Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница5/7
Дата01.12.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   720. Військова справа


191.

355 К60

Колесніков В.О. Форми і способи боротьби з повстанцями та партизанами/ В.О.Колесніков, А.М.Кривошеєв.- Суми: ЗАТ "ІСА-Інтерпапір", 2007.- 430 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

192.

355.58(075.8) Х94

Хромченко В.Г. Цивільна оборона: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 262 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

21. Страхування


193.

368(075.8) Б59

Бігдаш В.Д. Страхування: Навчальний посібник.- 2-е вид., стереотип.- К.: МАУП, 2007.- 448 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 7 (НауЗ - 3, Абон - 4)

194.

368(075.8) Г57

Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-е вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.- 344 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

195.

368(075.8) Д93

Дьячкова Ю.М. Страхування: Навчальний посібник.-

К.: ЦУЛ, 2008.- 240 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

196.

368(075.8) П38

Плиса В.Й. Страхування: Навч. посібник.- 2-е вид.-

К.: Каравела, 2008.- 392 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

197.

368(075.8) Я22

Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч. посіб.- К.: Знання, 2008.- 350 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

198.

369(075.8) Ю71

Юрій С.І. Соціальне страхування: Підручник/ С.І.Юрій, М.П.Шаварина, Н.В.Шаманська.- К.: Кондор, 2006.- 464 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 42 (НОхт - 2, ІКон - 1, Шост - 1, МогП - 3, Глух - 3, НРом - 3, НовС - 5, НБар - 5, Абон - 16, НауЗ - 3)

199.

369(100)(075.8) С40

Системи соціального страхування зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Г.В. Григораш, Т.Ф. Григораш, В.Я. Олійник, І.Т. Субачов.-

К.: ЦУЛ, 2008.- 144 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

22. Освіта


200.

37(075.8) К89

Кузьмінський А.І. Педагогіка/ А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко.- К.: Знання, 2007.- 447 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

201.

37(510)(063) М34

Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті": 21 лютого 2008 року. Ч.1.- Суми: СумДУ, 2008.- 156 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

202.

37(510)(063) М34

Матеріали науково-практичної конференції "Молодь в освіті": 21 лютого 2008 року. Ч.2.- Суми: СумДУ, 2008.- 134 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

203.

378(075.8) А86

Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. Інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін.- К.: Кондор, 2008.- 272 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (КПСт - 1, УчбЗ - 1)

204.

378.014.1(072) Т35

Терно В.В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти: формування справ: Методичний посібник.- К.: МАУП, 2006.-

200 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, МетК - 1)

205.

378.03:316.344.42(477)(063) П78

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць/ За ред.

Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського.- Вип. 15-16 (19-20).-

Х.: НТУ "ХПІ", 2007.- 388 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

23. Етнологія. Етнографія. Фольклор


206.

39(075.8) Ч-46

Черепанова С.О. Філософія родознавства: Навч. посіб.-

К.: Знання; КОО, 2008.- 460 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

207.

39(477)(075) Ю71

Юрій М.Ф. Етногенез українського народу: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 262 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

208.

39(477)(075.8) У45

Українська етнологія: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2007.-

400 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

209.

398(477) Д13

Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору.-

3-е вид., доп., перероб.- Луцьк: Волинська книга, 2007.- 324 с.-

З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

24. Мовознавство


210.

4(075.8) К30

Кацавець Р.С. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2008.-

111 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

211.

4И(075.8) М17

Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови) (+Доступ з локальної мережі СумДУ): Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студ. фак-ту перекладачів та фак-ту заочного та вечірнього навчання.-

К.: Ленвіт, 2007.- 416 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 15 (Абон - 12, УчбЗ - 3)

212.

4И(Англ)(075.4) Д80

Дугин С.П. English: Новый самоучитель: Новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике.- Сумы-Ростов-на-Дону: Університетська книга-Феникс, 2007.- 381 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

213.

4И(Англ)(075.8) А64

Англійська мова: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.-

136 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

214.

4И(Англ)(075.8) Д80

Дугин С. Читать, писать, говорить по-английски.- Сумы-Ростов-на-Дону: Университетская книга-Феникс, 2007.- 205 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

215.

4И(Англ)(075.8)

English communication - I. Практика розмовної англійської мови: A practical approach to improve your critical thinking & communication abilities/ Edited bu Tamara Bondar.- К.: ЦНЛ, 2004.- 134 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

216.

4И(Англ)(076) Г93

Гужва Т. The Paths to University: тести з англійської мови для студентів та абітурієнтів/ Т.Гужева, Т.Гусак.- К.: ІНКОС, ЦУЛ, 2008.- 416 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

217.

4И(Нем)(075.8) Д80

Дугин С. Читать, писать, говорить по-немецки.- Сумы-Ростов-на-Дону: Университетская книга-Феникс, 2007.- 101 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

218.

4И(Фр)(075.8) Д80

Дугин С. Читать, писать, говорить по-французки.- Сумы-Ростов-на-Дону: Университетская книга-Феникс, 2007.- 137 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

219.

4И(Чеськ)(038) Д18

Даниленко Л.І. Чесько-український словник. Сучасна ділова мова.- К.: ЗР-Інформ, 2000.- 166 с.- З обмінного фонду

Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

220.

4У Б72

Бобух Н.М. Антоніми в українській поетичній мові: Монографія.- Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007.- 312 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

221.

4У С32

Сербенська О.А. Мовний світ Івана Франка (статті, роздуми, матеріали): Монографія.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.- 372 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

222.

4У(075.8) К30

Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Г.М.Кацавець, Л.М.Паламар.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Алерта, 2005.-

328 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

223.

4У(075.8) М36

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: Навч. пос./ З.Мацюк, Н.Станкевич.- 2-е вид.- К.: Каравела, 2008.-

352 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

224.

4У(075.8) М74

Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навч. посіб./ 3-є вид., перероб та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.- 592 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

225.

4У(075.8) О-54

Олійник О. Граматика української мови: Навч. пос./ О.Олійник, В.Шинкарук, Г.Гребницький.- К.: Кондор, 2008.-

544 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

226.

4У(075.8) П39

Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навчальний посібник.- 3-е вид.- К.: ЦУЛ, 2008.- 256 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

227.

4У(075.8) С91

Сучасна українська літературна мова: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ Ред. М.Я. Плющ.- 6-е вид., стереотип.- К.: Вища школа, 2006.-

430 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

25. Екологія


228.

502 Е45

Екосередовище і сучасність: Монографія. Т. 5. Управління екосередовищем в умовах регіоналізації/ С.І. Дорогунцов,

М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко.- К.: Кондор, 2007.- 446 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

229.

502 Е45

Екосередовище і сучасність: Монографія. Т. 6. Екосередовище та євроінтеграційні процеси/ С.І. Дорогунцов,

М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко.- К.: Кондор, 2007.- 622 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

230.

502 Е45

Екосередовище і сучасність: Монографія. Т. 7. Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовим полем/ С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Горбач,

П.П. Пастушенко.- К.: Кондор, 2007.- 610 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

231.

502.1 Т65

Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні суперечності: Монографія.- Луцьк: Надстир'я, 2006.- 226 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

232.

502.15(075.8) М15

Макарова Н.С. Економіка природокористування: Навчальний посібник/ Н.С.Макарова, Л.Д.Гармідер, Л.В.Михальчук.- К.: ЦУЛ, 2007.- 322 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

233.

502.15(075.8) М48

Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник.- 3-е вид., випр. і доп.- Суми: Університетська книга, 2006.- 367 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

234.

502.17(075.8) С91

Сухарев С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ С.М.Сухарев, С.Ю.Чундак, О.Ю.Сухарева.- Львів: Новий світ - 2000, 2004.- 256 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

235.

502.22(075.8) Р83

Руденко С.С. Штучні системи в екології: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів/ С.С.Руденко, С.С.Костишин, І.О.Ситнікова.- Чернівці: Рута, 2006.- 200 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (НОхт - 2, Абон - 15, УчбЗ - 3)

26. Математика


236.

512(075.8) Н54

Нерух О.Г. Лінійна алгебра та аналітична геометрія/ О.Г.Нерух, Н.М.Ружицька.- К.: Кондор, 2008.- 196 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

237.

512/514(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Алгебра та геометрія" з напрямків підготовки "Прикладна математика", "Інформатика" для студентів денної форми навчання: У двох частинах. Ч. 1/ Уклад.: В.Д. Погребний.- Суми: СумДУ, 2008.- 159 с.

Кільк. прим.: 85 (КПММ - 20, Стен - 1, ДБВі - 1,

Абон - 60, УчбЗ - 3)
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+Грифмон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница