Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Скачать 400.97 Kb.
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница4/5
Дата30.11.2012
Размер400.97 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   520. Етнологія. Етнографія. Фольклор


114.

39(075.8) Ч-46

Черепанова С.О. Філософія родознавства: Навч. посіб.- К.: Знання; КОО, 2008.- 460 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

115.

39(477)(075) Ю71

Юрій М.Ф. Етногенез українського народу: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 262 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

116.

39(477)(075.8) У45

Українська етнологія: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2007.-

400 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

117.

398(477) Д13

Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору.-

3-е вид., доп., перероб.- Луцьк: Волинська книга, 2007.- 324 с.-

З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

21. Мовознавство


118.

4И(Англ)(075.8) Я90

Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців.- 2-е вид.- Л.: ПАІС, 2003.- 220 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

119.

4И(Чеськ)(038) Д18

Даниленко Л.І. Чесько-український словник. Сучасна ділова мова.- К.: ЗР-Інформ, 2000.- 166 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

120.

4У Б72

Бобух Н.М. Антоніми в українській поетичній мові: Монографія.- Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007.- 312 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

121.

4У С32

Сербенська О.А. Мовний світ Івана Франка (статті, роздуми, матеріали): Монографія.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.- 372 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

122.

4У(075.8) М36

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: Навч. пос./ З.Мацюк, Н.Станкевич.- 2-е вид.- К.: Каравела, 2008.-

352 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

123.

4У(075.8) О-54

Олійник О. Граматика української мови: Навч. пос./ О.Олійник, В.Шинкарук, Г.Гребницький.- К.: Кондор, 2008.-

544 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

22. Екологія


124.

502 Е45

Екосередовище і сучасність: Монографія. Т. 5. Управління екосередовищем в умовах регіоналізації/ С.І. Дорогунцов,

М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко.- К.: Кондор, 2007.- 446 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

125.

502 Е45

Екосередовище і сучасність: Монографія. Т. 6. Екосередовище та євроінтеграційні процеси/ С.І. Дорогунцов,

М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко.- К.: Кондор, 2007.- 622 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

126.

502 Е45

Екосередовище і сучасність: Монографія. Т. 7. Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовим полем/ С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Горбач,

П.П. Пастушенко.- К.: Кондор, 2007.- 610 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

127.

502.1 Т65

Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні суперечності: Монографія.- Луцьк: Надстир'я, 2006.- 226 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

23. Математика


128.

512(075.8) Н54

Нерух О.Г. Лінійна алгебра та аналітична геометрія/ О.Г.Нерух, Н.М.Ружицька.- К.: Кондор, 2008.- 196 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

129.

517 В52

Вірченко Н.О. Основи дробового інтегро-диференціювання/ Н.О.Вірченко, В.Я.Рибак.- К.: Задруга, 2007.- 364 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

130.

517(075.8) Г85

Грисенко М.В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й задачі.- К.: Либідь, 2007.- 720 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 182 (Абон - 179, УчбЗ - 3)

131.

517.9(075.8) З-14

Загорулько А.В. Чисельні методи у механіці: Навчальний посібник.- Суми: СумДУ, 2008.- 185 с.

Кільк. прим.: 23 (Абон - 18, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

132.

517.9(075.8) З-14

Загорулько А.В. Програмний комплекс ANSYS в інженерних задачах: Навч. посібник.- Суми: СумДУ, 2008.- 200 с.

Кільк. прим.: 23 (Абон - 18, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

133.

517.9(075.8) З-62

Зима В.Г. Неозначений та означений інтеграли: Підручник. Кн. 1. Теоретичні відомості/ В.Г.Зима, М.Р.Бєляєв.- К.: Майстер-клас, 2006.- 448 с.+Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

134.

519.2 Г12

Гаврилів О.С. Постава щодо нечітких та випадкових визначників.- Львів: Тов. ім. Стефана Банаха, 2007.- 40 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

135.

519.85 Н42

Недашковський М.О. Обчислення з л-матрицями/ М.О.Недашковський, О.Я.Ковальчук.- К.: Наукова думка, 2007.- 295 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

136.

519.854(075.8) А90

Асеев Г.Г. Дискретная математика: Учебник/ Г.Г.Асеев, О.М.Абрамов, Д.Э.Ситников.- К.: Кондор, 2008.- 162 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

137.

519.854(075.8) Б82

Борисенко О.А. Дискретна математика: Підручник.- Суми: Університетська книга, 2008.- 255 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 100 (Прил - 10, НРом - 5, НОхт - 8,

НБар - 4, Абон - 68, ДБВі - 1, Стен - 1, УчбЗ - 3)

138.

519.876.5:621.791.7 М34

Математические модели процессов электросварки и их применение к проблемам мониторинга/ Ред.: Васильева В.В.- К.: НАН Укр. тделение гибридных моделирующих и управляющих систем в энергетике ИПМЭ, 1998.- 80 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

24. Картографія


139.

528(477)(091)(075.8) С66

Сосса Р.І. Історія картографування території України: Підручник.- К.: Либідь, 2007.- 336 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 33 (Абон - 32, УчбЗ - 1)

25. Фізика


140.

53(076) І-26

Ігнатенко В.М. Посібник до практичних занять з фізики: У трьох частинах. Ч.1/ В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк.- Суми: СумДУ, 2008.- 224 с.

Кільк. прим.: 50 (Шост - 2, НОхт - 1, Прил - 1, НЛох - 1, НРом - 1, ІКон - 2, Абон - 37, Стен - 1, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

141.

53(076) І-26

Ігнатенко В.М. Посібник до практичних занять з фізики: Навчальний посібник. У трьох частинах. Ч.2/ В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк.- Суми: СумДУ, 2008.- 124 с.

Кільк. прим.: 50 (Шост - 2, ІКон - 2, Прил - 1, НОхт - 1, НЛох - 1, НРом - 1, Абон - 37, ДБВі - 1, Стен - 1, УчбЗ - 3)

142.

53.084(076) Г67

Горват А.А. Фізичні основи сенсорики: Навч. посібник/ А.А.Горват, Ю.М.Височанський.- Ужгород: УжНУ, 2007.-

120 с.+ГрифМОН.- Дар

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

143.

531.8(075.8) Г94

Гуліда Е.М. Прикладна механіка: Підручник/ Е.М.Гуліда, Л.Ф.Дзюба, І.М.Ольховий.- Львів: Світ, 2007.- 384 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 12 (Абон - 9, УчбЗ - 3)

144.

539.1(063) Т29

Тезисы докладов VI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям 25-29 февраля 2008 г.- Х.: ННЦ ХФТИ, 2008.- 120 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

145.

539.26/27(075.8) П30

Петренко П.В. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне наближення: Навч. посібник.- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005.- 248 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

26. Хімія. Біогеографія. Орнітологія


146.

54(075.8) Б27

Басов В.П. Хімія: Навч. пос./ В.П.Басов, В.М.Родіонов.-

6-те вид.- К.: Каравела, 2008.- 320 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

147.

544(075.8) Ф50

Физическая химия: Конспект лекций/ Сост.: Лебедев С.Ю.- Сумы: СумДУ, 2008.- 37 с.

Кільк. прим.: 145 (НОхт - 10, Прил - 15, НРом - 15,

НЛох - 10, КЗХі - 88, Стен - 1, ДБВі - 1, УчбЗ - 3, Схов - 2)

148.

547(075.8) М64

Миронович Л.М. Біоорганічна хімія (скорочений курс): Навч. посібник.- К.: Каравела, 2008.- 184 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 13 (Стен - 1, Мед. - 11, ДБВі - 1)

149.

574.9(075.8) К89

Кукурудза С.І. Біогеографія: Підручник.- Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.- 504 с.+Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (ФРЕЛ - 2)

150.

598.2 П64

Потіш Л.А. Каталог колекцій Зоологічного музею Ужгородського національного університету. Птахи (експозиційна колекція)/ Л.А.Потіш, Н.І.Потіш.- Ужгород: УжНУ, 2006.- 64 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

27. Біотехнологія


151.

601/602(076) В27

Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів: Навч. посібник/ Федоренко В.О., Осташ Б.О., Гончар М.В., Ребець Ю.В.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.- 279 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

28. Безпека життєдіяльності


152.

613/614(075.8) Б40

Безпека життєдіяльності: Посібник/ Андронов В.А.,

Буц Ю.В., Третьяков О.В., Шароватова О.П.- Х.: ХОГО "НЕТ" "ЕкоПерспектива", 2007.- 304 с.+Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

153.

613/614(075.8) Ж51

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навч. пос./ Є.П.Желібо, Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний.- К.: Каравела, 2008.-

344 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

154.

613/614(075.8) С89

Супрович М.П. Безпека життєдіяльності: Практикум/ М.П.Супрович, Д.В.Сенюк, К.В.Замойська.- К.: Кондор, 2007.-

164 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

155.

614.876(477)"1986" Б61

Біль і тривоги Чорнобиля.- К.: Київська правда, 2006.- 288 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

29. Медицина


156.

615(076) П24

Педченко Е.П. Практикум з фармокології з медичною рецептурою в модулях/ Е.П.Педченко, С.В.Журавльова.- К.: Медицина, 2007.- 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

157.

615.8(075.8) М54

Методы и средства терапии и реабилитации: Конспект лекций для студ. спец. 7.090804 "Физическая и биомедицинская электроника" дневной формы обучения/ Сост. С.В. Соколов.- Сумы: СумГУ, 2008.- 118 с.

Кільк. прим.: 35 (Мед. - 34, ДБВі - 1)

158.

616-083.98(075.8) Н52

Неотложная медицинская помощь/ Ред.: Ф.С. Глумчера,

В.Ф. Москаленко.- К.: Медицина, 2008.- 664 с

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

159.

616-56.7(075.8) М42

Медична генетика/ Ред.: О.Я. Гречана, Р.В. Богатирьова,

О.П. Волосовець.- К.: Медицина, 2007.- 536 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

160.

616(091)(477.74)"18/19" В19

Васильев К. Медицина старой Одессы.- Одесса: Оптимум, 2003.- 208 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 4 (Мед. - 3, Стенд - 1)

161.

616(477.52)(092) М91

Мусієнко В. Життя на відстані 70 літ.- Суми: Мрія-1, 2007.- 444 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

162.

616.5(075.8)+616.97(075.8) Ш66

Шкірні та венеричні хвороби.- К.: Медицина, 2007.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

30. Техніка


163.

621.311(075.8) Р83

Рудницький В.Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування.- Суми: Університетська книга, 2007.-

280 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 50 (КЕЕ - 4, Прил - 11, Глух - 14, Абон - 18, УчбЗ - 3)

164.

621.385.833.2(075.8) Т48

Ткач М.В. Квазічастинки у наногетеросистемах. Квантові точки та дроти: Посібник.- Чернівці: ЧНУ Рута, 2003.- 312 с.

+Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

165.

621.8:004.43(075.8) І-62

Інженерна механіка. Автоматизовані розрахунки механізмів та машин в системі Microsoft Excel: Підручник/ О.Ф. Дащенко,

І.М. Білоконєв, Д.В. Іоргачов, Ю.М. Свінарьов.- Одеса: ТЕС, 2004.- 320 с.+ГрифМОН.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

166.

621.81(083) П50

Поливанов П.М. Таблицы для подсчета массы деталей и материалов: Справочник/ П.М.Поливанов, Е.П.Поливанова.-

12-е изд., испр. и доп.- М.: Машиностроение, 2003.- 304 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

167.

629.072.1 Г74

Гофманн-Велленгоф Б. Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування/ Б.Гофманн-Велленгоф, К.Легат, М.Візер.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.- 443 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
1   2   3   4   5

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+ Гриф мон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница