Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница3/7
Дата01.12.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   714. Праця. Економіка та організація праці


101.

331.101.3(075.8) К55

Коваленко М.А. Менеджмент трудової активності працівників підприємства/ М.А.Коваленко, І.І.Грузнов, Л.Є.Сухомлин.- Херсон: Олді-плюс, 2006.- 288 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 26 (НРом - 2, НЛох - 2, НОхт - 2, ІКон - 2, Шост - 2, Абон - 13, НауЗ - 3)

102.

331.103-057.212(075.8) В49

Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: Навч. посіб./ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканов.-

К.: Кондор, 2007.- 414 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 52 (НОхт - 5, НЛох - 5, НРом - 5, Шост - 5, ІКон - 5, Абон - 24, НауЗ - 3)

103.

331.103-057.212(075.8) К61

Колпаков В.М. Організація праці менеджера: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Персонал, 2008.- 432 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

104.

331.45(075.8) Г19

Гандзюк М.П. Основи охорони праці: Підручник/ М.П.Гандзюк, Є.П.Желібо, М.О.Халімовський.- 4-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 384 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

105.

331.45(075.8) Г85

Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник.-

К.: Кондор, 2007.- 240 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

106.

331.45(075.8) К65

Конспект лекцій з курсу "Охорона праці в галузі": для студ. економ. спец. усіх форм навчання/ Уклад. А.Ф. Денисенко.- Суми: СумДУ, 2008.- 137 с.

Кільк. прим.: 135 (КПЕк - 5, НОхт - 30, НБар - 5,

НовС - 5, Глух - 5, НЛеб - 5, МогП - 5, НРом - 5, НЛох - 5,

Прил - 5, Абон - 55, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)15. Форми організації в економіці


107.

334.012.82:640.4(075.8) Ф84

Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі/ Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Артеменко А.С., Кошиль Ю.В.- К.: Кондор, 2008.- 370 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

108.

334.72 П32

Підприємницька діяльність: стратегія економічного розвитку/ Ред. А.В. Чупіса.- Суми: Довкілля, 2005.- 370 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

109.

334.72(075.8) Ш69

Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 376 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

110.

334.72.012(075.8) В49

Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навч. посібник.- 2-е вид., переробл. і доп.- К.: Кондор, 2008.- 544 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

16. Фінанси


111.

336 Ф59

Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: перекл. з рос./ Ред.:

Л.О. Дробозіна.- Рівне: Вертекс, 2007.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

112.

336(075.8) Ф59

Фінанси (теоретичні основи): Підручник/ М.В. Грідчіна,

В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук та ін.- К.: МАУП, 2002.- 280 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

113.

336.1(075.8) К23

Карлін М.І. Державні фінанси України: Навч. посіб.- К.: Знання, 2008.- 348 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

114.

336.1(075.8) Ю70

Юрій С.І. Казначейська справа: Підручник/ С.І.Юрій, В.І.Стоян, О.С.Даневич.- Тернопіль: Карт-бланш, 2006.-

818 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

115.

336.22(477)(075.8) Е96

Еш С.М. Податкова система України: Наочний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 108 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

116.

336.225.673 С42

Скворцов М.Н. Податковий менеджмент. Кн. 2. Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки/ Ред.: В.П. Давидова.- К.: Кондор, 2007.- 414 с.

Кільк. прим.: 5 (НауЗ - 2, Абон - 3)

117.

336.7 Ш67

Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: Монографія.- Суми: ВВП "Мрія" ТОВ УАБС НБУ, 2008.- 348 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

118.

336.7 Ш67

Школьник І.О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи: Монографія.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- 98 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

119.

336.7:311.3(075.8) Ф59

Фінансово-банківська статистика: Навч. пос.- К.: Либідь, 2007.- 512 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 88 (Абон - 84, НауЗ - 3)

120.

336.7(075.8) В19

Васильєва В.В. Фінансовий ринок: Навчальний посібник/ В.В.Васильєва, О.Р.Васильченко.- К.: ЦУЛ, 2008.- 368 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

121.

336.7(075.8) Г67

Горбач Л.М. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник/ Л.М.Горбач, О.Б.Каун.- К.: Кондор, 2006.- 436 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 21 (НОхт - 1, НовС - 2, МогП - 1, НРом - 2, НБар - 2, Глух - 2, Абон - 8, НауЗ - 3)

122.

336.71.078.3(075.8) К56

Коваленко В.В. Банківський нагляд.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- 262 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

123.

336.717(075.8) Б91

Бурлак Г.Н. Техника валютных операций/ Г.Н.Бурлак, О.И.Кузнецова.- М.: Финстатинформ, 1998.- 200 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

124.

336.717(075.8) П33

Пиріг С.О. Платіжні системи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: ЦУЛ, 2008.- 240 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

125.

336.717(075.8) Ч-46

Череп А.В. Банківські операції: Навч. посібник/ А.В.Череп, О.Ф.Андросова.- К.: Кондор, 2008.- 410 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

126.

336.717.71(075.8) Ч-51

Чесноков В.Л. Фінансові інструменти: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: ЦУЛ, 2008.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

127.

336.76(075.8) С68

Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник.- 2-ге вид., перероб., доп.- Тернопіль-Київ: Карт-бланш; Кондор, 2008.-

632 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

128.

336.76(075.8) Ф75

Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг): Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А.Б. Кондрашихин,

В.Г. Рожманов, Т.В. Пепа, В.А. Федорова.- К.: ЦУЛ, 2008.-

376 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

129.

336.764/768(075.8) Ч-51

Чесноков В.Л. Біржові операції: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Ред.: Коваленка М.А.-

К.: ЦУЛ, 2008.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

130.

336.77(038) З-14

Загородній А. Кредитування. Термінологічний словник/ А.Загородній, Г.Вознюк, Г.Партин.- К.: Кондор, 2007.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

131.

336:338.435(063) Ф59

Финансы, денежное обращение и кредит в повышении благосостояния населения Украины: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции (26 октября 2007 г.)/ Ред. кол.: Федоркин С.И., Морозов А.Д., Бережная И.В. и др.- Симферополь: Национальная академия природоохоронного и курортного строительства, 2007.- 232 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

17. Економічне становище. Економічна політика


132.

338.242(075.8) Б17

Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб./ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич.- 2-ге вид., стер.- К.: Знання, 2008.- 263 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

133.

338.242.4(075.8) С79

Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник.- К.: Знання, 2007.- 271 с.

Кільк. прим.: 43 (Абон - 40, НауЗ - 3)

134.

338.242.4(075.8) Ш33

Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Підручник.- К.: Знання, 2008.- 462 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

135.

338.47 П22

Пащенко Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції: Монографія/ Ю.Є.Пащенко, О.І.Никифорук.- Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008.- 192 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

136.

338.48(075.8) К45

Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.- 344 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

137.

338.48(075.8) М27

Маркетинг туризму: У двох частинах. Ч.1/ Г.Б.Мунін, З.І.Тимошенко, Є.В.Самарцев, А.О.Змійов.- К.: Європейський університет, 2006.- 324 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

138.

338.48(075.8) М27

Маркетинг туризму: У двох частинах. Ч.2/ Г.Б.Мунін, З.І.Тимошенко, Є.В.Самарцев, А.О.Змійов.- К.: Європейський університет, 2006.- 427 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

139.

338.48(075.8) Т41

Тимошенко З.І. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу: Навч. пос./ З.І.Тимошенко, Г.Б.Мунін, В.П.Дишлевий.- К.: Європейський ун-т, 2007.- 246 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

18. Торгівля. Міжнародні економічні відносини


140.

339.138(075.8) Б83

Бородкіна Н.О. Маркетинг: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 362 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

141.

339.138(075.8) З-53

Земляков І.С. Основи маркетингу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І.С.Земляков, І.Б.Рижий, В.І.Савич.- К.: ЦНЛ, 2004.- 352 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

142.

339.138:336.71(075.8) Ж86

Жуков С.А. Маркетинг в банку. Опорний конспект: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 182 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

143.

339.5(075.8) П12

Пазуха М.Д. Кон'юктура світових товарних ринків: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 272 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

144.

339.5/9(038) З-14

Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність. Термінологічний словник/ А.Загородній, Г.Вознюк.- К.: Кондор, 2007.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

145.

339.5/.9(038) С91

Сухарський В.С. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, технологія, практика, управління.- Тернопіль: Видавництво Астон, 2006.- 528 с.

Кільк. прим.: 80 (НОхт - 5, Шост - 5, НРом - 5, ІКон - 5, НЛох - 5, Абон - 52, УчбЗ - 3)

146.

339.7(075.8) Р83

Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.-

2-е вид., перероб. і доп.- К.: ЦУЛ, 2007.- 632 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

147.

339.727(075.8) М58

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Робочий зошит студента/ Ред.: Л.В. Руденко, І.І. Заводовська.- К.: ЦУЛ, 2008.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

148.

339.9(075.8) Г79

Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- 3-е вид, перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.- 432 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

149.

339.9(075.8) Д21

Дахно І.І. Світова економіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-е перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

150.

339.9(075.8) П12

Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: ЦУЛ, 2008.- 230 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

151.

339.9(075.8) Р69

Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.І.Романчиков, І.О.Романченко.- К.: ЦУЛ, 2008.- 256 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

152.


339.9(075.8) С24

Світова економіка: Підручник/ А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін.- К.: Либідь, 2007.- 640 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 13 (КЕТе - 1, Абон - 9, НауЗ - 3)

153.

339.9(075.8) С60

Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посібник.-

К.: Кондор, 2008.- 382 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

154.

339.97(075.8) К65

Суміна О.М. Конспект лекцій з курсу "Міжнародний менеджмент": для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання/ О.М.Суміна, О.В.Черняков; Уклад.: Суміна О.М., Черняков О.В.- Суми: СумДУ, 2008.- 107 с.

Кільк. прим.: 82 (КМар - 5, Прил - 6, НБар - 10,
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+Грифмон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница