Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому
Скачать 65.98 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому
Дата24.12.2012
Размер65.98 Kb.
ТипДиплом
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ


Програма курсу: Основи релігійних знань.

Курс: предметно – орієнтований;

для учнів 10 – 11 класів.


Виконала : Дунай Ірина Володимирівна

Спеціалізована загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 1

м. Хмельницького


м. Хмельницький

2012

Пояснювальна записка. • Актуальність програми:

процес становлення громадянського суспільства у країні, прагнення країни стати невід'ємною складовою світової цивілізації спонукає до всебічного втілення в суспільному та індивідуальному житті засад життєустрію на основі принципів, цінностей та норм високої людяності. Обов'язковою умовою соціально-економічного та духовно-морального прогресу нації, перетворення українського суспільства в розвинену цивілізовану націю є створення високодуховного середовища в суспільстві, формування у молодих поколінь високої моральної особистісної культури, добротворення та щирого людинолюбства.

З огляду на це є актуальним і своєчасним запровадження курсів духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах. До цього спонукають не тільки зміни в ціннісних орієнтирах українського суспільства, а й загальне зростання ролі моралі в житті людства в інформаційному глобалізованому світу. Курси духовно-морального спрямування мають сприяти, у першу чергу, соціалізації особистості, її духовно-моральному зростанню. Вони належать до світоглядних курсів, засвоєння яких повертається до особистості, реалізуючись у ставленні людини до самої себе, інших людей, світу загалом.

 • Необхідність :

в курсі всесвітньої історії та історії України недостатньо приділяється уваги вивченню основних релігій та релігійних течії минулого і сучасного світу. Релігійні вірування - є основа морального, суспільного, політичного і економічного розвитку людства.

 • Програма курсу відповідає віковим особливостям розвитку учнів 10 – 11 класу.

 • Мета:

сформувати систему знань про релігійні вірування, закони та механізми

виникнення та функціонування релігії, її основні типи і форми.

 • Завдання:

вивчити структуру, понятійний апарат, основні етапи розвитку релігії; засвоїти імена засновників релігійних систем, відомих богословів, основного змісту священних писань; набути вмінь застосовувати здобуті знання для аналізу різноманітних суспільних явищ та в ситуаціях світоглядного вибору.

 • Загальна характеристика навчального процесу:

навчальний процес передбачає поєднання класно-урочної системі із

самостійною роботою учнів.

 • Форми і методи:

програма курсу передбачає використання уроку – лекції, уроку – презентації, шкільного проекту, дослідницького методу, проблемо - пошукового методу.

 • Курс інтегрований:

використання міжпредметних зв’язків.

 • Матеріальні ресурси:

підручники з історії, наукова література, Інтернет, журнальні та газетні статті,

екскурсії.

 • Контроль:

проводиться підсумковий контроль у формі тестування або захисту учнівських проектів;

 • Очікувані результати:

засвоєння основних відомостей про релігійні вірування; формування в процесі навчання активного, самостійного, творчого мислення; допомогти учням позбутися шаблонного, стереотипного мислення, стандартних установок, які вбивалися в їхні голови ще з дитинства; сформувати толерантне ставлення до представників інших релігій.


Програмний матеріал вивчення курсу “Основи релігійних знань ”

9 годинуроку

Зміст навчального матеріалу

Кіл-ть годин

Вимоги до рівня підготовки учнівРелігійні вірування первісних людей.

Поява релігійного вірування. Тотемізм. Фетишизм. Магія. Анімізм. Дохристиянські вірування. Обожнювання сил природи. Язичництво. Релігійні уявлення давніх слов’ян.

1

Учень володіє поняттями тотемізм, фетишизм, анімізм, магія, язичництво. Вміє оперувати ними, наводити приклади.Релігія народів стародавнього світу.

Вірування стародавніх єгиптян. Фінікійські боги. Давньовавілонські боги. Зороастризм. Іудаїзм. Античні боги.

1

Учень називає основних богів Єгипту, Фінікії, Вавилону, Персії, Греції, Риму. Дає порівняльний аналіз .Конфуціанство. Даосизм. Сінтаїзм. Індуїзм.

1

Учень володіє поняттями. Знаходить спільне і відмінне в конфуціанстві, даосизмі, сінтаїзмі, індуїзмі.Живе вчення Будди.

Джерела. Догмати. Вчення про душу. Ставлення до земного життя. Шлях до спасіння. Мораль. Сиддхарха Гаутама.

1

Учень називає джерела, догмати буддизму. З власного досвіду оцінює мораль і ставлення до земного життя буддистів.Християнство.

Основи християнського віровчення. Основні напрямки в християнстві. Православ’я. Католицизм. Протестантизм. Греко – католицька церква. Християнські церкви на території України.

1

Учень називає основні моральні принципи християнства. Розділяє поняття православ’я, католицизм, протестантизм.Іслам.

Походження ісламу. Коран. Культові обряди мусульманського віровчення. Течії в ісламі. Завоювання світу.

1

Учень називає основні поняття мусульманського культу. Наводить приклади мусульм. Країн.Релігійні секти.

Причини виникнення сектантства. Структура. Вожді. Вплив на особистість людини. Храм Народів. Аум Синріке. Секта «Врата рая» (Heaven’s Gate). Секта Менсона. Секта Бхагавана Шрі Раджніша (Ошо). Орден Храму Сонця. Громада свідомості Крішни, «Церков Єднання» Муна, «Богородичний центр» И. Береславського.

1

Учень володіє чітким уявленням про релігійні секти, може застосувати знання на практиці, навести приклади сект. Знає як уникнути потрапляння у релігійну секту.Релігійні конфлікти.

Хрестові походи. Релігійні війни в історії Європи. Конфлікти на релігійному ґрунті в сучасному світі. Релігійна толерантність.

1

Учень називає поняття, причини і наслідки релігійних війн в минулому. Наводить приклади конфліктів на релігійному ґрунті в сучасному світі. Дає визначення толерантності.

Може навести приклади толерантності з власного досвідуКонтроль знань.

Залік проводиться у формі тесту або захисту учнівських проектів.

1


Література


 1. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мєшков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. - К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1995.

 2. Дворкин А. Как защитить себя и своих близких от тоталитарных сект. — М.: Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 2006. — 160 с.

 3. Ерышев А.А. Религиоведение: Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999.

 4. Ислам: Краткий справочник. — М., 1986.

 5. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник./ За ред. професорів А.М.Колодного і П.Л.Яроцького. - К.: Знання, 1999.

 6. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. - К.: Наукова думка, 1998.

 7. Кун Н. А. Легенды й мифы древней Греции. — М., 1989.

 8. Лао-Цзы. Обрести себя в Дао. — М., 1999.

 9. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – Львів: Просвіта, 1995.

 10. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К.: Глобус, 1996.

 11. Привалов К. Секты: досье страха. — М., 1987.

 12. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: Курс лекций. - М.: Издательство «Центр», 2000.

 13. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: МАУП, 1999.

 14. Религия: История и современность./ Под ред. профессора Ш.М.Мунчаева. - М.: Культура и спорт. Издательское объединение «ЮНИТИ»,1998.

 15. Щекин Г. В. Религии мира. — К., 1995.

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconДодатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconДодатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році Информатика
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10,тел.(044) 216 2442, факс (044) 274 1049. ua
Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністра-цій, обласні інститути...
Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconПерелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2005/2006 навчальному році основна І старша школа
Міністерство освіти І науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севасто­польської міських...
Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconІнститути післядипломної педагогічної освіти
З метою впорядкування виданої навчальної літератури І програм, що рекоменду­ються для використання в навчально-виховному процесі...
Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconУроків, позакласних заходів та дитячі творчі роботи, присвячені 20-й річниці незалежності України
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconУроків, позакласних заходів та дитячі творчі роботи, присвячені 20-й річниці незалежності України
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconКонкурсу «Учитель року-2010» на Кіровоградщині
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Міністерство освіти І науки україни хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управління освіти хмельницького міськвиконкому iconУправління навчальним закладом 09. 00. 10 філософія освіти
Робота виконана на кафедрі соціології, управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница