Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Скачать 400.97 Kb.
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница2/5
Дата30.11.2012
Размер400.97 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

48.

33(075.8) О-65

Орехівський Г.А. Політекономія: Навч. пос.- К.: Каравела, 2008.- 296 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

49.

330.1(075.8) Д43

Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навч. посіб./ С.Д.Дзюбик, О.С.Ривак.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 491 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

50.

330.1(075.8) О-75

Основи теорії економіки: Навч. посібник/ Кушнір В.С.,

Мазнєв Г.Є., Рижков В.Г., Бережний В.М., Сухомлин Л.Є.- Х.: Кондор, 2007.- 229 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

51.

330.101.541(075.8) Б17

Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник/ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик.- К.: Знання, 2007.- 703 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 53 (КЕТе - 2, Абон - 48, НауЗ - 3)

52.

330.101.541(075.8) Х21

Харкянен Л.В. Макроекономіка: Навч. посібн.- 2-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 176 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

53.

330.101.541:330.567.2(477) В21

Ватаманюк О.З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.- 536 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

54.

330.101.542(075.8) Р83

Рудий М.М. Мікроекономіка: Навч. пос.- К.: Каравела, 2008.- 312 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

55.

330.322(477)(075.8) М89

Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 406 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

56.

330.322:330.341.1 В75

Воробьева Е.И. Инвестиционно-инновационная деятельность на национальном и региональном уровнях: Монография.- Симферополь: Таврия, 2007.- 235 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

57.

330.322.1(075.8) К93

Куриленко Т.П. Проектне фінансування: Підручник.- К.: Кондор, 2006.- 208 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 21 (НОхт - 1, НРом - 2, Глух - 2, МогП - 1, НовС - 2, НБар - 2, Абон - 8, НауЗ - 3)

58.

330.8:336.11(477)"18/19" Н39

Небрат В.В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ-початку ХХ століть.- К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2007.- 224 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

59.

330.831.34(075.8) Ю94

Юхименко П.І. Теорія монетаризму: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2008.- 378 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

11. Праця. Економіка та організація праці


60.

331.101.3(075.8) К55

Коваленко М.А. Менеджмент трудової активності працівників підприємства/ М.А.Коваленко, І.І.Грузнов, Л.Є.Сухомлин.- Херсон: Олді-плюс, 2006.- 288 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 26 (НРом - 2, НЛох - 2, НОхт - 2, ІКон - 2, Шост - 2, Абон - 13, НауЗ - 3)

61.

331.103-057.212(075.8) В49

Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: Навч. посіб./ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканов.- К.: Кондор, 2007.- 414 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 52 (НОхт - 5, НЛох - 5, НРом - 5, Шост - 5, ІКон - 5, Абон - 24, НауЗ - 3)

62.

331.45(075.8) Г19

Гандзюк М.П. Основи охорони праці: Підручник/ М.П.Гандзюк, Є.П.Желібо, М.О.Халімовський.- 4-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 384 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

63.

331.45(075.8) Г85

Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник.- К.: Кондор, 2007.- 240 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

12. Форми організації в економіці


64.

334.012.82:640.4(075.8) Ф84

Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі/ Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Артеменко А.С., Кошиль Ю.В.- К.: Кондор, 2008.- 370 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

13. Фінанси


65.

336(075.8) Ф59

Фінанси (теоретичні основи): Підручник/ М.В. Грідчіна,

В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук та ін.- К.: МАУП, 2002.- 280 с.

+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

66.

336.1(075.8) К23

Карлін М.І. Державні фінанси України: Навч. посіб.- К.: Знання, 2008.- 348 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

67.

336.22(477)(075.8) Е96

Еш С.М. Податкова система України: Наочний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 108 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

68.

336.7 Ш67

Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: Монографія.- Суми: ВВП "Мрія" ТОВ УАБС НБУ, 2008.- 348 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

69.

336.7 Ш67

Школьник І.О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи: Монографія.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- 98 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

70.

336.7:311.3(075.8) Ф59

Фінансово-банківська статистика: Навч. пос.- К.: Либідь, 2007.- 512 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 88 (Абон - 84, НауЗ - 3)

71.

336.7(075.8) Г67

Горбач Л.М. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник/ Л.М.Горбач, О.Б.Каун.- К.: Кондор, 2006.- 436 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 21 (НОхт - 1, НовС - 2, МогП - 1, НРом - 2, НБар - 2, Глух - 2, Абон - 8, НауЗ - 3)

72.

336.71.078.3(075.8) К56

Коваленко В.В. Банківський нагляд.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- 262 с.+Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

73.

336.717(075.8) Б91

Бурлак Г.Н. Техника валютных операций/ Г.Н.Бурлак, О.И.Кузнецова.- М.: Финстатинформ, 1998.- 200 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

74.

336.717(075.8) Ч-46

Череп А.В. Банківські операції: Навч. посібник/ А.В.Череп, О.Ф.Андросова.- К.: Кондор, 2008.- 410 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

75.

336.76(075.8) С68

Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник.- 2-ге вид., перероб., доп.- Тернопіль-Київ: Карт-бланш; Кондор, 2008.-

632 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

76.

336.77(038) З-14

Загородній А. Кредитування. Термінологічний словник/ А.Загородній, Г.Вознюк, Г.Партин.- К.: Кондор, 2007.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

77.

336:338.435(063) Ф59

Финансы, денежное обращение и кредит в повышении благосостояния населения Украины: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции (26 октября 2007 г.)/ Ред. кол.: Федоркин С.И., Морозов А.Д., Бережная И.В. и др.- Симферополь: Национальная академия природоохоронного и курортного строительства, 2007.- 232 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

14. Економічне становище. Економічна політика


78.

338.242(075.8) Б17

Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб./ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич.- 2-ге вид., стер.- К.: Знання, 2008.- 263 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

79.

338.242.4(075.8) С79

Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник.- К.: Знання, 2007.- 271 с.

Кільк. прим.: 43 (Абон - 40, НауЗ - 3)

80.

338.242.4(075.8) Ш33

Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Підручник.- К.: Знання, 2008.- 462 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

81.

338.47 П22

Пащенко Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції: Монографія/ Ю.Є.Пащенко, О.І.Никифорук.- Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008.- 192 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

82.

338.48(075.8) М27

Маркетинг туризму: У двох частинах. Ч.1/ Г.Б.Мунін, З.І.Тимошенко, Є.В.Самарцев, А.О.Змійов.- К.: Європейський університет, 2006.- 324 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

83.

338.48(075.8) М27

Маркетинг туризму: У двох частинах. Ч.2/ Г.Б.Мунін, З.І.Тимошенко, Є.В.Самарцев, А.О.Змійов.- К.: Європейський університет, 2006.- 427 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)
15. Торгівля. Міжнародні економічні відносини


84.

339.138(075.8) Б83

Бородкіна Н.О. Маркетинг: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 362 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

85.

339.138:336.71(075.8) Ж86

Жуков С.А. Маркетинг в банку. Опорний конспект: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 182 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

86.

339.5/9(038) З-14

Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність. Термінологічний словник/ А.Загородній, Г.Вознюк.- К.: Кондор, 2007.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

87.

339.9(075.8) С24

Світова економіка: Підручник/ А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін.- К.: Либідь, 2007.- 640 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 13 (КЕТе - 1, Абон - 9, НауЗ - 3)

88.

339.9(075.8) С60

Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2008.- 382 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

16. Право


89.

34(075.8) Ш83

Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: Навч. пос./ Г.А.Шпиталенко, Р.Б.Шпиталенко.- 5-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 376 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

90.

340(075.8) П43

Погребной И.М. Теория права: Учеб. пособ.- 3-е изд., испр. и доп.- Х.: Основа, 2003.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

91.

341(075.8) Ц98

Цюрупа М.В. Міжнародне гуманітарне право: Навч. посібник/ М.В.Цюрупа, В.І.Дяченко.- К.: Кондор, 2008.-

364 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

92.

341.223 Б79

Болдижар М. Державно-правові аспекти входження Закарпаття до складу Чехословаччини: Монографія.- Ужгород: Ужгородська міська дукарня, 2006.- 72 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

93.

341.7(075.8) Г94

Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2007.- 224 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

94.

342.573(075.8) П43

Погорілко В.Ф. Референдне право України: Навч. посібник/ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко.- К.: Ліра-К, 2006.-

366 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

95.

342.7 С25

Свобода вираження поглядів у Європі. Прецедентна практика стосовно статті 10 Європейської конвенції з прав людини.- К.: Фенікс, 2007.- 208 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

96.

343.13 Д75

Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія.- Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008.- 208 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

97.

343.85(082) П35

Питання боротьби зі злочинністю: Збірник наукових праць.- Вип. 14.- Х.: Кроссроуд, 2007.- 284 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

98.

343.98(075.8) М27

Маркусь В. Криміналістика. Курс лекцій.: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 558 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

99.

346(477)(075.8) Г72

Господарське законодавство України: Ред.: Жук Л.А., Неживець О.М.- К.: Кондор, 2007.- 718 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

100.

346.12 Г90

Грудницька С.М. Правове регулювання організації і діяльності підприємств та їх об'єднань у формі повних товариств: Монографія/ С.М.Грудницька, О.С.Шеремет.- Чернігів: Деснянська правда, 2007.- 160 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

101.

347.77/.78(075.8) М59

Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник.- К.: Політехніка НТУУ "КПІ"; Ліра-К, 2008.- 232 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

102.

347.77/78(075.8) К89

Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник.- К.: Кондор, 2008.- 428 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

103.

347.91/95(075.8) К83

Кройтор В.А. Гражданский процесс.- Х.: Эспада, 2003.-

288 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)
1   2   3   4   5

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+ Гриф мон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница