Зміст
Скачать 486.21 Kb.
НазваниеЗміст
страница1/4
Дата30.12.2012
Размер486.21 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ПРАЦІ НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ


Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Безпека праці в будівництві” (для студентів спеціалізації 7.092100 “Охорона праці в будівництві”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Безпека праці в будівництві” (для студентів спеціалізації 6.092100 “Охорона праці в будівництві”) / Укл. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2007. - 36с.


Укладачі: В.І. Заіченко, І.О. Мікуліна


Рецензенти: Ю.І. Жигло, С.Л. Дмитрієв


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 5 від 21.11.2006 р.ЗМІСТ


Стор.

Загальні рекомендації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4

Лабораторна робота № 1. Виявлення небезпечних та шкідливих виробничих чинників (НШВЧ) на робочих місцях операторів будівельно-дорожніх машин (БДМ), вибір методів і заходів захисту від них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Лабораторна робота № 2. Дослідження метеоумов на робочих місцях

операторів БДМ і засобів захисту від теплових випромінювань . . . . . . . .11

Лабораторна робота №3. Дослідження загазованості на робочих місцях

операторів БДМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Лабораторна робота № 4. Дослідження шумового режиму на робочих місцях операторів БДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Лабораторна робота №5. Дослідження загальної вібрації на робочому місці оператора БДМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Лабораторна робота №6. Практичне застосування первинних засобів пожежогасіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Ці лабораторні вказівки є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни “Безпека праці в будівництві”, що викладається на рівні підготовки бакалаврів спеціалізації 6.092100 “Охорона праці в будівництві”. Він включає лабораторні роботи, присвячені дослідженню умов праці робітників-будівельників, зокрема визначенню та оцінки небезпечних і шкідливих виробничих чинників на робочих місцях операторів будівельно-дорожніх машин, безпеки при виконанні земляних робіт.

Лабораторні заняття мають дослідницький характер і передбачають натурні дослідження на будівельних майданчиках філій кафедри БЖД.

Завданням вказівок при вивченні дисципліни “Безпека праці в будівництві” є:

- закріплення та поглиблення знань, що придбані при вивченні теоретичного матеріалу, здійснення зв'язку теорії з практикою;

- набуття студентами в конкретних виробничих умовах практичних навичок контролю за станом праці, аналізу отриманих результатів та розробки інженерних заходів щодо їх поліпшення з використанням сучасної обчислювальної техніки;

- придбання досвіду застосування засобів як колективного, так і індивідуального захисту для поліпшення умов праці робітників-будівельників;

- придбання досвіду наукової роботи з дослідження умов праці.

У результаті проведення лабораторних робіт студент повинен:

- знати класи робіт за показниками шкідливості й небезпечності чинників будівельних майданчиків, важкості й напруженості трудового процесу в будівництві;

- знати методику дослідження виробничого середовища будівельних майданчиків і шляхи зниження дії небезпечних та шкідливих чинників;

- вміти користуватися вимірювальною апаратурою і приладами контролю на конкретних робочих місцях будівельників, нормативними документами з оцінки стану умов праці;

- вміти розробляти пропозиції щодо поліпшення умов праці на стадії проектування будівельного майданчика.

При підготовці до лабораторного заняття студент повинен самостійно ознайомитись з методичними вказівками до наступної лабораторної роботи, рекомендованою літературою, знайти відповіді на контрольні запитання. Оскільки дослідження умов праці потребує проведення занять на будівельних майданчиках або полігонах, то студент повинен приділити особливу увагу засвоєнню вимог безпеки при виконанні досліджень, з'ясувати мету роботи, ознайомитись з вимірювальною апаратурою, підготовити форми протоколів для внесення в них експериментальних даних. Після цього під керівництвом викладача виконують необхідні натурні виміри відповідно до методичних вказівок, обробку і аналіз отриманих даних, обирають заходи щодо поліпшення умов праці.

Завершують роботу оформленням звіту, який повинен включати:

- найменування та мету роботи;

- креслення машини, або устаткування, що досліджувалось;

- дані експериментальних досліджень, їх обробку і аналіз;

- висновки й пропозиції щодо забезпечення нормативних вимог умов праці.

Звіти про виконання лабораторних робіт студент оформляє у зошиті, або на аркушах паперу формату А-4 і не пізніше наступного лабораторного заняття подає викладачу для контрольної перевірки та захисту. На основі зарахованих викладачем звітів по всіх виконаних лабораторних роботах з курсу “Безпека праці в будівництві” студент отримує залік.


  1   2   3   4

Похожие:

Зміст iconЗміст
Вступ
Зміст iconЗміст
Вступ
Зміст iconЗміст
Загальні відомості
Зміст iconЗміст перелік умовних скорочень

Зміст iconЗміст Дошкільна освіта
Теорія та практика педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах
Зміст icon2011 зміст
Мелітопольський Муніципальний учбово-професійний соціально-трудовий центр реабілітації інвалідів
Зміст iconПосібник для підготовки практичних занять з циклу “Нефрологія” зміст стор
Амілоїдоз нирок
Зміст iconЗміст перелік умовних скорочень
Розділ Механізм трансформації міграційної політики країн Західної Європи
Зміст iconДержавний вищий навчальний заклад
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з дисципліни “Культурологія”
Зміст iconТема. Зміст
Анатомія стебла дерев’янистих покрито­на­сін­них І го­ло­­на­сінних рослин та його видозмін
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница