Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница1/7
Дата01.12.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за квітень 2008 р.


Представлено видань всього: 522 назви

Книг: 336 назв

В т.ч. наукових – 74 назви

підручників – 262 назви

дисертацій – 3 назви

авторефератів – 135 назв

журналів – 45 назв

реферативних журналів – 3 назви


1. Комп’ютерна наука і технологія


1.

004(075.8) І-74

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник.- 2-ге вид.- К.: Каравела, 2008.- 640 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

2.

004(092) М19

Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. Кн.1. Академик С. Лебедев.- К.: Наукова думка, 1992.- 126 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

3.

004(092) М19

Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах.- К.: Фирма "КАТ", ПТОО "А.С.К.", 1995.- 379 с.

Кільк. прим.: 8 (Схов - 8)

4.

004.055.56(075.8) У74

Усатенко Т.М. Криптологія: Навч. посібник.- Суми: СумДУ, 2008.- 164 с.

Кільк. прим.: 108 (КІнф - 15, НБар - 1, НовС - 1,

НЛох - 1, НРом - 1, Глух - 1, НЛеб - 1, МогП - 1, Прил - 5,

НОхт - 5, Абон - 71, Стен - 1, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

5.

004.2(075.8) К65

Концевич В.Г. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.8. Внутренний интерфейс персонального компьютера/ В.Г.Концевич, М.В.Концевич.- Сумы: СумГУ, 2008.- 150 с.

Кільк. прим.: 33 (Абон - 28, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

6.

004.31:621.382(075.8) Б12

Бабич Н.П. Компьютерная схемотехника: Методы построения и проектирования/ Н.П.Бабич, И.А.Жуков.- К.: МК-Прес, 2004.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7.

004.4 К65

Концевич В.Г. Твердотельное моделирование в Autodesk Inventor.- М.-Сп-б.-К.: ДиаСофт, ДМК Пресс, 2008.- 672 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (Стен - 1)

8.

004.42(075.8) П24

Пекарський Б.Г. Основи програмування: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 364 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

9.

004.422.6(075.8) Г14

Гайна Г.А. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 200 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

10.

004.732(075.8) Б24

Баравой В.Т. Конспект лекций по курсу "Локальные системы автоматики": для студентов специальности 7.091401 "Системы управления и автоматики" дневной формы обучения.- Сумы: СумГУ, 2008.- 139 с.

Кільк. прим.: 42 (Прил - 3, ККСУ - 3, Абон - 31, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

11.

004.94(075.8) Т56

Томашевський В.М. Моделювання систем.- К.: Видавнича група BHV, 2007.- 352 с.+Гриф МОН.- ("Інформатика")

Кільк. прим.: 10 (КІнф - 1, УчбЗ - 3, Абон - 6)

12.

004:334.012.64(075.8) С40

Сиротинська А.П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ А.П.Сиротинська, І.Д.Лазаришина.- К.: ЦУЛ, 2008.- 264 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

13.

004:61(075.8) М76

Момоток Л.О. Основи медичної інформатики/ Л.О.Момоток, Л.В.Юшина, О.В.Рожнова.- К.: Медицина, 2008.-

232 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

2. Управління. Менеджмент


14.

005(075.8) Б59

Бізнес-менеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Ред.Л.І. Федулова.- К.: МАУП, 2007.- 632 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

15.

005(075.8) П64

Конспект лекцій та методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінювання": для студ. денної та заочної форм навчання спец. 6.050107 "Економіка підприємства"/ Уклад.: Л.М. Таранюк, О.В. Макарюк.- Суми: СумДУ, 2008.- 206 с.

Кільк. прим.: 432 (НОхт - 5, Шост - 10, ІКон - 10,

КЕко - 35, НЛох - 5, НРом - 5, НЛеб - 5, Абон - 352, ДБВі - 1, НауЗ - 3, Стен - 1)

16.

005(075.8)+339.138(075.8) О-75

Мамчук І.В. Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій: для студентів спеціальностей 7.091605 "Хімічна технологія високомолекулярних сполук", 6.091401 "Системи управління та автоматики" заочної та денної форм навчання/ І.В.Мамчук, І.О.Пригара; Уклад.: Мамчук І.В., Пригара І.О.- Суми: СумДУ, 2008.- 161 с.

Кільк. прим.: 32 (Шост - 27, НауЗ - 3, Стен - 1, ДБВі - 1)

17.

005(075.8) Х76

Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник/ В.І.Хомяков, І.В.Бакум.- К.: Кондор, 2007.-

400 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

18.

005.51(075.8) Т19

Тарасюк Г.М. Планування діяльності піприємства: Навч.пос./ Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб.- 3-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 352 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

19.

005.52(075.8) П80

Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І.Ф.Прокопенко, В.І.Ганін.- К.: ЦУЛ, 2008.- 430 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

20.

005.52:005.915(075.8)

Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 180 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

21.

005.8(075.8) М13

Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие/ И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге; Ред. И.И. Мазур.- М.: Омега-Л, 2004.- 664 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

22.

005.8(075.8) У-67

Управління проектами: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 168 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

23.

005.915(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент": для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання.- Суми: СумДУ, 2008.- 118 с.

Кільк. прим.: 279 (НБар - 20, НЛох - 15, НРом - 20,

Прил - 10, НОхт - 20, Глух - 15, Шост - 25, НЛеб - 20, ІКон - 20, МогП - 20, Абон - 89, НауЗ - 3, Стен - 1, ДБВі - 1)

24.

005.915(075.8) П39

Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 298 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

25.

005.915(075.8) П87

Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: ЦУЛ, 2008.- 296 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

26.

005.915:336.71(075.8) С16

Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів/ І.В.Сало, О.А.Криклій.- Суми: Університетська книга, 2007.- 314 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

27.

005.915:658.152(075.8) С14

Сазонець І.Л. Інвестиційна діяльність корпорацій: Навчальний посібник/ І.Л.Сазонець, О.Д.Сучкова.- К.: МАУП, 2007.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

28.

005.92:004.451.54(075.8) М33

Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.В.Матвієнко, М.Н.Цивін.- К.: ЦУЛ, 2008.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

29.

005.932(075.8) Л69

Логістика: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.050201 "Менеджмент організацій", 6.050108 "Маркетинг" усіх форм навчання/ Уклад.: В.М. Кислий.- Суми: СумДУ, 2008.- 107 с.

Кільк. прим.: 85 (КУпр - 2, ІКон - 12, НРом - 6, НЛох - 6, Абон - 54, Стен - 1, ДБВі - 1, НауЗ - 3)

30.

005.95(075.8) К65

Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу": Для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання/ Уклад.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко.- Суми: СумДУ, 2008.- 177 с.

Кільк. прим.: 129 (КМар - 5, НБар - 6, Прил - 10,

Абон - 103, ДБВі - 1, НауЗ - 3, Стен - 1)

31.

005.95/96(075.8) К61

Колпаков В.М. Стратегический кадровый менеджмент

(+ Доступ з локальної мережі СумДУ): Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/ В.М.Колпаков, Г.А.Дмитренко.- 2-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 2005.-

752 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

32.

005:06(075.8) В49

Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навчальний посібник/ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.- 3-е вид., випр.- К.: Кондор, 2004.- 598 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 32 (НРом - 2, НЛох - 2, НОхт - 2, ІКон - 2, Шост - 2, НауЗ - 3, Абон - 19)

33.

005:06(075.8) О-75

Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навч. посіб./ Г.В.Осовська, О.А.Осовський.- К.: Кондор, 2007.- 676 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 51 (НЛох - 3, ІКон - 2, Шост - 2, НОхт - 3, НРом - 3, Абон - 35, НауЗ - 3)

34.

005:06(075.8) С47

Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організацій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних заходів/ В.П.Сладкевич, А.Д.Чернявський.- К.: МАУП, 2007.- 480 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

35.

005:620.9(075.8) Э61

Энергетический менеджмент. Графические методы обработки информации: Учебное пособие.- К.: Кондор, 2007.-

104 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

36.

005:640.4(075.8) М50

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник/ Ред.: М.М. Поплавський, О.О. Гац.- К.: Кондор, 2008.-

460 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)3. Стандартизація


37.

006(075.8) С76

Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості/ Ред.: Чурсіна Л.А.- К.: Кондор, 2007.-

480 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

4. Культурологія


38.

008(075.8) К90

Культурология: Учеб. пос. для студентов высших учебных заведений/ Ред. Г.В. Драч.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

5. Бібліографія


39.

01(075.8) П14

Палеха Ю.І. Загальне документознавство: Навчальний посібник/ Ю.І.Палеха, Н.О.Леміш.- К.: Ліра-К, 2008.-

395 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

40.

016:54(092) М15

Роман-Любомир Григорович Макітра: Бібліографічний покажчик.- Львів: Проман - Прес-Експрес Львів, 2006.- 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41.

016:58(092) Г86

Гродзинский Андрей Михайлович: Биоблиография.- К.: Академпериодика, 2006.- 76 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

42.

016:94(477)"1932/1933" Г61

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (До 70-річчя): Бібліографічний покажчик.- 2-ге вид., доп.- Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006.- 176 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+Грифмон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница