Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей)
Скачать 396.75 Kb.
НазваниеАлгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей)
страница1/4
Дата28.11.2012
Размер396.75 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.5. - Х., 2006. - 1 СD. - (Бібліотека електронних наочностей).

Створення комфортних умов комп'ютерної підтримки навчання алгебри у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах. Орієнтування як на проведення групових занять викладачем, так і на самостійну роботу учня.Алгебра,10 клас:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів/ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.0 - К.:ДП НВП"Укрприборсервіс",2007.- 1 CD. - (Бібліотека електронних наочностей).

Комп'ютерна підтримка навчання алгебри у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладах. Орієнтування як на проведення групових занять викладачем, так і на самостійну роботу учня.Алгебра,11 клас: [Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів/ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.0 - К.:ДП НВП"Укрприборсервіс",2007.- 1 CD. - (Бібліотека електронних наочностей).

У даному збірнику представлені методичні рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання при вивченні предмету "Алгебра» у 11 класі.
Математика,5-6 класи:[Електронні ресурси]:Програмно-методичний комплекс навчального призначаення для загальноосвітніх закладів.- Версія 1.0. - К.:ДПН"Укрприборсервіс", 2007.-1 CD.

Створення комфортних умов комп'ютерної підтримки навчання математики у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладах. Орієнтування як на проведення групових занять викладачем, так і на самостійну роботу учня.Астрономія,11 клас:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх закладів.-К.:Інститут педагогіки АПН України, 2007.- 1CD. - (Бібліотека електронних наочностей).

ППЗ складається з 10 основних розділів:

- Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства

- Небесна сфера

-Методи та засоби астрономічних досліджень

-Наша планетна система

-Сонце – найближча зоря

-Зорі.Їх еволюція

-Наша Галактика

-Будова та еволюція Всесвіту

-Життя у Всесвіті

-Найвидатніші астрономи
Геометрія 7-9:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів/ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.0 - К.:ДП НВП"Укрприборсервіс",2006.- 1 CD. - (Бібліотека електронних наочностей).


У даному збірнику представлені методичні рекомендації щодо використання інтерактивних 
методів навчання при вивченні предмету «Геометрія» у 7-9 класах. Вправи і завдання  електронного засобу розраховані для повторення і узагальнення набутих знань, а також для самоконтролю рівня оволодіння учнями навчальним матеріалом.

Геометрія,10 клас:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів/ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.0 - К.:ЗАТ"Мальва",2006.- 1 CD. - (Бібліотека електронних наочностей).

Створення комфортних умов комп'ютерної підтримки навчання алгебри у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладах. Орієнтування як на проведення групових занять викладачем, так і на самостійну роботу учня.Геометрія,11 клас: [Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів/ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.0 - К.:ЗАТ"Мальва"2006.- 1 CD. - (Бібліотека електронних наочностей).

У даному збірнику представлені методичні рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання при вивченні предмету «Геометрія» у 11 класі.


Електронний атлас для курсу географія материків та океанів 7 клас:[Електронний ресурс]: Електронний засіб навчання для ЗНЗ. - К.: НМЦ МОНУ,2004.- 1CD.

Карти світу,материків,океанів висвітлюють предмет відповідного курсу географії: знайомлять із загальними географічними закономірностями земної кулі, характеризують природні умови та ресурси материків та океанів, дають уяву про життя різних народів планети та глобальні проблеми людства. Коментарі доповнюють інформацію, подану на картах. Ключові фрагменти текстів доповнені посиланнями на ілюстрації. Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку. Ілюстрації допомагають створити уяву про об`єкти, явища та процеси,що вісвітлюються.
Біологія:[Електронні ресурси]:програмно-педагогічний засіб,10-11: «Віртуальна біологічна лабораторія».- К.:"Компанія СМІТ, 2004.- 1CD.

Програмно-педагогічний засіб містить теоретичний матеріал, відеофрагменти з голосовим супроводом, комп’ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні і тестові завдання, задачі.
Наприкінці роботи програма оцінює знання учня за 12-ти бальною шкалою.

Большой анатомический атлас: [Электронный ресурс]. - К.: MEDIAGROUP,

2002.- 1CD.

Анатомический атлас включает в себя все разделы по нормальной анатомии человека.
Материалы этих разделов основаны на оригинальных исследованиях отечественных
и зарубежных авторов.
Текст иллюстрирован большим числом рисунков, схем и фотограмм анатомических
препаратов.
Атлас предназначен для студентов мединститутов, а также может служить пособием для врачей.
* Данный атлас является электронной копией книги Анатомический Атлас
* под редакцией академика Воробьева В.П.
* Атлас организован как книга, т.е текст надо пролистывать.
* Оболочка предоставляет различные возможности поиска:
* Поиск нужного изображения органа.
* Поиск по индексу.
* Атлас может быть полезен людям, профессионально связанным с медициной..

* В атласе содержится 1330 изображений органов.


Електронний атлас для курсу з історії України,8 клас:[Електронні ресурси]: Для загальноосвітніх навчальних закладів.- Версія4.1 -К.:ЗАТ Інститут передових технологій,2004.-1 CD.

Історичні карти охоплюють період в історії України від Люблінської унії 1569 року до середини ХVІІІ ст.,висвітлюють славну добу нашої історії, звану козацькою ерою, а також надають уяву про утворення держав та союзів, перебіг воєнних дій, стан тогочасних культури та господарства. Тексти подано у хронологічному порядку з посиланнями на ілюстрації. Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку. Ілюстрації допомагають створити уяву про епоху,яка вивчається: історичні портрети,твори мистецтва,архітектура, геральдика,історичні сюжети тощо.
Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії,8 клас:[Електронні ресурси: Для загальноосвітніх навчальних закладів.- Версія4.1- К.:ЗАТ Інстітут передових технологій,2004.- 1CD.

Атлас містить історичні карти,коментарі,запитання для перевірки, ілюстрації. Відображено перебіг політичних подій у світі та в окремих країнах упродовж ХV-ХVІІІ ст., а також створено уяву про стан тогочасної культури й господарства. Подано схеми відомих битв.

Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії,9 клас:[Електронні ресурси]: Для загальноосвітніх навчальних закладів. - Версія4.1- К.:ЗАТ Інститут передових технологій,2004.- 1 CD.
Iсторичнi карти, коментарi, iлюстрацiї, запитання для самоперевірки
Атлас містить інформацію про період Новітньої історії від Французької революції кінця XVІІІ ст. до початку Першої світової війни.
Відображено процеси утворення держав, перебіг воєнних дій, стан тогочасної культури та господарс
Українська мова,5 клас:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:RGdata,2007. - 1CD

Головні властивості Педагогічного програмного засобу «Українська мова. 5 клас»:

 • Орієнтація як на Інформаційну підтримку кваліфікованого викладання в школі, так і на самостійну роботу учня.

 • Дружній інтерфейс і простота використання уроків,що дозволяє вчителеві реалізувати авторські педагогічні ідеї, не вдаючись до програмування/

 • Модульна структура побудови, що задовольняє міжнародні стандарти розробки навчальних об’єктів.

Українська мова,6 клас:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів.- К.:RGdata, 2007. – 1CD.

Педагогічний Програмний засіб призначений для:

1) розвитку в учнів цілісного сприйняття світу та засвоєння навчального матеріалу з української мови;

2) автоматизованої підтримки вивчення нового матеріалу і контролю успіхів та досягнень у вивченні предмету в комп’ютерному класі;

3) забезпечення учасникам навчального процесу миттєвого зворотнього зв’язку;

4) надання допомоги у засвоєнні навчального матеріалу з української мови завдяки урізноманітненню форм подачі інформації: мультимедійні матеріали, слайди, схеми та малюнки, тексти з гіперпосиланнями, словник термінів тощо;

5) сприяння вдосконаленню навичок роботи з комп’ютером;

6) сприяння підготовці нового покоління для його продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства.


Українська мова,7 клас:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:ЗАТ"Мальва”, 2007. – 1CD.

Педагогічний програмний засіб відповідає чинній навчальній програмі затвердженої Міністерством освіти і науки України з даного предмету.

У педагогічному програмному засобі мотивацією до вивчення є інтерактивні ресурси, найсучасніша анімація, ілюстрації, відеоматеріали та аудіо супровід, завдання та вправи для контролю рівня навчальних досягнень.
Рідна (українська) мова,8 клас: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів:[Електронні ресурси].-К.:ЗАТ"Мальва", 2008 . - 1CD.


Педагогічний програмний засіб відповідає чинній навчальній програмі затвердженої Міністерством освіти і науки України з даного предмету.

У педагогічному програмному засобі мотивацією до вивчення є інтерактивні ресурси, найсучасніша анімація, ілюстрації, відеоматеріали та аудіо супровід, завдання та вправи для контролю рівня навчальних досягнень.

Українська література, 5-6 класи:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів. -К.:ЗАТ"Мальва" , 2007. - 1CD.

Педагогічний програмний засіб "Українська література, 5-6 класи" розроблений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Українська література" (5-6 класи), орієнтований на cучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами га прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з певної кількості уроків, що відповідає навчальній програмі. Для самостійного вивчення матеріалу учень вибирає потрібний урок з розділу ППЗ „Урок" та розпочинає самостійне вивчення.
Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення та засвоєння необхідної теми: малюнки, документальні фотографії, тексти, звукове супроводження уроку, аудіо та відеофрагменти творів письменників та поетів тощо.

Для перевірки знань учня передбачені контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. У випадку хибної відповіді передбачені посилання на повторне засвоєння теоретичного матеріалу.
Українська література,7 клас : :[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів. -К.:ЗАТ"Мальва",2007. - 1CD.

 • Орієнтація як на Інформаційну підтримку кваліфікованого викладання в школі, так і на самостійну роботу учня.

 • Дружній інтерфейс і простота використання Коструктора уроків,що дозволяє вчителеві реалізувати авторські педагогічні ідеї, не вдаючись до програмування/

 • Модульна структура побудови, що задовольняє міжнародні стандарти розробки навчальних об’єктів/


Українська література, 8 клас:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:ЗАТ"Мальва, 2008. – 1 CD.

Увесь курс складається з певної кількості уроків, що відповідає навчальній програмі. Для самостійного вивчення матеріалу учень вибирає потрібний урок з розділу ППЗ „Урок" та розпочинає самостійне вивчення.
Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення та засвоєння необхідної теми: малюнки, документальні фотографії, тексти, звукове супроводження уроку, аудіо та відеофрагменти творів письменників та поетів тощо.


Українська література,10 класи:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів.- К.: RGdata, 2007. – 1 CD.

 • Орієнтація як на Інформаційну підтримку кваліфікованого викладання в школі, так і на самостійну роботу учня.

 • Дружній інтерфейс і простота використання уроків,що дозволяє вчителеві реалізувати авторські педагогічні ідеї, не вдаючись до програмування/

 • Модульна структура побудови, що задовольняє міжнародні стандарти розробки навчальних об’єктів.Українська література,11 класи:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів. -К.:ЗАТ"Мальва", 2006. – 1 CD.


Педагогічний Програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів призначний для:

1)розвитку в учнів цілісного сприйняття світу та засвоєння навчального матеріалу з української літератури;

2) автоматизованої підтримки вивчення нового матеріалу і контролю успіхів та досягнень у вивченні предмету в комп’ютерному класі;

3) забезпечення учасникам навчального процесу миттєвого зворотнього зв’язку;

4) надання допомоги у засвоєнні навчального матеріалу з української літератури завдяки урізноманітненню форм подачі інформації: мультимедійні матеріали, слайди, тексти з гіперпосиланнями, тощо;

5) сприяння вдосконаленню навичок роботи з комп’ютером;

6) сприяння підготовці нового покоління для його продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства.

Художня культура, 9 клас: [Електронні ресурси]: Педагогічний кейс (методичні та дидактичні матеріали до уроків) . Частина І. - м. Рівне: ПП "Контур плюс",2009.- 3 компакт-диски.

- Мультимедійні засоби навчання, що входять до складу педагогічного кейсу "Художня культура. 9 клас" мають на меті забезпечити вчителя художньої культури необхідною навчально-методичною, мистецькою інформацією до уроків, допомогти вчителєві художньої культури забезпечити сприймання розуміння мистецтва, організувати перевірку нвбутих знань з художньої культури.

- Мультимедійний матеріал, вміщений на компакт-дисках, систематизований відповідно до видової, жанрової та стильової специфики мистецтва, що є ядром художньої культури, і містить:

- слайд-шоу, світлини, репродукції, ілюстрації до уроків в І семестрі;

- аудіофрагменти музичних творів;

- відеофрагменти музичних, театральних, хореографічних творів, фрагменти кінофільмів, інсталяцій;

- авторські розробки лекцій;

- авторські розробки уроків;

- схеми.

- Авторські розробки лекцій та уроків.схеми, ілюстративний матеріал допоможе учителю художньої культури обрати найкращий для нього шлях розкриття тієї чи іншої теми уроку. Звертаємоувагу на те, що досить значна за обсягом інформація, запропонована у поурочних розробках та лекціях, має оглядовий характер та повинна стати матеріалом для творчої самореалізації кожного вчителя.

- Змістове наповнення дисків покликане перетворити процес учіння на творчий процес співпереживання та інтерпретації, що носить активно діалогічний характер.
Музичне мистецтво,1-4 класи:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Естетична культура».- Версія 1.0. - К.:ПП"Контур плюс",2007.-1СD.

Головні якості Педагогічного програмного засобу освітньої галузі «Естетична культура» Музичне мистецтво, 1-4 класи» для загальноосвітніх закладів:

 • Створення комфортних умов комп’ютерної підтримки навчання музичного мистецтва в 1-4 класах знз.

 • Орієнтація як на проведення групових занять викладачем, так і на самостійну роботу учня.

 • - Дружній інтерфейс Конструктора уроків, за допомогою якого вчитель може створювати уроки за власною методикою.

Музичне мистецтво, 5 клас: [Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Естетична культура».- Версія 1.0. - К.:ПП"Контур плюс",2007.-1СD.

Головні якості Педагогічного програмного засобу освітньої галузі «Естетична культура» Музичне мистецтво, 5 клас» для загальноосвітніх закладів:

 • Створення комфортних умов комп’ютерної підтримки навчання музичного мистецтва в 5 класах знз.

 • Орієнтація як на проведення групових занять викладачем, так і на самостійну роботу учня.

 • - Дружній інтерфейс Конструктора уроків, за допомогою якого вчитель може створювати уроки за власною методикою.Музичне мистецтво,6 клас: [Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Естетична культура».- Версія 1.0. - К.:ПП"Контур плюс",2007.-1СD.

Головні якості Педагогічного програмного засобу освітньої галузі «Естетична культура» Музичне мистецтво, 6 клас» для загальноосвітніх закладів:

 • Створення комфортних умов комп’ютерної підтримки навчання музичного мистецтва в 6 класах знз.

 • Орієнтація як на проведення групових занять викладачем, так і на самостійну роботу учня.

 • - Дружній інтерфейс Конструктора уроків, за допомогою якого вчитель може створювати уроки за власною методикою.Музичне мистецтво,7 клас:[Електронні ресурси]:педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Естетична культура».-К.:ПП"Контур плюс",2007.- 1СD.

Головні якості Педагогічного програмного засобу освітньої галузі «Естетична культура» Музичне мистецтво, 7 клас» для загальноосвітніх закладів:

 • Створення комфортних умов комп’ютерної підтримки навчання музичного мистецтва в 7 класах знз.

 • Орієнтація як на проведення групових занять викладачем, так і на самостійну роботу учня.

 • - Дружній інтерфейс Конструктора уроків, за допомогою якого вчитель може створювати уроки за власною методикою.


Нормативно-довідкові матеріали з охорони праці:[Електронні ресурси]:Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.-К.:Науково-виробниче підприємство"Протек",2009.-1CD.Харківщинознавство:[Електронні ресурси]: для загальньоосвітніх шкіл. - Харків:Студія Коновалова Дмитра,2007.1 DVD.
  1   2   3   4

Похожие:

Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) iconМетодичні рекомендації щодо проведення інструктажів з бжд з учнівською молоддю перед початком канікул
Панченко В. В., методист вищої категорії відділу безпеки життєдіяльності Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства...
Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) iconМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Київ, вул. Сагайдачного, 37 тел. (044) 484-42-43, 417-81-81, факс (044) 417-81-87
Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання
Головного управління змісту освіти Міністерства освіти І науки України Н. Прокопенко
Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) icon01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49
Міністерство освіти І науки України надсилає Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників для предметів загальноосвітнього...
Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...
Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
Моніторинг навчальної літератури цілісна, науково обґрунтована система збору та оброблення інформації про якість підручника на основі...
Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти...
Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) iconНавчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница