Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Скачать 400.97 Kb.
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница1/5
Дата30.11.2012
Размер400.97 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за лютий - березень 2008 р.


Представлено видань всього: 429 назв

Книг: 187 назв

В т.ч. наукових – 62 назви

підручників – 125 назв

дисертацій – 3 назви

авторефератів – 197 назв

журналів – 39 назв

реферативних журналів – 3 назви


1. Комп’ютерна наука і технологія


1.

004(075.8) І-74

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник.- 2-ге вид.- К.: Каравела, 2008.- 640 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

2.

004(092) М19

Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. Кн.1. Академик С. Лебедев.- К.: Наукова думка, 1992.- 126 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

3.

004(092) М19

Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах.- К.: Фирма "КАТ", ПТОО "А.С.К.", 1995.- 379 с.

Кільк. прим.: 8 (Схов - 8)

4.

004.055.56(075.8) У74

Усатенко Т.М. Криптологія: Навч. посібник.- Суми: СумДУ, 2008.- 164 с.

Кільк. прим.: 108 (КІнф - 15, НБар - 1, НовС - 1,

НЛох - 1, НРом - 1, Глух - 1, НЛеб - 1, МогП - 1, Прил - 5,

НОхт - 5, Абон - 71, Стен - 1, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

5.

004.2(075.8) К65

Концевич В.Г. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.8. Внутренний интерфейс персонального компьютера/ В.Г.Концевич, М.В.Концевич.- Сумы: СумГУ, 2008.- 150 с.

Кільк. прим.: 33 (Абон - 28, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

6.

004.4 К65

Концевич В.Г. Твердотельное моделирование в Autodesk Inventor.- М.-Сп-б.-К.: ДиаСофт, ДМК Пресс, 2008.- 672 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (Стен - 1)

7.

004.42(075.8) П24

Пекарський Б.Г. Основи програмування: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 364 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

8.

004.422.6(075.8) Г14

Гайна Г.А. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 200 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

9.

004:61(075.8) М76

Момоток Л.О. Основи медичної інформатики/ Л.О.Момоток, Л.В.Юшина, О.В.Рожнова.- К.: Медицина, 2008.-

232 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

2. Управління. Менеджмент


10.

005(075.8) Х76

Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства: Навч. посібник/ В.І.Хомяков, І.В.Бакум.- К.: Кондор, 2007.-

400 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

11.

005.51(075.8) Т19

Тарасюк Г.М. Планування діяльності піприємства: Навч.пос./ Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб.- 3-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 352 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

12.

005.52:005.915(075.8)

Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 180 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

13.

005.915(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент": для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання.- Суми: СумДУ, 2008.- 118 с.

Кільк. прим.: 279 (НБар - 20, НЛох - 15, НРом - 20,

Прил - 10, НОхт - 20, Глух - 15, Шост - 25, НЛеб - 20, ІКон - 20, МогП - 20, Абон - 89, НауЗ - 3, Стен - 1, ДБВі - 1)

14.

005.915(075.8) П39

Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2007.- 298 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

15.

005.932(075.8) Л69

Логістика: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.050201 "Менеджмент організацій", 6.050108 "Маркетинг" усіх форм навчання/ Уклад.: В.М. Кислий.- Суми: СумДУ, 2008.- 107 с.

Кільк. прим.: 85 (КУпр - 2, ІКон - 12, НРом - 6, НЛох - 6, Абон - 54, Стен - 1, ДБВі - 1, НауЗ - 3)

16.

005.95(075.8) К65

Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу": Для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання/ Уклад.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко.- Суми: СумДУ, 2008.- 177 с.

Кільк. прим.: 129 (КМар - 5, НБар - 6, Прил - 10,

Абон - 103, ДБВі - 1, НауЗ - 3, Стен - 1)

17.

005:06(075.8) В49

Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навчальний посібник/ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.- 3-е вид., випр.- К.: Кондор, 2004.- 598 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 32 (НРом - 2, НЛох - 2, НОхт - 2, ІКон - 2, Шост - 2, НауЗ - 3, Абон - 19)

18.

005:06(075.8) О-75

Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навч. посіб./ Г.В.Осовська, О.А.Осовський.- К.: Кондор, 2007.- 676 с.

+Гриф МОН

Кільк. прим.: 51 (НЛох - 3, ІКон - 2, Шост - 2, НОхт - 3, НРом - 3, Абон - 35, НауЗ - 3)

19.

005:620.9(075.8) Э61

Энергетический менеджмент. Графические методы обработки информации: Учебное пособие.- К.: Кондор, 2007.-

104 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

20.

005:640.4(075.8) М50

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник/ Ред.: М.М. Поплавський, О.О. Гац.- К.: Кондор, 2008.-

460 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

3. Стандартизація


21.

006(075.8) С76

Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості/ Ред.: Чурсіна Л.А.- К.: Кондор, 2007.-

480 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

4. Бібліографія


22.

01(075.8) П14

Палеха Ю.І. Загальне документознавство: Навчальний посібник/ Ю.І.Палеха, Н.О.Леміш.- К.: Ліра-К, 2008.-

395 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

23.

016:54(092) М15

Роман-Любомир Григорович Макітра: Бібліографічний покажчик.- Львів: Проман - Прес-Експрес Львів, 2006.- 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

24.

016:58(092) Г86

Гродзинский Андрей Михайлович: Биоблиография.- К.: Академпериодика, 2006.- 76 с.- З обмінного фонду Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

25.

016:94(477)"1932/1933" Г61

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (До 70-річчя): Бібліографічний покажчик.- 2-ге вид., доп.- Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006.- 176 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

5. Енциклопедії


26.

030 Б79

Большая Российская энциклопедия: В 30 т. Т.1. А - Анкетирование.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2005.-

766 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

27.

030 Б79

Большая Российская энциклопедия: В 30 т. Т.2. Анкилоз - Банка.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2005.- 766 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

6. Преса. Журналістика


28.

07(075.8) М69

Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник.- 2-е вид., доп. та поліпш.- Х.: ХІФТ, 2000.- 278 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

29.

070 В19

Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: Монографія.- К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2006.- 236 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

30.

070.1(075.8) П78

Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие.- 4-е изд., исправ., доп.- М.: РИП-холдинг, 2002.- 322 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

31.

070.42 Р33

Рендол Д. Універсальний журналіст.- К.: ТОВ "Київська типографія", 2007.- 152 с.- Дар

Кільк. прим.: 60 (КЖФ - 1, Абон - 56, УчбЗ - 3)

32.

070(035) С 48

Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті/ Ред.

Ю.М. Бідзілі.- Ужгород: Закарпаття, 2007.- 224 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 61 (КЖФ - 6, ДБВі - 1, Абон - 52, УчбЗ - 2

7. Філософія. Психологія. Етика


33.

130.33:524.8 Г66

Гопка В.В. Вселенная и человек.- Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2007.- 128 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

34.

159.9(075.8) П12

Пальчевський С.С. Акмеологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Кондор, 2008.-

398 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

35.

159.9(076) З-49

Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології: Навч. пос./ Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак.- 2-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 184 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

36.

159.9(091)(075.8) Р70

Роменець В.А. Історія психології: ХІХ - початок ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Либідь, 2007.- 832 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (КПСт - 1, Абон - 6, УчбЗ - 3)

37.

159.9:378(076) П44

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навч. пос./ Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко.- К.: Каравела, 2008.-

336 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

38.

174(075.8) П14

Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2008.- 356 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

39.

179.1 К38

Кібл Р. Журналістська етика.- К.: ТОВ "Київська типографія", 2007.- 152 с.- Дар

Кільк. прим.: 60 (КЖФ - 1, Абон - 56, УчбЗ - 3)

8. Методи суспільних наук. Статистика


40.

303.7:32 Т33

Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування: Збірник науково-експертних матеріалів.- К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2007.- 94 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41.

311(075.8) Є71

Єріна А.М. Теорія статистики: Практикум/ А.М.Єріна, З.О.Пальян.- 6-те вид., стер.- К.: Знання, 2008.- 255 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

9. Політика


42.

323.1 К17

Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті: Монографія.- К.: Знання України, 2007.-

508 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

43.

323.1 С34

Сидоренко С. Украина - Россия: преодоление распада.- МиП, 2006.- 354 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

44.

327 Н34

Наука. Влада. Політика.- К.: Знання України, 2008.- 240 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

45.

327.7(075.3) Б40

Безопасный мир: Учеб. пособие для учащихся 10-11 классов/ Под ред. А.В. Крапивина.- Донецьк: Центр международной безопасности ДонНУ, 2007.- 148 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

46.

327.7(075.8) К78

Крапівін О. Євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб./ О.Крапівін, І.Тодоров.- Донецьк: Вебер, 2008.- 328 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

47.

327.7(075.8) М43

Международная и европейская безопасность и Украина: Учеб. пособие.- Донецьк: Вебер, 2008.- 433 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

10. Економіка. Економічна наука

  1   2   3   4   5

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+ Гриф мон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница