Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції"
Скачать 468.13 Kb.
НазваниеПроект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції"
страница1/3
Дата18.12.2012
Размер468.13 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
Уведомление
об обнародовании проекта решения исполнительного комитета Одесского городского совета «О внесении изменений и дополнений в решение исполнительного комитета Одесского городского совета от 22.04.2008 г. № 434 «Об утверждении Правил размещения наружной рекламы в городе Одессе в новой редакции»

 
Данный проект направлен на внесение изменений и дополнений в Правила размещения наружной рекламы в г. Одессе с целью их актуализации и совершенствования правового регулирования сферы деятельности размещения наружной рекламы в городе Одессе.
Проект решения исполнительного комитета Одесского городского совета «О внесении изменений и дополнений в решение исполнительного комитета Одесского городского совета от 22.04.2008 г. № 434 «Об утверждении Правил размещения наружной рекламы в городе Одессе в новой редакции» и анализ регуляторного влияния этого решения опубликован на официальном сайте города Одессы www.odessa.ua.

Замечания и предложения относительно проекта регуляторного акта от физических и юридических лиц принимаются в письменной форме в течение одного месяца со дня его опубликования по адресам:
Управление по вопросам городского дизайна и рекламы Одесского городского совета, 65026, г. Одесса, ул. Леха Качинского, 5; тел.:
(048) 715-02-04, факс: (048) 715-03-93, e-mail: dizain-reklamaogs@mail.ru  
Юридический департамент Одесского городского совета, 65004, г. Одесса, Думская, 1; тел.: (048) 725-90-44; е-mail: reguljatornost@ukr.net

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції"

Відповідно до пп. 7 п. "а" ст.ст. 30, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 16 Закону України "Про рекламу", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 р., в зв’язку з затвердженням рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № ___ від _______ Концепції розвитку зовнішньої реклами у місті Одесі та з метою актуалізації нормативних актів виконавчого комітету Одеської міської ради, удосконалення сфери правового регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 (додаток 1).

2. Затвердити в новій редакції форму договору на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, затверджену п. 3 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі", (додаток 2).

3. Це рішення набуває чинності з дня його опублікування.

4. Управлінню інформації Одеської міської ради (Ткач І.І.) оприлюднити це рішення у встановленому законом порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.

Міський голова О. Костусєв
Керуюча справами Т. Герасименко


Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від____________
№_____________

Зміни
до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434
1. Пункт 1.1. Правил викласти в наступній редакції:
"Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі (далі - Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про рекламу", "Про місцеве самоврядування в Україні" "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист прав споживачів", "Про дорожній рух", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", від 30.11.2004 року № 1604 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005 - 2015 роки".";

2. Пункт 1.2. Правил викласти в наступній редакції:
"Ці Правила регулюють правовідносини між виконавчим органом Одеської міської ради та фізичними або юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі встановлення та розміщення елементів зовнішньої реклами в межах території міста.
Документ визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, їх продовження, переоформлення та скасування. Вказує вимоги до технічного стану рекламних засобів, їх установки, експлуатації та демонтажу, а також вказує органи, що здійснюють контроль за дотриманням цих Правил.";

3. Пункт 1.4. Правил викласти в наступній редакції:
"У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:
алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
виконавчий орган ради – виконавчий комітет Одеської міської ради;
великоформатна рекламна конструкція – спеціальна конструкція, площа рекламної поверхні якої становить 12 кв. м та більше
демонтаж – зняття рекламного засобу (рекламоносія) з місця його розміщення. Демонтаж за необхідності може здійснюватися з повним або частковим розбиранням рекламного засобу на складові частини.
договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – двохстороння угода, між розповсюджувачем зовнішньої реклами та КП "Одесреклама". Підставою для його укладення є прийняття рішення:
а) робочим органом про встановлення пріоритету;
б) виконавчим комітетом Одеської міської ради про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами реєструється робочим органом;
дозвіл на розміщення зовнішньої реклами – документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
"Єдиний офіс" – управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради;
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
історичний ареал – центральна частина міста, територія пам'ятки містобудування "Стара Одеса";
КП "Одесреклама" – комунальне підприємство "Одесреклама" Одеської міської ради, яке підпорядковане робочому органу та створено для задоволення міських, суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну, у тому числі у сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті.
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
протиправно розміщений рекламний засіб – рекламна конструкція, яка характеризується хоча б однією з наступних ознак:
 розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами
розміщується після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку скасування (анулювання) дозволу;
 розміщується з недотриманням визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру та/або місця розташування рекламного засобу;
розміщується після прийняття робочим органом рішення про відмову у продовженні виданого раніше дозволу чи його скасування;
розміщуються на місцях комунальної форми власності без укладання відповідного договору з КП "Одесреклама", у тому числі в разі закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання.
рекламні засоби (рекламоносії) – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
робочий орган – управління реклами Одеської міської ради, яке уповноважено Одеською міською радою регулювати діяльність, пов’язану з розміщенням зовнішньої реклами в місті та створено для реалізація її політики у сфері поліпшення дизайну міського середовища;
розповсюджувач зовнішньої реклами – фізична або юридична особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;
складний рекламний засіб – наземна конструкція загальна площа якого більше ніж 24 кв. м або форму якого виготовлено по індивідуальному проекту (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламоносіїв відносяться також дахові установки;
соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.
спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.
схема комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами – схема, яка визначає місця та спосіб розташування рекламних засобів у відповідній частині міського середовища ";

4. Пункт 1.4. Правил викласти в наступній редакції:
"Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні наведеному в Законі України "Про рекламу", Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законі України "Про благоустрій населених пунктів" та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України.";

5. Абзац 15 пункту 2.2. Правил викласти в наступній редакції:
"Cіті-лайт – об’єкт зовнішньої реклами, який представляє собою світловий стенд (короб) з розміром однієї рекламної площі 1.2 х 1.8 м. Сіті-лайт розміщується як окремо розташована конструкція так і на опорах. Вказані рекламоносії можуть розміщуватися в будь-якій частині міста";

6. Назву розділу 3 Правил замінити з "Повноваження робочого органу" на "Робочий орган";

7. Пункт 3.3. Правил викласти в наступній редакції:
"У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом на громадських засадах можуть залучатися представники об'єднань, підприємств, які спеціалізуються у сфері виробництва та/або розповсюдження реклами, а також які надають послуги в сумісних сферах.";

8. Пункт 3.4. Правил викласти в наступній редакції:
"Робочий орган:
впроваджує Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі;
розглядає заяви юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на отримання дозволу, внесення змін, переоформлення та продовження строку його дії;
надає у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно - планові завдання на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;
приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, його продовження, або відмову у встановленні такого пріоритету;
готує та подає в установленому порядку проекти рішення виконавчого органу Одеської міської ради на затвердження щодо надання дозволу, відмови в наданні, або скасуванні його дії;
підписує, реєструє та видає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради;
веде інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів, план їх розміщення та надає в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;
виступає замовником соціальної реклами від імені виконавчого комітету Одеської міської ради;
готує і подає виконавчому органу Одеської міської ради пропозиції стосовно розмірів плати за надання платних послуг КП «Одесреклама;
 забезпечує контроль за дотриманням юридичними особами усіх форм власності та підпорядкованості, а також фізичними особами-підприємцями встановленого порядку експлуатації та утримання рекламних засобів;
видає направлення на здійснення перевірок дотримання встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті підпорядкованому комунальному підприємству;
надає суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами, а також правил благоустрою території міста, в частині утримання і забезпечення належного технічного стану та зовнішнього вигляду рекламних засобів. Контролює виконання цих приписів;
готує подання територіальним органам виконавчої влади у справах захисту прав споживачів та іншим компетентним органам державної влади або місцевого самоврядування подання про усунення порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
організовує та контролює заходи з демонтажу рекламних засобів, встановлених та/або розміщених з порушенням цього порядку.
доручає здійснити замовлення схем комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами у випадках та в порядку, визначеному цими Правилами;
 розробляє в межах компетенції проекти нормативно-правових актів, направлених на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить в установленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення порядку розміщення зовнішньої реклами;
здійснює організаційні заходи щодо залучення суб’єктів господарювання до участі у роботі з поліпшення дизайну міського середовища;
координує роботи підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, що здійснюють господарську діяльність у сфері міського дизайну, зовнішньої реклами та реклами на транспорті.
Робочий орган здійснює інші повноваження, передбачені Положенням, цими Правилами та актами органів місцевого самоврядування міста Одеси у межах, визначених чинним законодавством.";

9. Пункт 3.5. Правил – виключити;

10. Доповнити Правила розділом 31 з пунктами наступного змісту:
"31 КП Одесреклама
31.1. КП "Одесреклама" створено з метою задоволення міських, суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну, у тому числі у сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті.
31.2. КП "Одесреклама":
забезпечує економічно ефективне використання місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення засобів зовнішньої реклами, а також повноти надходжень до бюджету міста плати за користування вказаними місцями;
укладає договори з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси, для розміщення зовнішньої реклами та здійснює контроль за своєчасним надходженням плати за укладеними договорами;
здійснює обстеження рекламних засобів та надає робочому органу матеріали щодо виявлених порушень порядку розміщення зовнішньої реклами;
 за дорученням робочого органу проводить перевірки юридичних та фізичних осіб – підприємців на предмет дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами згідно з вимогами Законів України "Про рекламу", "Про благоустрій населених пунктів" та складає відповідні акти з фіксацією порушень порядку розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, а також правил благоустрою території міста, в частині утримання і забезпечення належного технічного стану та зовнішнього вигляду рекламних засобів;
  1   2   3

Похожие:

Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconРішення виконавчого комітету
Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами,...
Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconДо проекту рішення районної ради Про звіт голови Ковельської районної державної адміністрації про виконання райдержадміністрацією делегованих
Даний проект рішення підготовлено на виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування...
Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconДо рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання Про затвердження Порядку перепланування І (або) переобладнання жилих будинків та жилих приміщень у
Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Порядку перепланування І (або) переобладнання жилих будинків та жилих приміщень...
Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconПрограми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconЗвіт про діяльність виконавчих органів міської ради за 2011 рік
Свідомий того, що результати діяльності виконавчих органів міської ради визначаються ефективністю роботи мене як міського голови,...
Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconПро хід виконання рішення 11 сесії міської ради V скликання
Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік” взяти до уваги
Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки І оборони України від 27 вересня 2000 року, з метою створення...
Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconМіністерство енергетики та вугільної промисловості україни
Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
Проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22. 04. 2008 р. №434 \"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції\" iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница