Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница7/7
Дата01.12.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Абон - 18, УчбЗ - 3)

285.

621.385(075.8) К93

Курс лекцій з дисципліни "Твердотіла електроніка": для студентів спеціальностей 6.090803 "Електронні системи", 6.090802 "Електронні прилади і пристрої", 6.090804 "Фізична і біомедична електроніка" заочної і денної форм навчання.- Суми: СумДУ, 2008.- 205 с.

Кільк. прим.: 79 (НОхт - 5, Прил - 5, УчбЗ - 3, Абон - 64, ДБВі - 1, Стен - 1)

286.

621.385.833.2(075.8) Т48

Ткач М.В. Квазічастинки у наногетеросистемах. Квантові точки та дроти: Посібник.- Чернівці: ЧНУ Рута, 2003.- 312 с.

+Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

287.

621.515(075.8) К17

Калинкевич Н.В. Вариантный расчет центробежного компрессора.- Сумы: СумГУ, 2008.- 55 с.

Кільк. прим.: 23 (Абон - 18, ДБВі - 1, Стен - 1, УчбЗ - 3)

288.

621.515(075.8) К17

Калінкевич М.В. Варіантний розрахунок відцентрового компресора: Навч. посібник.- Суми: СумДУ, 2008.- 55 с.

Кільк. прим.: 23 (Абон - 18, Стен - 1, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

289.

621.8:004.43(075.8) І-62

Інженерна механіка. Автоматизовані розрахунки механізмів та машин в системі Microsoft Excel: Підручник/ О.Ф. Дащенко,

І.М. Білоконєв, Д.В. Іоргачов, Ю.М. Свінарьов.- Одеса: ТЕС, 2004.- 320 с.+ Гриф МОН.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

290.

621.81(083) П50

Поливанов П.М. Таблицы для подсчета массы деталей и материалов: Справочник/ П.М.Поливанов, Е.П.Поливанова.-

12-е изд., испр. и доп.- М.: Машиностроение, 2003.- 304 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

291.

629.072.1 Г74

Гофманн-Велленгоф Б. Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування/ Б.Гофманн-Велленгоф, К.Легат, М.Візер.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.- 443 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

34. Целюлозна промисловість


292.

630*86(075.8) Г94

Гупало О.П. Хімія деревини: Підручник/ О.П.Гупало, О.П.Тушницький.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2008.-

276 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

35. Організація виробництва


293.

651.2(075.8) П14

Палеха Ю.І. Організаційна техніка: Навчально-практичний посібник.- К.: Ліра-К, 2008.- 193 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

294.

657(075.8) Б94

Бухгалтерський облік у документах: Навч. посібник/ Ред.: Л.М. Чернелевського.- К.: Кондор, 2007.- 430 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

295.

657(075.8) В67

Волкова І.А. Фінансовий облік-1: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 228 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

296.

657(075.8) Г63

Гольцова С.М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник/ С.М.Гольцова, І.Й.Плікус.- Суми: Університетська книга, 2007.- 254 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 7 (Абон - 4, НауЗ - 3)

297.

657(075.8) Ж17

Жадько К.С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ К.С.Жадько, В.В.Семенюта, Л.Ш.Олійник.- К.: ЦУЛ, 2008.-

112 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

298.

657(075.8) К72

Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: Навчально-практичний посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 528 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

299.

657(075.8) Л67

Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: ЦНЛ, 2008.- 219 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

300.

657(075.8) М69

Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник/ М.Г.Михайлов, Л.І.Полятикіна, О.П.Славкова.- К.: ЦУЛ, 2008.-

320 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

301.

657(075.8) Ш35

Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: Підручник.- К.: Каравела, 2008.-

240 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

302.

657:658(075.8) Т48

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- 6-е вид.- К.: А.С.К., 2001.- 784 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

303.

657.446(075.8) П19

Пасько Т.О. Податковий облік: Навчальний посібник.- Суми: Університетська книга, 2007.- 202 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (НауЗ - 3, Абон - 2)

304.

657.471.65(075.8) Т80

Труш В.Є. Управлінський облік/ В.Є.Труш, Т.М.Чебан, Н.Я.Стефанович.- К.: Кондор, 2007.- 296 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

305.

657.6(075.8) Н50

Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту: Підручник/ В.В.Немченко, В.П.Хомутенко, А.В.Хомутенко; Ред.: Немченко В.В.- К.: ЦУЛ, 2008.- 240 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

306.

657.6(075.8) П93

Пшенична А.Ж. Аудит: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 320 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

307.

657.6(075.8) У71

Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.- 2-те вид., стереотип.- К.: Знання-Прес, 2003.- 223 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

308.

657.6(075.8) У74

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник.- К.: Знання, 2007.- 263 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 44 (Абон - 41, НауЗ - 3)

309.

658(075.8) Б81

Бондарь Н.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2007.-

432 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

310.

658(075.8) В60

Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: ЦУЛ, 2008.- 206 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

311.

658(075.8) М36

Мацибора В.І. Економіка підприємства: Навч. пос./ В.І.Мацибора, В.К.Збарський, Т.В.Мацибора.- К.: Каравела, 2008.- 312 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

312.

658.26(075.8) Е62

Енергетичний аудит: Навч. пос.- Черкаси: ЧДТУ, 2005.-

299 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 15 (КПГМ - 3, Абон - 7, НауЗ - 3, Прил - 2)

313.

658.511.2(075.8) Б90

Будник А.Ф. Кваліфікаційні роботи в матеріалознавстві/ А.Ф.Будник, В.І.Сігова.- Суми: СумДУ, 2008.- 198 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 63 (КПМТ - 20, НОхт - 2, НЛох - 2,

Прил - 2, НРом - 2, Абон - 30, УчбЗ - 3, Стен - 1, ДБВі - 1)

36. Металознавство


314.

669.017(075.8) М54

Металознавство: Пiдручник.- 2-ге видан., переробл. і доповн./О.М.Бялик,В.С.Черненко,В.М.Писаренко,Ю.Н.Москаленко- К: Полiтехнiка, 2008.- 384 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

37. Точна механіка та автоматика


315.

681.5.01(075.8) П58

Попович М.Г. Теорія автоматичного керування: Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів/ М.Г.Попович, О.В.Ковальчук.- 2-ге вид., перероб., доп.- К.: Либідь, 2007.-

656 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 200 (Прил - 15, ІКон - 5, НОхт - 5,

Абон - 127, НРом - 15, Шост - 30, УчбЗ - 3)

316.

681.5.08(075.8) Ш57

Шикалов В.С. Технологічні вимірювання: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2007.- 168 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

38. Будівництво


317.

691.5+691.3 М54

Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах: Монографія/ Л.Й. Дворкін, Н.В. Лушнікова, Р.Ф. Рунова, В.В. Троян.-

К.: КНУБіА, 2007.- 216 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

318.

697.34(075.8) Є67

Єнін П.М. Теплопостачання. Ч.1. Теплові мережі та споруди/ П.М.Єнін, Н.А.Швачко.- К.: Кондор, 2007.-

244 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)
39. Мистецтво. Графіка


319.

744(075.8) М69

Михайленко В.Є. Інженерна графіка: Підручник/ В.Є.Михайленко, В.В.Ванін, С.М.Ковальов; Ред.:

В.Є. Михайленко.- К.: Каравела, 2008.- 272 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

320.

76.012(075.80 К90

Куленко М. Основи графічного дизайну.- 2-ге вид., випр., доп.- К.: Кондор, 2007.- 492 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

321.

792 К67

Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього.-

К.: Либідь, 2007.- 326 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України

ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

40. Літературознавство


322.

808.5(075.8) О-59

Онуфрієнко Г.С. Риторика: Навчальний посібник.-

К.: ЦУЛ, 2008.- 592 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

323.

8У П22

Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка: Монографія.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.-

432 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

324.

8У2 Д43

Дзюба І. З криниці літ: У трьох томах. Т.1. Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих сусідів і духовну рідню.- К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2006.- 975 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

325.

8У2 Д43

Дзюба І. З криниці літ: У трьох томах. Т.2. Шевченко і світ. Естетика і культурологія. Знайомство з десятою Музою. "Бо то не просто мова, звуки...". Тернисті дороги порозуміння.- К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2006.- 976 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

326.

8У2 Д43

Дзюба І. З криниці літ: У трьох томах. Т.3. Літературні портрети. Дніпровський меридіан. Зі спогадів.- К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2006.- 880 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41. Географія


327.

911(477) Н73

Новітня українська суспільна географія: Хрестоматія/

О. Шаблій.- Львів: Вид. центр ЛНУ м.. Івана Франка, 2007.-

1008 с.- З обмінного фонду

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

328.

911.3:3(1-773) К53

Книш М.М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються: Навч. Посіб.- Львів: Вид. центр ЛНУ м.. Івана Франка, 2006.- 264 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. Прим.: 2 (УчбЗ – 2)

329.

911.3:32(075.8) П50

Політична географія і геополітика: Навч.пос.- К.: Либідь, 2007.- 255 с.+ Гриф МОН

Кільк. Прим.: 103 (Абон – 102, УчбЗ – 1)

42. Історія


330.

94(38)(075.8) Б20

Балух В.О. Історія античної цивілізації. У трьох томах. Т. 1. Стародавня Греція.- Чернівці: Наші книги, 2007.- 656 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (КІст - 2, УчбЗ - 3)

331.

94(100)"312"(075.8) І-90

Історія сучасного світу: соціально-політична історія

ХV-XX століть: Навч. посіб./ Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук та ін.; За ред. Ю.А. Горбаня.- К.: Знання, 2007.- 439 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 97 (КІст - 2, Абон - 92, УчбЗ - 3)

332.

94(470) Н28

Нариси з історії Росії: переклад з російської/ Ред.:

О.О. Чубар'яна.- К.: Ніка-Центр, 2007.- 800 с.

Кільк. прим.: 3 (КІст - 2, ДБВі - 1)

333.

94(477)"1917/1947" А28

Адамчук І. Боротьба за державно-територіальний статус Північної Буковини, Акерманського, Ізмаїльського і Хотинського повітів Бессарабії, острова Зміїного та Закарпатської України у 1917-1947 рр.: Історико-правове дослідження.- К.: Атіка, 2007.-

160 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

334.

94(477)"1917/1959" Д53

Дмитрук В. Вони боролися за волю України.- Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007.- 1070 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

335.

94(477)"1932/1933" Г61

Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали/ Ред.: Р.Я. Пиріг.- К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2007.- 1128 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім.Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

336.

94(477)(031) Е64

Енциклопедія історії України: В 5 т. Т.4. Ка-Ком/ Редкол.: В.А. Смолій та ін.- К.: Наукова думка, 2007.- 526 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім.Вернадського

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

337.

94(477)(075.8) К66

Корнієнко П.С. Курс лекцій з історії України у чотирьох частинах. Ч. ІІІ. Новітня історія України/ П.С.Корнієнко, А.К.Фартушняк.- Тернопіль: Астон, 2007.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 (КІст - 1)

338.

94(477)(075.8) К66

Корнієнко П.С. Курс лекцій з історії України у чотирьох частинах. Ч. ІV. Новітня історія України/ П.С.Корнієнко, В.Д.Терещенко, М.В.Бармак.- Тернопіль: Астон, 2007.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (КІст - 1)

339.

94(477)(075.8) Л17

Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб.- К.: Знання, 2008.- 683 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

340.

94(477)(075.8) М48

Мельник А.І. Історія України: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 88 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

341.

94(477)(075.8) М69

Михальчук П.А. Курс лекцій з історії України у чотирьох частинах. Ч. ІІ. Нова історія України/ П.А.Михальчук, І.П.Куций.- Тернопіль: Астон, 2007.- 480 с.

Кільк. прим.: 1 (КІст - 1)

342.

94(477)(075.8) С24

Свідерський Ю.Ю. Курс лекцій з історії України у чотирьох частинах. Ч. І. Давня і середньовічна історія України/ Ю.Ю.Свідерський, В.М.Окаринський.- Тернопіль: Астон, 2007.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (КІст - 1)

343.

94(477)(075.8) С24

Світлична В.В. Історія України: Навч. пос.- 4-е вид.-

К.: Каравела, 2008.- 400 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

344.

94(477)(075.8) Ю71

Юрій М.Ф. Історія України: Навчальний посібник.-

К.: Кондор, 2008.- 250 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

345.

94(477.83) Т73

Троневич П. Луцький замок в історії України.- Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007.- 200 с.- З обмінного фонду

Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

346.

94(477+470+571) У45

Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: Історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку відносин між двома державами і народами.- К.: Знання Украіни, 2008.- 320 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

347.

94(5/6)"17/18"(075.8) Р82

Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: Постсередньовічний Схід (ХVIII-друга половина ХІХ ст.): Навч. пос.- К.: Либідь, 2007.- 558 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 3 (УчбЗ - 3)Місця збереження документів:


УчбЗ - Учбовий зал

Інформаційний зал Інтернет

Схов - Книгосховище

КІнф -К-ра. Інформатики

НБар

НовС -Новгород-Сіверський

НЛох -Лохвиця

НРом -Ромни

Глух - Глухів

НЛеб -Лебедин

МогП -Могильов-Подільский

Прил -Прилуки

НОхт -Охтирка

Абон - Абонемент

Стенд

ДБВі

Мед.Інст. -Мед. інс-т

НауЗ -Науковий зал

Шост -Шостка

ІКон - Конотоп - Інститут

КУпр -К-ра. Управління

КМар -К-ра. Маркетинга

КЖФ - Каф. журнал. та філології

КПСтаП-К-ра пол., соц. та псих.

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

МетК

КЗХі -К-ра. ЗХ

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

КЕЕ - К-ра Електроенергетики

КПМТ -К-ра. ПМ та ТКМ

КІст -К-ра. Історії

ХФ - Художній фонд
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+Грифмон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница