Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница6/7
Дата01.12.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

238.

512/514(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Алгебра та геометрія" з напрямків підготовки "Прикладна математика", "Інформатика" для студентів денної форми навчання: У двох частинах. Ч. 2/ Уклад.: В.Д. Погребний.- Суми: СумДУ, 2008.- 144 с.

Кільк. прим.: 85 (КПММ - 20, Абон - 60, УчбЗ - 3,

Стен - 1, ДБВі - 1)

239.

517 В52

Вірченко Н.О. Основи дробового інтегро-диференціювання/ Н.О.Вірченко, В.Я.Рибак.- К.: Задруга, 2007.- 364 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

240.

517(075.8) Г85

Грисенко М.В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й задачі.- К.: Либідь, 2007.- 720 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 182 (Абон - 179, УчбЗ - 3)

241.

517(075.8) Д69

Дороговцев А.Я. Математический анализ: Краткий курс в современном изложении.- 2-е изд.- К.: Факт, 2004.- 560 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

242.

517(075.8) О-92

Охріменко М.Г. Методи розв'язування некоректно поставлених задач/ М.Г.Охріменко, О.А.Жуковська, О.О.Купка.- К.: ЦУЛ, 2008.- 166 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

243.

517.9(075.8) З-14

Загорулько А.В. Чисельні методи у механіці: Навчальний посібник.- Суми: СумДУ, 2008.- 185 с.

Кільк. прим.: 23 (Абон - 18, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

244.

517.9(075.8) З-14

Загорулько А.В. Програмний комплекс ANSYS в інженерних задачах: Навч. посібник.- Суми: СумДУ, 2008.- 200 с.

Кільк. прим.: 23 (Абон - 18, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

245.

517.9(075.8) З-62

Зима В.Г. Неозначений та означений інтеграли: Підручник. Кн. 1. Теоретичні відомості/ В.Г.Зима, М.Р.Бєляєв.- К.: Майстер-клас, 2006.- 448 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

246.

519.2 Г12

Гаврилів О.С. Постава щодо нечітких та випадкових визначників.- Львів: Тов. ім. Стефана Банаха, 2007.- 40 с.-

Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

247.

519.85 Н42

Недашковський М.О. Обчислення з л-матрицями/ М.О.Недашковський, О.Я.Ковальчук.- К.: Наукова думка, 2007.- 295 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

248.

519.854(075.8) А90

Асеев Г.Г. Дискретная математика: Учебник/ Г.Г.Асеев, О.М.Абрамов, Д.Э.Ситников.- К.: Кондор, 2008.- 162 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

249.

519.854(075.8) Б82

Борисенко О.А. Дискретна математика: Підручник.- Суми: Університетська книга, 2008.- 255 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 100 (Прил - 10, НРом - 5, НОхт - 8,

НБар - 4, Абон - 68, ДБВі - 1, Стен - 1, УчбЗ - 3)

250.

519.876.5:621.791.7 М34

Математические модели процессов электросварки и их применение к проблемам мониторинга/ Ред.: Васильева В.В.- К.: НАН Укр. тделение гибридных моделирующих и управляющих систем в энергетике ИПМЭ, 1998.- 80 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

27. Картографія


251.

528(477)(091)(075.8) С66

Сосса Р.І. Історія картографування території України: Підручник.- К.: Либідь, 2007.- 336 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 33 (Абон - 32, УчбЗ - 1)

28. Фізика


252.

53(076) І-26

Ігнатенко В.М. Посібник до практичних занять з фізики:

У трьох частинах. Ч.1/ В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк.- Суми: СумДУ, 2008.- 224 с.

Кільк. прим.: 50 (Шост - 2, НОхт - 1, Прил - 1, НЛох - 1, НРом - 1, ІКон - 2, Абон - 37, Стен - 1, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

253.

53(076) І-26

Ігнатенко В.М. Посібник до практичних занять з фізики: Навчальний посібник. У трьох частинах. Ч.2/ В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк.- Суми: СумДУ, 2008.- 124 с.

Кільк. прим.: 50 (Шост - 2, ІКон - 2, Прил - 1, НОхт - 1, НЛох - 1, НРом - 1, Абон - 37, ДБВі - 1, Стен - 1, УчбЗ - 3)

254.

53.084(076) Г67

Горват А.А. Фізичні основи сенсорики: Навч. посібник/ А.А.Горват, Ю.М.Височанський.- Ужгород: УжНУ, 2007.-

120 с.+ Гриф МОН.- Дар

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

255.

531.8(075.8) Г94

Гуліда Е.М. Прикладна механіка: Підручник/ Е.М.Гуліда, Л.Ф.Дзюба, І.М.Ольховий.- Львів: Світ, 2007.- 384 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 12 (Абон - 9, УчбЗ - 3)

256.

539.1(063) Т29

Тезисы докладов VI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям 25-29 февраля 2008 г.-

Х.: ННЦ ХФТИ, 2008.- 120 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

257.

539.2(075.8)+538.971(075.8) Ф74

Фодчук І.М. Діагностика поверхні твердого тіла. Загальний стан проблеми та Х-променеві методи: Навчальний посібник/ І.М.Фодчук, С.В.Баловсяк.- Чернівці: Рута, 2007.- 288 с.

Кільк. прим.: 23 (ІКон - 2, КЗЕФ - 2, Абон - 16, УчбЗ - 3)

258.

539.26/27(075.8) П30

Петренко П.В. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне наближення: Навч. посібник.- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005.- 248 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

29. Хімія. Біогеографія. Орнітологія


259.

54(075.8) Б27

Басов В.П. Хімія: Навч. пос./ В.П.Басов, В.М.Родіонов.-

6-те вид.- К.: Каравела, 2008.- 320 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

260.

544(075.8) Ф50

Физическая химия: Конспект лекций/ Сост.: Лебедев С.Ю.- Сумы: СумДУ, 2008.- 37 с.

Кільк. прим.: 145 (НОхт - 10, Прил - 15, НРом - 15,

НЛох - 10, КЗХі - 88, Стен - 1, ДБВі - 1, УчбЗ - 3, Схов - 2)

261.

544(075.8) Ф50

Фізична та колоїдна хімія: Навч. посібник/ А.І. Костржицький, О.Ю. Калінков, В.М. Тіщенко, О.М. Берегова.- К.: ЦУЛ, 2008.-

496 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

262.

547(075.8) М64

Миронович Л.М. Біоорганічна хімія (скорочений курс): Навч. посібник.- К.: Каравела, 2008.- 184 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 13 (Стен - 1, Мед. - 11, ДБВі - 1)

263.

574.9(075.8) К89

Кукурудза С.І. Біогеографія: Підручник.- Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.- 504 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (ФРЕЛ - 2)

264.

591.4:597(075.8) М48

Мельник О.П. Анатомія риб: Підручник/ О.П.Мельник, В.В.Костюк, П.Г.Шевченко.- К.: ЦУЛ, 2008.- 624 с.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

265.

598.2 П64

Потіш Л.А. Каталог колекцій Зоологічного музею Ужгородського національного університету. Птахи (експозиційна колекція)/ Л.А.Потіш, Н.І.Потіш.- Ужгород: УжНУ, 2006.- 64 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

30. Біотехнологія


266.

601/602(076) В27

Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів: Навч. посібник/ Федоренко В.О., Осташ Б.О., Гончар М.В., Ребець Ю.В.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.- 279 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)
31. Безпека життєдіяльності


267.

613/614(075.8) Б40

Безпека життєдіяльності: Посібник/ Андронов В.А.,

Буц Ю.В., Третьяков О.В., Шароватова О.П.- Х.: ХОГО "НЕТ" "ЕкоПерспектива", 2007.- 304 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

268.

613/614(075.8) Г14

Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.А.Гайченко, Г.М.Коваль, Є.П.Буравльов.- 4-е вид., стереотип.-

К.: МАУП, 2007.- 440 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

269.

613/614(075.8) Ж51

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навч. пос./ Є.П.Желібо, Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний.- К.: Каравела, 2008.-

344 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

270.

613/614(075.8) С89

Супрович М.П. Безпека життєдіяльності: Практикум/ М.П.Супрович, Д.В.Сенюк, К.В.Замойська.- К.: Кондор, 2007.-

164 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

271.

614.876(477)"1986" Б61

Біль і тривоги Чорнобиля.- К.: Київська правда, 2006.- 288 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

32. Медицина


272.

611(075.8) А64

Анатомія людини: В трьох томах. Т.2/ Ред. В.Г. Ковешніков.- Луганск: Віртуальна реальність, 2007.- 260 с.

Кільк. прим.: 100 (Мед. - 100)

273.

614.2(075.8) С69

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. Практикум/ Ред. Ю.В. Вороненко, В.В. Рудень.- Львів: Новий світ - 2000, 2004.- 376 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

274.

615(076) П24

Педченко Е.П. Практикум з фармакології з медичною рецептурою в модулях/ Е.П.Педченко, С.В.Журавльова.- К.: Медицина, 2007.- 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

275.

615.8(075.8) М54

Методы и средства терапии и реабилитации: Конспект лекций для студ. спец. 7.090804 "Физическая и биомедицинская электроника" дневной формы обучения/ Сост. С.В. Соколов.- Сумы: СумГУ, 2008.- 118 с.

Кільк. прим.: 35 (Мед. - 34, ДБВі - 1)

276.

616-053.2(075.8) К75

Коцур Н.І. Основи педіатрії і дитячої гігієни: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Переяслав-Хмельницький-Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.- 632 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

277.

616-083.98(075.8) Н52

Неотложная медицинская помощь/ Ред.: Ф.С. Глумчера,

В.Ф. Москаленко.- К.: Медицина, 2008.- 664 с

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

278.

616-56.7(075.8) М42

Медична генетика/ Ред.: О.Я. Гречана, Р.В. Богатирьова,

О.П. Волосовець.- К.: Медицина, 2007.- 536 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

279.

616(091)(477.74)"18/19" В19

Васильев К. Медицина старой Одессы.- Одесса: Оптимум, 2003.- 208 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 4 (Мед. - 3, Стенд - 1)

280.

616(477.52)(092) М91

Мусієнко В. Життя на відстані 70 літ.- Суми: Мрія-1, 2007.- 444 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

281.

616.33-008.1-053.2(075.8) Б43

Белоусов Ю.В. Недостаточность пищеварения у детей: Учебное пособие.- К.: СПД Коляда О.П., 2007.- 216 с.

Кільк. прим.: 30 (Мед. - 30)

282.

616.5(075.8)+616.97(075.8) Ш66

Шкірні та венеричні хвороби.- К.: Медицина, 2007.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)
33. Техніка


283.

621.3(083) А50

Алиев И.И. Электротехнический справочник.- 4-е изд., исправл.- М.: РадиоСофт, 2006.- 384 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

284.

621.311(075.8) Р83

Рудницький В.Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування.- Суми: Університетська книга, 2007.-

280 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 50 (КЕЕ - 4, Прил - 11, Глух - 14,
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+Грифмон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница