Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
Скачать 173.09 Kb.
НазваниеІнститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
Дата30.11.2012
Размер173.09 Kb.
ТипДокументы
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі


Інформація про результати моніторингу якості підручників

для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів


Моніторинг навчальної літератури - цілісна, науково обґрунтована система збору та оброблення інформації про якість підручника на основі комплексного аналізу суспільної думки всіх учасників навчально-виховного процесу.

Моніторинг якості підручників для 9-го класу є складовою систематичних моніторингових досліджень новоствореної навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, що проводяться на другому році апробації (відповідно до Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2008 № 401 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.08.2008 за № 711/15402).

Дослідження проведено Відділенням моніторингових досліджень освітньої галузі Інституту інноваційних технологій і змісту освіти у березні - червні 2011 року відповідно до наказу МОН України від 22.02.2011р. №169. У ході його проведення вивчалася якість 109 підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, що були видані в 2009 році та проходили апробацію протягом 2009-2010, 2010-2011 навчальних років.

Основною метою моніторингового дослідження було вивчення суспільної та педагогічної думки щодо функцій, структури, змістового забезпечення підручників, а також рівня їх поліграфічного виконання (добір ілюстративних засобів, повнота реалізації їх функцій як джерела позатекстової інформації тощо).

В опитуванні взяли участь 131674 респондентів, із них: учителі –12210 особи, учні –59738 особи, батьки учнів –59726 осіб з АРК, 24 областей України, м. Києва та Севастополя.

Діаграма 1.

Загальна кількість респондентів моніторингового дослідження якості новостворених підручників для 9 -го класу загальноосвітніх навчальних закладів
Загалом матриця оцінювання навчальних книг формувалася з 51 показника, які включені до восьми основних рубрик, а саме:

1. Забезпечення засвоєння змісту галузі на рівні, визначеному Державним стандартом основної і повної загальної середньої освіти (відповідність навчального матеріалу підручника навчальній програмі, формування, на рівні визначеним державним стандартом загально навчальних, загальномовленнєвих, загальнопізновальних, спеціальних предметних умінь та навичок, а також забезпечення формування загальних умінь і навичок з самоконтролю і самооцінювання).

2. Дотримання основних дидактичних принципів (науковості, фундаментальності, сучасності теоретичних навчальних матеріалів, оптимальності співвідношення та доступність об’єму теоретично - наукового матеріалу з основ науки з індивідуальними, психологічними й віковими можливостями та особливостями учнів, інтеграції та синтезу міжпредметних та спеціальних знань, умінь, навиків тощо).

3. Методичне забезпечення. Наявність у підручнику методологічно обґрунтованої та методично виваженої системи вправ (завдань). (різнорівневих та диферінціованих , для індивідуальної та групової роботи, творчого характеру, для формування різних видів життєвих компетентностей, для усіх видів контролю та самоконтролю тощо).

4. Доступність підручника (забезпечення зрозумілого й чіткого визначення головних програмових понять, доступність теоретичного навчального матеріалу для самостійного сприйняття учнем, відповідність системи вправ (завдань) віковому рівню розвитку учнів, їх попередній загальноосвітній підготовці та життєвому досвіду, відповідність словникового наповнення підручника віковому рівню учнів і тощо).

5. Розвиваючий ефект навчального матеріалу (наявність навчального матеріалу, що може впливати на мотивацію навчальної діяльності учнів, спрямованість матеріалу підручника на підготовку учнів до самонавчання, вплив навчального матеріалу на розвиток інтересу учнів до навчального предмета. на реалізацію творчого потенціалу тощо).

6. Виховний потенціал підручника (вплив навчального матеріалу на виховання в дитини стійких морально-етичних норм та загальнолюдських гуманістичних цінностей, громадянської позиції, естетичної культури і тощо).

7. Ілюстративне оформлення підручника (загальна естетика оформлення навчальної книги, добір ілюстративних засобів, повнота реалізації їх функцій, поліграфічне виконання тощо).

8. Системність та доцільність додаткового матеріалу.

(продуманість рубрикації, заголовків, сигналів – символів, доцільність об’єму та змісту матеріалів довідникового характеру).

Аналіз результатів моніторингового дослідження виявив, що узагальнена учительська оцінка якості переважної більшості підручників для 9-го класу знаходиться в межах 0,70 – 0,90 бала (при максимальній оцінці в 1 бал). Вісім навчальних книг, серед яких 6 підручників для вивчення іноземних мов, один підручник з біології та один з хімії педагоги оцінили від 0,58 до 0,69 бала.


Діаграма 2.


Результати оцінювання підручників для 9 класу з освітньої галузі «Мови і літератури» вчителями (при максимальній узагальненій оцінці в 1 бал)Діаграма 3.

Результати оцінювання підручників для 9 класу з освітніх галузей «Суспільствознавство», «Естетична культура»,«Математика», «Природознавство», «Технології», « Здоров’я і фізична культура» вчителями (при максимальній узагальненій оцінці в 1 бал)
Результати оцінювання новостворених підручників для 9-го класу, учнями й батьками представлено у таблицях 1-2.

Таблиця 1. Результати оцінювання підручників для 9 класу з освітньої галузі «Мови і літератури» учнями та їх батьками (у %)

Підручник. Автор(и)

Оцінка учнів

Оцінка батьків

Українська мова. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б.

62,13

56,72

Українська мова. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.

56,58

50,76

Українська мова. Заболотний В.В., Заболотний О.В.

63,92

60,27

Українська мова. Пентилюк М.І. та ін.

48,11

47,50

Українська література. Авраменко О.М., Дмитренко Г.К.

62,92

60,84

Українська література. Міщенко О.І.

68,04

56,92

Українська література. Пахаренко В.І.

70,71

61,67

Українська література. Ткачук М.П. та ін.

59,35

58,90

Англійська мова (8-й рік) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.

26,42

23,58

Англійська мова(8-й рік навчання) Карп’юк О.Д.

51,91

48,96

Англійська мова (8-й рік навчання) Несвіт А.М.

49,65

40,36

Англійська мова (5-й рік навчання) Коломінова О.О.

37,78

37,41

Англійська мова (5-й рік навчання) Кучма М.О.

49,83

48,32

Англійська мова (5-й рік навчання) Сірик Т.Л., Сірик С.В.

47,41

46,37

Німецька мова (8-й рік навчання) Басай Н.П.

66,67

45,56

Німецька мова (8-й рік навчання) Кириленко Р.О., Орап В.І.

34,15

28,78

Німецька мова (8-й рік навчання) Савченко Л.П.

35,36

36,61

Німецька мова (5-й рік навчання ) Горбач Л.В.

43,48

28,07

Німецька мова (5-й рік навчання) Сидоренко М.М., Палій О.А.

30,75

23,91

Німецька мова (5-й рік навчання) Сотникова С.І.

51,15

44,25

Німецька мова(5-й рік навчання) Басай Н.П.

66,67

45,56

Французька мова (8-й рік навчання) Клименко Ю.М.

50,31

54,76

Французька мова (8-й рік навчання) Чумак Н.П.

55,31

50,04

Французька мова (5-й рік навчання) Дугельна Т.А.

41,94

47,67

Французька мова (5-й рік навчання) Клименко Ю.М.

42,18

40,77

Іспанська мова Редько В.Г., Береславська В.І.

65,83

56,94

Зарубіжна література. Ковбасенко Ю.І.

55,85

51,21

Зарубіжна література. Назарець В.М.

61,11

54,34

Зарубіжна література. Ніколенко О.М., Столій І.Л.

58,24

51,05

Зарубіжна література. Півнюк Н.О. та ін.

65,09

55,86

Українська мова. Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В.

65,49

56,82

Українська мова. Заболотний В.В., Заболотний О.В.

68,32

59,29

Українська мова. Ворон А.А.,Солопенко В.А.

61,62

72,14

Українська мова Гуйванюк Н.В.

67,16

49,16

Українська мова. Скаканді В.М.

61,56

48,39

Українська література. Авраменко О.М., Дмитренко Г.К.

57,28

46,65

Українська література Погребенник В.Ф., Баліна К.Н

44,55

50,55

Українська література Івасюк О.М., та ін.

57,85

55,86

Російська мова (для ЗНЗ з рос. мовою навч.) Бикова К.І. та ін.

55,33

55,17

Російська мова (для ЗНЗ з рос. мовою навч.) Михайловська Г.О.та ін.

42,59

39,07

Російська мова. Рудяков О.М., Фролова Т.Я.

53,02

49,53

Російська мова( для ЗНЗ з укр.. мовою навч.) Пашківська Н.А. та ін.

47,97

45,24

Російська мова. (5-й рік навчання) Полякова Т.М. та ін.

40,79

37,78

Російська мова (5-й рік навчання) Гудзик І.П. та ін.

39,58

39,73

Польська мова. Іванова М.С.

46,85

30,00

Молдовська мова. Фєтєску Л.І.,Кьося В.В.

60,18

55,56

Угорська мова Лотор-Пердук О.К., Браун Є.Л.

60,2

57,03

Кримськотатарська мова. Мємєтов А.М. та ін.

56,56

43,44

Румунська мова. Криган С.Г.

54,68

60,08

Література (російська та зарубіжна) Бітківська Г.В.

53,35

51,50

Література (російська та зарубіжна) Ісаєва О.О. та ін.

49,65

51,80

Література (російська та зарубіжна) Волощук Є.В.

57,96

52,29

Література (інтегрований курс) Сімакова Л.А.та ін

57,87

51,20

Література (інтегрований курс) Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.

48,09

55,73

Література (польська та зарубіжна) Лебедь Р.

37,96

30,56

Література (угорська та зарубіжна) Дебрецені О.О.

85,78

88,67

Література (румунська та зарубіжна) Чернова О.Г., Лучак І.В.

78,49

71,35

Література (молдовська та зарубіжна) Фєтєску Л.І., Кьося В.В.

59,55

59,45

Література (кримськотатар та зарубіжна) Кокієва А. та ін.

63,03

54,26


Таблиця 2. Результати оцінювання підручників для 9 класу з освітніх галузей «Суспільствознавство», «Естетична культура»,«Математика», «Природознавство», «Технології», « Здоров’я і фізична культура» учнями та їх батьками (у %).

Підручник. Автор(и)

Оцінка учнів

Оцінка батьків

Алгебра. Бевз Г.П., Бевз В.Г.

58,58

54,33

Алгебра. Возняк Г.М.та ін.

57,87

52,67

Алгебра. Кравчук В.Р.та ін.

60,13

59,60

Алгебра. Мерзляк А.Г. та ін.

64,71

64,53

Геометрія. Апостолова Г.В.

60,66

59,28

Геометрія. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.

56,24

53,84

Геометрія . Єршова А.П., Голобородько В.В. та ін

65,30

49,91

Геометрія. Мерзляк А.Г. та ін.

62,07

63,85

Біологія. Базанова Т.І., та ін.

33,73

32,58

Біологія . Матяш Н.Ю., Шабатура М.Н.

64,30

54,92

Біологія. Степанюк А.В. та ін.

56,14

49,83

Біологія . Страшко С.В. та ін.

52,24

46,91

Географія. Гілецький Й.Р

60,65

55340

Географія. Надтока О.Ф., Топузов О.М.

48,84

56,13

Географія. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.

59,92

61,21

Географія. Садкіна В.І., Гончаренко О.В.

53,71

51,20

Хімія. Буринська Н.М., Величко Л.П

48,64

43,94

Хімія. Лашевська Г.А.

32,13

29,23

Хімія. Попель П.П., Крикля Л.С.

52,62

55,13

Хімія. Ярошенко О.Г.

56,83

44,34

Фізика . Божинова Ф.Я. ті ін.

63,85

51,35

Фізика. Ляшенко О.І. та ін.

44,76

44,80

Фізика . Сиротюк В.Д.

53,90

48,31

Фізика. Шут М.І. та ін.

51,69

40,62

Фізика.Гендельштейн Л.Е.Гельфгат І.М.

76,89

80,44

Трудове навчання (ТВП) Левченко Г.Є. та ін.

65,51

65,64

Трудове навчання (ТВП) Терещук Б.М.та ін.

72,06

91,02

Трудове навчання (ОВП) Богданова С.І

66,87

63,82

Трудове навчання (ОВП) Гнеденко О.П. та ін.

61,57

60,70

Інформатика. Володіна І.Л., Володін В.В.

57,82

49,27

Інформатика. Завадський І.О.та ін.

64,60

61,44

Інформатика. Морзе Н.В.та ін.

61,07

66,16

Інформатика. Ривкінд Й.Я. та ін.

65,87

54,40

Основи здоров’я. Бойченко Т.Є.та ін.

65,06

62,00

Основи здоров’я. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.

66,81

64,97

Основи здоров’я. Тагліна О.В., Кузьміна І.Ю.

67,15

66,27

Фізична культура. Арефьєв В.Г.

64,51

58,38

Фізична культура. Єрмолова В.М., Іванова Л.І.

68,40

70,59

Історія України. Реєнт О.П., Малій О.В.

65,98

58,86

Історія України. Струкевич О.К.

66,09

63,36

Історія України. Турченко Ф.Г.,Мороко В.М.

66,46

61,94

Всесвітня історія . Бердичевський Я.М. та ін.

57,19

57,02

Всесвітня історія. Гісем О.В., Мартинюк О.О.

66,28

60,67

Всесвітня історія. Осмоловський С.О., Ладиченко Т.В.

60,46

62,74

Правознавство. Наровлянський О.Д.

68,22

62,92

Правознавство. Пометун О.І., Ремех Т.О.

66,18

57,80

Правознавство. Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М.

46,50

43,49

Художня культура. Масол Л.М.

74,03

72,37

Художня культура. Назаренко Н.В. та ін.

51,45

62,19

Художня культура. Климова Л.В.

66,30

60,58Результати моніторингового дослідження свідчать про те, що в цілому педагоги характеризують навчальні книги для дев’ятикласників як такі, що відповідають вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та програмам з кожного навчального предмета. На думку вчителів, новостворені підручники повноцінно реалізують інформаційну, розвивальну, виховну та мотиваційну функції. Структура навчальних книг (навчальні тексти, апарат організації засвоєння, ілюстративний матеріал, апарат орієнтування) спрямовані на формування інтелектуальної та емоційної сфер учнів, вироблення загальнонавчальних та спеціальнопредметних умінь і навичок, впливають на розвиток пізнавальних здібностей дітей, спонукають їх до творчої діяльності. У теоретичному й практичному матеріалі навчальних книг втілено моделі, спрямовані на формування компетентного ставлення особистості до життя.

Разом з цим, учителі висловили ряд зауважень щодо якості окремих складових підручників та сформулювали конструктивні побажання відносно шляхів усунення виявлених недоліків.

В 96-ти підручниках найнижче, порівняно з іншими компонентами, респонденти оцінили саме навчальні завдання, домінуючою функцією яких є організація процесу засвоєння знань. Учителі вважають, що в підручниках для 9-го класу необхідно збільшити кількість різнорівневих та диференційованих завдань, які роблять можливим підходити індивідуально до організації засвоєння та оцінювання знань учнів; творчих завдань, що передбачають застосування знань у життєвих ситуаціях, тестових завдань для організації усіх видів контролю та самоконтролю знань учнів. Крім цього, на думку опитаних учителів, варто доповнити більшість навчальних книг вправами (завданнями) для засвоєння учнями теоретичного матеріалу, а також для систематичного закріплення понять, визначень та основних тем курсу. Близько 80% учителів вважають, що підручники повинні містити види та форми навчальних завдань, виконання яких дає змогу систематично готувати дев’ятикласників до зовнішнього незалежного оцінювання випускників.

Учасники моніторингового дослідження переконані, що якісний підручник повинен репрезентувати не лише систему знань, а й систему видів завдань, спрямованих на їх засвоєння та застосування.

У 80% підручників (особливо з природничо- математичного та суспільно-гуманітарного циклів), на думку опитаних учителів, порушено принцип доступності та оптимальності співвідношення теоретично - наукового матеріалу з основ науки з індивідуальними, розумовими, психологічними й віковими можливостями учнів. Теоретична навчальна інформація, на думку респондентів (учителі, учні, батьки учнів), подається занадто складно, що унеможливлює її самостійне сприйняття та засвоєння дев’ятикласниками.

60% досліджуваних підручників, за словами вчителів, містять фактичні помилки, невідповідності і неточності різного роду. Це відволікає та розсіює увагу всіх учасників навчального процесу, забирає багато часу на з’ясування та уточнення правильності назв, термінів, цифр тощо.

На думку третини опитаних учителів, 25-ти відсотків учнів і батьків учнів, кожен п’ятий досліджуваний підручник потребує значного поліпшення якості поліграфічного виконання та удосконалення оформлення ілюстративних засобів, як джерела позатекстової інформації, спрямованої на збагачення пізнавального процесу.

Моніторингові дослідження – ефективна складова оцінювання якості новостворених підручників, оскільки вони дають можливість вивчити думку широкого кола вчителів та громадськості щодо позитивних і негативних сторін навчальної книги. Найбільш повне й раціональне використання інформації, одержаної в ході таких досліджень, сприятиме об'єктивній оцінці дидактичних можливостей підручників, їх переваг і недоліків, перспектив видання і перевидання.

Похожие:

Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів iconУзагальнені результати моніторингу якості підручників для 9-го класу з Всесвітньої історії
Моніторинг якості підручників «Всесвітня історія» для 9-го класу є складовою систематичних моніторингових досліджень новоствореної...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНака з
Згідно з рішенням колегії від 29. 10. 2009 (протокол №12/6-19) «Про підсумки апробації та моніторингових досліджень підручників для...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів iconАлгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей)
Астрономія,11 клас:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх закладів. К.:Інститут педагогіки апн...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНака з
Згідно з рішенням колегії від 28 лютого 2008 року (протокол №2/2-19) „Про результати проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки україни наказ
Згідно з рішенням колегії від 29 січня 2009 року (протокол №1/1 19 ) «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів icon01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49
Міністерство освіти І науки України надсилає Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників для предметів загальноосвітнього...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №
Відповідно до наказу мон україни №862 від 14. 09. 2009 року «Про проведення апробації та моніторингових досліджень навчальної літератури...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница