Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница4/7
Дата01.12.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Абон - 56, ДБВі - 1, Стен - 1, НауЗ - 3)

19. Право


155.

34(075.8) П68

Правознавство: Підручник.- К.: Правова єдність, 2008.-

790 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

156.

34(075.8) Ш83

Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: Навч. пос./ Г.А.Шпиталенко, Р.Б.Шпиталенко.- 5-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 376 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

157.

340(075.8) П43

Погребной И.М. Теория права: Учеб. пособ.- 3-е изд., испр. и доп.- Х.: Основа, 2003.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

158.

340(075.8) П68

Правознавство: Практикум. Навчальний посібник./ Ред.

С.М. Тимченко, Т.О. Коломоєць.- Суми: Університетська книга, 2007.- 219 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

159.

341(075.8) Ц98

Цюрупа М.В. Міжнародне гуманітарне право: Навч. посібник/ М.В.Цюрупа, В.І.Дяченко.- К.: Кондор, 2008.-

364 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

160.

341.223 Б79

Болдижар М. Державно-правові аспекти входження Закарпаття до складу Чехословаччини: Монографія.- Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006.- 72 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

161.

341.7(075.8) Г94

Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2007.- 224 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

162.

342.4(075.8) Р83

Рудик П.А. Коментар до конституційних змін: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 220 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

163.

342.51(075.8) О-70

Ортинський В.Л. Управління в органах виконавчої влади України: Навчальний посібник/ В.Л.Ортинський, З.Р.Кісіль, М.В.Ковалів.- К.: ЦУЛ, 2008.- 296 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

164.

342.553(075.8) Т65

Трачук П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Навчальний посібник.- Чернівці: Наші книги, 2007.- 280 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (НРом - 2, НОхт - 2, КПра - 5, Абон - 38, УчбЗ - 3)

165.

342.573(075.8) П43

Погорілко В.Ф. Референдне право України: Навч. посібник/ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко.- К.: Ліра-К, 2006.-

366 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

166.

342.9(477)(094.4) К57

Кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 1 березня 2008 р.- Х.: Одіссей, 2008.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

167.

343(075.8) С29

Селецька С.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Посібник для студентів юридичних вузів і юридичних факультетів.- К.: ЦУЛ, 2008.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

168.

343(075.8) С29

Селецька С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Посібник для студентів юридичних вузів і юридичних факультетів.- К.: ЦУЛ, 2008.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

169.

343(477)(094.4) К82

Кримінально-процесуальний кодекс України: За станом на

1 січня 2008 р.- Х.: Одіссей, 2008.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

170.

343.1(075.8)+347.993(075.8) С89

Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу/ А.О. Галай, С.Г. Стеценко, С.М. Тимченко, О.Ф. Штанько.- К.: Правова єдність, 2008.- 202 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

171.

343.13 Д75

Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія.- Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008.- 208 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

172.

343.148:657(075.8) Ш26

Шарманська В.М. Судова бухгалтерія: Навч. посіб./ В.М.Шарманська, С.О.Шарманська, І.В.Головко.- К.: ЦУЛ, 2008.- 688 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

173.

343.2(075.8) Х97

Храпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

174.

343.2/7(477)(075.8) Ф89

Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: ЦНЛ, 2004.- 362 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

175.

343.85(082) П35

Питання боротьби зі злочинністю: Збірник наукових праць.- Вип. 14.- Х.: Кроссроуд, 2007.- 284 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

176.

343.98(075.8) М27

Маркусь В. Криміналістика. Курс лекцій.: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 558 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

177.

343.982.4(075.8) В75

Воробей О.В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: Навчально-методичний посібник/ О.В.Воробей, І.М.Мельников, О.Г.Волошин.- К.: ЦУЛ, 2008.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

178.

346(477)(075.8) Г72

Господарське законодавство України: Ред.: Жук Л.А., Неживець О.М.- К.: Кондор, 2007.- 718 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

179.

346.12 Г90

Грудницька С.М. Правове регулювання організації і діяльності підприємств та їх об'єднань у формі повних товариств: Монографія/ С.М.Грудницька, О.С.Шеремет.- Чернігів: Деснянська правда, 2007.- 160 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

180.

346.26(076.2) К22

Карлін М.І. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спеціальністю "Менеджмент організацій"/ М.І.Карлін, А.В.Носалюк.- К.: Кондор, 2008.- 356 с.

Кільк. прим.: 20 (КПра - 3, Абон - 14, УчбЗ - 3)

181.

346.543(075.8) С77

Старинський М.В. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні: Навчальний посібник/ М.В.Старинський, Ж.В.Завальна.- Суми: Університетська книга, 2007.- 405 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

182.

346.548(075.8) С16

Салухіна Н.Г. Захист прав споживачів: Навчальний посібник/ Н.Г.Салухіна, О.М.Язвінська, О.І.Башкатова.- К.: МАУП, 2007.- 382 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

183.

347(076) Ц58

Цивільне право: Практикум. Навчальний посібник./ Ред.:

Р.А. Майданчик, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера.- К.: Правова єдність, 2008.- 624 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

184.

347(477) Ц57

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар.

Із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 р./ Ред.: Харитонова Є.О., Харитонова О.І., Голубєва Н.Ю.- К.: Правова єдність, 2008.- 740 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

185.

347.73(075.8) В30

Веприняк Д.М. Фінансове право: Навчально-методичний комплекс для студентів усіх форм навчання спеціальності: 7.050106 "Облік і аудит"/ Д.М.Веприняк, А.Ю.Нашинець-Наумова.- К.: ЦУЛ, 2008.- 168 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

186.

347.77/.78(075.8) М59

Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник.- К.: Політехніка НТУУ "КПІ"; Ліра-К, 2008.- 232 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

187.

347.77/78(075.8) К89

Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник.- К.: Кондор, 2008.- 428 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

188.

347.91/95(075.8) К83

Кройтор В.А. Гражданский процесс.- Х.: Эспада, 2003.-

288 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

189.

349.41(075.8) Ш49

Шеремет А.П. Земельне право України: Підручник.- Чернівці: Наші книги, 2008.- 632 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

190.

349.42(094.4) З-51

Земельний кодекс України з постатейними матеріалами.-

К.: Юрінком Інтер, 2007.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+Грифмон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница