Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваниеСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
страница1/3
Дата08.09.2012
Размер379 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net

Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

січень-квітень 2010 року


Представлено видань (назв) всього: 566

Книг: 270 (наукових – 177, підручників – 93), дисертацій – 4,

звітів – 15, РЖ – 3, авторефератів – 184, журналів – 90


1. Наука в цілому

001.32(477.54) А38

Академічна наука Харківщини. До 90-річчя Національної академії наук України / Уклад. К.К. Прядкін. – Х., 2008. – 31 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1) 001.8(075.8) К44

Кислий, В.М. Методологія та організація наукових досліджень: конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / В.М.Кислий. – Суми : СумДУ, 2009. – 111 с.

Кільк. прим.: 40 (Шост. – 1, ІКон. – 1, НауЗ. – 3,

Абон. – 33, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

2. Комп’ютерна наука і технологія

004(075) Ф33

Фёдоров, М.А. Основы современных компьютерных технологий / М.А.Фёдоров. – К. : МАУП, 2008. – 595 с. – Дар.

Кільк. прим.: 100 (Шост. – 10, КІнф. – 3, Абон. – 84, УчбЗ. – 3) 004.032.26 К17

Каллан, Р. Основные концепции нейронных сетей /Р.Каллан. – М. : Вильямс, 2003. – 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 004.056.5(477)+614.8:004(477) Г67

Горбулін, В.П. Проблеми захисту інформаційного простору України : монографія / В.П.Горбулін, М.М.Биченок. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 136 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 004.434:004.8(075.8) Т80

Трушевський, В.М. Мови програмування для штучного інтелекту: програмування мовою Prolog: навч. пос. /В.М.Трушевський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 150 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 004.451(075.8) Ч-37

Чекалов, О.П. Основи функціонування операційних систем. Практикум : навч. пос. / О.П.Чекалов. – Суми : СумДУ, 2010. – 85с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 48 (КІнф. – 2, ІКон. – 1, Шост. – 1,

Прил. – 1, НБар. – 1, НРом. – 1, НОхт. – 1, Абон. – 35, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1) 004.6(075.8) П19

Пасічник, В.В. Сховища даних : навч. пос. / В.В.Пасічник, Н.Б.Шаховська. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 496 с. + Гриф МОН. – (Комп'ютинг).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 004.6/7:339.138(075.8) О-53

Олефіренко, О.М. Інформаційні системи маркетингу: конспект лекцій / О.М.Олефіренко, О.О.Карпіщенко, С.В.Глівенко. – Суми : СумДУ, 2009. – 113 с.

Кільк. прим.: 64 (Обмі. – 10, КМар. – 5, Абон. – 44, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1) 004.7.02 З-15

Задачі оптимального проектування надійних мереж / За заг. ред. Н.З. Шора. – К. : Наукова думка, 2005. – 299 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 004.738:34:17(075.8) Ф53

Филлипова, Л.Я. Компьютерная этика. Морально-этические и правовые нормы для пользователей компьютерных сетей : учеб. пос. / Л.Я.Филлипова, В.С.Зеленецкий. – Х. : ООО "Кроссроуд", 2006. – 212 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 004.89(075.8) Д58

Довбиш, А.С. Основи проектування інтелектуальних систем: навч. посіб. / А.С.Довбиш. – Суми : СумДУ, 2009. – 170 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 58 (НБар. – 2, НРом. – 2, Прил. – 2, НОхт. – 2, ІКон. – 2, Шост. – 2, КІнф. – 5, Абон. – 36, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1) 004.896:62-251 С37

Симоновский, В.І. Уточнення математичних моделей коливальних систем за експериментальними даними : монографія /В.І.Симоновский. – Суми : СумДУ, 2010. – 91 с.

Кільк. прим.: 17 (Обмі. – 5, Схов. – 10, Стен. – 1,

ДБВі. – 1) 004.942:621.9(075.8) К82

Криворучко, Д.В. Основи ЗD-моделювання процесів механічної обробки методом скінчених елементів : навч. пос. /Д.В.Криворучко, В.О.Залога, В.Г.Корбач. – Суми : СумДУ, 2010. – 209 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 54 (КТМВ. – 10, Абон. – 39, Стен. – 1, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3) 004:336(075.8) О-54

Олійник, В.О. Інформаційні системи і технології у фінансах: для студ. спец. 6.050104 "Фінанси" денної форми навчання /В.О.Олійник. – Суми : СумДУ, 2010. – 172 с.

Кільк. прим.: 75 (Обмі. – 10, Абон. – 60, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

3. Управління. Менеджмент

005.21(075.8) М58

Мізюк, Б.М. Основи стратегічного управління : підручник /Б.М.Мізюк. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 544 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 005.21:338.488.2:640.43 А72

Антонова, В.А. Стратегическое развитие ресторанного бизнеса: теория и методология исследования: монография /В.А.Антонова. – Донецк : ДонНУЭТ, 2008. – 226 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 005.32:005.342 С65

Сорока, И.В. Мотивация предпринимательства как экономико-философский феномен: сущность, эволюция, современные проблемы : монография / И.В.Сорока. – Донецк : ДГУЭТ, 1999. – 457 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 005.332.4(075.8) Ф27

Фатхутдінов, Р.А. Управління конкурентоздатністю організації : підручник / Р.А.Фатхутдінов, Г.В.Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 470 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 005.336.4(075.8) М48

Мельник, Ю.М. Економіка та управління знаннями: конспект лекцій для студ. спец. 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю" усіх форм навчання / Ю.М.Мельник. – Суми : СумДУ, 2010. – 149 с.

Кільк. прим.: 35 (КМар. – 5, Обмі. – 5, Абон. – 20, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1) 005.52(075.8) Г49

Гинзбург, А.И. Экономический анализ / А.И.Гинзбург. – СПб. : Питер, 2004. – 480 с. – (Учебник для вузов).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 005.52:336.717.18(075.8) С13

Савіна, Л.О. Фінансовий аналіз у комерційному банку: навч. пос. / Л.О.Савіна. – К. : Кондор, 2009. – 190 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 005.591.1:338.512:338.43 Л56

Лакіза, І.О. Гнучкий розвиток підприємств на основі оптимізації повних витрат : монографія / І.О.Лакіза, П.В.Тархов, О.О.Хворост. – Суми : СумДУ, 2009. – 169 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 3) 005.932(075.8) Б61

Біловодська, О.А. Логістика : курс лекцій для студ. факультету економіки та менеджменту спец. 6.030507 "Маркетинг" денної форми навчання / О.А.Біловодська, О.О.Суярова. – Суми : СумДУ, 2010. – 147 с.

Кільк. прим.: 42 (КМар. – 5, НБар. – 5, Прил. – 10, Абон. – 17, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1) 005.932(075.8) Б61

Біловодська, О.А. Логістика : курс лекцій для студ. Центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання спец. 6.030507 "Маркетинг" заочної форми навчання / О.А.Біловодська, О.О.Суярова. – Суми : СумДУ, 2010. – 111 с.

Кільк. прим.: 32 (Прил. – 10, НБар. – 5, КМар. – 5, Абон. – 7, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1) 005:338.46:378 К78

Кратт, О.А. Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу : монографія / О.А.Кратт, М.Г.Слоква. – Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2005. – 292 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 005:66 Ш95

Шубін, О.О. Хімічна промисловість України: генезис, перспективи, стратегія : монографія / О.О.Шубін. – К. : Наукова думка, 2003. – 514 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4. Стандартизація

006(075.8) Т58

Топольник, В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. пос. / В.Г.Топольник, М.А.Котляр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 212 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

5. Культура

008(082) З-41

Збірник наукових статей викладачів кафедри суспільних дисциплін Закарпатського державного університету : 15-й річниці Незалежності України присвячується / Редкол.: І.І.Вовканич, Е.Ф.Ландовський, А.С.Алмашій та ін. – Вип.1. – Ужгород : ТОВ "ВЕТА-Закарпаття", 2006. – 93 с. – (Суспільні науки). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1) 008(092)(063)Кочур Т28

Творчість Григорія Кочура у контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 року) / Редкол.: Р.Зорівчак, М.Стріха, О.Чередниченко та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 328с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 008(477)(031) П58

Попович, М.В. Культура. Ілюстрована енциклопедія України / М.В.Попович. – К. : Балтія-Друк, 2008. – 160 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України

ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

6. Бібліографія. Бібліографічні покажчики

016:655.4 М48

Мельников Олександр Валерійович: бібліографічний покажчик / Уклад. О.М.Василишин. – Львів: Українська академія друкарства, 2009. – 78 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 016:8У(477-25)КНУ Б63

Біобібліографія Інституту журналістики. Вип. 1. Гримич Галина Михайлівна / За ред. В.В. Різуна. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики, 2008. – 24 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

7. Журналістика

070 М77

Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації : колективна монографія / За ред. В.В. Різуна. – К.: Київський університет, 2007. – 272 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8. Філософія

13(075.8) Р49

Рижак, Л. Філософія як рефлексія духу: навч. пос. /Л.Рижак. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 640 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 140.8 Г93

Гудінг, Д. Людина та її світогляд: для чого ми живемо, і яке наше місце у світі. Т.1 / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2008. – 416 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (КФіл. – 1) 140.8 Г93

Гудінг, Д. Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності. Т.2 / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2006. – 376 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 140.8 Г93

Гудінг, Д. Людина та її світогляд: пошуках істини і реальності. Т.3 / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2007. – 480 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

9. Психологія

159.9 А82

Арканова, О. Психологія взаємин : наукова монографія /О.Арканова. – К. : ТОВ "КММ", 2009. – 120 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 159.9(075.8) К21

Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учеб. пос. / А.Г.Караяни, В.Л.Цветков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 247 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 159.9(075.8) Н50

Немов, Р.С. Психология : учеб. в 3-х кн. Кн. 2. Психология образования / Р.С.Немов. – 4-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 608 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 159.9(075.8)+37(075.8) К56

Ковальчук, О. Основи психології та педагогіки : навч. пос. /О.Ковальчук, С.Когут. – Львів : Видавничий центр ЛНУ

ім. І.Франка, 2009. – 624 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 159.923.38(075.8) К82

Кривопишина, О.А. Психологія творчості : конспект лекцій / О.А.Кривопишина. – Суми : СумДУ, 2010. – 84 с.

Кільк. прим.: 32 (КПСт. – 5, Абон. – 22, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1) 159.923.38:070(075.8) П86

Кривопишина, О.А. Психологія журналістської творчості: конспект лекцій для студ. напряму 0302 «Журналістика та інформація» спец. 6.030201 «Журналістика» денної форми навчання / О.А.Кривопишина. – Суми : СумДУ, 2010. – 129 с.

Кільк. прим.: 45 (КПСт. – 5, Обмі. – 3, Абон. – 32, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

10. Теорія пізнання

167:130.2:378.4(063) Ф56

Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г.С.Сковороди, м. Суми, 17-19 грудня 2009 року / редкол.: В.М.Вандишев, В.О.Артюх. – Суми : СумДУ, 2009. – 109 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)

11. Філософія моралі. Етика

177.8 М74

Мовчан, М.М. Самотність як феномен буття особистості: монографія / М.М.Мовчан. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 179.1 Е88

Етика в редакційному повсякденні / Пер.А. Баканов. – К. : Академія Української Преси; Центр Вільної Преси; "К.І.С.", 2010. – 232 с. – Дар.

Кільк. прим.: 14 (КЖФ . – 2, Схов. – 11, УчбЗ. – 1) 179.1(075.8) І-20

Іванов, В.Ф. Журналістська етика : підручник / В.Ф.Іванов, В.Є.Сердюк. – 3-є вид., випр. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 224 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

12. Релігія

2 K

Karnten dokumentation. Band 24. Volksgruppen und Religion - Identitat und Bekenntnis / T.Kassl, M.J.Ogris. – 2008. – 228 c. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27 О-75

Основи православної віри. – Почаїв: Издательство Почаевской Лавры, 2009. – 79 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-14 Л13

Лавров, С. Яко з нами Бог / С.Лавров. – Типографія Почаївської Лаври, 2008. – 99 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-14 Л13

Лавров, С. Яко c нами Бог / С.Лавров. – Типографія Почаївської Лаври, 2006. – 87 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-173/-174 С89

Суд за гробом или мытарства Преподобной Федоры. – Типография Почаевской Лавры. – 95 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-185.3+27-423.5 T

TV и компьютер: их влияние на человека. Экран и наши дети. – Типография Почаевской Лавры, 2004. – 66 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-247.6=273 П72

Святитель Василий Епископ Кинешемской (Преображенский) Беседы на Евангилие от Марка / Святитель Василий Епископ Кинешемской (Преображенский). – Мелиса, 2005. – 741 с. – (Подвижники ХХ столетия. Жизнеописания, воспоминания, творения). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-36Лавр П72

Преподобный Амфилохий Почаевский: житие и поучения. – Почаев, 2003. – 123 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-36Лавр П72

Преподобный Лаврентий Черниговский: житие, поучения, пророчества и акафист. – Издательство Почаевской Лавры. – 184с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-42 А94

Старец Паисий Афонский Слова. Т.I. С болью и любовью о современном человеке / Старец Паисий Афонский. – 374 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-42 А94

Старец Паисий Афонский Слова. Т.II. Духовное пробуждение / Старец Паисий Афонский. – 367 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-42 А94

Старец Паисий Афонский Слова. Т.III. Духовная борьба /Старец Паисий Афонский. – 320 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-42 А94

Старец Паисий Афонский Слова. Т.IV. Семейная жизнь /Старец Паисий Афонский. – 303 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-42 А94

Старец Паисий Афонский Слова. Т.V. Страсти и добродетели / Старец Паисий Афонский. – 279 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-42-056.83 Ж42

Жданов, В.Г. Алкогольно-табачно-наркотический геноцид /В.Г.Жданов. – Изд-во Православного братства Преподобного Иосифа Волоцкого, 2007. – 111 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-423.58-456.2 П68

Право на жизнь. О смертном грехе аборта. – Издательство Почаевской Лавры. – 55 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-428-273 З-19

Закон Божий : Ілюстроване керівництво для сім'ї і школи. – Свято-Успенська Почаївська Лавра, 2008. – 730 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-45 К16

Как построить христианскую семью? – Издательство Почаевской Лавры. – 175 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-457-053.2:34(082.1) Ю14

Ювенальная юстиция - современный фашизм: сборник материалов. – Днепропетровск : Спасите наши души, 2009. – 39 с. – (Библиотека православного миссионера). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-457-053.6 Ш95

Шугаев, И. Переходный возраст: брак, семья, дети /И.Шугаев. – Талдом, 2002. – 126 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-457-055.25 Б74

Богушева, Е. Воспитание девочки: от рождения до брака : верующим родителям / Е.Богушева. – М. : Одигитрия, 2006. – 99с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-526.62 С42

Сказание о Почаевской Чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. – Типография Почаевской Лавры. – 71 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-544.8 Т14

Тайна зверя. Опыт объяснения пророчеств Апокалипсиса. – ОАО "Молодая гвардия". – 59 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 27-87 Г26

Где истинная Церковь? Сведения о ересях и чертях. – Типография Почаевской Лавры, 2001. – 63 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 271.2 А35

Азы Православия. – Типография Почаевской Лавры. – 87 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 271.222(477) Д55

Добош, О. Розкол - патріотизм чи злочин? / О.Добош. – Видавництво Почаївської Лаври. – 63 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 29 О-44

О'Доннел, К. Религии мира. Иллюстрированная энциклопедия / К.О'Доннел. – Х.-Белгород : Книжный Клуб, 2008. – 191 с. 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

13. Методи суспільних наук. Статистика

303.09:327.5 Г67

Горбулін, В.П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія /В.П.Горбулін, О.Г.Додонов, Д.В.Ланде. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 164 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 311(075.8) Щ98

Щурик, М.В. Статистика: навч. пос. / М.В.Щурик. – 2-ге вид., оновлене і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 545 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 311.314(477.52) Д71

Доходи та витрати населення Сумської області за січень-вересень 2008 року: cтатистичний бюлетень / Відп. за вип. Г.М.Берестовська. – Суми: Головне управління статистики у Сумській обл., 2009. – 19 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

14. Демографія. Соціологія

314.116-026.24(477)(1-22) Р59

Рогожин, О.Г. Соціально-економічний механізм формування медико-демографічної ситуації в селах України: монографія / О.Г.Рогожин. – К., 2009. – 200 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 316(075.8) С69

Соціологія: Підручник / За ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 278 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 316.6-055.2 С69

Соціально-психологічний портрет бізнес-активної жінки (на прикладі Сумської області). Аналітичне дослідження / За заг. ред.: Н. Світайло, В. Павленка, А. Костенко. – Суми: СумДУ, 2010. –

116 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1) 316.6(075.8) Ц56

Циба, В.Т. Соціальна психологія: навч. пос. / В.Т.Циба, Ю.Ж.Шайгородський. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 336 с. + Гриф МОН. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

15. Політика

32(075.8) П36

Піча, В.М. Політологія : підручник / В.М.Піча, Н.М.Хома. – 5-те вид., виправл. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 32(09)"19/20" У-45

Україна: політична історія. XX - початок XXI ст. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 1028 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1) 32(477)(075.8) П50

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: навч. пос. / За ред. Ф.М. Рудича. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 327 с. + Гриф МОН. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 321.01(477)"20" К36

Керда, О. Комуністичний капіталізм : публіцистичне видання / О.Керда. – Миколаїв : ПП "Ощипок М.М.", 2009. – 313с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 321.011.5 П14

Паламарчук, М.О. Механізми народовладдя і внутрішньополітична безпека / М.О.Паламарчук, О.В.Литвиненко. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 144 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 323.1(71=161.2) М15

Макар, В.Ю. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади / В.Ю.Макар. – Чернівці : Прут, 2006. – 284 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 327(477) Д36

Дергачов, О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація / О.П.Дергачов. – К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, 2009. – 496 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 327.3(477)(09)(075.8) U

Ukraine and international organizations : навч. пос. /Н.Микитенко, Н.Івасів, О.Милик, С.Веселівська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 326 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 327.5(477)"201" О-22

Оборонна політика України на початку ХХІ століття: монографія / В.П. Горбулін, В.М. Бегма, В.М. Шемаєв та ін. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 104 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 327.7(477) Є34

Євроатлантична інтеграція України: глобальний та регіональний виміри : збірник аналітичних матеріалів / За ред. І.М.Коваля. – Одеса : Астропринт, 2008. – 144 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

16. Економіка. Економічна наука

33 Є97

Єщенко, П.С. Економіка для всіх / П.С.Єщенко. – К. : Вища школа, 2009. – 478 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, НауЗ. – 1) 330.101.54(075.8) К90

Кулішов, В.В. Мікро- макро економіка: підручник /В.В.Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 488 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 330.101.542(075.8) К90

Кулішов, В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: навч. пос. / В.В.Кулішов. – 3-тє вид., стереотип. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 331 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 330.322.1(076) Г93

Гузенко, О.П. Проектне фінансування (практикум) : навч. пос. / О.П.Гузенко. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 336 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 330.34(477) Е45

Економіка України: національна стратегія розвитку: монографія / За ред. Л.С. Гринів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 444 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 330.341(075.8) Р83

Рудь, Н.Т. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. пос. / Н.Т.Рудь. – К. : Кондор, 2009. – 394 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

17. Економіка праці

331.45:629.5(075.8) П34

Пістун, І.П. Охорона праці в суднобудуванні: навч. пос. /І.П.Пістун, А.М.Тубальцев, Н.П.Тубальцева. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 580 с. + Гриф МОН. 

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 331.522.4:332.1 К78

Кратт, О.А. Теоретико-методологічні основи відтворення кваліфікованої робочої сили в регіоні / О.А.Кратт, М.Г.Слоква, О.Ю.Будякова. – Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2009. – 72 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 331.548 М48

Мельник, О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання: науково-методичний посібник / О.В.Мельник. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 56 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2) 331.548 П84

Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : науково-методичний посібник для вчителів / За ред. О.В.Мельника. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 128 с. – Дар.

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 5)

18. Підприємництво. Фінанси

334.72(075.8) О-75

Основи підприємництва: теорія і практикум: навч. пос. /В.Г.Воронкова, А.Г. Беліченко, В.О. Желябін, М.А. Ажажа. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 454 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 336.22(075.8) О-58

Онисько, С.М. Податкова система: підручник /С.М.Онисько, І.М.Тофан, О.В.Грицина. – 4-те вид., виправл. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 336.22:34 Б67

Бібліотека платника податків : законодавчі та нормативні акти; коментарі, роз'яснення фахівців; оглядові листи. Кн. 4. Місцеві податки і збори. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів / За ред. С.В. Буряка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 320 с. – (Бібліотека платника податків).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1) 336.71:339.7(075.8) М48

Мельник, П.В. Банківські системи зарубіжних країн: підручник / П.В.Мельник, Л.Л.Тарангул, О.Д.Гордей. – К. : Алерта, ЦУЛ, 2010. – 586 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 336.76/.77(075.8) Б87

Бритченко, И.Г. Банковское рынковедение : учеб. пос. /И.Г.Бритченко. – Донецьк : ДонГУЭТ, 2004. – 547 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 336.761 К67

Корнійчук, О.П. Фондовий ринок: теорія і практика /О.П.Корнійчук. – К. : НАН України, РВПС України, 2009. – 224с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

19. Економічна політика

338.481/.483 В60

Вишневська, О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : монографія / О.О.Вишневська. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 296 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 338.483.1(477) Д72

Драпушко, Р.Г. Туристичний потенціал України: стан, проблеми та перспективи розвитку / Р.Г.Драпушко. – К. : Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2007. – 152 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 338.5(075.8) П32

Пінішко, В.С. Ціно- і тарифотворення: навч. пос. /В.С.Пінішко. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 303 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

20. Торгівля. Міжнародні економічні відносини

339.1(082.1) Т60

Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць. – Вип. 26, Т.1. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 359 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 339.1(082.1) Т60

Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць. – Вип. 26, Т.2. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 265 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 339.13:629.331 М77

Моніторінг ринку автомобілів: фірма, споживач, ресурси: монографія / За ред. О.О. Шубіна. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – 237 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 339.138(075.8) Б20

Балабанова, Л.В. Маркетинг : пiдручник / Л.В.Балабанова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 645 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 339.138(075.8) М27

Маркетинг: принципи та функції : навч. пос. / За ред. О.М.Азарян. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : НМЦВО МОіН України; НВФ "Студцентр", 2001. – 320 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 339.138(075.8) П81

Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів : підручник / За ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2009. – 486 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 339.5(075.8) А35

Азарян, Е.М. Международный маркетинг : учеб. пос. /Е.М.Азарян. – 3-е изд. – Х. : Студцентр, 2003. – 202 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 339.543(477) А86

Артьомов, І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України: монографія / І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2009. – 520 с. – (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 13). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1) 339.7(477) Е99

Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України / За ред. І.Я. Чугунова. – К. : Акад.фін.упр., 2009. – 471 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1) 339.9 Г54

Глобальное конкурентное пространство: монография /О.Г.Белорус и др. – К. : КНЭУ, 2008. – 720 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 339.9(075.8) Г54

Глобальна економіка: навч. пос. / П.П.Мазурок, Б.М.Одягайло, В.В.Кулішов, О.М.Сазонец. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 208 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 339.92(075.8) Ч-49

Чернега, О.Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. пос. / О.Б.Чернега, А.А.Семенов, В.С.Білозубенко. – 2-е вид., оновл. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 346 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1) 339.97(075.8) С13

Савченко, К.В. Міжнародний менеджмент : конспект лекцій для студ. спец. 8.050104 - "Фінанси" всіх форм навчання та слухачів ЦПО / К.В.Савченко. – Суми : СумДУ, 2009. – 154 с.

Кільк. прим.: 40 (НБар. – 3, НРом. – 2, НОхт. – 2, НовС. – 3, Абон. – 25, Стен. – 1, ДБВі. – 1, НауЗ. – 3)
  1   2   3

Похожие:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вітальченко М. Рейдерів зацікавили "знання"// Персонал Плюс. 2007. №22 28 лютого. С. 9
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Высшее образование в Республике Казахстан. – Oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Ред кол.: О. М. Акмалдінова О. Д. Гнідан та ін. – Вип. 18. – К. Дп "Інформ аналіт агенство", 2009. – 262 с. – З обмінного фонду
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бабич, Т. Рейдерство в Україні загроза національній безпеці / Т. Бабич // Віче. – 2010. – №14. – С. 2-5
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бантон, В. Д. Л. Природа та особливості економічної нестабільності в Україні / В. Д. Л. Бантон // Економіка та держава. – 2010. –...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Антонюк, Н. Болонська система: іноземні мови та переклад / Н. Антонюк // Вища школа. – 2008. – № – С. 12 17
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница