Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваниеСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
страница1/7
Дата30.11.2012
Размер0.71 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за грудень 2010 року1. Економіка. Економічні явища
Бантон, В.Д.Л. Природа та особливості економічної нестабільності в Україні / В.Д.Л.Бантон // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 82-84.Бобух, І.М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків / І.М.Бобух // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 243-250.Боронос, В.Н. Структурирование пропорциональности экологического развития воспроизводственного процесса: учет транспортной составляющей / В.Н.Боронос, С.В.Похилько // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т.2 – С. 99-106.Буркальцева, Д.Д. Державні механізми управління макроекономічною безпекою України / Д.Д.Буркальцева // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 29-37.Бутук, О. Лібералізм про суспільний характер та механізм регулювання капіталістичного виробництва / О.Бутук // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 36-45.Глівенко, С.В. Особливості та вартість формування кадрового ресурсу економічної еліти у галузі менеджменту /С.В.Глівенко, А.Ю.Бєсєдіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 48-53.Економіка України за січень-жовтень 2010 року // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 225.- 1 грудня. – С. 6.Жиляєва, Н.М. Перспективи підвищення конкурентоспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети / Н.М.Жиляєва // Актуальні проблеми економіки. – 2010.– № 4. – С. 51-59.Зайцев, А.В. Развитие принципов экономической науки /А.В.Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 1, Т. 2. – С. 5-21.Керунова, В. Суспільно-економічні питання вдосконалення системи соціального страхування / В.Керунова // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 78-84.Кірсанова, Т.О. Організація та пропозиції щодо вдосконалення обліку амортизації основних засобів /Т.О.Кірсанова, Т.І.Дмитренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 1,  Т. 2. – С. 64-68.Кожурін, Ф.Д. Методологічні засади проекту нагальних системних економічних і соціальних перетворень в Україні /Ф.Д.Кожурін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 3-18.Колесник, Л.М. Світовий досвід та напрями трансформації державного впливу на економіку України / Л.М.Колесник //Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 52-62.Крупа, К. Бізнес-процеси у період інформаційної ери (методики, засоби) / К.Крупа // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 286-290.Мамонтова, Н.А. Проблеми і перспективи застосування методології вартісного управління в умовах переходу економіки на модель інноваційного розвитку / Н.А.Мамонтова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 105-110.Мельник, Л.Г. Закономерности функционирования и развития социально-экономических систем / Л.Г.Мельник //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 41-46.Піддубний, В.І. Рівень життя населення за даними держкомстату / В.І.Піддубний // Фондовый рынок. – 2010. – № 44. – С. 26-32.Процишин, В. Світовий банк покращує прогнози: фінансисти змінили оцінку зростання нашого ВВП / В.Процишин //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 237.- 17 грудня. – С. 1, 3.Радєва, М.М. Інформаційно-технологічна складова трансформації конкурентного середовища корпорації в умовах глобалізації / М.М.Радєва // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 47-49.Федосова, О.В. Сучасні тенденції розвитку екосекенту /О.В.Федосова, О.О.Молодід // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 39-40.Федулова, Л.І. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства: теорія і практика розбудови в Україні /Л.І.Федулова, Т.М.Корнєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 73-86.Черненко, В.І. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні / В.І.Черненко // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 88-89.Яременко, О. Лібералізм, економічна свобода і держава /О.Яременко // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 4-15.

2. Ризик
Бородіна, О.С. Методичні підходи до визначення сутності економічних ризиків та шляхів уникнення / О.С.Бородіна //Фондовый рынок. – 2010. – № 41. – С. 28-32.Коваленко, В.В. Управління операційними ризиками в банківській системі / В.В.Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 189-196.Пенцак, Є.Я. Використання симулятивної методики управління ризиками компанії / Є.Я.Пенцак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 364-370.Пузирьова, П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності / П.В.Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 143-149.Турченяк, О.В. Ризики в контурі формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування / О.В.Турченяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 7-9.3. Капітал
Біловицька, Н. Приватний капітал на державній службі: Державно-приватне партнерство (ДПП) - нова для України та добре відпрацьована в інших державах формула залучення інвестицій в інфраструктурні проекти / Н.Біловицька // Урядовий кур'єр. – 2010.– № 232.- 10 грудня. – С. 6.Бурденко, І.М. Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу / І.М.Бурденко, І.О.Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 181-188.Данькевич, А.П. Проблеми залучення іноземного капіталу для розвитку вітчизняної економіки / А.П.Данькевич // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 112-120.Єфіменко, Н.А. Особливості відтворення якості основного капіталу як об'єкту управління / Н.А.Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 110-117.Єфіменко, Н.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств / Н.А.Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 74-84.Козюк, В. Глобалізація та макроструктурні імперфекції припливу капіталів / В.Козюк // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 22-36.Левчук, Н.І. Перспективи формування основного капіталу в агропромисловому секторі української економіки / Н.І.Левчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 100-105.Мельник, В.М. Концептуальні напрямки оптимізації структури капіталу / В.М.Мельник, І.В.Котькалова // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 121-130.Федоренко, Н.О. Исследование экономической сущности и формирование стоимости капитала в процессе его кругооборота / Н.О.Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 37-46.
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вітальченко М. Рейдерів зацікавили "знання"// Персонал Плюс. 2007. №22 28 лютого. С. 9
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Высшее образование в Республике Казахстан. – Oecd; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Академічна наука Харківщини. До 90-річчя Національної академії наук України / Уклад. К. К. Прядкін. – Х., 2008. – 31 с. – Дар
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Ред кол.: О. М. Акмалдінова О. Д. Гнідан та ін. – Вип. 18. – К. Дп "Інформ аналіт агенство", 2009. – 262 с. – З обмінного фонду
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бабич, Т. Рейдерство в Україні загроза національній безпеці / Т. Бабич // Віче. – 2010. – №14. – С. 2-5
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Антонюк, Н. Болонська система: іноземні мови та переклад / Н. Антонюк // Вища школа. – 2008. – № – С. 12 17
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница