Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
НазваниеРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
страница1/5
Дата16.12.2012
Размер0.65 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5
Кабінет Міністрів України

Національний університет біоресурсів і природокористування

України


ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Протокол № 16/03 від 11.04. 2011 р.
Голова комітету з конкурсних торгів,

проректор з навчально-науково-виробничих

фінансово-економічних питань
Просянік В.М.

м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю


Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22.11.2)


(зі змінами)


м. Київ – 2011


Розділ 1. Загальні положення


1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р.

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Національний університет біоресурсів і природокористування України


- місце-

знаходження:


Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Проректор з навчально-науково-виробничих фінансово-економічних питань Просянік Володимир Михайлович: тел. (044) 527-89-30, tender13@ukr.net


3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22.11.2)

Лот 1 – книги з ветеринарії та зоотехнії

Лот 2 - книги з правознавства

Лот 3 – книги з економічних та гуманітарних наук

Лот 4 – книги з землевпорядкування

Лот 5 - книги з інформатики, математики та економічних дисциплін

Лот 6 – книги з лісового господарства та екології

Лот 7 – книги з технічних наук

- вид предмета закупівлі:

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22.11.2)

Лот 1 – книги з ветеринарії та зоотехнії

Лот 2 - книги з правознавства

Лот 3 – книги з економічних та гуманітарних наук

Лот 4 – книги з землевпорядкування

Лот 5 - книги з інформатики, математики та економічних дисциплін

Лот 6 – книги з лісового господарства та екології

Лот 7 – книги з технічних наук

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навч. корпус № 4, 1 поверх,
кім. 30/1

Лот 1 – 13 найменувань

Лот 2 - 34 найменувань

Лот 3 – 41 найменувань

Лот 4 – 11 найменувань

Лот 5 – 50 найменувань

Лот 6 – 10 найменувань

Лот 7 – 22 найменувань

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

травень - грудень 2011 року


4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів


1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів


1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи .

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 16.05. 2011 р. 12-00 год

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасникаПропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

- розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

Лот 1 – 2000,00 грн

Лот 2 – 1800,00 грн

Лот 3 – 3000,00 грн

Лот 4 – 900,00 грн

Лот 5 – 5500,00 грн

Лот 6 – 1000,00 грн

Лот 7 – 2500,00 грн

- види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: Банківська гарантія

- строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 120 к. днів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівЗамовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств ).

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійснимиПропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України:

1.1. Оригінал довідки податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових податків, зборів та платежів на території України та на території країни походження, для суб'єкта господарювання дійсну станом на дату розкриття пропозиції конкурсних торгів.

1.2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку в розмірі 10%.

1.3.Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП);


2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

2.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

2.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

2.4. Копії відповідних ліцензій або дозволів у випадках, передбачених законодавством України

2.5. Документ, підтверджуючий повноваження особи, яка уповноважена підписувати договір (виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента; довіреність керівника Учасника, інше).

2.6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

2.7. Копія паспорту (для фізичних осіб).


3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження фінансової спроможності:

3.1. Копії Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік, завірені підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою.

3.2. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами датована не більше 2-х тижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3.3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки відповідного уповноваженого органу Міністерства економіки України про відсутність підприємства – Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство, чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура датованою не більше 2-х тижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів..


4. Підтвердження досвіду роботи та якості товару:

4.1. Довідка у довільній формі щодо досвіду роботи Учасника.

4.2. Досвід роботи Учасника з вищими навчальними закладами та іншими підприємствами. Підтвердженням цієї вимоги є копії відповідних договорів, у кількості не менше 3 (трьох).

4.3. Листи-відгуки за поставки аналогічних товарів у кількості не менше 3 (трьох).

4.4. Підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази (довідка у довільній формі).

4.5. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з виробництва та поставки аналогічних товарів (у довідці вказати ПІП працівників, освіту, посаду, досвід роботи).

5. Інші документи:

5.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

5.2. Істотні умови договору.

Всі подані копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи підприємства та його печаткою.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону. ( Додаток №1)

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Лот 1 – книги з ветеринарії та зоотехнії

Лот 2 - книги з правознавства

Лот 3 – книги з економічних та гуманітарних наук

Лот 4 – книги з землевпорядкування

Лот 5 - книги з інформатики, математики та економічних дисциплін

Лот 6 – книги з лісового господарства та екології

Лот 7 – книги з технічних наук

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навч. корпус № 4, 1 поверх,
кім. 30/1


Лот 1 – 13 найменувань

Лот 2 - 34 найменування

Лот 3 – 41 найменування

Лот 4 – 11 найменувань

Лот 5 – 50 найменувань

Лот 6 – 10 найменувань

Лот 7 – 22 найменування

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання . Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

-місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Україна,03041, м. Київ вул. Героїв Оборони, 15 навч, корпус №3, 1 поверх, кім.13

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

16.05.2011 р до 10-00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
-місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навч. корпус №3, 2 поверх, кімн. 46


- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

16.05.2011р о 12-00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів .

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт , що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця


1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.


КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію: “ціна” пропозиції конкурсних торгів; Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається за методикою оцінки. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.
  1   2   3   4   5

Похожие:

Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з iconЗатверджено рішенням комітету з
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-vi від 01....
Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з iconЗатверджено рішенням комітету з
Ця документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06....
Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з icon«затверджено» рішенням Комітету з конкурсних торгів кп «Київський метрополітен» від 01
«Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту підіймального та такелажного устаткування»
Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з iconЗатверджено рішенням комітету з
Загальні положення Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів. Інформація про замовника торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з iconЗатверджено рішенням комітету з
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з iconРішенням комітету з конкурсних торгів
Технічне переоснащення системи регулювання турбіни (срт) енергоблоку №5 у відповідності до вимог uсte
Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з iconЗміни затверджено на засіданні комітету з
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01 червня 2010...
Рішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з iconЗатверджено рішенням комітету з
Терміни, які |Документація конкурсних торгів розроблена на | |вживаються в |виконання вимог Закону. Терміни, |
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница