва І.М., Сушко В.А., Лагунова Т.І. – Харків: Торнадо, 2007. – 96 с.


4. Економіка. Економічні науки


65.0

Б61

Біляєв, В. С. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни "Політична економія" [Текст]: для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / В. С. Біляєв. – Миколаїв: МДАУ, 2008. – 34 с. + Ел. копія.
5. Держава і право


67

З-43

Звід кодексів і законів України [Текст]: збірник. – К. : Укр. агентство інформ. та друку "Рада", 2007. – 800 с.6. Цивільна оборона


68.9я73

Х94

Хромченко, В. Г. Цивільна оборона [Текст]: навч. посібник / В. Г. Хромченко. – К.: Кондор, 2008. – 264 с.


7. Наука


72.4

К55

Кобець, Є. А. Розвиток інтеграційних формувань в АПК [Текст]: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. економ. наук / Є. А. Кобець. – Миколаїв: МДАУ, 2008. – 21 с.
8. Педагогіка


74.58я73

С12

Савенкова, Л. О. Мовленнєва діяльність викладача [Текст]: навч. посібник / Л. О. Савенкова. – К. : КНЕУ, 2006. – 192 с.


9.Філософія


87.2я73

П77

Причепій, Є. М. Філософія [Текст]: посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – К. : Академвидав, 2007. – 592 с.87.4я73

М74

Мозгова, Н. Г. Логіка [Текст]: навч. посібник / Н. Г. Мозгова. – К.: Каравела, 2007. – 248 с.
Упорядник: Кащевська О.В.

Похожие:

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconМетодичні рекомендації з дисципліни "Фізика", модуль 5 "Електромагнетизм. Змінний електричний струм" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л.
Облік І аудит", 030601-"Менеджмент" з урахуванням кредитно-модульної системи навчання та рейтинг системи оцінки знань / В. С. Шебанін,...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconМіністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет
Економічна інформатика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 030509 –...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Фізика". Модуль1 "Механіка матеріальної точки", модуль 2 "Механіка твердого тіла" [Електронний ресурс] : для студ денної та заочної форм навч за напрямом підготовки: 100102,
Функції багатьох змінних [Електронний ресурс] / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, О. А. Мірошниченко [та ін.]; Факультет механізації...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Інформаційні системи І технології обліку". Теми І задачі для курсової роботи (для студентів...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconВища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 "твппт", галузь
Твппт", галузь знань 0901 "Сільське господарство І лісництво" / В. С. Шебанін, О. В. Шеба-ніна, І. П. Атаманюк [та ін.]; Факультет...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія»
«Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент напряму підготовки: 050202 Організація виробництва...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни \"Політична економія\" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 \"Облік І аудит\" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право iconРОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Рабоча програма та методичні рекомендації затверджена на заседанні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница